Sunteți pe pagina 1din 7

Statistica

macroeconomica/SCN
indeplineste, in principal,
urmatoarele functii:
1.Caracterizeaza cantitav
resursele, rezultatele
obtinute in economia
natioanala, inclusive
aspectele sociale.
2.permite fundamentarea
si elaborarea ploiticilor
macroeconomice pe baza
indicatorilor obtinute in
urma intocmirii conturilor
si a tabloului economic de
ansamblu , aceasta
functie fiind importanta si
pt. previzionarea pe
diferite termene a
bugetului de stat si a
bugetului asigurarilor
sociale. 3.furnizeaza date
si un system unitary de
norme fie pentru informari
privind merul economiei,
informari catre institutii
nationale necersare
comparatiei. 4.Asigura o
interdependenta intre
diversele surse de date,
fie de natura contabilitatii
bugetare din balante de
plati, din finantele publice,
structurile vamale si
bancare. 5 descrie
cantitativ si simplificat
circuitele economice si
tranzactiile din economie.
La orice stiinta, stat.
macroec. are un obiect
propriu si metode prorprii
de abordare a obiectelor,

obiectul sau de cercetare


fiind caracterizarea
cantitativa a tranzactiilor
din economie si a
petrimoniului stau national
existent la un moment
dat.Acest obiect este
abordat in baza unor
principia, cele mai
importante sunt:
1 .Principiul dublei
partied/ a dublei
inregistrari
Partida dubla se poarte
realiza prin bunuri si
stocuri.Conform acestui
principiu,intre 2 agenti
economici apar 2 fluxuri
reale de marime egala
A----flux real-B
A -flux monetarB
Agentul economic A
produce bunuri si servicii,
care prin intermediul
pietei, le pune la dispozitia
lui B, in schimbul unui
pret, rezultand un flux
monetar de venituri
pentru A si cheltuieli pt B.
Conform acestul principiu,
apar urmatoarele ecuatii
ale partidei duble: a). La
nivelul unui agent
economic Chelt + rezultate =
venituri/pierderi. La nivel
macroeconomic, fluxurile
sunt generate de
tranzactii, generate , la
randul lor, de tranzactii
intre ag. Ec, de
transformarile dintr-o

stare in alta cu
rezultatelor obtinute.Prin
urmare partia dubla
permite observarea
miscarii si transformarii
ale bunurilor din p.d.v. al
destinatiei, dar si din
p.d.v. al provenientei.Din
aceasta cauza, orice
tranzactie economica va fi
privita atat ca utilizare cat
sic a resursa.
Aceasta inseamna:
destinatie/utilizare
=provenienta/finantare/re
sursa/
2. P. continuitati
activitatii.Continuitatea
activitatii la nivel
macroec./microec se
refera la recuperarea
chelt. facute pt.
desfasurarea activitatii,
dar si le obtinerea,
acumularii, distribuirii si
redristibuiri veniturilor la
nivelul sectoarelor.
3. Principiul
interdependenti
exercitiilor
financiare.Veniturile si
cheltuielile sunt
contabilizate pe masura
ce sunt realizate, pe
masura ce cheltuielile
angajate sunt inregistrate
in situatiile financiare ale
exercitiului
financiar.Conform acestui
principiu se realizeaza un
decupaj al activitatilor pe
anumite perioada,

denumite exercitiu
financiar.
La sfarsitul ex. Financiar
ag. Ec. Elaboreaza bilantul
contabil, contul de
rezultate, notele si
raportul de
gestiune.Informatiile din
aceste surse sunt
sistematizate,
centralizate, prelucrate pt.
ca la nivel macroec. sa se
elaboreze conturi
nationale si bilantul
centralizat al economiei
pt. acelasi exercitiu
financiar.
Potrivit acestui principiu,
veniturile sunt realizatein
momentul facturari lor,
cand are loc si transferal
de proprietate, iar
cheltuielile sunt
recunoscute in momentul
recunoasterii veniturilor.
4. Principiul
permanentei
metodelor.Presupune
continuitatea aplicarii
regulilor, normelor de
inregistrare, metode de
evaluare pt intrebul
exercitiu financiar.
5.Principiul
necomepnsarii. La nivel
microec. Si macroec,
elementele de active si de
pasiv sunt inregistrate
separate, nefiind admisa
compensarea intre
acestea,precum si intre
venituri si cheltuieli.

Le nivelul sectoarelor
mecroec. Instituionale
exista posiblitatea
compensarii necesarului
de finanatare rezultat in
unele sectoare cu
capacitatea de finantare
realizata de celelalte
sectoare institutionale.
6.Principiul entitatii
Este necesar sa fie
reflectate tranzactiile ce
au loc in economia
nationala legate de
producera de bunuri si
servicii, dar si de
veniturile si cheltuielile din
perspectiva patrimoniului
national.
Pentru.respectarea acestui
principiu avem in vedere
tranzactiile dintre
sectoarele institutionale,
dintre economia nationala
si restul lumii.
7.Principiul cuantificari
monetare. Potrivit
acestuia, masurarea
fluxurilor si stocurilor se
realizeaza in moneda
nationala.
8. Costul istoric. Potrivit
acestuia, un element
patrimonial se
inregistreaza in
contabilitate in momentul
intrarii lui in patrimoniu la
valoarea sa de intrare de
la acea data.Valoarea de
intrare poate fi valoarea
bunurilor care intra ca
aport la capitalul social.

9 . Costul de achizitie
pt. bunurile intrate in
unitate prin
cumparare: a) costul de
productie pt. bunurile
realizate de unitate si
folosite in productie, b)
valorea de inlocuire, care
reprezinta valoarea
necesara pt. a obtine in
momentul actual un bun
similar cu cel considerat.
10. Principiul
prudentei. Presupune
neadmiterea
supraevaluarii de active si
subevaluarea elementelor
de pasiv.
11. Principiul
intangibilitati bilantului
de deschidere.Bilanul de
inchidere de la sf. Ex.
Financiar trebuie sa
coincide cu datele din
bilantul de dechidere pt.
exercitiul anului financiar
urmator, iar in timpul
exercitiului financeiar nu
se admit modificari in
bilantul de deschidere de
la inceputul anului.
Pentru respectarea
principiilor amintite,
obiectivul de cercetare al
statisticii marcroec. Este
abordarea cu metode
commune din alte stiinte,
cu metode propriii
contabilitatii (cont,
bilantul), cu metode
proprii statistice
(gruparea,clasificarea) si

altele, dar si metode


propriii specific de calcul
si analiza a indicatorilor
sintetici macroec.