Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTIA Muncii

Inspectoratul Teritorial de Munca BUCURESTI


Compartimentul Relatii de Munca
Nr./..

ADEVERINTA
Se adevereste prin prezenta ca D-nul / D-na...
nascut(a) la data de fiul (fiica) lui . si al (a)
..a lucrat la S.Cdin
localitatea.C.F. de la data de
. pana la data de.. in functia de.
... avand contractul individual de munca nr./
In

perioada

lucrata

avut

urmatoarele

schimbari

de

salariu:

..

....
La data de . i s-a desfacut contractul de munca conform
art. din Codul Muncii.
In perioada lucrata s-au achitat contributiile la fondurile de asigurari sociale si
ajutorul de somaj
Nu i s-a intocmit carnet de munca din lipsa de tipizat.
Eliberam prezenta pentru a-i servi la stabilirea vechimii in munca.

Inspector Sef,

Sef Serviciu,