Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANA

FACULTATEA DE INGINERIE MECANIC, INDUSTRIAL I MARITIM


SPECIALIZAREA ENERGETIC INDUSTRIAL

PROIECT
Tem: Proiectarea unui schimbtor de cldur

Student: Popescu Constantin Catalin


Coordonator tiinific: Dr.Ing. Avram Rita

Constana
Ianuarie 2014

TEM DE PROIECT:
S se stabileasc forma constructiv i s se determine suprafaa de schimb de
cldur pentru un schimbtor de cldur apap din tronsoane, cu circulaia agenilor
termici n contracurent.
Se dau urmtoarele date:
- debitul de cldur nominal Q= 2020 KW
- temperaturile de intrare i ieire ale agentului termic primar - t1i= 93 oC , t1e= 47
o
C
- temperaturile de intrare i ieire ale agentului termic secundar t2i= 15 oC , t2e=
43 oC
Se calculeaz:
1 Diferena medie a temperaturilor:
t t min
t med = max
t
ln max
t min
n care:
t max =t 1 it 2 e =9343=50
t min =t 1 e t 2 i=4715=32
deci:
t med =

50 32
=40,33 40
50
ln
32

t 1=t 1i t 1 e =9347=46
t 1> t 2 t 2 m=

t 2i +t 2 e
2

t 2=t 2 e t 2 i=4315=28

t 1 m =t 2 m + t med

t2 m =

15+43
=29
2

t 1 m =29+40=69
2

Debitele de ageni termici:


Debitele se determin cu ajutorul ecuaiei de bilan:
Q= iz G1 c p 1 ( t 1it 1 e )=G 2 c p 2(t 2 e t 2 i)
3
=0,99 0,998
n care: c p=3,996+ 2,096 10 t m , iar iz
alegem

iz =0,99

Rezult:
c p 1=3,996+2,096 103 t 1m =3,996+2,096 103 69=4,14 kJ /kg
c p 2=3,996+2,096 103 t 2 m=3,996+2,096 103 29=4,05 k J /kg

G 1=

G 2=

Q
2020 kW
=
=10,7 kg /s
iz c p 1 (t 1 it 1 e ) 0,99 4,14 kJ ( 9347 )
kg
Q
2020 kW
=
=17,8 kg /s
c p 2( t 2 e t 2 i) 4,04 kJ ( 4315 )
kg

G 1< G 2

agentul primar circul prin interiorul evilor

Capacitile termice ale agenilor termici sunt:


W 1=G1 c p 1=10,7 4,14=44,29 kW / K
W 2=G2 c p 2=17,8 4,05=72,05 kW / K

Calculul termic preliminar:


n cadrul acestei etape se stabilesc: diametrul evilor i a mantalei, numrul evilor i
viteza agenilor termici.
n consecin, etapele parcurse sunt urmtoarele:
1 Se aleg evile:

18 1,5mm

din oel

n care:
d e =18 mm

diametrul exterior

=1,5 mm grosimea peretelui evii

d i=182 1,5=15 mm
2

diametrul interior

Se alege coeficientul global de transfer de cldur:


Conform tabelului 1.1, coeficientul global de schimb de cldur are valori
2
cuprinse ntre 850 1700 J /m K
'
2
Am ales un k =950 J /m K

Se determin suprafaa aproximativ de schimb de cldur:


3

Q
2020 10 W
S= '
=
=53,15 m2
2
k t med 950 J /m K 40
'
0

Se determin numrul posibil de evi


S '0
'
'
'
'
S 0=n d m L n =
d m L'
n care:
d m=

L' =2 4 m

alegem

L' =4 m

d e +d i 18 mm15 mm
=
=16,5 mm=0,0165 m
2
2

S '0
53,15 m2
n=
=
=256,46 256 evi
d m L' 3,14 0,0165 m 4 m
'

Se alege viteza de curgere a agentului termic primar:


w1
Pentru
se alege o valoare ntre 0,5 i 1,2 m/s
alegem

w 1=0,8 m/s

Se determin seciunea de curgere pentru agentul termic primar:


G1
S c 1=
m2
1 w1
t 1 m < 80

1=1021,20,62 t 1 m =1021,20,62 69=978,42 kg /m


10,7
S c 1=

978,42

kg
s

kg
0,8 m/ s
m3

=0,013 m2

Se stabilete numrul de evi:


Alegem din anexa 11 o valoare standardizat pentru numrul de evi
n=91evi
Numrul de treceri este:

ntr =

256
n =3treceri
=2,8
tr
91

Se recalculeaz viteza de curgere a agentului termic primar:


2
4S
4 0,013 m
w 1= c 12 =
=0,808 m/ s
2
n d i 3,14 91 0,015

Se determin diametrul interior al mantalei:


D i=s ( n1 1 ) +d e + 2k 0 [m]
n care:
k 0 (8 12 mm) jocul inelar al evilor n manta
alegem

k 0 =12mm=0,012 m

s=d e + ( 0,006 0,016 ) m=0,018 m+0,01 m=0,028 m


n1

nr. de evi pe diagonala hexagonului cel mai mare

Din anexa 11 alegem


Astfel:

n1=11

D i=0,028 ( 111 )+ 0,018+2 0,012=0,322 m


10 Se determin seciunea de curgere pentru agentul termic secundar:

3,14
S c 2= ( D 2i n d2e ) =
( 0,322291 0,0182 ) =0,058 m 2
4
4

11 Se determin viteza de curgere a agentului termic secundar:


G2
w 2=
2 S c 2
dar
2=1021,20,62 t 2 m =1021,20,62 29=1003,22 kg/m
w 2=

deci:

17,8 kg /s
=0,3 m/s
kg
2
1003,22 3 0,058 m
m

Prin calculul termic preliminar s-au stabilit:


Diametrul evilor i al mantalei:
d i=0,015 m
d e =0,018 m
D i=0,322 m

Numrul evilor:
n=91evi

Vitezele de curgere ale agentilor termici:


w 1=0,808 m/ s
w 2=0,3 m/s

Calculul termic definitiv


are ca scop determinarea coeficientului global de transfer de cldur, a suprafeei
reale de schimb de cldur i a lungimii schimbtorului.
Etapele parcurse sunt urmtoarele:

Determinarea parametrilor caracteristici ai celor doi ageni termici: vscozitatea


cinematic, conductibilitatea termic i criteriul Prandtl:
Vscozitatea cinematic:
Pentru t< 80 avem:
5

0,96

0,96

1=2,453 10 t 1 m =2,453 10 69

=0,42 10 m / s

5
0,96
2=2,453 105 t 0,96
=0,96 106 m2 /s
2 m =2,453 10 29

Conductibilitatea termic:
Pentru t< 80 avem:
4

1=0,7244+7,442 10 t 1m =0,7244+7,442 10 69= 0,775 W /mK


1=0,7244+7,442 104 t 2m =0,7244+7,442 104 29= 0,745 W /mK

Criteriul Prandtl:
Pentru t< 80

avem:
P r 1=4,650,03 t 1 m=4,650,03 69=2,58
P r 2=4,650,03 t 2 m=4,650,03 29=3,78

Se calculeaz criteriul Reynolds ai celor doi ageni termici:


di
m
0,015 m
R e1 =w1 =0,808
=28000
2
1
s
6 m
0,42 10
s
R e2 =w2

d ec
2

Sc 2
0,058 m2
d
=4

=4

=0,045 m
ec
n care
n d e
91 3,14 0,018 m
R e2 =0,3

0,045
=14062,5
0,96 106

Se calculeaz coeficientul de transfer de cldur de la ap la peretele interior al


evii:

1=N u 1 1
di

0,8

0,33

0,8

0,33

N u 1=0,0263 R 1 P r 1 =0,0263 28000 2,58

=129,87

W
mK
2
1=129,87
=6709,95W /m K
0,015 m
0,775

Se calculeaz coeficientul de transfer de cldur de la peretele exterior al evii la


ap:
2=N u 2

2
di

n care:
N u 2=c 1 2 R em2 Pr 0,38
2f

0,25

( )

c=0,21 ;

Se cunosc:
iar

Pr2 f
Pr 2 p

1=1,2

2 =0,6

93,37 0,745
2=

0,045 m

Pr 2 p =3,8

W
mK

3,78
3,8

0,25

( )

=93,37

=1545,79 W /m2 K

Se calculeaz rezistena termic a peretelui evii i a depunerilor de pe perei:


Din tabelul 1.3 alegem:
5

Rd =18 10 m K /W ;
6

m=0,62 ;

Pr 2 f =Pr 2=3,78

N u 2=0,21 1,2 0,6 14062,50,62 3,780,38

OL =50 W /mK

Se calculeaz coeficientul global de schimb de cldur:

k=

1
1
+ i +
1
i 2

( )

n care:

0,0015
=R d 1+ R p + Rd 2 =18 105 + p +18 105 =36 105 +
=0,00039
i
p
W
50
mK

()

k=

1
1
1
+ 0,00039+
6709,95
1545,79

=843,2 J / m2 K

Se calculeaz lungimea schimbtorului de cldur:


Suprafaa total de schimb de cldur este:
S 0=

Q
=
k t med

2020 10 W
2
=59,89 m
J
843,2 2 40
m K

Lungimea schimbtorului de cldur:


S
59,89
L= 0 =
=12,7 m
n d m 91 3,14 0,0165
Se impune lungimea unui tronson l=2 4 m

i se determin numrul de

tronsoane:
alegem l=3,15 m
12,7
ntr = 3,15 =4,03

schimbtorul de cldur va avea 4 tronsoane.

Astfel, prin calculul termic definitiv am determinat:


Coeficientului global de transfer de cldur
k =843,2 J /m2 K

Suprafaa real de schimb de cldur


S 0=59,89 m2

Lungimea schimbtorului de cldur


L=12,7 m