Sunteți pe pagina 1din 1

VOCABULARUL

I.MASA VOCABULARULUI
A.ARHAISMELE sunt cuvinte vechi, iesite din uz;
A.1. Arhaisme fonetice cuvinte vechi care aveau in forma sonora alte sunete
(litere) decat in forma actuala: lcuitor locuitor;
A.2.Arhaisme lexicale sunt cuvinte vechi, cu sens diferit de cel actual: tbr
(sens vechi a aseza tabra; sens nou a nvli), divan (sens vechi consiliu,
adunare; sens nou canapea ), etc.
A.3.Arhaisme morfologice (gramaticale) sunt cuvinte a caror forma
gramaticala este de diferita de cea actuala: forme de plural diferite coale, aripe,
greale etc.
: forma arhaica a pronumelor relative, nehotarate, demonstrative
carele (care), fiecarii (fiecare), etc.
A.4.Arhaisme sintactice folosirea Ac. in loc de G.:Gazeta de Sud (Sudului)
B.REGIONALISMELE forme ale limbii folosite in anumite regiuni;
B.1.Regionalisme fonetice cuvinte cu anumite sunete diferite de forma literara
a cuvantului: gios (jos)
B.2.Regionalisme lexicale cuvinte cu forma diferita de cea literara: cucuruz,
papusoi (porumb), etc.
B.3.Regionalisme gramaticale forme gramaticale specific anumitor regiuni: s-o
dus (s-a dus)
C.NEOLOGISMELE
D.Cuvinte neanalizabile fonetic sunt cuvintele in care nu se poate recunoaste
un alt cuvant, nu sunt compuse, nici derivate (cu sufixe sau prefixe): teatru, elev,
alb ,etc.
E.Cuvinte analizabile fonetic sunt cuvinte derivate sau compuse:
dezorganizare, acelai, etc.
F.Clasificarea cuvintelor dupa sens cuvinte monosemantice si cuvinte
polisemantice;
G.Clasificarea sensurilor sens principal (fundamental, propriu):cap (cand
denumesc parti ale corpului)
- sens secundar (derivat din cel principal): capul
satului;
- sens figurat (conotativ): intunericul din inima mea;