Sunteți pe pagina 1din 1

Acte necesare depunerii dosarului pentru indemnizatia de somajPentru persoanele care provin

din cmpul muncii


1. Carnetul de munc original (vizat de Inspectoratul Teritorial de Munc - ITM) +
xerocopie n cazul n care nu exist carnet de munc adeverin de vechime vizat de
ITM pn la 31.12.2010 i adeverin de vechime eliberatde angajator pentru perioada
de dup 01.01.2011
.2. Decizia de desfacere a contractului de munc
3. Adeverin tip de la ultimul loc de munc din care s se evidenieze plata contribuiilor la
Bugetul asigurrilor pentru omaj pe ultimele12 luni (n cazul n care ultima perioad lucrat la o
firm este mai mic de 12 luni se aduc i adeverine cu lunile ce lipsesc i de lalocurile de munc
anterioare firmei ce face disponibilizarea)
4. Stagiul de cotizare A.J.O.F.M
.5. Actul de identitate copie + original
6. Certificatul de natere copie + original
7. Certificatul de cstorie copie + original, sentina de divor, certificat de deces
8. Acte eliberate de organele financiare teritoriale din care s rezulte c nu realizeaza venituri sau
realizeaz, din activiti autorizatepotrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului
social de referinta, n vigoare
9. Certificatul medical tip MS sau Adeverin medical din care s rezulte ca este APT DE
MUNC sau are eventuale restricii medicale(de la medicul de familie)
10. Actele de studii i calificare copie + original
11. Un dosar plic
12. Dou plicuri timbrat