Sunteți pe pagina 1din 1

Sc.....................................

EVIDENA COLECTRII DEEURILOR, INCLUSIV DEEURI PERICULOASE GENERATE


n activitile desfurate (de execuie lucrri/ parc auto/depozitare echipamente, materiale de construcii/aprovizionare)
Nr.
crt.

Luna

Amplasament

1.
2.

Deeu
Cod

Denumire

Cantitate

Tip

Iunie 2010

Sediul

20 01 01

Hrtie i carton

630 kg

Obs.
(predat)
7
Predat la SC
RECICLARE SA

Iunie 2010

Sediul

20 01 21

Tuburi
fluorescente

Tonere
imprimant

1 buc

Predate la firma
de la care s-a
achiziionat
tonerul

3.

Iunie 2010

Sediul

08 03 17*
08 03 18

4.

Iunie 2010

Sediul

20 01 35

Echipamente
electrice i
electronice

5.

Iunie 2010

Sediul

16 01 99

Menajere

520 kg

6.

Iunie 2010

Sediul

16 01 19

Materiale
plastice

7.

Iunie 2010

Sediul

20 01 26*

Ulei de motor

8l

8.

Iunie 2010

Sediul

16 06 01*
16 06 06*

Baterii
autoturisme

Predat la SC
RECICLARE SA
Predat la SC
RECICLARE SA
Contract cu
service auto
nr. .......... /....
-

Nota: Deeurile periculoase se marcheaz cu un asterisc (*)


INTOCMIT
RESPONSABIL PM

VERIFICAT
MSMI

Data: 01.07.2010

Cod: .......

S-ar putea să vă placă și