Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

_______________________________________
ADRESA __________________________________
___________________________________________
C.F. ____________________

DECIZIA Nr. _______


din data de _________________
Subsemnatul ________________________________ reprezentant
legal al S.C._________________________________________, avand in
vedere:_____________________________________________________

DECID*:
Art. 1 Incepand cu data de ___________________ inceteaza
activitatea d-nei/dl_____________________________________conform
art.____________________ din Codul Muncii, in baza**___________
Art. 2 Motivele concedierii (dupa caz)_______________________
Art. 3 Durata preavizului (dupa caz)________________________
Art. 4 Prezenta va fi comunicata titularului in termen de 5 zile de la
emitere;
Art. 5 Prezenta decizie poate fi contestata la instanta***_______in
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

Director

* Decizia va respecta obligatoriu dispozitiile art. 74 Codul muncii


** Documentului oficial care atesta motivul concedierii CIM- ex cerere /referatului/etc.
*** Instanta competenta in a carei cirumscriptia in care reclamantul isi are domiciliul,
resedinta ori, dupa caz, sediul