Sunteți pe pagina 1din 1

Dosarul de intervenii ulterioare

1 Principii generale aplicabile pe durata realizarii Lucrarii


Pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului plan de securitate, precum si pentru minimizarea riscurilor care pot
aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier, antreprenorii si subantreprenorii trebuie sa aiba in vedere
urmatoarele:
- Stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;
Delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor
sau substantelor periculoase;
Alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la aceste posturi;
Intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate,
in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze sanatatea lucratorilor;
- Utilizarea mijloacelor de protectie colectiva; pentru lucrul la inaltime se vor folosi schele conforme cu cerintele
minime de securitate, care poseda marcajul de conformitate CE; acestea se vor inspecta zilnic, inainte de
inceperea lucrului;
Intreg personalul din eze securitate santier trebuie sa-si desfasoare activitatea conform procedurilor de lucru
- Conditiile de deplasare si ridicare a materialelor periculoase utilizate;
Conditiile de mariipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste interferenta instalatiilor de
ridicat aflate pe santier sau in vecinatatea acestuia; se vor folosi instalatii de ridicat numai cu certificate tehnice
corespunzatoare si cu operatori autorizati;
Limitarea mariipularii manuale a sarcinilor;
Conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate: materialele rezultate
din demolari vor fi depozitate temporar pe o platforma betonata in afara zonei de lucru, pe categorii, in vederea
reciclarii / reutilizarii sau eliminarii;
Adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri de
Lucrari sau faze de lucru;
Cooperarea dintre angajatori si Lucratorii independenti;
- Masuri pentru mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;
Interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului.
2 Inspectii si raportari
Inspectiile periodice sunt necesare pentiu imbunatatirea activitatii si a respectarii cerintelor de sanate si
securitate pe santier. Toate inspectiile vor fi documentate in ranoarte de inspectie care se vor consemna in registrul de
coordonare.
Beneficiarul, Managerul de proiect si executantii trebuie sa tina seama de observatiile si indicatiile coordonatorului in
materie de sanatate si securitate consemnate in registrul de coordonare.
3 Permise
Pentru ca activitatea pe santier sa se desfasoare in conditii de siguranta calea cea mai sigura este de a ase lucra pe baza
de permise. Permisul de lucru este un document pregatit de persoane responsabile sifamiliarizate cu procedurile de lucru
si riscurile si masurile de precautie necesare desfasurarii activitatii.Permisul (in scris) permite zilnic ca activitatile
mentionate, sa inceapa si sa se termine in intervalul precizat;
Organizeaza secventele Lucrarii;
Precizeaza modul in care se vor desfasura Lucrarile;
Responsabilizeaza toate persoanele nominalizate;
Prevede masurile de securitate luate.
Metodologia de lucru cu permisul de lucru este urmatoarea:
a) Antreprenorul care solicita un anumit tip de permis se va prezenta la coordonatorului activitatii
de securitate si sanatate in munca sau la reprezentantul beneficiarului, va completa permisul cerut
si dupa aprobarea va putea sa inceapa activitatea.
b) La sfarsitul programului sau la sfarsitul perioadei de valabilitate al permisului acesta va fi returnat emitentului.
c) Permisul va fi pastrat pe timpul desfasurarii activitatii la persoana care executa lucrarea si va fi prezentat la cererea
personalului beneficiarului/Managerului de proiect sau coordonatorilor SSM.
Modelele si tipurile de formulare se stabilesc de catre beneficiar/Managerul de proiect. Toate documentele mai sus
mentionate se pastreaza in Registrul de coordonare. Propuneri de tipuri permise a se utiliza:
a) Permis de excavatii;Permis de ridicare;b) Permis pentru Lucrari cu foc deschis;c) Permis de lucru pe timp friguros;
d) Permis pentru lucru in spatii inchise;e) Permis pentru Lucrari electrice.