Sunteți pe pagina 1din 1

introducere

CAP 1-particularitatile turismului k sector economic


1.1rolul turismului in economie
1.2turismul activitate specifik de servicii
1.2.1 turismul durabil
1.2.2 turismul rural si agroturismul
1.3 politica de dezvoltare rurala
CAP 2 dezv turismului rural in jud Gorj
2.1 potentialul turistic al jud Gorj
2.1.1 potentialul turistic natural
2.1.2 potentialul turistic antropic
2.2 valorifikrea potentialului turistic in jud Gorj
2.2.1 stadiul actual de valorifikre a potentialului turistic
2.2.2 structuri de primire turistice cu functiuni de kzare
2.2.2.1 pensiunile turistice rurale
2.2.2.2 pensiunile agroturistice
2.2.3 structuri fde primire turistice cu functiuni de agrement si divertisment
2.2.4 circulatia turistica in jud Gorj 2.2.4 analiza indiktorilor care definesc circulatia turistik
2.2.4 turismul rural Gorjean analiza swot
cap 3 strategie de dezv a turismului rural in jud Gorj
3.1 contextul ec social si de mediu in spatiul rural Gorjean turism rural an 3 pag 10
3.1.1 viziune
3.1.2 actiuni si obiective
3.1.3 studiu de kz comuna baia de fier
concluzii Bibliografie Anexe(daca avem)