Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE

Necesara obtinerii AUTORIZATIEI DE MEDIUpentru:


Activitatea de dezmembrare (dezasamblare) masinilor
I.I. OPREA FABIAN TUDOREL
Decembrie 2014
INTRODUCERE
Elaborarea prezentei "Fise de prezentare si declaratie" are drept scop obtinerea Autorizatiei de
mediu pentru activitatea de dezmembrare a autovehiculelor. pe teritoriul tarii .
La baza intocmirii "Fisei de prezentare si declaratie, necesare fundamentarii emiterii
Autorizatiei de Mediu au stat:
ORDINUL nr. 1.798/ 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaiei de mediu.
I.DATE GENERALE
Denumirea unitatii
II OPREA FABIAN TUDOREL avand sediul social in com. VATA DE JOS, sat TARNAVA DE
CRIS, nr.75, jud. HUNEDOARA, in baza contractului atasat prezentei si punctual de lucru
situate in com.VATA DE JOS, sat TARNAVA DE CRIS, nr.140, in baza contractului atasat
prezentei.
Cod unic de inregistrare :31643766
Numar de ordine in registrul comertului :F20/605/15.05.2013
Profilul de activitate
Obiectul principal de activitate:
Demontarea si dezasamblarea masinilor - cod CAEN 3831.
Forma de proprietate:
Inteprindere individuala , infintata in anul 2013 in data de15.05 si inregistrata la Oficiul National
al Registrului Comertului de pe Langa Tribunalul Deva.
Regimul de lucru:
8 ore/zi
6 zile/sptmn
312 zile/an
II. DATE SPECIFICE ACTIVITATII
a). Activitatea desfasurata
I.I. OPREA FABIAN TUDOREL intentioneaza sa comercializeze piesele provenite din
dezmembrarea masinilor, iar piesele (deseurile)care nu pot fi valorificate se predau unei firme
colectoare de deseuri.
Fluxul tehnologic cuprinde urmtoarele faze:
activitati specifice de demontare a masinilor iar piesele provenite din demonatare sunt asezate
pe rafturi in vederea comercializarii., iar deseurile sunt predate unei firme colectoare de deseuri
si anume :SC RECHORALEX SRL.
b) Dotari
Societatea isi desfasoara activitatea de demontare intr-un atelier de 80 mp, o hala de
320 mp in care sunt asezate piesele demontate, si o curte de 1000mp.
Pentru desfurarea procesului de demontare a masinilor firma detine urmtoarele
dotri specifice: trusa de chei, aparat de recuperare a freonului , separator de uleiuri si
hidrocarburi, butoaie pentru uleiuri, si boxe pentru depozitarea deseurilor.

c)Bilantul de materiale:
Cantiti de materii prime, auxiliare i combustibili, intrate n proces
Demontam aproximativ 2 masini pe luna
Cantiti de produse rezultate
Cantitatea de produse finite sunt:
- capacitatea maxima de piese provenite de la masini aprox. 500 piese/luna
r Deeuri
Tipurile i cantitile de deeuri rezultate n urma activitii desfasurate provenite pe luna sunt :
-materiale feroase 300 500 kg
-materiale neferoase 20 40 kg
-uleiuri 6 11 l
-freon 0 0,8 kg
-catalizatoare 0 2 buc
-baterii 0 2 buc
-filtre 8 10 buc
-antigel 8 15l
-plastic 5 15 kg
-mochete 5 15 kg
-burete 0,5 3 kg
-anvelope 0 10 buc
- lichid frana 0 1 l
d). Utilitati
Modul de asigurare cu utiliti - ap, canalizare, energie:
APA
Obiectivul isi asigura alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate astfel:
alimentarea cu apa potabila din fantana proprie
canalizarea apelor uzate : la fosa proprie .
ENERGIA
ENERGIA ELECTRIC necesar funcionrii utilajelor din dotare, respectiv pentru iluminatul
interior i exterior se asigur de ctre proprietarul spaiului n baza contractului de comodat prin
contract cu SC ENEL ENERGIE SA
Consumul mediu de energie electrica al obiectivului este:
cca. 300 KWh/lun, 3600 KWh/an.

III.SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU


III.1 Protectia calitatii apelor
Instalatia de epurare sau preepurare a apelei uzate rezultata din spalarea platformei betonate a
ateliarului in care se desfasoara activitatea de demontare a masinilor este asigurata de un
separator de uleiuri si hidrocarburi .Apa rezultata ajungand in fosa septica proprie.
III.2 PROTECTIA AERULUI
Activitatea de demontare a masinilor nu are influente semnificative asupra factorului de mediu
aer.
III.3 PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR
Nu este cazul .
III.4 PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI
Nu este cazul
III.5 PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR
Nu este cazul
III.6 PROTECTIA FONDULUI FORESTIER
Nu este cazul
.
III.7 PROTECTIA ECOSISTEMELOR, BIODIVERSITATII SI OCROTIREA
NATURII
Activitatea nu se desfasoara in zone protejate.
III.8 PROTECTIA PEISAJULUI SI A ZONELOR DE INTERES
TRADITIONAL
Nu este afectat peisajul si zonele de interes traditional.
III.9 GESTIUNEA DESEURILOR
Tipurile i cantitile de deeuri rezultate n urma activitii desfasurate provenite pe luna sunt :
-materiale feroase 300 500 kg
-materiale neferoase 20 40 kg
-uleiuri 6 11 l
-freon 0 0,8 kg
-catalizatoare 0 2 buc
-baterii 0 2 buc
-filtre 8 10 buc
-antigel 8 15l
-plastic 5 15 kg
-mochete 5 15 kg
-burete 0,5 3 kg
-anvelope 0 10 buc
- lichid frana 0 1 l
Transportul acestora se face de catre firma colectoare

III.10 GESTIUNEA SUBSTANTELOR NETOXICE SI NEPERICULOASE


III.11 GESTIUNEA AMBALAJELOR
III.12 INCADRAREA IN PLANURILE DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
Activitaea firmei nu influenteaza Planurile de urbanism si amenajarea teritoriului.
III.13 PROTECTIA ASEZARILOR UMANE
Demontarea masinilor se realizeaza in hale amenajate special , nefiind afectate asezarile
umane.
III.14 RESPECTAREA PREVEDEREA CONVENTIILOR
INTERNATIONALE LA CARE ROMANIA A ADERAT
Respectarea legislatiei in domeniul protectiei mediului, sanatatii populatiei si sanatatii si
securitatii muncii, implicit atrage dupa sine si respectarea conventiilor la care Romania a aderat
.
IV. RECONSTRUCTIA ECOLOGICA
Nu este cazul
V. MONITORIZAREA MEDIULUI
Nu este cazul