Sunteți pe pagina 1din 12

Lege privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare

profesional i al specialitilor pentru pregtirea cadrelor


n instituiile de nvmnt superior, ciclul I
Nr.142-XVI

din

07.07.2005

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.101-103/476 din 29.07.2005


* * *
Parlamentul adopt prezenta lege organic.
Art.1. - Se aprob Nomenclatorul domeniilor de formare profesional
i al specialitilor pentru pregtirea cadrelor n instituiile de
nvmnt superior, ciclul I, expus n anexele nr.1 i nr.2, pri
integrante ale prezentei legi.
Art.2. - Studiile superioare de licen se organizeaz pe domenii de
formare profesional (specialiti) n conformitate cu Nomenclatorul
nominalizat, cu excepia domeniilor reglementate n Uniunea European
prin norme speciale.
Art.3. - Guvernul:
va ntreprinde
msurile
necesare
n
vederea
aplicrii
Nomenclatorului nominalizat, parte component a standardelor de stat n
domeniul pregtirii cadrelor, n instituiile de nvmnt superior de
stat i private, ncepnd cu anul de studii 2005-2006, pentru studenii
admii la anul I;
va asigura, exclusiv
n
instituiile de nvmnt de
stat,
pregtirea cadrelor la domeniile de formare profesional "Administraie
public",
"Medicin", "Farmacie", "Militrie" i cele ce in de
meninerea ordinii publice i securitatea statului;
va stabili modul de coordonare a cotei de pregtire a cadrelor n
instituiile de nvmnt superior private i n cele de stat pe baz
de contract, cu achitarea taxei de studii.
Art.4. - Nomenclatorul specialitilor pentru pregtirea cadrelor n
instituiile de nvmnt superior i mediu de specialitate, aprobat
prin Legea nr.1070-XIV din 22 iunie 2000, rmne n vigoare pentru
instituiile de nvmnt mediu de specialitate, precum i pentru
studenii instituiilor de nvmnt superior admii la studii pn n
anul 2004-2005, care i vor finaliza studiile n conformitate cu
prevederile acestui nomenclator.
Art.5. - Prezenta lege se pune n aplicare de la data adoptrii.
PREEDINTELE
PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Chiinu, 7 iulie 2005.


Nr.142-XVI.
Anexa nr.1
Nomenclatorul domeniilor de formare profesional
i al specialitilor pentru pregtirea cadrelor n instituiile
de nvmnt superior, ciclul I
----------------------------------------------------------------------------

Codul* i | Codul i |Codul i denumirea| Codul i denumirea | Numrul


denumirea | denumirea | domeniului de
|
specialitii
|creditelor
domeniului |domeniului |
formare
|(programe de studiu)| de studiu
fundamental | general
| profesional la |
|
al tiinei,| de studiu | ciclul I (studii |
|
culturii i |
| superioare de
|
|
tehnicii |
|
licen)
|
|
------------|-----------|------------------|--------------------|----------1
|
2
|
3
|
4
|
5
---------------------------------------------------------------------------1 EDUCAIE
14 tiine
ale educaiei
141 Educaie i
180-240
formarea
profesorilor
141.01 Matematic
141.02 Informatic
141.03 Fizic
141.04 Astronomie
141.05 Chimie
141.06 Biologie
141.07 Geografie
141.08 Limbi i
literaturi
141.09 Limbi moderne
141.10 Istorie
141.11 Muzic
141.12 Arte plastice
141.13 Educaie fizic
141.14 Educaie
tehnologic
141.15 Educaie civic
142 tiine ale
180-240
educaiei
142.01 Pedagogie
142.02 Pedagogie
precolar
142.03 Pedagogie n
nvmntul primar
142.04 Psihopedagogie
142.05 Psihopedagogie
special
142.06 Pedagogie
profesional
142.07 Pedagogie
social
2 TIINE
UMANITARE
I ARTE
21 Arte

211 Arte plastice

212 Muzic i arte


interpretative

240
211.1 Pictur
211.2 Grafic
211.3 Sculptur

240

212.1 Interpretare
instrumental
212.2 Canto
212.3 Dirijare coral
212.4 Compoziie

213 Arte audiovizuale

214 Design

215 Arte decorative


216 Arte teatrale

212.5 Muzicologie
213.1 Regie, imagine
film i televiziune
213.2 Multimedia,
sunet, montaj
214.1 Design
vestimentar
214.2 Design interior
215.1 Arte decorative
215.2 Restaurarea
operelor de art
216.1
216.2
216.3
216.4
216.5

22 tiine
umanistice
221 Filozofie

180
240

240

240

240

Actorie
Teatrologie
Scenografie
Regie
Coregrafie

221.1 Filozofie

222 Limbi i
literaturi**

180
180

222.1 Limbi i
literaturi**
223 Limbi moderne
i clasice**

180
223.1 Limbi moderne **
223.2 Limbi clasice

224 Istorie

225 Antropologie
226 Culturologie
227 Teologie

224.1
224.2
224.3
224.4

Istorie
Arheologie
Muzeografie
Etnologie

225.1 Antropologie
226.1 Culturologie

180

180
180
180

227.1 Teologie
3 TIINE
SOCIALE,
ECONOMICE
I DREPT
31 tiine
politice
311 tiine
politice
312 Relaii
internaionale
313 Administraie
public
32 tiine

180
311.1 Politologie
312.1 Relaii
internaionale

180

180

313.1 Administraie
public

sociale

321 Sociologie
322 Psihologie

180
321.1 Sociologie

180

322.1 Psihologie

33 Asisten
social
331 Asisten
social

180
331.1 Servicii de
asisten social

34 tiine
ale comunicrii

341 Jurnalism
342 tiine ale
comunicrii
343 Activitate
editorial
344 Bibliotecomie,
asisten
informaional
i arhivistic

36 tiine
economice
361 Contabilitate

180
341.1 Jurnalism
342.2 tiine ale
comunicrii
343.3 Activitate
editorial

180

180

180

344.1 Biblioteconomie, asisten


informaional i
arhivistic

361.1 Contabilitate

362 Marketing i
logistic

180
180

362.1 Marketing i
logistic
363 Business i
administrare

180
363.1 Business i
administrare
363.2 Achiziii
363.3 Managementul
proprietii
intelectuale

364 Finane

364.1 Finane i bnci

365 Economie mondial i relaii economice


internaionale

366 Economie
general
367 Statistic i
previziune

180
180

365.1 Economie mondial i relaii economice internaionale

180

366.1 Economie general


180

economic
368 Cibernetic i
informatic
economic

367.1 Statistic i
previziune economic

180

368.1 Cibernetic i
informatic economic
369 Merceologie i
comer

180
369.1 Merceologie i
comer

38 Drept

381 Drept

240
381.1 Drept

4 TIINE

42 tiine
ale naturii
421 Biologie

421.1 Biologie
421.2 Biologie
molecular
421.3 Bioinginerie
aplicat

422 tiinele
solului
423 Geologie
424 Ecologie
425 Geografie
426 Meteorologie
44 tiine
exacte

180
180

180
422.1 tiinele solului
423.1 Geologie
424.1 Ecologie
425.1 Geografie

180
180
180
180

426.1 Meteorologie
441 Fizic

180
441.1 Fizic
441.2 Astronomie

442 Chimie
443 Matematic

444 Informatic

442.1 Chimie
443.1 Matematic
443.2 Matematic
aplicat
443.3 Statistic

180
180

180

444.1 Informatic
444.2 Management
informaional
444.3 Informatic
aplicat
5 INGINERIE, TEHNOLOGII
DE PRELUCRARE,
ARHITECTUR I
CONSTRUC-

II

52 Inginerie i
activiti
inginereti

521 Inginerie i
tehnologii
industriale

240
521.1 Tehnologia
construciilor de
maini
521.2 Construcii de
echipamente i maini
agricole
521.3 Maini i sisteme
de producie
521.4 Ingineria sudrii
521.5 Ingineria i
managementul
zcmintelor,
minerit
521.6 Utilaje i
tehnologii de ambalare
a produselor
521.7 Design industrial
521.8 Inginerie i
management (pe ramuri)
521.9 Inginerie
inovaional i
transfer tehnologic

522 Inginerie
mecanic

523 Energetic

240
522.1 Maini i aparate
n industria uoar
522.2 Maini i aparate
n industria alimentar
522.3 Maini i
instalaii frigorifice,
sisteme de climatizare
522.4 Inginerie
mecanic n construcii

240

523.1 Electroenergetic
523.2 Termoenergetic
523.3 Energetic
netradiional
524 Inginerie
electric

525 Electronic
i comunicaii

526 Ingineria
sistemelor i

240
524.1 Electromecanic
524.2 Electrificarea
agriculturii
240
525.1 Electronic
525.2 Sisteme
optoelectronice
525.3 Teleradio
comunicaii
240

calculatoarelor

527 Ingineria i
tehnologia
transporturilor

526.1 Calculatoare
526.2 Tehnologii
informaionale
526.3 Automatic i
informatic
526.4 Ingineria
sistemelor biomedicale

240

527.1 Ingineria i
tehnologia
transportului auto
527.2 Ingineria i
tehnologia
transportului feroviar
527.3 Ingineria i
tehnologia
transportului naval

528 Inginerie
agrar

240
528.1 Mecanizarea
agriculturii

529 Ingineria i
managementul
calitii
54 Tehnologii de
fabricare i
prelucrare

240
529.1 Ingineria i
managementul calitii

541 Tehnologia
produselor
alimentare

542 Textile,
vestimentaie,
nclminte
i prelucrarea
pieii

543 Tehnologia
materialelor

240
541.1 Tehnologia i
managementul alimentaiei publice
541.2 Tehnologia
produselor alimentare
541.3 Tehnologia
vinului i a produselor obinute prin
fermentare

542.1 Ingineria
produselor textile
i din piele
542.2 Design
vestimentar industrial

240

240

543.1 Tehnologia
prelucrrii lemnului
543.2 Tehnologia

55 Tehnologie
chimic
i biotehnologii

produselor din ceramic


i sticl
543.3 Tehnologia
materialelor metalice,
plastice i compozite
543.4 Design i
tehnologii poligrafice

551 Tehnologie
chimic

552 Biotehnologii

180-240
551.1 Tehnologie
chimic
551.2 Tehnologia
produselor cosmetice
i medicinale
551.3 Tehnologie
farmaceutic
552.1 Biotehnologii
552.2 Biotehnologii
industriale

58 Arhitectur
i construcii

240
180-240
180
240
240-360

581 Arhitectur
i urbanism***

582 Construcii
i inginerie
civil

583 Ingineria
mediului
584 Cadastru i

240-360
581.1 Arhitectur***
581.2 Urbanism i
amenajarea teritoriului
581.3 Restaurare
581.4 Desing interior

582.1 Construcii i
inginerie civil
582.2 Ingineria
materialelor i
articolelor de
construcie
582.3 Inginerie
geotehnic
582.4 Ci ferate,
drumuri, poduri
582.5 Inginerie
antiincendii i
protecie civil
582.6 Ingineria i
protecia apelor
582.7 Ingineria
sistemelor de
alimentare cu cldur
i gaze, ventilaie
583.1 Ingineria
mediului

360
240
240
240
240

240

240

organizarea
teritoriului
584.1 Cadastru i
organizarea
teritoriului
584.2 Geodezie,
topografie i
cartografie
584.3 Evaluarea
imobilului
6 AGRICULTUR
61 tiine
agricole
611 Selecia i
genetica culturilor agricole

612 Protecia
plantelor
613 Agronomie
614 Zootehnie
615 Horticultur
616 Silvicultur
i grdini
publice

240

611.1 Selecia i
genetica culturilor
agricole
612.1 Protecia
plantelor
613.1 Agronomie
614.1 Zootehnie
615.1 Horticultur

240

240
240
240
240

616.1 Silvicultur i
grdini publice
617 Viticultur
i vinificaie
618 Biotehnologii
agricole
64 Medicin veterinar***

8 SERVICII

641 Medicin
veterinar

240
617.1 Viticultur i
vinificaie

240

618.1 Biotehnologii
agricole

360
641.1 Medicin
veterinar

81 Servicii publice
811 Servicii
812 Turism

811.1 Servicii
812.1 Turism

180
180

82 Cultur fi-

zic i
sport
821 Educaie fizic i sport

240
821.1 Educaie fizic
i sport

822 Cultur fizic recreativ

180
822.1 Cultur fizic
recreativ

823 Cultur fizic de recuperare


84 Servicii transport

240
823.1 Cultur fizic de
recuperare

841 Servicii
transport

240
841.1 Tehnologii de
operare n transport
(auto, aerian,
feroviar, naval)

85 Protecia mediului

851 Protecia
mediului
852 Securitate
ecologic

86 Protecie,
paz i
securitate
861 Protecie,
paz i securitate
862 Servicii de
securitate a
proprietii

863 Servicii
antiincendii
87 Militrie

180
851.1 Protecia
mediului
852.1 Securitate
ecologic

180
861.1 Securitate civil
i ordinea public

862.1 Servicii de
securitate a
proprietii

873 Transmisiuni
874 Grniceri

180

180

863.1 Servicii
antiincendii

871 Infanterie
872 Artilerie

180

240
871.1 Infanterie
872.1 Artilerie
873.1 Transmisiuni

240
240
240

10

875 Carabinieri

874.1 Grniceri

240
875.1 Carabinieri
---------------------------------------------------------------------------* Cifrarea domeniilor s-a efectuat n conformitate cu recomandrile
ISCED-97 i Eurostat.
** Se menioneaz,
dup caz, limba i literatura sau limbile
studiate.
*** Se organizeaz studii superioare integrate: licen i masterat,
conform reglementrilor speciale din cadrul Uniunii Europene.
-------------------Not:
1. Domeniul general de studii este definit prin cunotine i
competene generale.
2. Titlul se confer n domeniul general de studii, cu urmtoarele
excepii:
a) la domeniul 5 "Inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectur
i construcii", se acord titlul de "Inginer liceniat";
b) la domeniul
de
formare profesional
552
"Biotehnologii",
specialitatea 552.2 "Biotehnologii industriale", se acord titlul de
"Inginer liceniat";
c) la domeniul de formare profesional 581 "Arhitectur i urbanism"
se acord titlul de "Arhitect".
3. Domeniul de
formare
profesional i programele de
studii
(specialitile) vor fi menionate n "Supliment la diplom", care se
elibereaz gratuit fiecrui absolvent al ciclului I (studii superioare
de licen).
4. n domeniile
"Arte",
"Psihologie",
"Medicin
veterinar",
"Medicin",
"Farmacie"
i
la
specialitile
"Limbi
moderne",
"Arhitectur", studiile se organizeaz numai prin nvmnt de zi.
5. n domeniul general de studiu 14 "tiine ale educaiei", poate
fi
realizat, cu acordul Ministerului Educaiei, Tineretului
i
Sportului, instruirea concomitent n dou specialiti nrudite.
6. n domeniile de formare profesional 222 "Limbi i literaturi" i
223 "Limbi moderne i clasice" se permite instruirea n paralel la o a
doua limb modern.
7. Absolvenii instituiilor de nvmnt superior din alte domenii
cu excepia absolvenilor domeniului 142 "tiine ale educaiei", vor
avea dreptul de a activa n nvmntul preuniversitar doar dup
realizarea suplimentar obligatorie a modului de formare psihopedagogic
teoretic de 30 de credite i practic de 30 de credite (n total 60 de
credite),
cu acordarea calificativului de nvtor/ profesor n
nvmntul preuniversitar.
8. Pentru domeniul general de studii 87 "Militrie", la domeniile de
formare profesional 871 "Infanterie", 872 "Artilerie", 874 "Grniceri",
875
"Carabinieri",
se
permite instruirea
concomitent
i
n
specialitatea 527.1 "Ingineria i tehnologia transportului auto", iar la
domeniul de formare profesional 873 "Transmisiuni" - n domeniul de
formare profesional 525 "Electronic i comunicaii".
9. Numrul de credite de studiu este indicat pentru studenii admii
la studii n baza diplomei de bacalaureat. Pentru studenii admii n
baza atestatului de studii medii de cultur general se organizeaz un
an de completare a studiilor, care nu se cuantific n credite.
10. Numrul creditelor de studiu este acelai pentru toate formele
de nvmnt: de zi, cu frecven redus i de la distan.
Anexa nr.2
Nomenclatorul specialitilor
pentru pregtirea cadrelor n instituiile de nvmnt
superior la domeniul 7 "Sntate", reglementat special
n cadrul Uniunii Europene
-------------------------------------------------------------------

11

Codul i | Codul i |
Codul i denumirea
| Numrul
denumirea | denumirea |specialitii / domeniului de|creditelor
domeniului |domeniului |formare profesional iniial| de studiu
fundamental | general
|
(studii superioare de
|
al tiinei,| de studiu |
specialitate)
|
culturii i |
|
|
tehnicii |
|
|
-------------------------------------------------------------------7 SNTATE
71 Medicin
711 Medicin general
360
712 Stomatologie
300
713 Sntate public
300
714 Pediatrie
360
72 Farmacie
721 Farmacie
300
-------------------------------------------------------------------__________
Legile Republicii Moldova
142/07.07.2005 Lege privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesional i al
specialitilor pentru pregtirea cadrelor n instituiile de nvmnt superior, ciclul I //Monitorul Oficial
101-103/476, 29.07.2005

12