Sunteți pe pagina 1din 1

Documente necesare in vederea obtinerii aprobarii de pastrare la

sediu a carnetelor de munca


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

cerere tip;
angajament tip;
certificat inregistrare;
contractul de munca al inspectorului de resurse umane(copie);
actul de studii(copie) ;
CV scris de mana;
cazier judiciar(declaratie pe proprie raspundere);
taxa testare -200.000 lei
dosar incopciat.

Dupa depunerea dosarului se programeaza sustinerea testului


(miecurea sau vinerea).