Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 6.

Exerciii tip gril


1. Care din urmatoarele elemente nu constituie factor de productie?
a) capital
b) natura
c) munca
d) inovarea
e) abilitati manageriale
2. PIB-ul la pretul pietei nu include?

a) subventiile

b) consumul

c) investitiile d) exportul

e) importul

3. Venitul obtinut de un italian care lucreaza ntr-o firm italieneasc din Romania este:
a) parte a PNB-ului romanesc si a PNB-ului Italiei
b) parte a PNB-ului romanesc si a
PIB-ului Italiei c) parte a PIB-ului romanesc si a PIB-ului Italiei d) niciuna din variante
4. Deflatorul PIB este definit ca:
a) PIB nominal/PIB real b) PIB nominal * PIB real c) PIB nominal-PIB real d) PIB real/
PIB nominal
5. Cresterea masei monetare (in conditiile in care IS este verticala) conduce la:
a) cresterea PIB b) scaderea PIB c) cresterea ratei dobanzii d) scaderea inflatiei e)
scaderea ratei dobanzii
6. Valoarea amortizarilor capitalului fix dintr-o economie nu face parte din urmatorul
indicator:
a) PNB b) PIB c) FBCF
d) PNN e) niciuna din variante
7. Care din urmatorii indicatori macroeconomici nu face parte din venitul national?
a) taxe indirecte
b) rente c) profituri
d) salarii
e) venituri din munca personala
8. Venitul obinut de un roman care lucreaz ntr-o firm romaneasc din Spania este:
a)
parte a PIB-ului romanesc si a PNB-ului Spaniei b) parte a
PNB-ului romanesc si a PIB-ului Spaniei c) parte a PNB-ului romanesc si a PNB-ului
Spaniei d) niciuna din variante
9. Cresterea masei monetare (in conditiile in care IS este verticala) conduce la:
b) scaderea inflatiei b) cresterea ratei dobanzii c) scaderea PIB d) scaderea ratei dobanzii
e) cresterea PIB
10. PIB-ul la pretul pietei nu include?

a) importul

b) consumul

c) subventiile

d) investitiile e) exportul