Sunteți pe pagina 1din 2

Econometrie

1. Ipotezele modelului de regresie liniara

2. Pentru a analiza la nivel mondial existenta unei legaturi intre nivelul de bunastare si rata de
utilizare a internetului a fost estimat un model de regreie pentru 220 de tari, folosing
urmatoarele variabile:
a. X - GDP/capital - exprimat in mii de dolari
b. Y - Internet Rate - ponderea in populatia totala a utilizatorilor de internet (procente)
Rezultatele sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Dependent Variable: INTERNET_RATE
Variable
Coefficient
Prob.
GDP
1.387317
19.41947
0.0000
C
3.603918
2.916037
0.0039
R-Squared
0.634751
Adjusted R-Squared
0.633068
S.E. of regression
13.44683

Std. Error

t-Statistic

0.071440
1.235896
F-statistic
Prob(F-Statistic)
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

377.1157
0.000000
39237.36
1.862832

a. Comentati valorile indicatorilor ce apar in tabelul de mai sus


b. Estimati gradul de utilizare a internetului pentru o tara cu un PIB pe locuitor de 10000 de
dolori

3. Un cercetator este interesat de relatia existenta intre venitu unei persoane si varsta
acesteia. Pentru aceasta selecteaza aleator un esantion de 29 de persoane si inregistreaza
valori pentru variabilele venit lunar (sute lei) si varsta (ani). In urma prelucrarii datelor cu
modulul Regression din EXCEL, in ipoteza unei dependente liniare, se obtin rezultatele:
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R

0.79

R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

0.63
0.62
3.87
29

ANOVA
SS

MS

Significance
F

Regression ........

........

........

........

0.00

Residual

........

421.3477

........

Total

........

1158.907

df

Coefficient Standard
s
Error

t Stat

P-value

Lower 95% Upper 95%

Intercept

0.127

........

0.046

0.96

........

........

varsta

0.511

........

7.000

0.00

........

........

Se cere:
a. Completati spatiile punctate din tabelul ANOVA si testati semnificatia modelului, pentru o
probabilitate de 95% (F critic = 4.21)
b. Interpretati indicatorii modelului, precum si parametrii acestuia
c. Testati semnificatia parametrilor modelului de regresie, determinati intervalele de incredere
pentru acestia. Interpretati rezultatele obtinute ( t critic = 2.052)
d. Estimati venitul unei persoane cu varsta de 30 de ani.