Sunteți pe pagina 1din 1

PERSOANA JURIDICA/FIZICA____________________________________________

Nr. inregistrare __________________

C a t r e,
Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala
al Inspectiei Muncii

In conformitate cu art. 18 lit. i) din Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 R,


art. 114-122 din N.G.P.M./2002 si art. 3 lit a), b), c) din H.G. 537/2001 privind
infiintarea Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei
Muncii, solicitam participarea la un curs de formare/perfectionare profesionala
_________________________________________________________________
a urmatoarelor persoane:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Conditiile in care dorim sa fie organizate cursurile sunt urmatoarele:
Durata cursului ________________________
Perioada desfasurarii ____________________

Solicitant,
(numele si prenumele conducatorului institutiei)