Sunteți pe pagina 1din 5

82.

In cadrul procedurilor de control fiscal se regaseste:


a) Controlul incruciat;
b) Inspecia fiscal parial;
c) Controlul electronic;
d) Controlul tematic;
e) Inspecia fiscal general;
f) Controlul prin sondaj.
83. Ca urmare a incheierii unui proces verbal de control de catre organele de inspecie
fiscal, se poate emite:
a) Dispoziie de msuri;
b) Decizie de impunere privind sumele suplimentare stabilite de inspecia fiscal;
c) Decizie de nemodificare a bazei de impunere;
d) Decizie de inregistrare fiscal;
e) Decizie de insolvabilitate stabilit de inspecia fiscal;
f) Titlu de instituire a msurilor asigurtorii.
84. Preul de pia prin metoda impririi profitului, se stabilete:
a) Pe baza estimrii profitului obinut de persoanele afiliate n urma uneia sau mai
multor tranzacii i mprirea acestor profituri ntre persoanele afiliate, proporional cu
profitul care ar fi fost obinut de ctre persoane independente;
b) Pe baza marjei nete a profitului, obinut de o persoan n urma uneia sau a mai
multor tranzacii cu persoane afiliate, i estimarea acestei marje pe baza nivelului obinut
de ctre aceeai persoan n tranzacii cu persoane independente sau pe baza marjei
obinute n tranzacii comparabile efectuate de persoane independente;
c) Pe baza preului de revnzare al produselor i serviciilor ctre entiti independente,
diminuat cu cheltuielile de vnzare, alte cheltuieli ale contribuabilului i o marj de
profit;
d) Pe baza majorarii costurilor principale cu o marj de profit corespunztoare
domeniului de activitate al contribuabilului;
e) Pe baza comparrii preului tranzaciei analizate cu preurile practicate de alte entiti
independente de aceasta, atunci cnd sunt vndute produse sau servicii comparabile;
f) Pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzacie, majorat cu marja de
profit corespunztoare.
85. Pentru ce categorii de impozite, taxe si contributii contribuabilii au posibilitatea
corectarii declaratiei depuse initial, prin depunerea unei declaratii rectificative:
a) impozitul pe profit;
b) taxa pe valoarea adaugata;
c) accizele stabilite in urma inspectiei fiscale;
d) impozitele taxele si contributiile omise la declarare la termenul legal;
e) obligatiile fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti;
f) impozitele, taxele si contributiile aferente unei perioade pentru care a fost efectuata
inspectia fiscala.
86. Contestaia actelor administrativ fiscale se formuleaz n scris i va cuprinde:
1. datele de identificare ale contestatorului;
2. documente de plata a obligaiilor fiscale stabilite prin decizia de impunere;
3. obiectul contestaiei;
4. motivele de fapt i de drept;
5. dovezile pe care se ntemeiaz;
6. datele de identificare ale organelor de inspecie fiscal;

Indicai varianta corect.


a) 1,3,4,5;
b) 1,2,3,4,5,6;
c) 1,3,4,5,6;
d) 1,3,4,5,6;
e) 1,2,3,5,6;
f) 1,2,5,6
87. Care este termenul n care se va depune, sub sanciunea decderii, contestaia formulat
mpotriva actului administrativ fiscal?
a) 30 zile;
b) 60 zile;
c) 45 zile;
d) 15 zile;
e) 5 zile;
f) in termenul de prescripie al creanei fiscale stabilite.
88. Actul administrativ fiscal produce efecte:
a) din momentul in care este comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara
mentionata in actul administrativ comunicat;
b) din momentul in care este emis de organul fiscal competent;
c) de la data mentionata in actul administrativ fiscal, cand aceasta este anterioara datei
comunicarii;
d) in termen de 15 zile de la data comunicarii;
e) in termen de 30 de zile de la data comunicarii;
f) in termen de 45 de zile de la data comunicarii.
89. Conform Codului de procedur fiscal organul fiscal cruia i revine competena
teritorial n cazul contribuabililor nerezideni care desfoar activiti pe teritoriul
Romniei prin unul sau mai multe sedii permanente este:
a) organul fiscal pe a crui raz teritorial se afl situat fiecare sediu permanent;
b) organul fiscal pe al crui teritoriu se realizeaz n ntregime cifra de afaceri;
c) organul fiscal pe a crui raz teritorial se realizeaz cu preponderen cifra de
afaceri;
d) organul fiscal pe al crui teritoriu se realizeaz n ntregime sau cu preponderent
cifra de afaceri;
e) organul fiscal pe a crui raza teritorial se afl sediul principal;
f) organul fiscal desemnat prin ordin al ministrului economiei i finanelor.
90. Dup data de 1 ianuarie 2008, procedura aplicabil pentru soluionarea deconturilor cu
sume negative de TVA cu opiune de rambursare, depuse de contribuabilii mijlocii este:
a) rambursare cu inspecie fiscal ulterioar, cu excepia cazurilor care prezint risc
fiscal mare, cnd rambursarea se acord n urma inspeciei fiscale anticipate;
b) deconturile se soluioneaz n urma ncadrrii ntr-o categorie de risc fiscal mic,
mediu sau mare, n funcie de comportamentul fiscal al contribuabilului;
c) rambursarea se acord, n toate cazurile, n urma efecturii inspeciei fiscale
anticipate;
d) rambursarea se acord, n toate cazurile, cu inspecie fiscal ulterioar;
e) rambursarea se acord cu inspecie fiscal anticipat pentru sumele negative mai mari
de 100.000 euro si cu inspecie fiscal ulterioara pentru smele mai mici de 100.000
euro;

f) deconturile se nregistreaz ntr-o eviden separat, sumele negative din deconturi


fiind folosite pentru compensare.
91. Care din urmatoarele informatii nu fac parte din categoria informatiilor considerate a fi
secret fiscal:
a) lista contribuabililor inactivi;
b) sursele veniturilor obtinute de contribuabil;
c) cuantumul impozitelor platite de contribuabil;
d) codul de identificare fiscala a contribuabilului;
e) cuantumul impozitelor declarate de contribuabil;
f) adresa sediilor secundare ale contribuabililor.
92. Solutia fiscala individuala anticipata este:
a) actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea
solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situatii
fiscale de fapt viitoare;
b) actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea
solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la preturile de transfer;
c) actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea
solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea conditiilor si
modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe,
preturile de transfer, in cazul tranzactiilor efectuate intre persoane afiliate, astfel cum
sunt definite in Codul fiscal;
d) notificarea emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea solutionarii
unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt
viitoare;
e) notificarea emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea solutionarii
unei cereri a contribuabilului, referitoare la preturile de transfer;
f) actul administrativ emis, din oficiu, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
referitor la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare, ale unui contribuabil.
93. Acordul de pret in avans este:
a) actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea
solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea conditiilor si
modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe,
preturile de transfer, in cazul tranzactiilor efectuate intre persoane afiliate, astfel cum
sunt definite in Codul fiscal;
b) notificarea emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea solutionarii
unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt
viitoare;
c) notificarea emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea solutionarii
unei cereri a contribuabilului, referitoare la preturile de transfer;
d) actul administrativ emis, din oficiu, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
referitor la stabilirea conditiilor si modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate, pe
parcursul unei perioade fixe, preturile de transfer, in cazul tranzactiilor efectuate intre
persoane afiliate, astfel cum sunt definite in Codul fiscal;
e) actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea
solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situatii
fiscale de fapt viitoare;
f) actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea
solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la preturile de transfer;

94. Depunerea unei cereri pentru emiterea unui acord de pret in avans este conditionata de
achitarea, in lei, a tarifului de emitere, dupa cum urmeaza:
a) pentru marii contribuabili, 20.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a
Romaniei in ziua efectuarii platii;
b) pentru marii contribuabili, 15.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a
Romaniei in ziua efectuarii platii;
c) pentru marii contribuabili, 10.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a
Romaniei in ziua efectuarii platii;
d) pentru marii contribuabili, 6.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a
Romaniei in ziua efectuarii platii;
e) pentru contribuabilii mijlocii, pentru care valoarea consolidata a tranzactiilor incluse
in acord un depaseste 4.000.000 de euro, este de 20.000 de euro, la cursul comunicat de
Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii;
f) nu se percep tarife de emitere.
95. In vederea stabilirii preturilor de transfer:
a) contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la
solicitarea organului fiscal competent, sa intocmeasca si sa prezinte, in termenele
stabilite de acesta, dosarul preturilor de transfer;
b) contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia detina
dosarul preturilor de transfer;
c) contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia sa depuna
anual la organul fiscal competent, dosarul preturilor de transfer;
d) contribuabilii mari trebuie sa intocmeasca dosarul preturilor de transfer pentru toate
tranzactiile efectuate de catre acestia;
e) contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la
solicitarea organului fiscal competent, sa intocmeasca si sa prezinte, anual, dosarul
preturilor de transfer;
f) contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, trimestrial,
sa intocmeasca si sa prezinte, dosarul preturilor de transfer;
96. In contul unic se efectueaza plata:
a) impozitelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat,
prevazute prin Ordin al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
b) taxei pe valoarea adaugata si accizelor;
c) impozitelor si taxelor locale;
d) tuturor impozitelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat;
e) taxei pe valoarea adaugata;
f) accizelor.
97. Raportul de inspectie fiscala, intocmit ca urmare a efectuarii unei inspectii fiscale
partiale:
a) va fi semnat de organele de inspectie fiscala, avizat de seful serviciului/biroului si
aprobat de conducatorul activitatii de inspectie fiscala;
b) va fi semnat de organele de inspectie fiscala, aprobat de seful serviciului/biroului de
inspectie fiscala;
c) se intocmeste in doua exemplare, unul pentru contribuabil si unul pentru organul de
inspectie fiscala;
d) sta la baza intocmirii titlului executoriu;
e) este un act bilateral semnat de organele de inspectie fiscala si de contribuabil;
f) este act administrativ fiscal.

98. Nu se asimileaza deciziei de impunere:


a) raportul de inspectie fiscala;
b) deciziile referitoare la bazele de impunere;
c) deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii;
d) deciziile privind rambursari de taxa pe valoarea adaugata;
e) procesul verbal prin care se stabileste suma cheltuielilor cu executare silita;
f) procesul verbal de calcul al majorarilor de intarziere si a altor sume al caror cuantum
nu a fost stabilit in titlul executoriu.
99. In declaratia fiscala, contribuabilii au obligatia sa calculeze:
a) cuantumul obligatiei fiscale, daca acest lucru este prevazut de lege;
b) accesoriile aferente obligatiilor declarate si neachitate la termen;
c) diferentele de impozite si taxe stabilite de organele de inspectie fiscala;
d) amenda contraventionala pentru nedepunerea la termen a declaratiei fiscale;
e) diferentele de impozite si taxe admise in contestatii;
f) penalitatile pentru depunerea cu intarziere a declaratiei fiscale.

S-ar putea să vă placă și