Sunteți pe pagina 1din 1

SC ________________ SRL

Adresa: __________________
PROCES VERBAL NR. _____/__________
CU REZULTATELE OBTINUTE LA EXAMINAREA PERIODICA A PERSONALULUI CA MANEVRANT AL
INSTALATIILOR DE RIDICAT, PENTRU URMATORII CANDIDATI
NR.
crt.

NUMELE SI
PRENUMELE

CNP

NUMARUL
ADEVERINTEI

TIP
INSTALATII

REZULTATUL
EXAMINARII
TEORETIC

PRACTIC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MEMBRII COMISIEI
RSVTI

______________________

____________________________

SEMNATURA