Sunteți pe pagina 1din 7

Modele de prezentare

ale circuituli econ nat.


La inregistrarea
tranzactiilor din economie,
trebuie sa tinem seama de
2 elemente esentiale.
a) Fiecare tranzactie poate
fi reprezentata prin 2
fluxuri.
In cazul tranzactiilor
bilaterale vor fi 2 fluxuri
care se manifesta in sens
contrar. In cazul
tranzactiilor unilatelare,
alaturi de fluxul de
prestatii apare un flux
ipotetic de transfer care
conduce la cresterea
veniturilor celui care
primeste suma si
diminuarea veniturilor
celui care face donatia.
b) In schimbul de piata se
manifesta 2 fluxuri in
directive opusa de aceeasi
marime, un flux real si un
flux monetar. Circuitele
economice pot fi
prezentate sub forma
grafica prin ecuatii, prin
intermediul conturilor si
sub forma matriciala. Sub
forma grafica pornim de la
ipoteza ca bunurile si
serviciile se produc in
sectorul firme si sunt
utilizate in sectorul
gospodarii. Facem
abstractie de sect. public
si strainatate. Prin ecuatii.
Se observa ca metoda

grafica este sugestiva dar


devine neconcludenta
atunci cand se amplifica
nr subiectelor economice,
al activitatilor, al
tranzactiilor. Deoarece in
orice circuit inchis intrarile
de fluxuri trebuie sa fie
egale valoric cu suma
fluxurilor de iesire, pot fi
construite ecuatii care
exprima egalitatea intre
suma intrarilor si suma
iesirilor. Pornind de la
acest consideret. =>
V=C+I; V=C+E; => E=I;
Prin intermediul conturilor:
in fiecare cont in partea
dreapta apar fluxurile
legate de incasari iar in
stanga cele legate de
cheltuieli. Sub forma
matriciala: matricea este
un table sah in care
randurile si coloanele
evidentiaza subiectele
economice luate in
considerare. Pe randuri se
trec cheltuielile, pe
coloane incasarile. Suma
fiecarui rand este egala cu
suma fiecarei coloane. Nu
se iau in calcul fluxurile
intrasectoriale si
deasemenea este posibil
ca intre sectoare sa nu
existe nicio tranzactie.
Agregarea activitatilor
in SCN.
Ansamblul de activitati pt
determinarea indicatorilor
macroeconomici,

totalitatea subiectelor/ ag
ec trebuie sistematizata,
grupata dupa diferite
criterii. In principiu ag ec
sunt agregati intr-o optica
functionala (natura
activitatii) si dupa optica
institutionala. Primul
criteriu conduce la ramuri
de activitate optica
functionala este necesara
pt echilibrarea resurselor
cu utilizarea bunurilor
subiectelor economice
obtinandu-se ramuri de
activitate.
Ramuri de activitate sunt
grupe de unitati sau
subiecte ec omogene care
produc acelasi bun sau
bunuri asemanatoare. In
agregarea pe ramuri se
face abstractii de
contextul institutional. In
optica institutionala
subiectele ec denumite si
unitati institutionale sunt
grupate dupa functia
principal si resurse pe
sectoare.
Unitatile institutionale pot
fi agregate pe sectoare
institutionale dupa natura
fluxurilor sau dupa natura
tranzactiilor (criterii)
crearea veniturilo ca
urmare a producerii de
bunuri si servicii care
satisfac direct sau indirect
nevoile de consum,
folosirea veniturilor pt
consum, folosirea

veniturilor pt cresterea
patrimoniului
(acumularea), acordarea
respectiv angajarea de
credite.
In SCN, pt calculi
macroec subiectele
economice sunt
grupate in urmatoarele
4 sectoare: 1.firme;
2.gospodarii (menaje
private);
3.public/guvernamental;
4.strainatate (restul lumii).
1.Firme cuprinde
totalitatea subiectelor
economice care au ca
trasatura principal faptul
ca produc bunuri si servicii
destinate pietei, iar scopul
activitatii il constituie
obtinerea de profit.
2.Gospodarii: este tratat
in SCN ca un sector
consumator, utilizeaza
veniturile pt satisfacerea
nevoilor de consum.
Veniturile provin de la
sectorul firme, de la
sectorul public ca urmare
a resurselor de munca
puse la dispozitie, sau din
transferuri de la alte
sectoare (pensii, burse,
ajutoare).
3.Public: reuneste toate
subiectele economice
(institutii publice) care
produc bunuri publice sau
colective pt populatii fara
a primi in contrapartida
echivalentul volaric.

Acesta poate fi separate in


2 componente: una care
cuprinde unitatile de
asigurari sociale; a doua
care cuprinde organismele
administratiilor central si
locale.
4.Strainatatea: toate
activitatiile care produc
tranzactii cu alte tari
(comertul institutional).
Conturile de activitate
ale subiectelor
economice
In scopul producerii de
bunuri si servicii,
activitatile unei firme
necesita cumpararea de
mijloace de productie
consumabile si servicii,
elemente care isi transfera
valoarea in costuri de
productie. Necesita
cumpararea de mijloace
de productie durabile
( masini, utilaje, cladiri,
terenuri). Acestea maresc
valoarea patrimoniului,
valoarea lor intra in
costuri sub forma de
amortizare. Se necesita si
anganjarea pt forta de
munca pt care se plateste
salarii, care sunt incluse in
costuri, necesita plata
unor impozite catre
institutiile
guvernamentale si
necesita plata unor
dobanzi si creditele
primate cu scopul de a

amplifica potentialul de
productie.
Pt activitatea desfasurata
firma urmareste obtinerea
unui profit. Acesta
impreuna cu celelalte
elemente determina
nivelul de productie
evaluat la pretul pietei.
Elementele prezentate se
evidentiaza in contul de
productie.
1. CI (consum
intermediar); 2. A
(amortizarea capitalului
fix; 3.Salarii, impoz pe
salarii si contributii la
asigurarile sociale (Rm); 4.
Impozite indirecte nete
(impoz indirecte brute
subventii); 5. Dobanzi si
rente (D); 6. Profit (Pr); 7.
Valoarea vanzarilor catre
alte firme (V); 8.
Modificarea stocurilor din
productia proprie (Ds); 9.
Valoarea bunurilor
durabile din productia
proprie (Bcp). In partea
dreapta, val. prod. de
firma in perioada la care
se refera contul (V
cuprinde inclusive acele
bunuri produse in
perioada de calcul si
nevandute catre alte
subiecte ec. DS=val.
intrarilor val. iesirilor. In
stanga se evidentiaza
elementele care
determina costul
productiei (1+2+3),

impozite platite si profitul.


Consumul intermediary
(CI) reprez val bunurilor
prelucrate in procesul de
productie si intra in
totalitate in cost. Val
bunurilor durabile (capital
fix) intra in cost prin A.
Consumul de forta de
munca evidentiat prin
salarii, impozite pe salarii
si contributii la asigurarile
sociale. Impozitele
indirecte sunt transferuri
ale firmelor catre stat.(imp
pe Pr, TVA, impoz pe
export). Subventiile de
exploatare sunt venituri
acordate de stat firmelor
pt a sprijini productia
si/sau a influenta preturile
pietei. Aceste imp
indirecte negative
diminueaza costurile,
motiv pt care se scad din
imp indirecte brute. Acest
cont este un cont
echilibrat adica suma
elementelor din dreapta =
suma elementelor din
stanga. Pe baza datelor
din acest cont se pot
calcula indicatori cu care
se apreciaza activitatea
firmei cum ar fi: valoarea
adaugata bruta si neta,
excedentul brut si net de
exploatare.