Sunteți pe pagina 1din 3

TITLUL VI - Formarea profesional

CAPITOLUL 1 - Dispoziii generale


Art. 192. [obiectivele formarii profesionale]
(1) Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;
b) obtinerea unei calificari profesionale;
c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de
munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;
d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice;
e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee
moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;
f) prevenirea riscului somajului;
g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.
(2) Formarea profesionala si evaluarea cunostintelor se fac pe baza
standardelor ocupationale.
[ 1 adnotare ]
Art. 193. [tipologia formrii profesionale]
Formarea profesional a salariailor se poate realiza prin urmtoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de ctre angajator sau de ctre furnizorii
de servicii de formare profesional din ar sau din strintate;
b) stagii de adaptare profesional la cerinele postului i ale locului de
munc;
c) stagii de practic i specializare n ar i n strintate;
d) ucenicie organizat la locul de munc;
e) formare individualizat;
f) alte forme de pregtire convenite ntre angajator i salariat.
[ 3 adnotri ]
Art. 194. [obligativitatea programelor de formare profesional]
(1) Angajatorii au obligaia de a asigura participarea la programe de formare
profesional pentru toi salariaii, dup cum urmeaz:
a) cel puin o dat la 2 ani, dac au cel puin 21 de salariai;
b) cel puin o dat la 3 ani, dac au sub 21 de salariai.
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesional,
asigurat n condiiile alin. (1), se suport de ctre angajatori.
[ 1 adnotare ]
Art. 195. [planul de formare profesional]
(1) Angajatorul persoan juridic care are mai mult de 20 de salariai
elaboreaz anual i aplic planuri de formare profesional, cu consultarea
sindicatului sau, dup caz, a reprezentanilor salariailor.
(2) Planul de formare profesional elaborat conform prevederilor alin. (1)
devine anex la contractul colectiv de munc ncheiat la nivel de unitate.
(3) Salariaii au dreptul s fie informai cu privire la coninutul planului de
formare profesional.
[ 3 adnotri ]
Art. 196. [reglementarea activitii de formare profesional]
(1) Participarea la formare profesional poate avea loc la iniiativa

angajatorului sau la iniiativa salariatului.


(2) Modalitatea concret de formare profesional, drepturile i obligaiile
prilor, durata formrii profesionale, precum i orice alte aspecte legate de
formarea profesional, inclusiv obligaiile contractuale ale salariatului n
raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea
profesional, se stabilesc prin acordul prilor i fac obiectul unor acte
adiionale la contractele individuale de munc.
[ 3 adnotri ]
Art. 197. [cheltuielile cu formarea profesionala si drepturile
salariatului]
(1) In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare
profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de
aceasta participare sunt suportate de catre acesta.
(2) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala
conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toata durata formarii
profesionale, de toate drepturile salariale detinute.
(3) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala
conform alin. (1), salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca,
aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor
sociale de stat.
[ 0 adnotri ]
Art. 198. [obligatiile beneficiarilor formarii profesionale]
(1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare
profesionala, in conditiile art. 197 alin. (1), nu pot avea initiativa incetarii
contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act
aditional.
(2) Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului
care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si
orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii
profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de
munca.
(3) Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei prevazute la alin. (1)
determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de
pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada
stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.
(4) Obligatia prevazuta la alin. (3) revine si salariatilor care au fost
concediati in perioada stabilita prin actul aditional, pentru motive
disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a
arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii
printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu
munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia
de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.
[ 13 adnotri ]
Art. 199. [pregtirea profesional din iniiativa salariatului]
(1) n cazul n care salariatul este cel care are iniiativa participrii la o form
de pregtire profesional cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza

solicitarea salariatului, mpreun cu sindicatul sau, dup caz, cu


reprezentanii salariailor.
(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulat de salariat potrivit
alin. (1), n termen de 15 zile de la primirea solicitrii. Totodat angajatorul
va decide cu privire la condiiile n care va permite salariatului participarea la
forma de pregtire profesional, inclusiv dac va suporta n totalitate sau n
parte costul ocazionat de aceasta.
[ 0 adnotri ]
Art. 200. [avantaje n natur pentru formarea profesional]
Salariaii care au ncheiat un act adiional la contractul individual de munc
cu privire la formarea profesional pot primi n afara salariului corespunztor
locului de munc i alte avantaje n natur pentru formarea profesional.
[ 1 adnotare ]
CAPITOLUL 2 - Contracte speciale de formare profesional
organizat de angajator
Art. 201. [tipuri de contracte de formare profesionala]
Sunt considerate contracte speciale de formare profesional contractul de
calificare profesional i contractul de adaptare profesional.
[ 6 adnotri ]
Art. 202. [definiia legal i durata contractului de calificare
profesional]
(1) Contractul de calificare profesional este cel n baza cruia salariatul se
oblig s urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru
dobndirea unei calificri profesionale.
(2) Pot ncheia contracte de calificare profesional salariaii cu vrsta minim
de 16 ani mplinii, care nu au dobndit o calificare sau au dobndit o
calificare ce nu le permite meninerea locului de munc la acel angajator.
(3) Contractul de calificare profesional se ncheie pentru o durat cuprins
ntre 6 luni i 2 .
[ 4 adnotri ]
Art. 203. [autorizarea calificrii profesionale]
(1) Pot ncheia contracte de calificare profesional numai angajatorii
autorizai n acest sens de Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale i de
Ministerul Educaiei i Cercetrii.
(2) Procedura de autorizare, precum i modul de atestare a calificrii
profesionale se stabilesc prin lege special.