Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTRI DE SERVICII

ncheiat astzi ..................


la ......................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.R.L., cu sediul social n
(localitatea) ............................, str. ................................. nr. .........................., bloc .............,
scara ..........., etaj ........, apartament ......., jude/sector ......................................., nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului .........................................., sub nr. ........................ din .................................,
cod fiscal nr. ....................... din ...................................., avnd contul nr. ............................. deschis la
............................., reprezentat de ........................................, cu funcia
de ..............................................................., n calitate de prestator, pe de o parte, i
1.2. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social n (localitatea) .........................., str. ..................................... nr. ........................,
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., jude/sector ........................................,
nregistrat la Oficiul Registrului Comerului ................................................., sub nr. ..................
din ................................., cod fiscal nr. .............................. din .............................., avnd contul
nr. .......................... deschis la ........................, reprezentat de ................................................., cu
funcia de .............................................................., n calitate de beneficiar, pe de alt parte,
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului l
reprezint: ...............................................................................................................................................
....... ..................................................................................................................................................... .
2.2. Prestatorul se mai oblig s efectueze i .................................................................................... .
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se ncheie pe o durat de ........ ncepnd de la data de ......... i pn la data de ..... .
IV. PREUL CONTRACTULUI
4.1. Preul prestaiei este
de ................................................................................................................ ...........................................
.......................................................................................................... .
4.2. Preul se va plti n numerar/cu ordin de plat n contul prestatorului, la data efecturii
prestaiei/termenul stabilit de prezentul contract/ealonat,
astfel: ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... .
4.3. n cazul n care, anterior efecturii prestaiei, vor interveni majorri de preuri care afecteaz costul
prestaiei:
a) prestatorul de servicii are dreptul s majoreze preul contractului, n raport cu majorarea
preurilor, cu obligaia ca prestatorul s notifice n termen de .................. beneficiarului
hotrrea sa;
b) beneficiarul, n termen de ...................... de la data primirii notificrii scrise a prestatorului are
obligaia s comunice acestuia dac preul majorat este acceptabil i s solicite continuarea
lucrrii. Dac beneficiarul nu rspunde la notificarea scris n termenul de mai sus, aceasta
este considerat o acceptare tacit a preului.
4.4. n cazul n care majorarea de preuri intervine n cursul executrii contractului, iar beneficiarul nu
accept majorarea, va notifica n scris refuzul prestatorului, acesta avnd dreptul la cota-parte din
pre echivalent cu prestaia executat i la preul convenit.
V. GARANII
5.1. Prestatorul de servicii garanteaz pentru .................................................. n urmtoarele
condiii: ....................................................................................................................................................
.... ...................................................................................................................................................... .
VI. OBLIGAIILE PRILOR
6.1. Prestatorul de servicii se oblig:
a) ............................................................................................................................................;
b) ............................................................................................................................................;

c) ............................................................................................................................................; etc.
6.2. Beneficiarul serviciilor se oblig:
a) ............................................................................................................................................;
b) ............................................................................................................................................;
c) ............................................................................................................................................; etc.
VII. CLAUZA PENAL
7.1. n cazul n care una dintre pri nu i ndeplinete obligaiile contractuale sau i le ndeplinete n
mod necorespunztor, se oblig s plteasc celeilalte pri penaliti daune-interese n valoare
de ...................................,
astfel: ................................................................................................. ....................................................
................................................................................................ .
VIII. NCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia unui/unei tribunal
arbitral/instane judectoreti, n cazul n care una dintre pri:
nu i execut una dintre obligaiile eseniale enumerate la pct. ..., din prezentul contract;
este declarat n stare de incapacitate de pli sau a fost declanat procedura de lichidare
(faliment) nainte de nceperea executrii prezentului contract;
cesioneaz drepturile i obligaiile sale prevzute de prezentul contract fr acordul celeilalte
pri;
i ncalc vreuna dintre obligaiile sale, dup ce a fost avertizat, printr-o notificare scris, de
ctre cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora va duce la rezoluiunea/rezilierea
prezentului contract.
sau
n termen de ........ zile de la data primirii notificrii prin care i s-a adus la cunotin c nu i-a
executat ori i execut n mod necorespunztor oricare dintre obligaiile ce-i revin.
8.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
pri, cu cel puin ......... zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i produc efectele.
8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre prile
contractante.
8.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................ nu
nltur rspunderea prii care n mod culpabil a cauzat ncetarea contractului.
IX. FORA MAJOR
9.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n
mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului
contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost
cauzat de fora major, aa cum este definit de lege.
9.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de ................. (zile,
ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.
9.3. Dac n termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile
au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s
pretind daune-interese.
X. NOTIFICRI
10.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este
valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului
contract.
10.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat,
cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul
potal primitor pe aceast confirmare.
10.3. Dac notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup
cea n care a fost expediat.
10.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia din modalitile prevzute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de reprezentanii
lor.
10.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor adresa instanelor

judectoreti competente.
sau
10.1. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor fi supuse spre
soluionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedur aplicabile arbitrajului comercial adhoc, organizat de Camera de Comer i Industrie a Romniei.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante.
11.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint
voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar
ncheierii lui.
11.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu
a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu
nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
11.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............... exemplare, din care ......................
astzi ........................., data semnrii lui.
PRESTATOR

BENEFICIAR