Sunteți pe pagina 1din 1

188

Cerere pentru depunerea recursului


Domnule Presedinte,
Subsemnatul ___________________, domiciliat in ______________,
judetul ______________, str. __________, nr. _____, etajul _____, apart.
_______, depun alaturatul recurs in ______ exemplare, impotriva
sentintei penale nr. _______ din ______________ a acestei instante,
sentinta prin care _____________________, rugandu-va sa-l inaintati,
odata cu dosarul cauzei, instantei competente.

Semnatura reclamantului,

Domnului Presedinte al __________________________________