Sunteți pe pagina 1din 12

REGIA AUTONOM DE TRANSPORT PUBLIC IAI

IN INSOLVENTA / IN INSOLVENCY / EN
PROCEDURE COLLECTIVE
str. Silvestru nr.5, Tel: 0232-267.772 / 0332 404.713, int:117,
Fax: 0232-213.913, www.ratp-iasi.ro

RAPORT DE GESTIUNE
pentru anul 2014
Regia Autonom de Transport Public Iai, nfiinat la data de 01.01.1991, are ca
obiect principal de activitate transportul n comun de cltori cu tramvaie, autobuze i
microbuze i ntreinere, reparaii linii i fir contact.
Prin Sentina Civil nr. 348/30.07.2014, Tribunalul Iai, Secia a-II-a Civil-Faliment ,
n conformitate cu Legea nr. 85/2014, n dosarul nr. 6847/99/2014 de deschidere a
procedurii generale de insolven mpotriva debitorului Regia Autonom de Transport Public
Iai, cu sediul social n Iai, str. Silvestru nr. 5, C.U.I. 1976041, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului sub nr. J22/7/1991, a desemnat n calitate de administrator judiciar
firma CAPITAL INSOL SPRL Filiala Iai.
Contabilitatea, ca instrument principal de cunoatere, gestiune i control, a asigurat
nregistrarea cronologic i sistematic, pstrarea i prelucrarea informaiilor cu privire la
situaia patrimonial .
Pentru a da o imagine fidel a patrimoniului, situaiei financiare i a rezultatelor
obinute, s-au respectat regulile privind evaluarea patrimoniului i principiile contabilitii :
- principiul prudenei
- principiul continuitii activitii
- principiul independenei exerciiului
- principiul intangibilitii bilanului de deschidere
- principiul necompensrii .
Bilanul contabil pentru anul 2014 a fost ntocmit pe baza balanei de verificare a
conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice cu privire la ntocmirea acestuia i
a anexelor sale din O.M.F. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de ntocmirea i
depunerea situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice.
Conform O.M.F. nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii
care la Anexa ,,Norme privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor i capitalurilor proprii punctul 2, alin. 1 prevede c ,,entitile au obligaia
s efectueze inventarierea elementelor de natura activelor datoriilor i capitalurilor proprii
deinute cel puin o dat n cursul exerciiului financiar i a art. 54 din Legea nr. 85 din 25
iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, n perioada
01.09.201430.09.2014 s-a efectuat inventarierea patrimoniului Regiei Autonome de
Transport Public Iai, rezultatele fiind consemnate ntr-un proces-verbal i cuprinse n
bilanul contabil .
Conform O.M.F. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de ntocmirea i
depunerea situaiilor financiare anuale i a raportrilor anuale la unitile teritoriale ale
1

Ministerului Finanelor Publice, ANEXA 1, II. Cerine privind ntocmirea i depunerea


situaiilor financiare anuale, punctul 2.1. entitile vor depune situaii financiare anuale lungi
sau simplificate funcie de criteriile de mrime menionate la art. 3 alin. (1) din Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, i anume:
- total active: 3.650.000 euro;
- cifra de afaceri net: 7.300.000 euro;
- numr mediu salariai: 50.
Conform art. 2.5. din O.M.F. 65/22.01.2015, pentru ntocmirea situaiilor financiare
anuale, ncadrarea n criteriile de mrime prevzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 3.055/2009 se efectueaz la sfritul exerciiului financiar, pe baza
indicatorilor determinai din situaiile financiare anuale aferente exerciiului financiar
precedent i a indicatorilor determinai pe baza datelor din contabilitate i a balanei de
verificare ncheiate pentru sfritul exerciiului financiar curent, utilizndu-se cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil la data ncheierii
exerciiului financiar. Astfel pentru cele dou exerciii, R.A.T.P. Iai a nregistrat urmtoarele
valori pentru indicatori menionai mai sus :
Indicatori

Total active
Cifra de afaceri net
Numr mediu salariai

Valoare
an 2013
lei
66.516.058
76.677.159
1.355

Valoare
an 2013

Curs
valutar
31.12.2013
euro
lei/euro
14.831.274
4,4847
17.097.500
4,4847

Valoare
an 2014

Valoare
an 2014

lei
73.366.284
77.214.317
1.265

euro
16.368.730
17.227.263

Curs
valutar
31.12.2014
lei/euro
4,4821
4,4821

Conform valorilor nregistrate n anul 2013 i 2014, R.A.T.P Iai se ncadreaz n


categoria entitilor care ndeplinesc cel puin dou din cele trei criterii de mrime menionate
la art. 3 din O.M.F.P. nr. 3055/2009 i ntocmete situaii financiare anuale care cuprind :
1. bilan (cod 10)
2. cont de profit i pierdere (cod 20)
3. situaia modificrilor capitalului propriu
4. situaia fluxurilor de numerar;
5. note explicative la situaiile financiare anuale.
Acestea vor fi nsoite de formularul "Date informative" (cod 30) i de formularul
"Situaia activelor imobilizate" (cod 40).
De menionat c R.A.T.P. Iai este regie autonom subordonat Consiliului Local
Municipal Iai , care nregistreaz la data de 31.12.2014, capitaluri totale n valoare de
(-) 129.662.939 lei, structurate astfel :
- Patrimoniu propriu cont 1015
(+) 8.461.866 lei
- Rezerve din reevaluare cont 105
(+) 1.837.091 lei
- Rezerve legale cont 1061
(+)
64.761 lei
- Rezerve reprezentnd surplusul realizat din
(+)
592.716 lei
rezerve din reevaluare cont 1065
- Alte rezerve cont 1068
(+)
56.783 lei
- Rezultatul reportat cont 117
(-) 142.042.099 lei
(pierdere neacoperit)
- Rezultatul exerciiului (profit) - cont 121
(+)
977.722 lei
- Repartizarea profitului cont 129
(-)
64.761 lei
TOTAL CAPITALURI PROPRII
(-) 130.115.921 lei
Patrimoniu public
452.982 lei
TOTAL CAPITALURI
(-) 129.662.939 lei
2

Sumele aferente capitalurilor totale ale Regiei Autonome de Transport Public Iai
s-au nregistrat conform legislaiei n vigoare, pe fiecare element constitutiv n parte.
Modificrile suferite de capitalurile proprii s-au prezentat n ,,Situaia modificrilor capitalului
propriu, iar structura acestuia s-a prezentat i n Notele Explicative nr. 6 i 7.
Menionm c regia nu are nregistrate n patrimoniu nici un fel de valori mobiliare,
certificate de participare sau obligaiuni convertibile .
Structura activelor imobilizate s-a prezentat n Nota Explicativ nr. 6 i detaliat n
Nota Explicativ nr. 1. Sintetic, structura activelor imobilizate se prezint astfel:
Nr.
Elemente de activ
Valoare net
Crt.
(lei)
I. Active imobilizate - Imobilizri necorporale
1
Imobilizri necorporale n funciune
84.125
2
Imobilizri necorporale n curs
32.977
Total I
117.102
II. Active imobilizate - Imobilizri corporale
1
Imobilizri corporale n funciune ( mijloace fixe)
22.701.442
2
Imobilizri corporale n curs
986.090
Total II
23.687.532
III. Active imobilizate Imobilizri financiare
1
Alte creane imobilizate
489
Total III
489
Total active imobilizate
23.805.123
Valoarea la care acestea sunt prezentate este valoarea net contabil (valoare la
care activele sunt recunoscute n bilan dup deducerea amortizrii cumulate pn la acea
dat). Imobilizrile financiare sunt reprezentate de sumele nregistrate de RATP Iai ca
anticipaii la diveri furnizori.
Evidena imobilizrilor, att corporale ct i necorporale, se ine conform Legii nr.
82/1991 modificat i republicat, Legii 15/1994, modificat i republicat i O.M.F.P. nr.
3055/2009.
n cursul anului 2014, investiiile realizate sunt n valoare total de 19.588.119
lei, din care investiii finanate din resurse proprii n valoare de 261.546 lei i bunuri de retur
de natura mijloacelor fixe date n administrarea regiei de ctre Primria Municipiului Iai n
valoare 19.326.573 lei , din care 6.535.457 lei reprezint bunuri achizitionate prin proiectul
Civitas-Archimedes.
Pentru anul 2014 a fost prevzut un volum total de cheltuieli pentru investiii
finanate din resurse proprii n valoare de 169 mii lei i s-a realizat un volum de cheltuieli de
262 mii lei.
Investiiile realizate din resurse proprii n valoare total de 261.546 lei, s-au
concretizat n :
- 82.000 lei instalaie de presat i depresat bandaje
- 52.620 lei lucrari in regie proprie instalatie alimentare apa S2
- 45.900 lei validatoare (18 buc.)
- 14.815 lei sistem supraveghere
- 13.357 lei lucrri asamblare sistem supraveghere
- 17.775 lei aparat service auto
- 7.725 lei modul stradal vanzare bilete
- 6.283 lei lucrari in regie proprie la hala tramvaie S2
- 3.804 lei ciocan pneumatic
- 3.661 lei tahograf digital
- 3.181 lei soft pentru configurare i editare consola autobuze
3

2.960 lei videoproiector


1.492 lei licene
2.863 lei avize necesare si bransament apa
3.110 lei alte cheltuieli investiii .
Imobilizrile primite cu titlu gratuit din partea Municipiului Iai i date n administrare
regiei sunt reprezentate de :
- 40 autobuze Den Oudsten (4.159.952 lei)
- 50 autobuze Maz (8.631.164 lei)
- mijloace fixe aferente Proiect Archimedes (6.535.457 lei)
n cursul anului 2014 s-au pus n funciune imobilizri corporale i necorporale n
valoare de 19.973.201 lei, din care mijloace fixe n valoare total de 19.613.728 lei i
imobilizri necorporale n valoare de 359.473 lei .
Mijloacele fixe puse n funciune n anul 2014 sunt urmtoarele :
Nr
Denumire produs
Valoare
crt.
totala
lei
1
Autobuze Den Oudsten (40 buci)
4.159.952
2
Autobuze Maz si autocar (51 buci)
8.631.164
3
Mijloace fixe aferente Proiect Archimedes
6.535.457
4
Instalaie de nclzire cu aer cald Dacia
377.702
5
Instalaie de presat i depresat bandaje
82.000
6
Instalatie alimentare apa Dacia
57.565
7
Validatoare (18 buci)
45.900
8
Sistem de supraveghere 16 camere
28.171
9
Aparat service auto
17.775
10
Modul stradal vanzare bilete
7.725
11
Lucrari consolidare hala tramvaie S2
6.283
12
Ciocan pneumatic
3.804
13
Tahograf digital
3.661
14
Soft pentru configurare i editare consola autobuze
3.181
15
Lucrri modernizare cldiri
3.109
16
Lucrari montare automate bilete
5.238
17
Alte mijloace fixe
4.514
TOTAL
19.973.201
La data de 31.12.2014 activele circulante de natura stocurilor sunt n valoare de
2.472.266 lei. Evalurea bunurilor de natura activelor circulante la intrarea i ieirea din
gestiune, s-a prezentat la reguli generale de evaluare i la politicile contabile utilizate
de regie. Structura lor este urmtoarea :
LEI

stocuri de materiale consumabile i obiecte de inventar


2.447.724
ajustari ( se scad )
(-) 312
avansuri pentru cumprri
24.854
Total stocuri
2.472.266
La data de 31.12.2014 creanele unitii sunt n valoare de 42.958.638 lei. Acestea
se nregistreaz, conform contabilitii de angajamente, n momentul efecturii tranzaciei i
nu n momentul ncasrii creanei. Ele sunt structurate astfel :
-

LEI

creane comerciale (clieni i conturi asimilate)


alte creane subvenii

5.536.271
39.112.927
4

alte creane personal ( avansuri salarii )


42.104
alte creane personal (debitori interni)
215.560
alte creane debitori diveri
407.685
alte creane cu bugetul statului concedii medicale
380.896
TVA neexigibil
132.960
ajustri pentru depreciere ( se scad )
(-) 2.869.765
Total creane
42.958.638
Menionm c soldurile creanelor n valut i ale creanelor exprimate n lei a cror
decontare se face funcie de cursul valutar, s-au reevaluat la sfritul fiecrei luni, conform
O.M.F.P. 3055/2009 .
Sintetic, situaia subveniilor la data de 31.12.2014, se prezint astfel :
lei
-

Specificaie

0
Sume cuvenite cf. deconturi
Dobnzi calc. ca urmare a
controlului Curii de Conturi
Dobnzi calculate ca urmare a
controlului A.N.A.F.
TOTAL

Sold iniial
la data de
01.01.2014

Sume
cuvenite
An 2014

Sume
ncasate
An 2014

1
36.072.122
987.429

2
29.588.075
-

3
31.000.000
-

Sold la data de
31.12.2014
(sume
nedecontate)
4
34.660.197
987.429

3.465.301

3.465.301

40.524.852

29.588.075

31.000.000

39.112.927

Referitor la subveniile datorate de Primria Municipiului Iai, conform legii i


Hotrrilor de Consiliu Local, menionm c acestea sunt nregistrate conform deconturilor
lunare verificate de Serviciul de Analiz Economic i Avizri Tarife din cadrul Primriei
Municipiului Iai i sunt n sum de 29.588.075 lei pentru anul 2014.
Ca urmare a controalelor efectuate de Curtea de Conturi i A.N.A.F, s-au calculat i
nregistrat diferene de venituri reprezentnd dobnzi pentru nedecontarea n termen a
sumelor cuvenite pentru transportul public valoare de 987.429 lei , respectiv 3.465.301 lei.
Nencasarea subveniilor cuvenite la termen i n cuantumul cuvenit a condus la
majorarea costurilor prin nregistrarea de dobnzi i penaliti pentru neplata n termen a
datoriilor ctre bugetul de stat consolidat, bugetul local i ctre furnizori .
Evidena contabil a disponibilitilor se ine n lei . Valoarea acestora la data de
31.12.2014, era de 3.633.190 lei i cuprindea disponibilitile din cas i banc, alte valori,
avansurile de trezorerie acordate i depozitul bancar al garaniilor materiale, care este n
sum de 674.788 lei.
Cheltuielile n avans (cont 471) au o valoare de 497.067 lei i reprezint cheltuieli
aferente perioadelor urmtoare cu :
Lei
- c/v asigurri mijloace de transport
398.982
- c/v valoare neamortizat mijloace fixe
71.040
- c/v licene transport
14.092
- c/v rovinete
8.562
- c/v alte cheltuieli (audit certificare , abonamente publicaii, etc)
4.391
TOTAL GENERAL
497.067
Datoriile unitii la data de 31.12.2014 erau n valoare de 189.801.756 lei, formate
din :
I. Datorii comerciale
II. Datorii cu personalul

Lei
3.192.736
1.618.316
5

III. Datorii cu bugetul de stat consolidat


175.834.719
IV. Datorii cu bugetul local
1.063.765
V. Sume datorate n cadrul grupului
7.271.245
VI. Alte datorii (creditori )
1.021.263
Total datorii
189.801.756
Din total datorii n valoare de 189.801.756 lei , valoarea total a arieratelor este de
183.768.172 lei, conform formularului "Date informative ce nsoete bilanul , diferena de
6.033.584 lei fiind reprezentat de datoriile curente ale regiei , pe care aceasta le-a achitat
lunar de la data intrrii n insolven.
Volumul de arierate ce a fost prevzut pentru anul 2014 n Bugetul de venituri i
cheltuieli, Anexa 6- Programul de reducere a plilor restante cu prezentarea surselor a fost
n sum de 169.844 mii lei, valoarea realizat a fost de 183.768 mii lei (din care arierate
bugetul consolidat ala statului i bugetul local n valoare de 175.009 mii lei i 8.759 mii lei
arierate ali creditori), mai mare cu 13.924 mii lei (8,20%), dect cea preliminat.
Datoriile comerciale se nregistreaz n momentul efecturii tranzaciei i nu n
momentul plii acesteia (conform contabilitii de angajamente).
Datoriile s-au prezentat detaliat n Nota Explicativ nr. 5 ,,Situaia creanelor i
datoriilor, unde s-au prezentat i cauzele care au condus la acest volum mare de datorii .
Situaia sintetic a obligaiilor i plilor anului 2014, aferente datoriilor ctre bugete,
este urmtoarea :
lei
Nr.
crt.

Sold
01.01.2014

Constituit
An 2014

Achitat
An 2014

Sold
31.12.2014

curente

arierate

Datorii buget de stat


consolidat
- buget de stat
- buget asig.sociale
- fond omaj
- fond sntate
-dobnzi i penaliti
buget de stat
consolidat
Datorii la buget local

161.057.705

31.528.408

16.751.394

175.834.719

1.889.256

173.945.463

20.759.540
42.860.567
2.222.019
9.724.958

7.226.975
8.886.827
362.164
3.640.264

5.342.900
7.067.191
598.863
2.968.349

22.643.615
44.680.203
1.985.320
10.396.873

922.698
670.254
31.141
265.163

21.720.917
44.009.949
1.954.179
10.131.710

85.490.621

11.412.178

774.091

96.128.708

96.128.708

1.047.884

155.853

139.972

1.063.765

1.063.765

-taxe i impozite
-dobnzi i penaliti
buget local
Total datorii bugete

803.391
244.493

53.579
102.274

139.972
-

716.998
346.767

716.998
346.767

162.105.589

31.684.261

16.891.366

176.898.484

1.889.256

175.009.228

1.

2.

Datorii

Din care:

Comparativ cu nceputul anului 2014 cnd volumul datoriilor era n valoare de


162.105.589 lei se constat c la sfritul anului 2014, acesta a crescut la suma de
176.898.484 lei. La volumul mare al datoriilor existente n sold au contribuit mai muli factori,
printre care enumerm :
- volumul mare de majorri i penaliti nregistrate pe costuri i pe rezultatul reportat n
anii precedeni ;
- majorrile i penalitile nregistrate n anul 2014, pentru neplata n termen a
impozitelor i taxelor ctre bugetul de stat consolidat i cel local, n valoare total de
11.514.452 lei, din care 674.033 lei pe costuri i 10.840.419 lei pe rezultatul reportat;
- acordarea unui numr mare de gratuiti i acoperirea parial a acestora cu fonduri de
la buget .
- neacordarea sau acordarea cu ntrziere a subveniilor cuvenite ;
6

- lipsa de lichiditi care a dus la creterea sumelor datorate ca dobnzi i penalizri la


bugetul de stat consolidat i local . ;
- necorelarea n anii anteriori a tarifelor cu costurile reale sau indicele de cretere a
preurilor, prin meninerea tarifelor la nivelul practicat de operatorii privai de transport urban
cu maxi-taxi, au dus la nregistrarea de pierderi n activitatea de exploatare n anii
precedeni.
Cifra de afaceri realizat n anul 2014, a fost de 77.214.317 lei, cu 537.158 lei
(0,70 %) mai mare dect cea realizat n anul anterior. Productivitatea muncii n perioada
01.01.2014 31.12.2014, a fost urmtoarea :
Pm =

Venituri exploatare
Nr. mediu de personal

= 84.935.770 = 67.142,90 lei/persoan


1.265

Comparativ cu anul precedent, cnd productivitatea muncii a fost de 60.555,14 lei ,


se constat o cretere a acesteia cu 10,88 % .
Situaia ncadrrii n prevederile bugetului de venituri i cheltuieli aprobat pentru
anul 2014, a fost urmtoarea:
lei
Nr.crt.

INDICATORI

I
1
a)

b)
c)
d)
e)

VENITURI TOTALE (1+2+3)


Venituri din exploatare (a+b+c+d+e)
din producia vndut (a1+a2+a3), din care:
a1) din servicii prestate (Cont 704)
a2) din redevene i chirii (Cont 706)
a3) alte venituri (Cont 708)
din vnzarea mrfurilor (Cont 707)
din subvenii i transferuri de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete ( cont 741)
din producia executata si de imobilizri (Cont
711+722)
alte venituri din exploatare (e1+e2+e3+e4)

e3)

din amenzi i penaliti (Cont 7581)


din vnzarea activelor i alte operaii de capital
(Cont 7583)
din subvenii pentru investiii (Cont 7582 +7584)

e4)

alte venituri (Cont 7582 +7588)

e1)
e2)

Venituri financiare (a+b+c), din care:


a)

din diferene de curs (Cont 765)

b)
c)

din dobnzi (Cont 766)


alte venituri financiare (Cont 767+768)

Propuneri
perioada
01.01.201431.12.2014
3

Realizari
perioada
01.01.201431.12.2014

Indice
realizare
an 2014
(%)

5=4/3 x 100

Pondere
in total
venituri/
cheltuieli
%
6

87,723,000
87,693,000
50,402,000
47,812,000
1,390,000
1,200,000
75,000

84,980,155
84,935,770
47,573,171
44,927,036
1,402,176
1,243,959
48,819

96.87
96.86
94.39
93.97
100.88
103.66
65.09

100.00
99.95
55.98
52.87
1.65
1.46
0.06

31,000,000

29,592,327

95.46

34.82

27,000

146,677

543.25

0.17

6,189,000

7,574,776

122.39

8.91

40,000

120,850

302.13

0.14

41,894

6,083,000

6,715,119

110.39

7.90

66,000

696,913

1,055.93

0.82

30,000

44,385

147.95

0.05

3,000

26,604

886.80

0.03

27,000

440
17,341

64.23

0.00
0.02

0.05

Venituri extraordinare

II

CHELTUIELI TOTALE (1+2+3)

99,080,000

83,615,125

84.39

100.00

Cheltuieli de exploatare (A+B+C+D), din care:


Cheltuieli cu bunuri i servicii (A1+A2+A3), din
care:
Cheltuieli privind stocurile(a+b+c)
Cheltuieli cu materialele consumabile (Cont
602+603+604), din care:

99,051,000

83,560,639

84.36

99.93

47,851,000

35,280,031

73.73

42.19

42,589,000

30,266,350

71.07

36.20

36,474,000

25,319,689

69.42

30.28

A.
A1
a)

INDICATORI

Propuneri
perioada
01.01.201431.12.2014

Realizari
perioada
01.01.201431.12.2014

Indice
realizare
an 2014
(%)

5=4/3 x 100

Nr.crt

b)
c)
A2
a)
b)
c)
A3
B.
a)
b)
C.
C0
C1.
a)
b)
C2.
C3.
C4.
D.
a)

b)
c)
d)
2
a)
b)
3
III

a1) cheltuieli cu piesele de schimb (Cont 6024)


a2) cheltuieli cu combustibilii (Cont 6022)
Cheltuieli privind energia i apa (Cont 605)
Cheltuieli privind mrfurile (Cont 607)
Cheltuieli privind serviciile executate de teri
(a+b+c), din care:
Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile (Cont 611)
Cheltuieli privind chiriile (Cont 612)
Prime de asigurare (Cont 613)
Cheltuieli cu alte servicii executate de teri (cont
621-628)
Cheltuieli cu impozite, taxe i vrsminte asimilate
(Cont 635) (a+b), din care:
Cheltuieli cu redevena pentru concesionarea bunurilor
publice
Cheltuieli cu alte taxe i impozite
Cheltuieli cu personalul (C1+C2+C3+C4)
Cheltuieli de natur salarial (C1+C2), din care:
Cheltuieli cu salariile (Cont 641) (a+b), din care:
salarii de baz
sporuri, prime i alte bonificaii aferente salariului de
baz (conform CCM)
Bonusuri (Cont 6458- alte cheltuieli conform CCM)
Pentru consiliul de administraie/consiliul de
supraveghere (Cont 621)
Cheltuieli cu asigurrile i protecia social, fondurile
speciale i alte obligaii legale ( Cont 645+635.04)
Alte cheltuieli de exploatare (a+b+c+d), din care:
Cheltuieli cu majorri i penaliti (Cont 6581), din
care:
-ctre bugetul general consolidat
-ctre ali creditori
Cheltuieli privind activele imobilizate si alte cheltuieli
exploatare (Cont 654+6588+6583)
ch. cu amortizarea imobilizrilor corporale i
necorporale (Cont 681)
ajustri i deprecieri pentru pierdere de valoare i
provizioane
Cheltuieli financiare (a+b), din care:
Cheltuieli din diferene de curs valutar (Cont 665)
Alte cheltuieli financiare (cont 667+668 )
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (I-II)
venituri neimpozabile
cheltuieli nedeductibile fiscal
IMPOZIT PE PROFIT
PROFIT NET

Pondere
in total
venituri/
cheltuieli
%

2,525,000
25,499,000
6,045,000
70,000

1,642,692
17,206,854
4,899,408
47,253

65.06
67.48
81.05
67.50

1.96
20.58
5.86
0.06

1,135,000

1,025,925

90.39

1.23

680,000
15,000
440,000

526,196
12,132
487,597

77.38
80.88
110.82

0.63
0.01
0.58

4,127,000

3,987,756

96.63

4.77

1,008,000

980,866

97.31

1.17

633,000

632,400

99.91

0.76

375,000
38,342,000
29,796,000
29,212,000
20,825,000
8,387,000

348,466
37,263,243
29,207,912
28,992,605
19,359,246
9,633,359

92.92
97.19
98.03
99.25
92.96
114.86

0.42
44.57
34.93
34.67
23.15

584,000

215,307

36.87

0.26

108,000

71,360

66.07

0.09

8,438,000

7,983,971

94.62

9.55

11,850,000

10,036,499

84.70

12.00

3,700,000

890,930

24.13

1.06

3,000,000
700,000

674,033
216,897

22.47
31.27

0.81
0.26

70,000

79,676

110.97

0.10

8,080,000

8,540,268

105.70

10.21

525,625

29,000
9,000
20,000
0
-11,357,000

54,486
16,794
37,692
0
1,365,030
9,815
1,065,458
387,308
977,722

3,800
0

11.52

0.63
187.88
186.60
188.46

0.07
0.02
0.05

Din datele prezentate se observ c rezultatul exerciiului financiar al anului


2014 a fost profit, n valoare de 1.365.030 lei, din care dup deducerea impozitului pe
profit n valoare 387.308 lei, profitul net a fost de 977.722 lei.
8

La repartizarea profitului net s-a inut cont de prevederile O.G. 64/2001, constituinduse rezerve legale n sum de 64.761 lei (5 % din profit), diferena de 912.961 lei fiind
destinat acoperirii pierderilor din anii precedeni.
Veniturile totale prevzute pentru anul 2014 au fost n sum de 87.723.000 lei i sau realizat n proporie de 96,87 %, veniturile realizate fiind n sum de 84.980.155 lei, mai
mici cu 2.742.845 lei fa de suma prevzut.
Ponderea cea mai mare n structura veniturilor totale o au veniturile din activitatea de
exploatare (99,95 %), din care venituri din vnzri de bilete i abonamente 52,87 %, iar
veniturile din subvenii i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, 34,82 %.
Veniturile din activitatea de exploatare s-au realizat n proporie de 96,86 % . La
acest capitol veniturile s-au realizat astfel :
- venituri din producia vndut , 47.573.171 lei , 94,39 % fa de prevederi;
- venituri din vnzarea mrfurilor , 48.819 lei , 65,09 % din prevederi ;
- venituri din subvenii i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
29.592.327 lei, 95,46 % fa de prevederi ;
- venituri din producia executat i din imobilizri, 146.676 lei, 543,25 % fa de
prevederi;
- alte venituri din exploatare, 7.574.776 lei, 122,39 % fa de prevederi ;
Pentru veniturile financiare s-a prevzut o valoare de 30.000 lei i s-a nregistrat
o valoare de 44.385 lei, realizndu-se n proporie de 147,95 % .
Pentru anul 2014 a fost prevzut un volum total de cheltuieli de 99.080.000 lei i s-au
realizat cheltuieli totale n valoare de 83.615.125 lei (84,39 % din valoarea prevzut),
valoarea realizat fiind cu 15.464.875 lei mai mic dect valoarea preliminat. Din
datele prezentate, se constat c regia s-a ncadrat n sumele prevzute, realizndu-se
economii la toate capitolele de cheltuieli.
Astfel la capitolul A. Cheltuieli cu bunuri i servicii, valoarea realizat a fost de
35.280.031 lei, cu 12.770.969 lei mai mic dect valoarea prevzut (47.851.000 lei),
urmare a unor costuri mai mici cu motorina datorit urmtoarelor cauze:
a) diferenei dintre consumul estimat i consumul realizat
n Bugetul de venituri i cheltuieli pe anul 2014 s-a prevzut un consum de 4.292.000
litri/an. Comparnd volumul de carburant consumat (3.387.728 litri) cu volumul de carburant
prevzut (4.292.000 litri), rezult o diferen neconsumat de 904.272 litri, n valoare de
4.973.496 lei (904.272 litri x 5.50 lei -pre estimat in BVC).
Aceast situaie se datoreaz realizrii unui numr mai mic de kilometri dect cel
prevzut n activitatea de transport public cu autobuze (7.128.557 km realizai fa de
8.128.108 km prevzui), datorit modificrii traseelor i redistribuirii unitilor de transport.
b) economii datorit preului de achiziie la motorin mai mic dect cel preliminat n
Bugetul de venituri i cheltuieli pe anul 2014 .
Preul de achiziie utilizat n calculaia BVC pe anul 2014 a fost de 5.50 lei/ litru (ca
urmare a majorrii accizei la carburani cu 0.07 euro/litru, ncepnd cu data de 01.04.2014).
Preul mediu de achiziie n anul 2014 a fost de 4,91 lei/litru, cu 0,59 lei mai mic dect
cel preliminat n BVC. La un consum de 3.387.728 litri, rezult economii n valoare de
1.998.760 lei (3.387.728 litri x 0,59 lei ).
Datorit consumului de motorin mai mic i diferenelor de pre a rezultat un volum de
cheltuieli mai mic cu 6.972.256 lei (1.998.760 lei + 4.973.496 lei) .
O alt cauz a nerealizrii cheltuielilor cu bunuri i servicii n perioada ianuarie
decembrie 2014 este nerealizarea volumului planificat de reparaii datorit lipsei de
disponibiliti financiare.
Ca urmare a utilizrii intensive a autobuzelor de tip MAZ n anii precedeni, gradul de
uzur fizic s-a accentuat ceea ce impune executarea unui volum mai mare de reparaii
dect pentru alte tipuri de autobuze.
9

n anul 2014, au fost utilizate cu preponderen celelalte autobuze din parcul de


mijloace de transport al regiei (DAF, Van Hool, Den Oudsten), achiziionate mai recent i
care necesit un volum mic de materiale i piese de schimb necesare funcionrii n bune
condiii.
Astfel cheltuielile cu materiale consumabile i piese de schimb necesare ntreinerii i
reparaiilor au fost mai mici dect valoarea preliminat n Bugetul de venituri i cheltuieli pe
anul 2014.
Cheltuielile cu bunuri i servicii au o pondere de 42,19 % n structura costurilor
totale i cuprind 3 subgrupe de cheltuieli i anume:
- cheltuieli privind stocurile care includ cheltuieli cu combustibilii, piese de schimb,
materiale consumabile, obiecte de inventar, cheltuieli cu utiliti i marfuri, sunt n valoare
total de 30.266.350 lei (36,20 %). Din datele prezentate se observ c n cadrul grupei de
cheltuieli privind stocurile, ponderea cea mai mare o au cheltuielile cu combustibili (20,58%)
i cheltuielile cu utiliti 5,86 % .
- cheltuieli privind serviciile executate de teri care includ cheltuieli cu ntreinerea i
reparaiile bunurilor, cheltuieli cu chirii i cheltuieli cu asigurri, n valoare total de 1.025.925
lei (1,23 % din total cheltuieli).
- cheltuieli privind alte servicii executate de teri care includ cheltuieli cu
colaboratori, cheltuieli cu comisioane i onorarii, cheltuieli cu anunurile utilitare, cheltuieli de
transport, cheltuieli cu deplasri, cheltuieli cu abonamente publicaii, cheltuieli potale i
timbre, cheltuieli radio-tv, cheltuieli cu telefoanele, cheltuieli cu taxe timbru, cheltuieli cu
serviciile bancare, alte cheltuieli cu servicii executate de teri. Acestea reprezint 4,77 % din
total cheltuieli, valoarea realizat n anul 2014 fiind de 3.987.756 lei.
La capitolul B. Cheltuieli cu impozite. taxe i vrsminte asimilate, valoarea
preliminat a fost de 1.008.000 lei , valoarea realizat fiind de 980.866 lei (97,31 %) .
Cheltuielile cu impozite, taxe i vrsminte asimilate, n valoare total de
980.866 lei n 2014, 1,17 % din total cheltuieli cuprind:
- cheltuieli cu redevena, 632.400 lei
- cheltuieli cu alte impozite i taxe locale, 218.618 lei
- cheltuieli cu contribuia ANRSC , 51.385 lei
- cheltuieli cu taxa de licen, 35.321 lei
- cheltuieli cu impozitul pe construcii, 24.619 lei
- cheltuieli taxa de timbru , 17.127 lei
- alte cheltuieli cu impozite i taxe datorate, 1.396 lei
n structura cheltuielilor totale ponderea cea mai mare o au cheltuielile de
personal, 44,57 %, urmare a faptului c regia este o unitate prestatoare de servicii.
Acestea s-au realizat n proporie de 97,19 %, regia ncadrndu-se n nivelul
prevzut (37.263.243 lei realizat fa de 38.342.000 lei valoare preliminat).
n cursul anului 2014 nu s-au acordat tichete de mas. n luna aprilie a anului 2014 sau indexat salariile cu indicele de inflaie pe anul 2014, conform art. 48, alineat 1 din Legea
Bugetului de stat pe anul 2014.
Structura acestora n anul 2014, a fost urmtoarea :
cheltuieli de natur salarial i indemnizaii C.A., 35,02 % din total cheltuieli ;
cheltuieli cu contribuii aferente salarii i alte cheltuieli privind asigurrile i protecia
social, 9,55 % din total cheltuieli .
Structura cheltuielilor cu personalul n anul 2014 , a fost urmtoarea :
Nr.
Elemente de cheltuieli
Valoare
Pondere
crt.
an 2014
lei
%
1
cheltuieli de natur salarial
29.207.912
78,38
2
cheltuieli cu indemnizaii C.A.
71.360
0,20
3
cheltuieli cu asigurrile i protecia social
7.983.971
21,42
10

4
5
6

Total cheltuieli cu personalul


37.263.243
100,00
Numr mediu de personal (Nmp)
1.265
Salar mediu brut (inclusiv bonusuri) (rd.1/12 luni/
1.924
Nmp)
Salariile medii realizate n anul 2014 de personalul regiei au fost sub nivelul salariilor
medii pe ar. Spre comparaie, ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2014 a fost de 2.298 lei, iar salariul mediu
nregistrat la RATP a fost de 1.924 lei .
La o analiz comparativ pe ultimii trei ani se observ urmtoarele :
lei
INDICATOR
An
An
An 2014
2012
2013
lei
lei
lei
Salar mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
2.117
2.223
2.298
asigurrilor sociale
Salar mediu brut (inclusiv bonusuri) realizat de
1.870
1.851
1.924
personalul regiei
Pondere salar mediu RATP in salar mediu pe economie
88,33
83,27
83,72
salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale a crescut n
anul 2013 fa de anul 2012 cu 5 %, iar n anul 2014 a crescut cu 8,5 % fa de anul
2012.
salariul mediu lunar brut realizat de regie a sczut n anul 2013 fa de anul 2012 cu
1,02 % , iar n anul 2014 a crescut cu 2,89 % fa de anul 2012 i cu 3,94 % fa de
anul 2013.
salariul mediu lunar brut realizat de regie a fost n permanen mai mic dect ctigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat,
acesta reprezentnd 88,33% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurrilor sociale n anul 2012, 83,27 % n anul 2013 i 83,72 % n anul
2014 %.
La capitolul D. Alte cheltuieli de exploatare , valoarea realizat este cu 1.813.501
lei mai mic dect cea prevzut (11.850.000 lei valoare preliminat, 10.036.499 lei
valoare realizat), urmare a faptului c o parte a majorrilor i penalitilor calculate pentru
sumele datorate bugetului de stat consolidat s-au nregistrat pe rezultatul reportat, deoarece
se refereau la datorii aferente anilor precedeni, iar din luna august 2014, nu s-au mai
calculat penaliti pentru datoriile restante, regia fiind n procedura de insolven.
Capitolul D Alte cheltuieli de exploatare n valoare de 10.036.499 lei (12,00 % din
total cheltuieli), cuprind :
cheltuieli cu despgubiri,amenzi i penaliti, n valoare total de 890.930 lei, din care
674.033 lei dobnzi i penaliti la bugetul consolidat al statului i bugetul local
i 216.897 lei , penaliti i despgubiri datorate furnizorilor i terilor (1,06 % din
total cheltuieli);
cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor corporale i necorporale n valoare de
8.540.268 lei (10,21 % din total cheltuieli) ;
ajustri i deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane n valoare total de
525.625 lei (cheltuieli cu provizioane clieni, 0,63 % din total cheltuieli).
alte cheltuieli de exploatare n valoare de 79.676 lei (0,1 % din total cheltuieli).
Cheltuielile financiare n valoare total de 54.486 lei n anul 2014 (0,07 % din total
cheltuieli), sunt formate din :
cheltuieli cu diferene de curs valutar, provenite din reevaluarea datoriilor i creanelor
n valut i alte operaiuni financiare, n valoare de 16.794 lei.
11

alte cheltuieli financiare reprezentnd diferene de curs valutar din reevaluarea


creanelor exprimate n lei, a cror decontare se face n valut, n valoare de 37.692
lei .
Din datele prezentate mai sus rezult urmtoarele :
- R.AT.P. Iai a realizat indicatorii economici referitori la cheltuieli preliminai n
Bugetul de venituri i cheltuieli pe anul 2014.
- veniturile totale realizate (care au fost n valoare de 84.980.155 lei), acoper n
proporie de 101,63 % cheltuielile nregistrate (care au fost n sum de 83.615.125 lei ) ,
regia realiznd un profit brut n valoare de 1.365.030 lei.
Pentru mbuntirea situaiei transportului n comun se impun urmtoarele
msuri :
- decontarea sumelor restante existente n sold la data de 31.12.2014 datorate de bugetul
local, n valoare total de 39.112.927 lei ;
- evaluarea just a gratuitilor acordate la nivelul costurilor reale i acoperirea acestora
cu fonduri de la bugetul local sau limitarea acestora la nivelul fondurilor disponibile ale
Consiliului Local Municipal;
- continuarea lucrrilor de reabilitarea cii de rulare ;
- ticheting modern ;
- dotarea staiilor de mbarcare debarcare a cltorilor cu automate de bilete;
- monitorizarea electronic a traficului prin sistem GPS generalizarea sistemului de
Localizare Avansat a Vehiculelor AVL ;
- mrirea vitezei comerciale prin descongestionarea traficului, benzi pentru mijloace de
transport , semaforizare , prioritate pentru mijloacele de transport n comun .

ADMINISTRATOR SPECIAL,
Ing.Maricel Gherc

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Rodica Stoicescu

NTOCMIT
EF SERVICIU CONTABILITATE,
Ec. Dana Cernat

12