Sunteți pe pagina 1din 2
PARLAMENTUL REPUBLICILT MOLDOVA HO) WEIM —oocisia urtdice, amir el imunaea ZSA Comisia juridica, numiri si imunitati MD-2073, Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint 105 www.parlament.md £3 matic mys he mH CABINETUL AVOCATULUIL Tudor SUVEICA Examinind adresarea, privind solicitarea prezentarii informatiilor privind actiunile legale ale Presedintelui Curfii de Conturi in momentul parvenirii demersului Judecdtoriei Straseni referitor la calitatea procesuala de inculpat a unui membru al Curtii de Conturi precum si faptul dac& obligd sau nu, Legea Curtii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008, presedintele Curtii si propuni Parlamentului suspendarea mandatului de membru al Curfii de Conturi din momentul in care acesta este pus sub invinuire sau in privinta acestuia a fost intentat un dosar penal mentionam urmatoarele. in cele ce urmeazi mentionim ca art. 21 alin. (3) lit. (a) al Legii Curtii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008 prevede expres ca activitatea membrului Curtii de Conturi se suspenda din momentul punerii sub invinuire, cind in privinta acestuia a fost intentat un dosar penal. Totodata, art. 21 alin. (4) al Legii mentionate, stabileste c& incetarea sau suspendarea mandatului membrului Curtii de Conturi se aprob& prin hotirire a Parlamentului, la propunerea Presedintelui Curfii de Conturi. Astfel, prevederile Legii stabilesc expres actiunile care urmeazi si fie intreprinse de catre Presedintele Curtii de Conturi in cazul survenirii situatis previzute la 21 alin. (3) lit. (a) al Legii Curtii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008. Cu respect, Y; Me Raisa APOLSCHI, “=> Presedintele Comisi ul Supe cilloria Str Hudecitoria Molden decatora torici Str R AVIS de récoptionide I ‘seni Ste Si a aiyeni Ste. Stefan cet Ma ni Van se comiterea intkactiunit p se alla spre examinare: in instan ar de inculpat or al Magistraturii Hormewea ¢@ cauza penala de invinuire a tui prevaizute de art. 264 le jude EPUBLIQUE DE MOLDOVA nide paiemel | Copia caves, inscription A remplir par lexpédit tel 092 Superior Conneit of Magistracy Court Straseni 287922782 fan: O37) 28510 edintelui Curtii de Conturi Mum. Chisinau, bi.Stefan eel Mare 69 Frocin Gheorghe ilin.(3), litt). by Cod Penal al Republici ald. iar Trocin Gheorg are calitatea Veacestay Liszari REPUBLICA MOLDOVA c AVIS de receptie/de livrare/de platalde insc Sorvice des posies Or servic ALD scennenindsars "7S Stampa bravia ee returangs 6 Par avion/ PAR AVION SORT agen: str. $iefan cel Mare ‘ eh pay tc completeaza de catre expeditor Se