Sunteți pe pagina 1din 3

ORIENTARILE

STRATEGICE

ALE

S.I.F.TRANSILVANIA

PENTRU

PERIOADA 2013 2017

Pentru perioada 2013 2017 S.I.F.Transilvania isi propune :


- finalizarea implementarii noului model de crestere a S.I.F.Transilvania model bazat pe
inovatie si performanta chiar in conditii de instabilitate economica ; motorul
reinventarii S.I.F.Transilvania il reprezinta accentul pe performanta manageriala ,
cercetare si o strategie prudenta de administrare a riscurilor ; construirea sustenabilitatii
pe termen lung a activitatii S.I.F.Transilvania ;
- promovarea principiilor de guvernanta corporatista ; corelarea optima dintre modelul
corporatist standard si modelul de business inovativ vizeaza obtinerea mai rapida de
castiguri , chiar in conditiile nefavorabile ale pietei ;
- cresterea atractivitatii investitionale pe termen lung a actiunilor S.I.F.Transilvania prin
promovarea excelentei in activitatea investitionala si managementul de portofoliu ,
promovarea unei politici de dividend echilibrate si mentinerea potentialului de dezvoltare
viitoare a societatii
Restructurarea radicala a portofoliului de actiuni va constitui una din principalele
preocupari ale S.I.F.Transilvania in perioada 2013 2017 ; principalele orientari strategice
privind managementul portofoliului gestionat , activitatea investitionala / dezinvestitionala si
strategia de imagine si consolidare a pozitiei S.I.F.Transilvania pe piata de capital sunt
urmatoarele :

a) privind managementul portofoliului gestionat

- cresterea profitabilitatii societatilor din portofoliu prin :


- promovarea sistemelor de management si administrare inovative si
performante ;
- monitorizarea proceselor de administrare si control / auditare ;
- promovarea principiilor de guvernanta corporatista cu accent pe
evaluarea performantei si managementul riscurilor ;
- redistribuirea resurselor catre sectoarele si societatile care permit
obtinerea de rentabilitati superioare in conditii similare de risc ;
- restructurarea activitatii societatilor la nivelul conditiilor de piata ;
- promovarea politicilor de dividend care sa asigure atat remunerarea
actionarilor cat si fructificarea oportunitatilor de crestere a afacerilor ;
- gestionarea distincta a societatilor din portofoliu cu stare financiara si
patrimoniala negativa ;

- intensificarea restructurarii si lichidizarii portofoliului prin :


- stabilirea , in corelare cu conditiile pietei , a unui program de listare a
societatilor pe piata de capital organizata ; cresterea semnificativa a
ponderii titlurilor cotate in total portofoliu ;
- la societatile cu detineri majoritare din portofoliu :
- promovarea si sustinerea financiara a celor mai atractive proiecte
investitionale din punct de vedere al indicatorilor de rentabilitate si
recuperare investitionala;
- vanzarea de pachete de actiuni la societatile care au finalizat
proiectele investitionale de modernizare ;
- consolidarea participatiilor S.I.F.Transilvania prin fuziuni si divizari in

scopul cresterii gradului de valorificare a activelor , reducerii cheltuielilor


de administrare si eficientizarii activitatii acestora ;
- vanzarea de detineri minoritare din portofoliu , cu deosebire a celor de
tip inchis ;
- vanzarea participatiilor care nu au potential de crestere si nu prezinta
perspective de castig ;

b) privind activitatea investitionala / dezinvestitionala

Se vor dezvolta programe investitionale in corelare cu politica de dividend


aprobata de actionari si cu nivelul lichiditatilor existente , lichiditatile se vor
orienta prioritar catre investitiile pe piata de capital , va creste rolul activitatii
speculative in activitatea investitionala , se va urmari cresterea volumului
lichiditatilor necesare investitiilor pe baza rezultatelor societatilor din portofoliu
care au beneficiat de consolidarea afacerilor .

Programele de actiuni investitionale / dezinvestitionale in perioada 2013 2017