Sunteți pe pagina 1din 3

REZOLVARE - FISA DE LUCRU CLASA A XI-A - CONTABILITATE

La SC ,, Clasa a XI-a SRL la data de 1.01.2010 se inregistreaza urmatoarele solduri initiale:


ACTIV
PASIV
Utilaje (2131)
20.000
Capital social (1012)
Materiale de nat. ob. inv. ( 303)
8.000
Rezerve legale (1061)
Marfuri ( 371)
10.000
Credite bancare pe termen lung (162)
Clienti (411)
4.000
Furnizori (401)
Disponibil la banci (5121)
13.000
Creditori diversi (462)
Casa (5311)
1.500
TOTAL ACTIV
56.500
TOTAL PASIV

20.000
2.000
21.000
7.500
6.000
56.500

In cursul lunii ianuarie 2010 au loc urmatoarele operatii:


1. La data de 5.01 2010 se cumpara si se receptioneaza marfuri in valoare de 9.000 de lei, conform facturii, TVA 19%.
2. La data de 8.01.2010 se dau in folosinta echipamente de protectie in valoare de 4.000 de lei, conform Bonului de
consum.
3. La data de 10.01 2010 se plateste furnizorul prin disponibilul de la banca, cf. Ordinului de plata.
4. La data de 23.01 2010 se vand marfuri la valoarea de 10.000 lei, TVA 19% pe credit comercial, conform facturii. Se
descarca gestiunea de marfuri la pretul de 8.000 lei ( pret de inregistrare), conform Raportului de gestiune
5. La data de 30.01 2010 se regularizeaza TVA, conform decontului de TVA.
6. La data de 31.01 2010 se inchid conturile de venituri si cheltuieli.
Cerinte: 1. Sa se intocmeasca Registrul- Jurnal pentru luna ianuarie 2010.
2. Sa se inregistreze operatiile in mod sistematic in Cartea Mare.
3. Sa se intocmeasca Balanta de Verificare cu patru egalitati la data de 31 ianuarie 2010.
1. INTOCMIREA REGISTRULUI JURNAL
UNITATEA Sc ,, Clasa a XI-a SRL HD
REGISTRU
Nr.
crt

Data

Document
(fel,
nr.,
data)

Explicatii

JURNAL
Simbol cont

5.01

Factura, N.R

Cumparare marfuri

2.
3.
4.

8.01
10.01
23.01

Bon consum
Ordin plata
Factura

Dare in folosinta ob. inventar


Plata furnizori
Vanzare marfuri

4*.

23.01

Raport de gest.

5.

30.01

Decont TVA

Descarcarea gestiunii
vandute
Regularizarea TVA

6.
6*.

31.01
31.01

Nota contabila
Nota contabila

Inchiderea veniturilor
Inchiderea cheltuielilor

de

mf.

debitor

creditor

%
371
4426
603
401
411

401

607
4427
707
121

303
5121
%
707
4427
371
%
4426
4423
121
%
603
607
TOTAL

Nr. pagina 1
Sume
Debitoare
%
9.000
1.710
4.000
10.710
11.900
8.000
1.900
10.000
12.000
69.220

Creditoare
10.710
4.000
10.710
%
10.000
1.900
8.000
%
1.710
190
10.000
%
4.000
8.000
69.220

2. INREGISTRAREA SISTEMATICA IN CONTURI ( CARTEA MARE ):


D

303 ,,Materiale de natura ob. inventar


siD = 8.000
(2) 4.000
RD = 0
RC = 4.000
TSD = 8.000
TSC = 4.000
sfD = 4.000

D
siD = 10.000
(1) 9.000
RD = 9.000
TSD = 19.000

371 ,,Marfuri
(4*) 8.000
RC = 8.000
TSC = 8.000
sfD = 11.000

D
(3) 10.710
RD = 10.710
TSD = 10.710
D
siD = 4.000
(4) 11.900
RD = 11.900
TSD = 15.900
D
RD =0
TSD = 0

401 ,,Furnizori
siC = 7.500
(1) 10.710
RC = 10.710
TSC = 18.210
sfC = 7.500
411 ,,Clienti

sfD = 2.290
C

D
4426 ,,TVA deductibila
siD = 0
(1) 1.710
(5) 1.710
RD = 1.710
RC = 1.710
TSD = 1.710
TSC = 1.710
sfD = 0

RC = 0
TSC = 0
sfD = 15.900

4423 ,,TVA de plata.


siC = 0
(5) 190
RC = 190
TSC = 190
sfC = 190

D
5121 ,,Disponibil la banci
siD = 13.000
(3) 10.710
RD = 0
RC = 10.710
TSD = 13.000
TSC = 10.710

4427 ,,TVA colectata


siC = 0
(5) 1.900
(4) 1.900
RD = 1.900
RC = 1.900
TSD = 1.900
TSC = 1.900
sfC = 0

D
603 ,,Cheltuieli cu ob. inventar
siD = 0
(2) 4.000
(6*) 4.000
RD = 4.000
RC = 4.000
TSD = 4.000
TSC = 4.000
sfD = 0

121 ,,Profit sau pierdere


siC =0
(6*) 12.000
(6) 10.000
RD = 12.000
RC = 10.000
TSD = 12.000
TSC = 10.000
sfD = 2.000

D
607 ,,Cheltuieli cu marfurile
siD = 0
(4*) 8.000
(6*) 8.000
RD = 8.000
RC = 8.000
TSD = 8.000
TSC = 8.000
sfD = 0

D 707 ,,Venituri cu vanzarea marfurilor C


siC =0
(6) 10.000
(4) 10.000
RD = 10.000
RC = 10.000
TSD = 10.000
TSC = 10.000
sfC = 0

3. INTOCMIREA BALANTEI DE VERIFICARE


UNITATEA SC ,, Clasa a XI-a SRL HD
BALANTA DE VERIFICARE
La data de 31.01 2010
Simbol
cont

Denumirea contului

SUME DIN PERIOADA


PRECEDENTA

1012
1061
121
1621
2131
303
371
401
411
4423
4426
4427
462
5121
5311
603
607
707

Capital social
Rezerve legale
Profit si pierdere
Credite bancare pe t.l.
Utilaje...
Mater. de natura ob. inv.
Marfuri
Furnizori
Clienti
TVA de plata
TVA deductibila
TVA colectata
Creditori diversi
Disponibil la banci
Casa
Chelt. cu ob. inventar
Chelt. cu marfurile
Venituri cu vanz. marfuri
TOTAL

20.000
8.000
10.000
4.000
0
13.000
1.500
0
0
56.500

20.000
2.000
0
21.000
7.500
0
0
6.000
0
56.500

RULAJE
PER.
CURENTA

0
0
12.000
0
0
0
9.000
10.710
11.900
0
1.710
1.900
0
0
0
4.000
8.000
10.000
69.220

0
0
10.000
0
0
4.000
8.000
10.710
0
190
1.710
1.900
0
10.710
0
4.000
8.000
10.000
69.220

TOTAL SUME

0
0
12.000
0
20.000
8.000
19.000
10.710
15.900
0
1.710
1.900
0
13.000
1.500
4.000
8.000
10.000
125.720

SOLDURI FINALE

20.000
2.000
10.000
21.000
4.000
8.000
18.210
0
190
1.710
1.900
6.000
10.710
0
4.000
8.000
10.000
125.720

2.000
20.000
4.000
11.000
15.900
0
2.290
1.500
0
0
56.690

20.000
2.000
21.000
7.500
190
0
6.000
0
56.690