Sunteți pe pagina 1din 2

I.T.M. nr. ../..

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC


ncheiat i nregistrat sub nr. ../..... n registrul general de eviden a salariailor*

Angajator-Persoana juridic/fizic
......, cu
sediul/domiciliul, nregistrat la registrul comerului
/autoritile administraiei publice din .., sub numrul., cod
fiscal.., telefon .., reprezentat legal prin ., n calitate
de ..................................,
si
A. Prile contractului

salariatul/salariata D-l/D-na ...................................................., domiciliat() n localitatea ...............................,


str..................................... nr. .........., judeul ....................., posesor al actului de identitate BI /CI / Paaport seria ................., nr.
........., eliberat de .......................................... la data de .................., CNP .., / permis de
munca seria nr. din data am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii
asupra crora am convenit:
B. Obiectul contractului.............................................................................................
C. Durata contractului:
a) nedeterminat, salariatul/salariata ........................................ urmnd s nceap activitatea la data de .......................;

b) determinat, de ..............luni, pe perioada cuprins ntre data de .................... i data


de ..................../pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului de post;
D. Locul de munc

I.

Activitatea se desfoar la

In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:

II.

E. Felul muncii
Funcia/meseria .................................................. conform Clasificrii Ocupaiilor din Romnia;
F. Atribuiile postului:
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca
G. Condiii de munc:
I. Activitatea se desfoar n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
II. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale /deosebite/speciale de munc potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si
alte drepturi de asigurari sociale, cu modificrile i completrile ulterioare ;
H. Durata muncii:

I. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi .. ore/spt.


a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz . (ore zi/ore noapte / inegal);
b)
Programul de lucru se poate modifica n conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca
aplicabil.
II. O fraciune de norm de ore/zi (cel puin 2h/zi), .. ore / spt;

a)
Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz .(ore zi/ore noapte);
b)
Programul de lucru se poate modifica n conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca
aplicabil.
c)
Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri urgente
destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihn este de ................. zile lucrtoare, n raport cu durata muncii ( norm ntreag, fraciune de norm).
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de
J. Salariul:

I.
II.
a)
b)
c)

Salariul de baza lunar brut: ........................ lei


Alte elemente constitutive:
sporuri .............................................;
indemnizaii ...................;
alte adaosuri...............................;

Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se lucreaz
ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere platite sau se pltesc cu un spor la
salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
III.

IV. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt ................................................. .;

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind sntatea i securitatea n


munc:
a) echipament individual de protecie .......................................;
b) echipament individual de lucru .............................................;
c) materiale igienico-sanitare ...........................................................;
d) alimentaie de protecie .....................................;
e)alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ..................................................................................;

L. Alte clauze:

a)
b)
c)

perioada de proba este de ;


perioada de preaviz, n cazul concedierii, este de zile lucrtoare, conform Codului Muncii sau contractului colectiv de munc;

perioada de preaviz n cazul demisiei este de .zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau contractului colectiv de
munc;

d)

n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile prevzute de art. 18 alin. (1) din Codul Muncii se
vor regsi i n contractul individual de munc;

e)

alte clauze;
M. Drepturi i obligaii generale ale prilor:
I. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul la formare profesional, n condiiile actelor adiionale;
II. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
III. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i
regulamentului intern.
IV. Angajatorului n revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din contractul colectiv de munc aplicabil i din lege;
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc i condiiile corespunztoare de
munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc desfurarea relaiilor de munc;
d) s elibereze, la cerere, toate documentele care atest calitatea de salariat a solicitantului;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal a acestuia;
N. Dispoziii finale

Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/ grup de angajatori
/ramur /naional, nregistrat sub nr. ./ la D.G.M.S.S a judeului/municipiului
/M.M.S.S.

Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract,
conform dispoziiilor legale.

Prezentul contract s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract individual de munc sunt
soluionate de ctre instana judectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii
Angajator,
...................................
Reprezentant legal,
....................................
Salariat,
.............................

Pe data de .. prezentul contract nceteaz in temeiul art. .. din Legea nr.


53/2003 - Codul Muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.
Angajator,
* pana la data de 31.12.2003, contractul individual de munca va fi inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, cu mentionarea pe contract a
acestui numar