Sunteți pe pagina 1din 11

Amenajarea teritoriului

Definitii si aspecte generale


Spatiul amenajat reprezinta adaptarea reciproca intre teritoriu si nevoile rezultate din
activitatile socio-economice desfasurate in limitele teritoriului respectiv si mai poate fi definit
si ca un produs al interactiunii dintre activitati si spatii teritoriale.
Un spatiu amenajat cuprinde o paleta larga de fenomene care au caracter spatial cum
sunt: localitatile, zonele polifunctionale interurbane, populatia si relatiile umane existente intrun teritoriu, retelele de transport si energie, bunurile existente intr-un teritoriu precum si
sursele de informatii.
Dezvoltarea spatiului amenajat argumenteaza cuprinderea acestuia in categoria
sistemelor socio-spatiale. Un sistem socio-spatial are anumite trasaturi care se regasesc si in
cazul spatiilor amenajate si anume: este alcatuit dintr-un ansamblu de elemente componente
de natura diferita ( functionale, teritoriale, spatiale ), intre componentele de diferite naturi se
stabilesc relatii care se concretizeaza in fluxurile de persoane, de bunuri, de energie si de
informatie. Sistemul socio spatial are si o dimensiune ecologica si manifesta un
comportament dinamic.
Amenajarea teritoriului poate fi definita ca un proces de punere in caloarea a resurselor
regionale de imbunatatire a cadrului de viata si conditiior de existenta ale locuitorilor, totul
prin atenuarea disparitiilor regionale ale dezvoltarii economice si sociale printr-o organizare
prospectiva a spatiului, reasezata pe o orientare voluntara si concentrata a echipamentelor si
activitatilor.
Amenajarea teritoriului reprezinta, in concluzie, un efort de dezvoltare aplicat in
diferite sectoare socio-economice in vederea unei solutii optime pt dezvoltarea unei zone intrun ansamblu complet.
Amenajarea turistica a teritoriului reprezinta un proces complex si dinamic de
organizare si amenajare a unui spatiu turistic luand in considerare relatiile dintre mediul
inconjurator si colectivitatile umane existente precum si toti factorii care influenteaza aceste
relatii.
Amenajarea turistica a teritoriului trebuie sa tina seama de anumite elemente si
anume:
Sa se integreze intr-un ansamblu sistemic al turismului romanesc ingloband mai multe
subsisteme cum ar fi subzonele, localitatile, obiectivele turistice si punctele turistice.
Intre subsistemele aceluiasi sistem sau aceleiasi subzone sau intre diferite sisteme sau
zone sa se stabileasca legaturi functionale, prin cooperare.
Structura zonelor turistice trebuie conceputa ca un sistem polifunctional care sa
permita o adaptare si o dezvoltare continua a zonei respective in functie de schimbarile
intervenite in structura cererii turistice.
Asigurarea protectiei si conservarii mediului inconjurator prin dotari si echipamente
corespunzatoare unei zone turistice care sa aibe o repartitie optima in teritoriul
respectiv.
Evitarea amplasarii unor obiective economice in apropierea arealelor turistice.
Corelarea deciziilor de amenajare turistica a teritoriului la nivel national cu cele la nivel
international.

Sistematizarea teritoriului si organizarea si amenajarea teritoriului


Este reprezentata de un ansamblu de activitati si principii care vizeaza utilizarea
eficienta a a teritoriului, valorificarea totala a potentialului de resurse concomitent cu
realizarea unor conditii civilizate de trai al locuitorilor.
In cazul localitatilor urbane
sistematizarea teritoriului reprezinta folosirea eficienta a terenurilor prin dimensionarea

optima a constructiilor, realizarea unor ansambluri de locuinte moderne precum si dezvoltarea


patrimoniului edilitar si socio-cultural al unei zone precum si distribuirea echilibrata a
punctelor de atractie turistica.

In cazul localitatilor rurale sistematizarea urmareste dezvoltarea si modernizarea


fondului de locuinte precum si realizarea unor echipamente edilitare care sa ofere populatiei
din zonele rurale conditii civilizate de trai in corelatie cu pastrarea arhitecturii traditionale
proprie fiecarei zone a tarii si valorificarea si pastrarea traditiilor populare specifice fiecarei
zone rurale
Relatii interne

Ecosisteme

Activitati:
Industrie
Servicii
agricultura

Populatie si
relatii sociale

Elemente
economico
spatiale
Perimetrul sistem

Peisaj
Flora
Fauna
Clima

Mediu

Incinte
Terenuri
Instalatii

Sisteme spatiale

Determinarea valorii intrisece a ului


resurselor se va calcula gradul sau indicele de
adaptabilitate a zonei respectice si reprezinta suma produsului dintre ponderea fiecarui
element din componenta resurselor naturale sau antropice si nivelul calitativ al tuturor
elementelor din componenta resurselor naturale sau antropice ale unei zone de interes turistic
Selectia si delimitarea teritoriului
Selectia teritoriului care urmeaza a fi amenajat din pct de vedere turistic trebuie sa tina
seama de o serie de criterii specifice :
Conditiile naturale ale teritoriului respectiv din pct de vedere al posibilitatii realizarii
unei amenajari turistice a teritoriului
Potentialul antropic cultural-istoric al zonei respective
Conditiie de dezvoltare socio-economice a arealului respectiv
Dezvoltarea infrastructurii zonei
Existenta si dezvoltarea echipamentului specific necesar pt cultura, odihna, tratament,
recreere
Existenta legislatiei si reglementarile in vigoare cu privire la amenajarea turistica a
teritoriului

Delimitarea unitatilor teritoriale care urmeaza a fi amenajate turistic se va face in functie


de specificul zonei : zona de deal, campie, munte, litoral, zona de cura balneara si tratament,
zona etnografica .
In functie de specificul si caracteristicile resurselor naturale si antropice precum si de
densitatea si valoarea culturala a acestora
Utilitatile teritoriale din pct de vedere al amenajatilor turistice pot fi de 3 tipuri:
1. Obiectivul turistic care reprezinta un element al potentialului turistic al unei zone
suficient de atractiv pt a motiva deplasarea turistilor la acesta.
2. Punctul turistic care este unitatea de baza a activitatii turistice in jurul careia se
amplaseaza un minim de servicii turistice
3. Localitatea sau centrul turistic care este o asezare urbana sau rurala cu un nivel de
dezvoltare economica mai ridicat care contine in interiorul sau apropierea centrului sau
localitatii turistice obiective turistice naturale sau antropice care pot favoriza cererea
turistica. Din pct de vedere al profilului si al functiilor localitatii sau centrului turistic
acestea pot fi:
a. Centre turistice cu functie exclusiv sau predominant turistica
b. Centre turistice cu profil economic complex
Alte tipuri de amenajari:
- Complexul turistic este zona sau teritoriul cu o suprafata medie care grupreaza mai
multe obiective si centre turistice cu omogenitate relativa
- Zona sau arealul turistic este un teritoriu cu o suprafata intinsa si care are in
componenta mai multe forme de relief, este alcatuita din mai multe pct turistice, centre
turistice si localitati complexe turistice iar fiecare subunitate teritoriala are functiuni
independente, un caracter unitar si relatii cu celelalte subunitati
- Regiunea turistica care este un teritoriu sau o zona cu o suprafata mare in care
activitatile economice sunt cu preponderenta activitati turistice, are mai multe forme
de relief in componenta, are resurse naturale sau antropice multiple iar gradul de
atractivitate al zonei este ridicat
Alocarea spatiilor turistice si zonarea turistica a teritoriului
Criterii de structurare a resurselor naturale si antropice in raport cu posibilitatea de amenajare
a unui teritoriu, criterii:
- Originalitatea si unicitatea :
o Resurse unice care sunt rare si originale in intreaga lume
o Resurse de creatie care sunt originale dar nu unice in lume
o Resurse atractive care au o structura diversa si exista in mai multe regiuni ale
lumii
- Natura elementelor componente ale ofertei turistice
o Cadrul natural al unei zone din componenta caruia fac parte : relieful, flora,
fauna, hidrografia, clima, peisajele.
o Cadrul natural istoric din componenta caruia fac parte : monumentele si
muzeele, siturile arheologice, elementele etnografice, obiceiuri si festivaluri
traditionale.
o Structura sociala a zonei : originalitatea etnica si traditiile
o Conditiile economice ale zonei : cai de acces, gradul de dezvoltare economica a
zonei, dezvoltarea comertului si turismului in zona, nivelul de trai al populatiei
- Gradul de polarizare al elementelor ofertei turistice :
o Concentrarea valorilor turistice pe zone sau areale turistice
o dispersarea resurseor naturale si antropice pe teritorii sau zone turistice cu
suprafata mare

Tehnologia de realizare a unei amenajari a teritoriului


Conceptia de organizare a spatiului teritorial variaza in functie de datele tehnice ale
teritoriului care urmeaza a fi amenajat si de modul de abordare si realizare a proiectului de
amenajare a teritoriului .
Abordarea unui proiect de amenajare a teritoriului trebuie sa tina seama de
urmatoarele criterii:
- nivelul de abordare care poate fi:
o interregional
o national
o regional
o local
o sectorial
- modul de angajare si solutionare a problemelor din teritoriu:
o abordarea traditionala prin realizarea unor proiecte independente pt fiecare
obiectiv in parte
o abordarea sistemica actiunea se desfasoara unitar in mai multe faze si care se
concretizeaza prin elaborarea urmatoarelor documente: anteproiect, proiect
initial, final, programul operational
Programul de amenajare a unui teritoriu se refera la :
organizarea functionala a teritoriului respectiv
organizarea relatiilor cu zonele exterioare limitrofe ale zonei care urmeaza a fi
amenajata
inzestrarea turistica a teritoriului care cuprinde elemente functionale si elemente
recreative ale teritoriului care urmeaza a fi amenajat
Elementele functionale ale unui teritoriu se refera la :
resedinta teritoriului respectiv care reprezinta punctul fix in functie de care se
orienteaza turistul si elementele componente de echipare a statiunii
alcatuita din mijloace de cazare turistica si este caracterizata prin marimea acesteia
prin confortul pe care il ofera
serviciile turistice existente
Restaurantul este unitate de alimentatie publica care se caracterizeaza prin marime,
amplasament, grad de confort, iar marimea si localizarea restaurantului sunt corelate in
functie de dimensiunile resedintei turistice.
Serviciile turistice si infrastructura generala de dezvoltare : reteaua de
transport, reteaua unitatilor comerciale, servicii de intretinere si reparatie, servicii postale,
servicii sanitare, telecomunicatii.

Elementele recreative :
spatii deschise
amenajari sportive
monumente si vestigii cultural istorice
echipamente de cultura
manifestari culturale si sportive
Principii de amenajare turistica a teritoriului

Principiul integrarii armonioase a constructiilor cu conditiile naturale ale unui teritoriu


Principiul flexibilitatii sau a structurilor evolutive

Principiul
Principiul
Principiul
Principiul

corelarii activitatii principale cu receptia secundara


interdependentei retelelor
functionalitatii optime a intregului sistem de retele
rentabilitatii directe si indirecte

Principiul integrarii armonioase a constructiilor cu conditiile naturale ale unui


teritoriu dotarile turistice trebuie sa sporeasca valoarea resurselor naturale deja existente
prin intermediul unor elemente ca amplasamentul sau tipul arhitectural. Lucrarile trebuie sa
se subordoneze dominantei date de conditiile natural, etno-grafice, istorice, a zonei care
urmeaza a fi amenajata. Integrarea trebuie sa aiba in vedere legaturile turistice a zonei care
urmeaza a fi amenajata cu celelalte regiuni turistice sau chiar cu intreg teritoriul turistic al
tarii.

Principiul flexibilitatii sau al structurilor evolutive se caracterizeaza prin faptul ca


dotarile turistice din zona sau regiunea care urmeaza a fi amenajata trebuie sa se prezinte
sub forma unui sistem polifunctional transformabil si capabil sa se adapteze dinamicii si
mutatiile care au loc in structura cererii turistice
Principiul corelarii activitatii turistice principale cu receptia turistica secundara in
cazul turismului de afaceri hotelurile se adapteaza la cererea si specificul turistilor prin
oferirea unor servicii secundare specifice activitatii profesionale ale turistilor prin dotari cu sali
de conferinta, retea de internet permanenta, conectare telefonica internationala si
interceptarea programelor TV prin satelit.
In cazul statiunilor montane si de litoral motelurile si pensiunile trebuie sa fie astfel incat sa
poata oferi spatii de agrement atat in interiorul unitatii de cazare cat si in imediata vecinatate
a acestora astfel ca turistii sa poata avea posibilitatea inchirierii unui echipament specific pt
diverse forme de agrement.
Principiul interdependetei retelelor acest principiu presupune:
Integrarea sistemului destinat satisfacerii carerii si nevoilor turistilor in cadrul
sistemului de organizare al vietii cotidiene a populatiei permanente dintr-o zona
Integrarea fluxurilor turistice in raport cu populatia din teritoriul care urmeaza a fi
amenajat si in raport de ansamblul structurilor sociale locale
Dezvoltarea relatiior de interconditionare, completare si sustinere reciproca intre doua
sisteme pt a se putea evita fenomenul de respingere
Principiul functionalitatii optime a intregului sistem de retele :
Structurarea unei amenajari turistice trebuie sa asigure turistului acesul usor, rapid si
complet la toate componentele retelei turistice:
o Reteaua resurselor naturale si antropice
o Reteaua de activitatii-servicii
o Reteaua unitatilor de receptie
o Reteaua unitatilor de infrastructura generala
Statiunea turistica va fi conceputa ca un sistem integrat in interiorul caruia sunt
repartizate rational:
o Zonele de locuit
o Spatiile verzi
o Locurile de plimbare
o Constructiile destinate agrementului si divertismentului
o Restaurantele
o Centrele comerciale

Principiul rentabilitatii directe si indirecte amenajarea turistica are implicatii asupra


circulatiei turistice in general si asupra dezvoltarii economico sociale a unui teritoriu care este
supus amenajarii turistice in ansamblul sau.
Unul dintre criteriile fundamentale pt evaluarea unei amenajari turistice si care sa aiba efecte
pozitive asupra celorlalte ramuri si activitati economice prezente in zona respectiva.
Concepte si clasificari privind statiunile turistice si agroturistice
Statiunea reprezinta localtatea care prezinta prin asezarea si amenajarile sale, un interes
turistic deosebit.
Statiunea turistica este localitatea care are un ansamblu de elemente de atratctie turistica
si care este dotata cu mijloace de cazare pt turisti, statiunea turistica poate fi balneara,
climaterica, termala, de cura, care ofera in plus caracteristici specifice fiecarei denumiri in
parte.
Statiunea balneara este localitatea situata la malul marii sau in mod exceptional la malul
unui lac care dispune de instalatii balneare.
Statiunea climaterica ( climatica ) este localitatea care prezinta caracteristici geografice,
atmosferice, meteorologice care sunt bine studiate si precizate si care este dotata cu instalatii
si personal calificat
pt efectuarea curelor medicale prescrise pt diverse boli.
Statiunea termala este localitatea sau statiunea in care exploatarea izvoarelor de apa
minerala sau a izvoarelor cu proprietati terapeutice, stiintific si medical recunoscute, folosite
in natura, fara niciun adaos, eliminare sau modificare, in timpul curelor efectuate in
stabilimente speciale si cu personal calificat.
Statiunea de sporturi de iarna este localitatea montana dotata sau amenajata
corespunzator practicarii sporturilor de iarna
Statiunea de cura de struguri este localitatea pe teritoriul caruia se cultiva struguri de
masa in care turistii pot consuma in stare naturala sau sub forma de must
Statiunea omologata este o localitate, o comuna sau un grup de mai multe comune care
datorita unui ansamblu natural sau antropic existent, conditii climatice, exploatarii de ape
termale, cultivarii strugurilor de masa, au facut obiectul omologarii oficiale. Aceasta
omologare are scopul de a favoriza frecventarea statiunii si dezvoltarea sa, prin lucrari de
asanare sau infrumusetare.
Clasificarea dupa functia turistica
Statiuni turistice balneoclimaterice
Statiuni turistice climatice
Statiuni turistice de odihna si recreere
Clasificarea dupa asezarea geografica
Statiuni turistice de litoral
Statiuni turistice de campie
Statiuni turistice de deal si podis
Statiuni turistice de munte
Clasificarea dupa marimea statiunilor
Statiuni turistice de litoral care pot fi:
o Mici de pana la 10.000 locuri de cazare
o Medii de pana la 15.000 locuri de cazare
o Mari de pana la 20.000 locuri de cazare
o Foarte mari peste 20.000 locuri de cazare
Statiuni de munte si balneoclimatice care pot fi:
o Mici sub 500 locuri de cazare
o Medii de pana la 1500 locuri de cazare
o Mari de pana la 3500 locuri de cazare

Foarte mari de peste 3500 locuri de cazare

Clasificarea dupa valoarea, cazarea si dotarea tehnico-edilitara avem:


Statiuni turistice de interes general
Statiuni turistice de interes local

Clasificarea in functie de locul in care s-au dezvoltat:


Statiuni in vatra unei asezari
In afara vetrei unei localitati
Clasificarea dupa caracterul activitatii turistice :
Statiuni turistice permanente
Statiuni turistice sezoniere
Clasificarea dupa calitatea peisajului si a mediului ambiental:
Foarte ridicata
Ridicata
Medie
Limitata
Clasificarea dupa indicele de atractivitate:
Statiuni de interes general
Statiuni de interes local
Localitati cu amenajari balneare
Surse izolate
Litoralul
Diversificarea activitatilor recreative si sportive in defavoarea plajei in ultimii ani
turistii au preferat sa practice activitati specifice litoralului cum ar fi golful, tenisul de camp si
de masa, astfel incat agentii economici au fost determinati sa amenajeze si sa doteze cu
echipamente necesare acestor sporturi.
Organizarea activitatilor turistice
Afirmarea pe litoral al turismului social
Modele de amenajare turistica a litoralului
Principalele elemente care stau la baza amenajarii turistice a litoralului, adica conceptia
de amenajare turistica a litoralului, solutiile adoptate privind amenajarea litoralului si a
amenajarilor turistice ale litoralului sunt trasaturile cadrului natural specific litoralului si in
principal al plajei si al marii. Un rol definitoriu in cadrul elementelor care stau la baza
amenajarii turistice a litoralului il au:
Lungimea, latime, orientarea plajei
Regimul eolian
Curentii
Inaltimea valurilor
Adancimea apei
Accesul la plaja
Intrarea in apa

Inaltimea falezei
Amenajarea turistica a litoralului poate rezolva mai multe probleme si anume:
Dimensionarea noilor localizari turistice la care se va avea in vedere identificarea
suprafetelor si a terenurilor care pot fi amenajate in vederea turismului de litoral,
normele conventionale existente care sunt exprimate in mp de suprafata de plaja sau
mp pe suprafata de teren in cazul locurilor de cazare sau nr total de paturi la un Ha.
Valorile optime privind amenajarea turistica prin normele conventionale existente sunt
de 2 mp/plaja + 8 mp/teren pt un loc de cazare si 5-6 mp 8 mp de plaja pe un loc de
cazare si 100 de paturi la un Ha de suprafata totala amenajata.
Alegerea modelului si al tipului de amenajare turistica tinand cont de amplasamentul si
configuratia exacta a terenului unde urmeaza a fi realizata amenajarea.

In ceea ce privesc zonele de litoral avem 2 tipuri sau solutii principale de amenajari
turistice principale:
1. Amenajari turistice prin urbanizare care presupun realizarea unor statiuni turistice cu
concentrari imobiliare amplasate in imediata apropiere a unui centru locuit sau
integrate in centru locuit sau realizarea unor complexe autonome dotate cu toate
echipamentele si toate serviciile necesare pt viitoarea amenajare.
2. Amenajarile turistice prin constructii izolate punctiforme care au structuri exclusiv
turistice si care sunt amplasate la distante relativ apropiate
sau de alte asezari
umane.

Localizarea sub forma de panza de paianjen


Acest tip de localizare se preteaza amenajarilor turistice amplasate pe vai largi marcate
de cursul unui rau sau de intaltimile unor dealuri sau munti si se realizeaza prin amplasarea
radiala a echipamentelor destinate amenajarilor turistice si ofera avantajul concentrarii intr-un
punct a activitatilor turistice.

Localizarea radiocentrica
Este tipul de amenajare turistica cel mai dezvoltat pt amenajarile balneare care se
realizeaza in plan circular sau sub forma de amfiteatru cu un element de atractie turistica in
jurul careia graviteaza toate activitatile turistice, acest tip de localizare se dezvolta cu
prioritate pt amenajarile turistice noi si ofera o gestionare a teritoriului adaptat conditiilor
specifice fiecarui petrimetru sau fiecarei zone in parte cu necesitatea si posibilitatea de
dezvoltare a unor forme de turism variate.