Sunteți pe pagina 1din 4
kg 1 iri $i 2 stilouri s-au pltit 18 lei. Cit costé ur stilou si cét costé un pix daca un stilou cost eft 3 pixuri? Rezolvare Bp IRUTE sn 2 StHOUTE ne 18 He BpIMUTE ene 6 PIRUE canon 18 Lei 9 pixuri 18 lei 1 pix 18 lei :9=2ei 1 stilou swonee 216i 3 = 6 lei ROBLEME PR 6 baiefi si 7 fete au recoltat impreund 77 de l&dife cu rosii ‘intr-un interval de timp. fn acelasi interval de timp 7 fete si 3 baiefi au recoltat 56 lidije de rosii. Cate Ridife cu rosii a recoltat un baiat si cdte o fata? Pentru 4 legaturi de marar si 5 kg de cartofi o gospodina a platit 7 lei, Alta dati a cumpérat, la aceleasi prefuri, 4 legaturi de marar si 3 kg de cartofi, platind 5 lei. Cat costa o legatura de mirar si ct cost 1 kg de cartofi? Pentru 3 cutii de detergent si 6 sdpunuri s-au plitit 27 lei Altidatd, pentru o cutie de detergent si 3 sépunuri s-au platit 11 lei, CAt cost un spun? Dar o cutie de detergent? Pentru 2 bidoane a cite 2 ¢de suc si 2 bidoane a cate 5 ¢de apa plata s-a platit suma de 12 lei. Dou bidoane de suc $i 3 cu apa plata costa 14 lei. Cat costa 1 ¢de sue gi ct costa 1 ¢ de apa plata daca fiecare bidon pentru suc costa 30 de bani si fiecare bidon pentru apa plat’ cost 50 de bani? 15 saci cu faind si 19 saci cu malai cntarese 2 039 kg. 20 saci cu faina si 19 saci cu milai cAntiresc 2 364 kg. Cat cantiireste un ‘sac cu faind si cfit cntiireste un sac cumilai? Un turist a calatorit prin Delta Dun&rii 2 ore cu vaporul si 5 ore cu barca, parcurgind 97 km. Alt turist a parcurs 205 km mergand 5 ore cu barca si 5 ore cu vaporul. Care este viteza vaporului? Dar cea a barcii? 65 — 10. bin 20" i. 12. 13. 14. Pentru amenajarea unei bucdtirii s-au folosit 13 pachete cu fainnta si 10 pachete cu gresie, cfintirind 210 kg. Pentru baie, s-au folosit 6 pachete de faianta si 5 pachete cu gresic, cintérind 100 kg. Cat cfntareste un pachet de faint’? Dar uunul de gresie? din meloman cumpari 3 CD-uri si 5 casete audio pe care plateste 81 lei. Altd data cumpara 2 CD-uri si 3 casete audio 51 plateste 51 lei. Cat cost& un CD gi cat cost o casetd audio? ‘Tata cumpara un bax de apa mineralé (6 bidoane) en gros $i doua bidoane en detail si pliteste 68 000 lei. Pentru 2 baxuri ccumparate en gros si 3 bidoane en detail plateste alta data 126 000 lei. Cat costé un bidon de api minerald cumparat en gros si ct costi unul cumpirat en detail? 3 pepeni si 2 Hidife ou struguri céntirese 35 kg, Cineva ‘cumpara 2 pepeni si strugurit dintr-o ladita, adic 14 kg in total, Cat cntireste un pepene gi cat cntiirese strugurii dintr-o Lidia dact o lidité goala cAntareste un kilogram? Suma dintre un numar, dublul unui al doilea numa gi triptul ‘unui al treilea numér este 49. Adundind triplul primului nurmfir, ‘dublul celui de-al doilea si de 4 ori al treilea numar se ubjine 70. Care sunt cele 3 numere daca primul e cu 3 mai mie decdt al treilea? Un bazin trebuie umplut prin dowa robinete. Dac’ se Iasi deschise ambele robinete 3 ore iar primul ine 2 ore in bazin curg 540 dal de apa. Dacd insf primul curge 4 ore iar cel de-al doilea 6 ore, in bazin curg 720 dal de api. Care este debitul fiecdrui robinet? (Céji decalitri curg pe ord prin fiecare robinet?) Pentru 3 legaturi de marar si 5 ke de cartofi, o gospodini a ppltit 8 lei si 40 de bani. Cat a plait pe 0 legatura de maar si cit pe un kilogram de cartofi, daci 0 legaturd de mirar costa cu 40 de bani mai putin decdt un kilogram de cartofi? Suma a 3 mumere este 84. Al doilea numar este 0 doime din pprimul gi respectiv o treime din al doilea. Care sunt numerele? 66 5.) Pentru 5 vitei si 10 oi sunt necesare intr-o zi 75 kg de nutret, Un vitel consuma cu 3 kg mai mult decat o oaie. Cate Kilograme de nuttet tebuie int-o zi pentru fiecare animal? 16. Daci intr-o curte ar fi de 3 ori mai multe gaini si de 2 ori mai multe rafe decat cele care sunt atunci ar fi 175 de pasiri. Dac& ar fi de 2 ori mai multe glini si de 3 ori mai multe rate ar fi 150 de pasiri. Cate sunt de fiecare fel? 17. Dintr-un depozit s-au vandut bidoane de apa minerald gi de sue fn valoare de 2200 lei. Un bidon de apa costa 80 de bani, iar unul de suc cost 2 lei. Daci s-au vindut de 3 ori mai multe vidoane de upd decal de suc, aflati cAte bidoane s-au vandut de fiecare fel. 18, Pentru o cantind s-au cumparat 85 de farfurii si SO de cini. _ a Daca doua farfurii costa cat 3 cini, cfit costi o cand, stiind ¢& in farfuriile costa 255 lei? o 19. Preful unui costum de haine este de 3 ori mai mare decat al unei perechi de pantofi. Pentru 5 costume si 5 perechi de i pantofi s-au plitit 256 lei. Cat costa un cosum si ct cost o r, pereche de pantofi? © 20.6 6 lidite cu rosii si 5 Rizi cu gogosari cAntirese 90 kg. 3 ladite at cu rogii cAntiresc cu 3 kg mai mult decat o ladi de gogosari. Cat cdintareste o lidit& cu rosii? Dar o lada de gogosari? a |(2i)¢ Ana rezolva de dout ori mai multe probleme pe zi decit Irina in |\—* Cele douii fete au lucrat impreund 4 zile dupa care Irina s-a al oprit, iar Aina a mai lucrat singurd 2 zile. in acest fel cele 2 fete a au rezolvat 240 de probleme. Cate probleme a rezolvat zilnic re fiecare? 22, O refeta de zacuscd ar putea confine urmitoarele cantitati de a legume: 10 kg de vinete, 5 kg de rosii, 3 kg de ceapa si 5 kg de si gogosari. Toate acestea ar costa 40 lei si 50 de bani. Cat cost ti 1 kg din fiecare fel de legume, daci 1 kg de rosii este de doua ori mai ieftin decit unul de vinete, ceapa e ou 50 de bani/kg ‘mai ieftind decat rosiile, iar 1 kg de gogosari e de 2 ori mai scump decat 1 kg de ceapa? 67 ———— 23. 24, 25, 26. Pentru o cantina s-au cumpiirat biscuiti in pachete de cate 80 g si 100 g. Numarul pachetelor mai mici a fost de doa ori mai ‘mare decdt numairul celorlalte pachete, Cite pachete de fiecare fel s-au cumparat, dacd toate cintiresc 7 kg si 800 g? (© broasca si un mele se afl 1a o anumiti distant, pe malul unui ray, fiecare in dreptul unci sileii, Porind unul etre celalalt se intalnese dupa 30 minute. Dac& broasca face 6 sirituri pe minut, iar melcul parcurge in 5 minute eat o sériturd de broasci aflati: @) Cite sirituri de broasea sunt intre cele 2 sileii? b) _incate minute parcurge broasca distanta intre saci? c) _ incat timp parcurge melcul aceeasi distant? Suma a dows numere este 1000. Aflaji numerele, stiind o& suma dintre al doilea i jumatate din primul este 700. Suma a doud numere este 820, Suma dintre primul si un sfert in al doilea este 580. Aflati numerele.