Sunteți pe pagina 1din 4

ELECTROCINETICA (Circuite electrice)

Curentul electric reprezinta o miscare ordonata de sarcini electrice.


Purtatorii de sarcini electrice sunt: - electronii in conductoare metalice;
- ionii pozitivi si negativi in electroliti.
Circuitul electric simplu este un circuit electric care contine o singura sursa electrica.
Sursa electrica (generatorul) - transforma o anumita forma de energie (chimica, mecanica, solara) in
energie electrica, care, la randul ei este transformata in alte forme de energie de catre consumatorii din
circuit (de exemplu, rezistorul transforma energia electrica in caldura).
Intensitatea curentului electric ( I ) este marime fundamentala a S.I.
Intensitatea medie a c.e. reprezinta sarcina electrica ce trece prin sectiunea transversala a unui circuit,
Im

intr-o secunda :

q
;
t

[ I ] SI A ;

1A

Intensitatea momentana ( I ), este definita de relatia: I

q ne

t
t

1C
;
1s

(cand t 0 ) sau I

dq
.
dt

t2

Rezulta ca: q I (t ) dt I m t
t1

Sarcina electric reprezint un nr. ntreg de sarcini elementare:

q ne

Tensiunea electrica ( U ) reprezinta diferenta de potential electric dintre doua puncte ale unui circuit
electric ( U AB V A VB ). Este definita de relatia:

L
;
q

[U ] SI

J
V (Volt).
C

L reprezinta lucrul mecanic efectuat de sursa pentru a transporta sarcina electrica q prin portiunea A-B
de circuit.
Rezistenta electrica ( R ) reprezinta proprietatea unui corp conductor de electricitate de a se opune
trecerii curentului electric.
Rezistenta electrica a unui conductor oarecare este definit de relatia : R
[ R] SI

U
;
I

V
(Ohm).
A

Rezistenta electrica a unui conductor metalic omogen, de sectiune constanta, este data de relatia :
l
R
; unde reprezinta rezistivitatea materialului din care e fcut conductorul.
S

Rezistivitatea reprezinta proprietatea unui material de a se opune trecerii curentului electric.


[ ] SI m

Dependenta rezistivitatii si a rezistentei electrice de temperatura.


Rezistivitatea unui conductor metalic creste liniar cu temperatura, conform relatiei :

0 = rezistivitatea la 00C ; = rezistivitatea la temperatura t ;


coeficientul termic al rezistivitatii. [ ] SI grad 1 K 1 .
Analog, rezistenta creste cu temperatura conform relatiei : R R0 (1 t ) .

0 (1 t ) unde :

Legile lui Ohm


- Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit :

U
; ( R = rezistenta portiunii respective de
R

circuit ; U=tensiunea la bornele portiunii respective de circuit).


- Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu : I
interna a sursei ; R= rezistenta circuitului exterior sursei).

E
; ( E=t.e.m. a sursei ; r= rezistenta
Rr

Intensitatea curentului electric de scurtcircuit (Isc) - intensitatea curentului electric prin circuit
cand bornele sursei electrice sunt scurtcircuitate conectate printr-un fir de rezisten neglijabil (
R 0) :
E
r
U b E Ir I Rext

I sc

Tensiunea la bornele sursei ( U b ) :

Legile lui Kirchhoff


Se aplica retelelor electrice (circuite electrice care contin mai multe surse electrice).
Intr-o retea electrica definim:
- nodul de retea = locul in care se intalnesc cel putin trei curenti electrici;
- latura de retea = portiunea de circuit cuprinsa intre doua noduri vecine ;
- ochiul de retea = orice contur inchis continand una sau mai multe laturi de retea.
Legea I : Suma algebrica a intensitatilor curentilor electrici care se intalnesc intr-un nod de retea, este
n

nula.

( I i 0) .
i 1

Legea II: De-a lungul unui ochi de retea, suma algebrica a tensiunilor electromotoare este egala cu
n

i 1

i 1

suma algebrica a caderilor de tensiune de pe laturile ochiului respectiv. ( Ei I i Ri ) .


Gruparea rezistoarelor electrice.
Rezistenta echivalenta a mai multor rezsistoare conectate (grupate):
n

a) in serie:

Rs R1 R2 ....... Rn Ri .
i 1
n

b) in paralel:

1
1
1
1
1

.....
.
R p R1 R2
Rn i 1 Ri

Gruparea generatoarelor electrice:


1. identice (avand aceiasi parametrii E si r):
a) in serie - electrodul + al unei surse este legat la electrodul - al sursei vecine ;
- parametrii sursei echivalente sunt (nE, nr) ;
b) in paralel electrozii + sunt conectati impreuna, la acelsi potential electric ; la fel si
electrozii - ;
- parametrii sursei echivalente sunt ( E,

r
);
n

2. neidentice (avand parametrii E si r diferiti) :


a) in serie - electrodul + al unei surse este legat la electrodul - al sursei vecine ;
- parametrii sursei echivalente sunt (E=E1+E2++En, r r1 r2 ....rn ) ;
b) in paralel - electrozii + sunt conectati impreuna, la acelsi potential electric ; la fel si
electrozii - ;
- parametrii sursei echivalente sunt dati de relatiile :
1 1 1
1
....
;
r r1 r2
rn

E
E E1 E 2

.... n .
r
r1
r2
rn
Suntul ampermetrelor (RS) este un rezistor conectat in paralel cu un ampermetru, pentru a-i mari
domeniul de masura.
- pentru a mari de n ori domeniul de masura al unui ampermetru ( I=nIA ),
R
rezistenta suntului trebuie sa fie : Rs A .
n 1

Rezistenta aditionala a voltmetrelor (RV) este un rezistor conectat in serie cu un voltmetru pentru
a-i mari domeniul de masura.
- pentru a mari de n ori domeniul de masura al unui voltmetru ( U nU V )
rezistenta aditionala trebuie sa fie : Ra RV (n 1) .
Ampermetrul ideal - are rezistenta neglijabila (nula) ( R 0 ).
Voltmetrul ideal - are rezistenta infinita ( R ).
Tensiunea in gol, la bornele unei surse - (U g E ) , este definit pentru cazul n care lipsete
circuitul exterior sursei, adic Rext , ceea ce implic I = 0.
Energia si puterea electrica.
a) Energia si puterea electrica consumate intr-o portiune de circuit.
Pentru a transporta sarcina electrica q printr-un consumator X oarecare, sursa electrica efectueaza
un lucru mecanic :
L= q U U I t
Acest lucru mecanic este egal cu energia electrica consumata in timpul t de catre consumatorul
X.
In consecinta, energia electrica consumata in timpul t de consumatorul X , este:
W= U I t
Daca consumatorul X este un rezistor, se poate aplica legea lui Ohm pentru o portiune de circuit,
I

U
R

deci , energia electrica consumata in timpul t de consumator este:


W U I t I 2 R t

Daca t0=0, atunci:

W U I t I 2 R t

U2
t P t.
R

U2
t P t .
R

Energia electrica consumata in rezistor este transformata de acesta in caldura (Q), in mod ireversibil:
Q I 2 R t

U2
t
R

Puterea electrica consumata intr-o portiune de circuit reprezinta energia electrc consumat in acea
poriune de circuit intr-o secund :
P

W
U2
U I I2 R
t
R

b) Energia si puterea electrica consumate de un circuit electric simplu .


Pentru a transporta sarcina electrica q prin intregul circuit electric simplu, sursa electrica efectueaza
L q E E I t
lucrul mecanic :
Acest lucru mecanic este egal cu energia electrica consumata in timpul t de intregul circuit
simplu.
Wt E I t

Daca consumatorul este un rezistor, se poate aplica legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu:
E
,
Rr
deci energia electrica consumata in timpul t de intregul circuit este:
E2
Wt E I t I 2 ( R r ) t
t .
Rr
E2
Wt E I t I 2 ( R r ) t
t .
Daca t 0 0 atunci
Rr
I

Puterea electrica consumata in intregul circuit simplu reprezinta energia electrica consumata in
Pt

intregul circuit simplu, intr-o secunda:

Wt
E2
E I I 2 (R r)
t
Rr

Randamentul circuitului electric simplu ( ) - reprezinta raportul dintre energia electrica


consumata in circuitul exterior si energia electrica consumata in intregul circuit electric simplu in
timpul t :

W
P U
R

.
Wt Pt
E Rr

Cand sursa transfera circuitului exterior puterea maxima, randamentul este de 50%.
In acest caz:

r
1
0,5 50%
rr 2

Dependenta puterii electrice de rezistenta electrica:


P ( R) I 2 R

E2
R
(R r) 2

Puterea maxima generata de sursa electrica in circuitul exterior este determinata din conditia :
dP
0.
dR
Rezulta:

Pmax

E2
i se realizeaz pentru R = r
4r

Daca energia consumata in acelasi interval de timp este aceiasi, fie daca la bornele circuitului
conectam un rezistor de rezistenta electrica R1, fie daca conectam un rezistor de rezistenta
electrica R2, atunci este valabila relatia :
r

R1 R2

Dependenta puterii electrice generata de sursa in circuitul exterior, de intensitatea curentului


electric, este data de relatia :
P ( I ) U b I ( E I r ) I EI rI 2

S-ar putea să vă placă și