Sunteți pe pagina 1din 36

Aliluia i Troparele treimice n Postul Mare la Utrenie

Virgil Ioan Nanu


Glasul 1
T

Stih 1: De noapte mnec duhul meu ctreQV


Tine, Dumnezeule, pentru c lumin
sunt poruncile Tale pe pmnt.

A0V0300!11@1a !! 2 '! !:!}S0vVk


li

lu

li

lu

A li

lu

u i i

Stih 2: Dreptate v nvai toi cei ce locuii pe pmnt.


Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel nenvat i acum focul pe cei
potrivnici va mnca.
Stih 4: Adaug lor rele, Doamne, adaug rele celor mrii ai pmntului.

C 1V110!11'!!!110am<C00
u

tru peti n chi pu

iri ri di cn du

ne

tre

q!13
min tea ne tru 1'
pea !
as!0\!111@1a
c i
f r ma te ri
e m<C 00
a
Pu
vV 12q
1'
!!A
te !
ri !O'
lor ce !
lor!0'
f r de
trup
i pri mind!
str1q!3!qz
lu ci re prin cn ta !
rea
!11O@a
n tre
it sfn t m<C 0M
a 0
Dum33q!01os
ne ze i rii n tre
ei +'!i !1'
pos ta
!!A
!!11a
!A Sfnt
q!
0!
a surim<C 0V
ca 0
He !1'
ru vi mii
s stri gmm<C \10[
Sf nt Sfnt
etiDumne
0'
ze !
u !A
lev
...V
Luni

vV 011q!1qz
Cmi!2'
cu o cro ti ri le ce !
lor!
f!11a
r de trupm<!
lu ie !
e!
te !S
e}; 0
ne kvV

Mari

vV 33121333!q!0!110a
pen tru ru g ciu ni le na in te mer g to
ru lui m<C!
mi
!2'
lu ie !
e !
te !S
e}; 0
ne kvV

Miercuri i
Vineri

vV 11q!p!O0a
cu pu te rea Cru cii Ta le m<C!
mi!2'
lu ie !
e !
te !S
e}; 0
ne kvV

Joi

vV 0
01110!1'!!10`0am<C 00
pen tru ru g ciu ni le Sfin i lor A po os toli
i
a
0!11a
le I e
rar 0
hu !101'
lui Ni co la !a !Ae m<C!
mi!2'
lu ie !
te!e !S
e}; 0
ne kvV
www.stavropoleos.ro

S 003000\!!111'! ! ! !A vV
la

v Ta

lui

Fi u lui

Sfn n tu lui Duh

C 0Ve!110!!133!1'!!11am<C
u

toa te pu

te

ri

le ce reti ca He ru vi mii s stri gm

qM
0!
Ce !
lui01`X
ce + e es1
te '!
n!1'
tru cei !
de !A
susm<C !v 1
nl q!
n du-I
n tre!
it2'
sf !
n
!
O@a
0a Sfnt
p eti
!0
t !
cn
ta re vV 1os
Sf nt Sfnt
Dum!110a
ne ze
u
le m<C 33
pen tru
!1q!01'
k
ru g ciu ni le
tu !
tu!
rorqz
sfi _
in i 11a
lor Ti !
mi!2'
lu ie !
e !
te !S
e}; 0
ne vV

30!11'@1am<C!!111'!! ! !A vV
i

a cum i

pu

ru rea

i n ve

cii

ve ci lor A min

S 0V33!1q!1'! !p!110am<C!1
cu

ln du ne din somn c dem c tre Ti ne Bu

nu

le

i cn

1@111'
OV @a
ta re n ge reas !
c !m
stri10os
gm i
i '!
e !1'
Pu ter !
ni!A
cem<C Sfnt
Sfnt
q!
11a
Sfnt
eti0!0'
Dum ne ze !
u !A
levV 0011O'
pen tru Ns c toa !
rea!
de !
Dum
ne zeu !
mi
!0'
lu ie !
te s !A
neco
e {g!e KvvV

www.stavropoleos.ro

Luminndele Postului Mare


Glasul 1

QV

C 4'!C ! q!p!O0am<C 00q!0'! !2'

Luni

el

ce r sari lu mi n Doam ne

cu

e te su fle tul meu

!!!O@a
de tot p ca tul vV0
cu 11q!11'
o cro ti ri le
ce !
e !_111a
lo or f r de trup

m<C0'
! mn
! !O@k
i m
tu ie te vV
Mari

C 4'!C ! q!p!O0am<C 00q!0'! !2'


el

ce r sari lu mi n Doam ne

cu

e te su fle tul meu

!!!O@a
de tot p ca tul vV3
pen 311133!11'
tru ru g ciu ni le na in !
te !
mer!1
g to

10a
ru lui m<C0'
i !
m !
mn!O@k
tu ie te vV
Miercuri
i Vineri

C 4'!C ! q!p!O0am<C 00q!0'! !2'


el

ce r sari lu mi n Doam ne

cu

e te su fle tul meu

!!!O@a
! mn
! !O
de tot p ca tul vV 11q!p!O0a
cu pu te rea Cru cii Ta le m<C 0'
i m
tu ie

@k
te vV
Joi

C 4'!C ! q!p!O0am<C 00q!0'! !2'


el

ce r sari lu mi n Doam ne

cu

e te su fle tul meu

!!!O@a
de tot p ca tul vV0
pen 011100q!1`X
tru ru g ciu ni le Sfin i lo or1
A '!
po

! !A
!!
os
tolim<C0000!O'
i
a
le
I e rar !
hu!
lui!10`0a
Ni co la a e m<C 0'
i mmn
!O@k
tu ie te vV

www.stavropoleos.ro

S 003000\!!111'! ! ! !A vV
la

Ta

lui

Fi u lui

Sfn n tu lui Duh

C 4'!C ! q!p!O0am<C 00q!0'! !2'


el

ce r sari lu mi n Doam ne

cu

e te su fle tul meu

!!!O@a
de tot p ca tul vV 00111001'
pen tru ru g ciu ni le tu !
tu!
rorqz
sfi _
in i

11a
lor Ti m<C0'
i !
m !
mn!O@k
tu ie te vV

30!11'@1am<C!!111'!! ! !A vV
i

a cum i

pu ru

rea

i n ve

cii

ve ci lor A min

C 4'!C ! q!p!O0am<C 00q!0'! !2'


el

ce r sari lu mi n Doam ne

cu

e te su fle tul meu

!!!O@a
!! !
de tot p ca tul vV0
pen 0111000!O'
tru ru g ciu ni
le Ns c toa reideDum

11a
ne zeu m<C0
i '!
m !
mn!O@k
tu ie te vV

www.stavropoleos.ro

Aliluia i Troparele treimice n Postul Mare la Utrenie

Glas 2

Virgil Ioan Nanu

Wt
Stih 1: De noapte mnec duhul meu
ctre Tine, Dumnezeule, pentru c lumin
sunt poruncile Tale pe pmnt.

0M 0
li @os
lu
u 0
i 0
a 0
A 0
li OS
lu !
u !i 0
a 0
A 0
li

@o00k
lu u
i
a m<?
Stih 2: Dreptate v nvai toi cei ce locuii pe pmnt.
Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel nenvat i acum focul pe cei
potrivnici va mnca.
Stih 4: Adaug lor rele, Doamne, adaug rele celor mrii ai pmntului.

A
!
i

0M 0
li @os
lu u 0
i 0
a 0
A 1
li O'
lu !
i !!A
i a0
A 0
li 1'
lu
T

g!a Ano
a {g!
a Km m<?

U0q!0@o12'!!_1am<?010
r mnd pe p m

nt

pu

te

ri lo or de

sus

cn

ta

re

00!
z !A p
de
bi ru2'
i !
in !0!1q!
a du cem i e 1'
Bu !
u!
nu!A
le b<? e
Sfnt Sfnt
Sfnt!
eti
11O'!!!A
Dum ne ze u u lem<?
Luni

m<? @001002'
cu
o cro
ti
ri
le
ce !e !_111a
lo or f r de trup m<? 0
mi
0@o00k
lu ie e te
ne m<?

Mari

m<? @000100
! !g0os
pen tru ru g ciu ni
le !
12'
na
in !
te mer
to
o !
ru
1a
lui m<? 00@o00k
mi lu ie e te
ne m<?

Miercuri
i Vineri
Joi

m<?@
cu 1q!p!0os
pu te rea Cru cii Ta
a 0
le am<?0
mi 0@o00k
lu ie e te
ne m<?

m<? @0001002'
pen tru ru g ciu ni
le Sfin !
i !!0os
lor A po os 0
toli a m<? 0
i
m<?
0!11O!0!!OS
a le I
e
rar hu lui Ni co la !a!A
e m<?0
mi 0@o00k
lu ie e te ne
www.stavropoleos.ro

S @1q!111'!!0U@11am<?
N 00q! @o0!1100!OS!!Am<?
la

zi

Ta t lui

di t

fi

Fi

u lui i

re F c

Sfn tu

to

ru

lui

le

Duh

a toa a te

q
bu !
ze0
le 1'
noas !
tre!
le !
desO000
chi de ca s 1
ves 1'
ti !
im US
la !a !u 1
da
1'
b<? Sfnt
e Sfnt
z!A p
Ta !
a!
stri!A
gnd
Sfnt!
eti11O
Dum ne ze ' !!
u u!
le A m<? @00
pen tru ru
0100w!0\!)s
g ciu ni le tu tu ror sfi in1
i 11a
lor Ti m<?0
mi 0@o
lu ie e
00k
te
ne m<?

00!110[!A00!110!!!Ab<? m<?
D0q ! 0@o! 112' ! !A !A q ! p !0
i

a cum i

in pat i din

pu

ru rea i

so omn m-ai ri

di

ve cii

ve

ci lor A min

ca at Doam ne min tea mea o lu

!
z ze11'
mi0
neaos
a 0
z a1
i ~00
ni ma !
i q
bu !
le me !
le!
le!
des1a
chi {!
de @
ca
11q
z! p
s Te la !q!0p
ud Sfn t Tre i !s
i O
i @a
me b<? e
Sfnt Sfnt
Sfnt!
eti11
Dum ne
O
ze '!
u!!A
u le 0
pen 000U'
tru Ns c toa !
rea_111a
a de Dum ne zeu 0
mi 0@
lu ie

o00k
e te
ne m<?

www.stavropoleos.ro

Luminnde, Glasul 2

Luni

Wt s
0
u Mq!0@a
mi na Ta pu o
u s1
u }!
ru !1110!2'
rea fi
i toa re tri mi !te!o

pz !Anem<? !12q!2'
!!p!0q!3p!S
Doam
i lu mi nea z o chii
de tai n ai
i ni mii me e eO
e ]
@a
le b<? 0001002'
cu
o cro ti
ri le
ce !
e !_111am<
lo or f r de trup ?
1'
! mn
! !0o1}
i m
tu ie
e e !
teKm<?
Mari

L 0 Mq!0@aos1}!!1110!2'!!
u

mi na Ta

pu

ru rea fi

toa

re tri mi te o

pz !Anem<? !12q!2'
!!p!0q!3p!S
Doam
i lu mi nea z o chii
de tai n ai
i ni mii me e eO
e ]
@a
!!
le b<? 0000100
pen tru ru g ciu ni
le !
12'
na
in !
te mer
g0os
to
o
!1a
ru lui m<?1
i '!
m !
mn!0o1}
tu ie
e e !
teKm<?
Miercuri
i Vineri

L 0 Mq!0@aos1}!!1110!2'!!
u

mi na Ta

pu

ru rea fi

toa

re tri mi te o

pz !Anem<? !12q!2'
!!p!0q!3p!S
Doam
i lu mi nea z o chii
de tai n ai
i ni mii me e eO
e ]
@a
a <?1
'! mn
! !0o1
le b<?0
cu 1q!p!0os
pu te rea Cru cii Ta
a 0
le m
i m
tu ie
e e }

!K
te m<?
Joi

L 0 Mq!0@aos1}!!1110!2'!!
u

mi na Ta

pu

ru rea fi

toa

re tri mi te o

pz !Anem<? !12q!2'
!!p!0q!3p!S
Doam
i lu mi nea z o chii
de tai n ai
i ni mii me e eO
e ]
@a
le b<? 00001002'
pen tru ru g ciu ni le Sfin !
i !!0os
lor A po os 0
toli a m<?
00!11O!0!!OS
i
a le I
e rar hu lui Ni co la !a!Ae m<? 1'
i !
m!
mn!0o
tu ie
e 1}
e !
teKm<?
www.stavropoleos.ro

S @1q!111'!!0U@11am<?
la

Ta t lui

Fi

u lui i

Sfn tu

lui

Duh

L 0 Mq!0@aos1}!!1110!2'!!
u

mi na Ta

pu

ru rea fi

toa

re tri mi te o

pz !Anem<? !12q!2'
!!p!0q!3p!S
Doam
i lu mi nea z o chii
de tai n ai
i ni mii me e eO
e ]
@a
le b<? 0033100w!0\!)s
pen tru ru g ciu ni le tu tu ror sfi in1
i 11a
lor Ti
m<?1
'! mn
! !0o1}
i m
tu ie
e
e !
teKm<?

00!110[!A00!110!!!A b<?m<?
i

a cum i

pu

ru rea i

ve cii

ve

ci lor A min

L 0 Mq!0@aos1}!!1110!2'!!
u

mi na Ta

pu

ru rea fi

toa

re tri mi te o

pz !Anem<? !12q!2'
!!p!0q!3p!S
Doam
i lu mi nea z o chii
de tai n ai
i ni mii me e eO
e ]
@a
<? pen 000100!12'
le b0
tru ru g ciu ni le Ns c toa !
a !_11
re ei de Dum ne
1a
'! mn
! !0o1}
zeu m<?1
i m
tu ie
e
e !
teKm<?

www.stavropoleos.ro

Aliluia n Postul Mare la Utrenie


glas 3
T

Virgil Ioan Nanu

eN S
X#N
e 3
noap00000000000
te
m ne
c du hul meu c tre Ti ne

00000a
Dum ne ze
u
le nN x000110001'
pen tru c
lu
mi n sunt po run V
!!1'
vV
ci le Ta !
le!!!A
pe p mnt

A1?1NO'!!)!1O00!01'!\!!+1na N
D X#N300000anN x O00!!q z!
li

rep

lu

ta

i a A li

te

lu

ai

A li

lu

toi

cei

i i

ce

lo cu ii pe

!!A
vV
p mnt

A1?1NO'!!)!1O00!01'!\!!+1na N
P X#N300000000000
li

iz

lu

mu

i a A li

re

lu

va

cu

prin

de

A li

lu

i i

pe

po

po

rul

cel

0000a
'!!va
ne
n
v at nN 000
i
a cum x O00!01V
fo cul
pe cei po triv nici
!!AcavV
mn

A1?1NO'!!)!1O00!01'!\!!+1na N
li

lu

i a A li

lu

A li

lu

i i

AX#N30000000000x O
da

lor

re

le Doam ne

da

re

0a
z ru S!u_a
le ,<V 2
ce '!e!00V
lor m ri '!
ii!!`X
ai po o q
po U
u lui vV
V
\!!\!!+1anN
A1?1NO'!!11O'!)s1,<a !OS
li

lu

i a A

li

lu

i i

www.stavropoleos.ro

A li

lu u

i i

Troparele treimice n Postul Mare la Utrenie


Virgil Ioan Nanu
glas 3
T

Luni

eN S
0N
<V U
re O
i '!
me!)
de!o1O0a
fi
in
0
i 0P@w!A
ne
des pr i t,0

q!10
z i !O@0000'
ni me n q
trei !
pos ta suri i
m pre
u !u!1V
n ve 0
cu 0I'
i
toa
!!AvV
'! Dum
!!100V
z!!
a re u
i N'!
e !110
ca u nui 1
sin gur
ne zeu cn ta '!
re!!`X
n ge e q
reas c
stri
!AvV O
! ne
!ze1O0a
V cu N0
gm
Sfnt?O
SfntN1
Sfnt' !
eti!
Dum
ul nos tru,<0
o 0q!1
cro ti ri le
1'
<V mi01'
1
ce !e!`X
lo or1
f '!
r_1a
de trup,!
lu ie !te!!+
ne pe
noi knN
Mari

<V
T 0NO'! !)!1O0a00P@w!A,0
re

me de o

fi

in

ne

des

pr i

q!10
z i !O@0000'
ni me n q
trei !
pos ta suri i
m pre
u !u!1V
n ve 0
cu 0I'
i
toa
!!AvV
'! Dum
!!100V
z!!
a re u
i N'!
e !110
ca u nui 1
sin gur
ne zeu cn ta '!
re!!`X
n ge e q
reas c
stri
!AvV O
!!
!ne!ze1O0a,<
gm
Sfnt ?O
Sfnt N1
Sfnt ' eti
Dum
ul nos tru V 0N
pen 0
tru 001'
ru g ciu
!!110
<V mi01'
1
ni le
na 1
in '!
te!`X
me er1
g '!
to_1a
o ru lui ,!
lu ie !te!!+
ne pe
noi knN
Miercuri
i Vineri

<V
T 0NO'! !)!1O0a00P@w!A,0
re

me de o

fi

in

ne

des

pr i

q!10
z i !O@0000'
ni me n q
trei !
pos ta suri i
m pre
u !u!1V
n ve 0
cu 0I'
i
toa
!!AvV
'! Dum
!!100V
z!!
a re u
i N'!
e !110
ca u nui 1
sin gur
ne zeu cn ta '!
re!!`X
n ge e q
reas c
stri
!AvV O
!!
!ne!ze1O0a
!cii
gm
Sfnt ?O
Sfnt N1
Sfnt ' eti
Dum
ul nos tru ,<V 0
cu N1
pu 1'!
te rea!
Cru
qz
Ta !
le01'
p ze !
te!!+
ne pe1
noi knN
www.stavropoleos.ro

3
Joi

<V
T 0NO'! !)!1O0a00P@w!A,0
re

me de o

fi

in

ne

des

pr i

q!10
z i !O@0000'
ni me n q
trei !
pos ta suri i
m pre
u !u!1V
n ve 0
cu 0I'
i
toa
!!AvV
'! Dum
!!100V
z!!
a re u
i N'!
e !110
ca u nui 1
sin gur
ne zeu cn ta '!
re!!`X
n ge e q
reas c
stri
!AvV O
!!
!ne!ze1O0a,<
gm
Sfnt ?O
Sfnt N1
Sfnt ' eti
Dum
ul nos tru V 0N
pen 0
tru 002'
ru g ciu
!!!1V
u ni le Sfin '!
i!!`X
lor A a1
po '!o_a
os toliv V 1N
i ~01111'
a
le
I
e
ra !
ar!
hu
0
<V mi01'
lui P@w!A
Ni
co
la e ,!
lu ie !
te!!+
ne pe1
noi knN

S 1N00'!!1110@q !z !!A vV
<V
1'!!1
P 3N2'!!1'!!!1110a,0
la

Ta

Ta t lui i

a tl cel

Fi

f r de

lui

ce

Sfn tu lui Duh

put

pe

Fi

ul cel m

10
pre q
u !1'
n f !!10@1a
r de
n ce put ,<V 0
pe 2'
Du !
u !000
hul cel
m pre
YV
u 0
n 0!!\0!:
ve cu i
to orvV 0
dum?1
ne 1N
ze 1
i '!i!1O0a
rea cea u
na
,<V 0
z zi '!i !A
vV O?
ca 002'
He ru
vi !
mii!!1V
a sl vi '!i !!
n dr`Xq
z nindI
cem
SfntO
SfntN
2'
,0
<V pen N0
ztu
Sfnt!
eti!0P@w!A
Dum ne ze
ul nos tru
tru 00q!1q
ru
g ciu ni le tu !
!0os
' i _1a
<V mi01'
ror
sfi
in !
i lor Ti ,!
lu
ie !te!!+
ne pe1
noi knN

1N1q!2'! !A!!101'V!!!!AvV
i

cum i pu ru rea i n ve

cii

www.stavropoleos.ro

ve

ci lor A min

<V
1'
F 3zC011'!!!!1Nq!110a,0

de

ve

es te Ju de c

to rul va

ve

ni

fap

!!110
<V deci 02'
te le fi
e 1
c '!
ru!00`X
ia se
vo or1
des '!
co_1a
o pe ri ,0
cu fri
!!!1V
z o!!A
V Sfnt? O
c s stri gm'!
n!
mie!`X
zu ulq
no !
op iivO
SfntN2
Sfnt '!
eti!0P@
Dum ne ze
ul
w!A,<
V pen N0
!_1a,<
V mi lu ie
nos tru 0
tru 011'
Ns c toa !a!`X
rea a1
de ' Du
um ne zeu !01'
!!!+
te ne pe1
noi knN

sau cu sfrit:

,<!
V mi01'
lu ie !
te!!s1C
ne pe
no k~)s
o !A
o +o
oi GnN

www.stavropoleos.ro

Luminndele Postului Mare


Luminnda, glas 3

Luni

eN S
0N
1
V
ri 3
mi )'!i !!11002'
te lu mi na Ta Hris toa !
se !`X
Du um
ne '!
ze_1a,<
e u
le

0x
Vzni !
v4
V cu N0
i 0
lu 0\!!q
mi nea z i !
ma!A
mea
o 0q!11'
cro ti ri le ce !e!`X
lo or
1'
<V i !101'
f !
r_1a
de trup ,!
m mn tu
ie !
e \!!+
e e1
te knN
Mari

T0N3)'!!!11002'!!`X1'!_1a,<V
ri

mi

i te lu mi

na

Ta Hris toa se Du um ne ze e u

le

0x
Vzni ma
! !AvV
N tru 001'
i 0
lu 0\!!q
mi nea z i !
mea4
pen 0
ru g ciu !
ni!110
le
na
1'
<V i !101'
in !
te !`X
me er1
g '!
to_1a
o ru lui ,!
m mn tu
ie !e \!!+
e e1
te knN
Miercuri
i Vineri

T0N3)'!!!11002'!!`X1'!_1a,<V
ri

mi

i te lu mi

na

Ta Hris toa se Du um ne ze e u

le

0x
Vz ni ma
! !A
vV 4N
i 0
lu 0\!!q
mi nea z i !
mea
cu 0
pu q!011!!
te rea Cru cii Ta le p
0os
<V i !101'
ze
e '!_1a
te e e m ,!
m mn tu
ie !
e \!!+
e e1
te knN
Joi

T0N3)'!!!11002'!!`X1'!_1a,<V
ri

mi

i te lu mi

na

Ta Hris toa se Du um ne ze e u

le

0x
Vz ni ma
! !A
vV 4
i 0
lu 0\!!q
mi nea z i !
mea
pen N0
tru 002'
ru
g ciu !
u!!1V
ni le Sfin '
!!10'
i lor A po !
o _a
os toli v V 1
i N~01111'
a
le
I
e
ra !
ar!0P
hu lui
Ni
@w!A
<V i!101'
co
la e ,!
m mn tu
ie !e \!!+
e e1
te knN

www.stavropoleos.ro

Slav...

T0N3)'!!!11002'!!`X1'!_1a,<V
ri

mi

i te lu mi

na

Ta Hris toa se Du um ne ze e u

le

0x
Vz ni ma
! !A
vV 4N
i 0
lu 0\!!q
mi nea z i !
mea
pen 0
tru 00q!1q
ru g ciu ni le
tu z
!!0os
' i_1a
<V i!101'
tu ror sfi
in !
i lor Ti ,!
m mn tu
ie !e\!!+
e e1
te knN
i acum...

T0N3)'!!!11002'!!`X1'!_1a,<V
ri

mi

i te lu mi

na

Ta Hris toa se Du um ne ze e u

le

0x
Vz ni ma
! !A
vV 4
i 0
lu 0\!!q
mi nea z i !
mea
pen N0
tru 011'
Ns c toa !a!`X
rea a1
de '
!_1a
<V i !101'
Du
um ne zeu ,!
m mn tu
ie !
e \!!+
e e1
te knN

www.stavropoleos.ro

Aliluia i Troparele treimice n Postul Mare la Utrenie


Virgil Ioan Nanu
Glasul 4
T

Stih 1: De noapte mnec duhul meu ctreRt


Tine, Dumnezeule, pentru c lumin
sunt poruncile Tale pe pmnt.

A0m0@os0000OS!!000@
li

lu

li

lu

u i

li

lu

o1"
u
u !
i 0k
a m<?
Stih 2: Dreptate v nvai toi cei ce locuii pe pmnt.
Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel nenvat i acum focul pe cei
potrivnici va mnca.
Stih 4: Adaug lor rele, Doamne, adaug rele celor mrii ai pmntului.

@M
e 1
P q!110!
rin te le Tu f r!
de!11a
n ce put m<? 001'
i
pe Ti !
ne

! w!
! Tu
!!
1a
Hris
toa se0!p!0a
Dum ne ze u le b<? 1~11'
i
pe Du hul
Prea
sfntm<? !0
n drz
q@110!11'
! !A
!Ab<? 1a
nind a sl vi ca he ru vi mii
zi cem
Sfnt 1
Sfnta1
Sfnt30!
eti Dum ne
1a
ze {!
u0a
le ...m<?
Luni

m<?!
cu11q@1O'
o cro ti ri le ce !
lor!
f!
r!
de1a
trup m<?0
mn !2'
tu ie !
e!!K
te neb<?

Mari

m<pen
?!012130!1q!0!p!0am<
?0
tru ru g ciu ni le na in te mer g to ru lui
mn
!2'
tu ie !
e !!K
te neb<?

Miercuri i
Vineri

m<?0
!!
cu 12'
pu te rea
Cru!OS
cii Ta !
a !A
lem<?0
mn !2'
tu ie !
e!!K
te neb<?

Joi

m<?0
pen 3!1q!0\!_110`0a
tru ru g ciu ni le Sfi in i lor A po os toli m<?0
i 0
a

!11O!0!!OS
le I
e rar hu lui Ni co la !
a !A
e m<?0
mn !2'
tu ie !
e!!K
te neb<?
www.stavropoleos.ro

S 01q!111'!!0U@11am<?
la

Ta t lui

Fi

u lui i

Sfn

tu

lui

Duh

@M
! 11a
re 1
cum 101O'
ce
te le
n !
ge!
ri !
lor!
a cum
n cer m<? !11
a a
i

1'
st !
ri!q!00!11'
le oa me ni lor pe p mnt!
cu !A
fri!A
c b<? 02'
cn ta !
re_1
e de bi
2q!21'
!!!0os
!ne
ru in a du cem
i e Bu
u !
nu1a
le m<? 1a
Sfnt { !
Sf`
nt1'
Sfnt !
eti!
Dum
qz
m<?
ze !
u !A
le b<? 101110!q@1O'
pen tru ru g ciu ni le tu tu ror sfin !
i !
lor!A
Ti
0!2'
mn tu ie !
e !
te !K
neb<?m<?

00!110[!A00!110!!!A b<?m<?
i

0
A

a cum i

pu

ru rea i

n ve cii

ve

ci lor A min

S @M11@11a100!1@1am<?\!)s
lu

ji

to

ri

lor Ti

de ma te

ri

no oi

110`0a
! ! 2'
b<?
mu ri
to o rii m<? !0q@1O'
n drz nind s a
du cemcn
ta !
rea!A
zi!A
cem
3ASf
{! `
! !ne1a
!012O'
!
Sfnt
nt10
Sfnt eti Dum
ze {!
u 0a
le m<?pen
tru Ns c toa !
rea!
de Dum
!1a
ne zeu 0
mi 01'
lu ie !
te s !A
neno
e {g!e K Mm<?

www.stavropoleos.ro

Luminnde, Glasul 4

Luni

s
Rt
p
! !os
el M@1q!20!
ce r sari lu mi n lu mii
Ta a @
le a b<? w
su @1q
fle tul meu

!1q!00!!0os
cel ce + es te n tru n tu ne
e 0
ric am<? !1100!!
cu r e te-l de tot p
!os
a <?1
? i 0
ca a @
tul b
cu ~0110!O'
o cro ti
ri le ce !
lor!
f!
r !
de1am<
trup 1
m
!!!os
mn
tu ie e @
te kb<?
Mari

C p M@1q!20! ! !os@a b<? w@1q


el ce

sari lu mi

n lu mii Ta

le

su fle

tul meu

!1q!00!!0os
cel ce + es te n tru n tu ne
e 0
ric am<? !1100!!
cu r e te-l de tot p
!os
ca a @
tul a b<? w!11130!1q!0!p!
pen tru ru g ciu ni le na in te mer g to ru
0a
lui m<? 10!!!os
i
m mn tu ie e @
te kb<?
Miercuri
i Vineri

C p M@1q!20! ! !os@a b<? w@1q


el ce

sari lu mi

n lu mii Ta

le

su fle

tul meu

!1q!00!!0os
cel ce + es te n tru n tu ne
e 0
ric am<? !1100!!
cu r e te-l de tot p
!os
ca a @
tul a b<? 1~1q!p!OS
cu pu te rea Cru cii Ta !
a !A
le m<? 10!!!os
i m mn tu ie e
@k
te b<?
Joi

C p M@1q!20! ! !os@a b<? w@1q


el ce

sari lu mi

n lu mii Ta

le

su fle

tul meu

!1q!00!!0os
cel ce + es te n tru n tu ne
e 0
ric am<? !1100!!
cu r e te-l de tot p
!os
a w
<? pen !1110!2'
m<?03
ca a @
tul b
tru ru g ciu ni le Sfin !
i !!OS
lor A po !
os!A
toli
i a
0!11'
le I e
ra !
ar !_110`0a
hu u lui Ni co la a e m<?1
i 0!!!os
m mn tu ie e @k
te b<?
www.stavropoleos.ro

S 01q!111'!!0U@11am<?
la

Ta t lui

Fi

u lui i

Sfn

tu

lui

Duh

C p M@1q!20! ! !os@a b<? w@1q


el ce

sari lu mi

n lu mii Ta

le

su fle

tul meu

!1q!00!!0os
cel ce + es te n tru n tu ne
e 0
ric am<? !1100!!
cu r e te-l de tot p
!os
ca a @
tul a b<? w!111001'
pen tru ru g ciu ni le tu !
tu !
rorO'
sfin !
i !
lor !A
Tim<?
10!!!os
i m mn tu ie e @
te kb<?m<?

00!110[!A00!110!!!A b<?m<?
i

a cum i

pu

ru rea i

n ve cii

ve

ci lor A min

C p M@1q!20! ! !os@a b<? w@1q


el ce

sari lu mi

n lu mii Ta

le

su fle

tul meu

!1q!00!!0os
cel ce + es te n tru n tu ne
e 0
ric am<? !1100!!
cu r e te-l de tot p
!os
<? pen !111000!O'
! !ne1a
ca a @
tul abw
tru ru g ciu ni
le Ns c toa !
rei !
de Dum
zeu

m<?1
i 0!!!os
m mn tu ie e @
te kb<?

www.stavropoleos.ro

Aliluia n Postul Mare la Utrenie


glas 5

HqV 4

1
Virgil Ioan Nanu

Stih 1: De noapte mnec duhul meu ctre Tine, <


Dumnezeule, pentru c lumin
sunt poruncile Tale pe pmnt.

z
`O
A0< 11000! 0os #0p _
li

lu

a,

li

lu

a,

A a li

lu

\00k
i
a. ,<V
Stih 2: Dreptate v nvai toi cei ce locuii pe pmnt.
Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel nenvat i acum focul pe cei
potrivnici va mnca.
Stih 4: Adaug lor rele, Doamne, adaug rele celor mrii ai pmntului.

Troparele treimice n Postul Mare la Utrenie

Virgil Ioan Nanu

glas 5
Luni

HqV 4
<

V
11
V001q!q z!!!111"!A!A,<0
re

mea cn

t rii es

te i cea sul

ru

g ciu nii

cu

sr

00011'
!A
di
e
s stri g !
m!!O'
c tre U !
nu!!11a
ul Dum ne zeu cN/ \10[
Sfnt Sfnt
0'
_
111!A
Sf nt
eti!
Dum
ne ze
ul nos!A
tru,<V !1110!20
cu o cro
ti
ri le ce
lor
0!!US
f r de tru !
u_1O\P0k
up mi lu
ie
te ne ,<V
Mari

V
11
V001q!q z!!!111"!A!A,<0
re

mea cn

t rii es

te i cea sul

ru

g ciu nii

cu

sr

00011'
!A
di
e
s stri g !
m!!O'
c tre U !
nu!!11a
ul Dum ne zeu cN/ \10[
Sfnt Sfnt
0'
_
111!A!A
,!
<V pen
0111000
Sf nt
eti!
Dum
ne ze
ul nos tru
tru ru
g ciu
ni
le

!20!!1'
na in
te mer g to !
ruUS
lu !u_1O\P0k
ui mi lu
ie
te ne ,<V

www.stavropoleos.ro

Miercuri
i Vineri

V
11
V001q!q z!!!111"!A!A,<0
re

mea cn

t rii es

te i cea sul

ru

g ciu nii

cu

sr

00011'
!A
di
e
s stri g !
m!!O'
c tre U !
nu!!11a
ul Dum ne zeu cN/ \10[
Sfnt Sfnt
0'_!
111!A
Sf nt eti Dum
ne ze
ul nos!A
tru,<V 01w!p!0os
cu pu
te rea Cru cii Ta
a
TS
le !
e _`O\P0k
e p ze
te ne ,<V
Joi

V
11
V001q!q z!!!111"!A!A,<0
re

mea cn

t rii es

te i cea sul

ru

g ciu nii

cu

sr

00011'
!A
di
e
s stri g !
m!!O'
c tre U !
nu!!11a
ul Dum ne zeu cN/ \10[
Sfnt Sfnt
0'
_
111!A
,
A !
<V pen0112'
Sf nt
eti!
Dum
ne ze
ul nos!
tru
tru ru g ciu !!
ni le 1'
Sfin !
i !
lor
10`0a
A
po os tolicN/ 00000q!00!0os
i
a
le
I
e rar hu lui Ni co la
a
TS
e !
e _1O\P0k
e mi lu ie
te ne ,<V
SLAV

S 1~0q z!!1a!X2'!!!O'!_1a,<V
la

v Ta t lui i Fi

u lui i Sfn tu u lui Duh

00q!0!111q!0q!0!!1
n

drz nind a ne

se

na

o ti lor Ta le n

e le g

0`0a
V cu ~0
toa a re 0
Tre 0'
i _
i me \1!s
f 1
01"
r de !n!0a
ce put,<1
guri

11'
!A0
_
111!A
ne vred!
ni!
ce !
stri1a
gmcN/ \10[
Sfnt Sfnt
Sf ' nt
eti!
Dum
ne ze
ul nos!
truA
,<!
V pen0111001'
tru ru g ciu ni
le
tu !
tu!0os
ror sfi
in '!!US
i lor T !_
i mi
1O\P0k
lu
ie
te ne ,<V

www.stavropoleos.ro

I
ACUM

01q!wz!!1ac/N00!!2'!!!1a,<V
i

cum i pu ru u rea

ve cii ve ci lor A min

C 1'!11!!101!!11acN/ 000
el

ce n

pn te ce fe

cio resc ai n c

put

de

!!1w@1a
' ! !des!pr100'
nu ri le Ta t lui 2
nu Te-ai
it Hris toa _
a se 101'
Dum ne ze
!!A
u le,<V 1
cu 1001O'
n
ge rii pri me!
te!!!1a
ne i pe noi 0
ca '!
re!1\2!s
stri gm i i

1!AcN
!A0'
111!A
01
i
e / \10[
Sfnt Sfnt
Sf _
nt eti!
Dum
ne ze
ul nos!A
tru,<V !
pen
tru Ns
11000!US
c toa rea de Dum ne ze !
e _1O\P0k
eu mi lu ie
te ne ,<V

www.stavropoleos.ro

Luminndele Postului Mare


Luminnda, glas 5

Luni

s
HqV 4
<
00P@011q!\2!s
A N/11'

t
to
ru le
de lu mi n Doa a1
am ]!
nec
tri mi

!!1@10000'
<V cu11
te lu mi na Ta i
lu mi nea_
a z O'
i !
ni!0a
ma mea,!
o cro
100q!00!0os
'!!1O\0!
ti
ri
le
ce lor f
r de tru up )
i m
mn tu ie
e
e
0a
te ,<V
Mari

D00P@011q!\2!s1]!cA N/11'

to

ru

le

de

lu

mi n

Doa a am ne

tri

mi

!!1@10000'
<V pen01
te lu mi na Ta i
lu mi nea_
a z O'
i !
ni!0a
ma mea,!
tru ru
11000!1~0!!1'
g
ciu ni
le
na in
te mer g to !
ru!A0'
lui i !
m!1O
mn tu ie
\0!0a
e
e te ,<V
Miercuri
i Vineri

D00P@011q!\2!s1]!cA N/11'

to

ru

le

de

lu

mi n

Doa a am ne

tri

mi

!!1@10000'
te lu mi na Ta i
lu mi nea_
a z O'
i !
ni!0a
ma mea,<V 01
cu pu
w!p!0os
te rea Cru cii Ta
a #
le a0
i '!
m!1O\0!0a
mn tu ie
e e te ,<V
Joi

D00P@011q!\2!s1]!cA N/11'

to

ru

le

de

lu

mi n

Doa a am ne

tri

mi

!!1@10000'
<V pen01
te lu mi na Ta i
lu mi nea_
a z O'
i !
ni!0a
ma mea,!
tru ru
12'
g
ciu !
ni!1'
le Sfin !
i !10`0acN
lor A po os toli / 00000q
i
a
le
I
e rar
!00!0os
hu lui Ni co la
a #
e a0
i '!
m!1O\0!0a
mn tu ie
e e te ,<V
www.stavropoleos.ro

SLAV

S 1~0q z!!1a!X2'!!!O'!_1a,<V
la

v Ta t lui i Fi

u lui i Sfn tu u lui Duh

D00P@011q!\2!s1]!cA N/11'

to

ru

le

de

lu

mi n

Doa a am ne

tri

mi

!!1@10000'
<V pen01
te lu mi na Ta i
lu mi nea_
a z O'
i !
ni!0a
ma mea,!
tru ru
11001'
0
g
ciu ni
le
tu !
tu!0os
ror sfi
in '!!!A
i lor Ti
i '!
m!1O\0
mn tu ie
e
!0a
e te ,<V
I
ACUM

01q!wz!!1ac/N00!!2'!!!1a,<V
i

cum i pu ru u rea

ve cii ve ci lor A min

D00P@011q!\2!s1]!cA N/11'

to

ru

le

de

lu

mi n

Doa a am ne

tri

mi

!!1@10000'
<V pen01
te lu mi na Ta i
lu mi nea_
a z O'
i !
ni!0a
ma mea,!
tru Ns
11000!0os
'! !
1
V
c
toa rea de Dum ne ze eu )
i m
mn
tu O\0!0a,<
ie
e e te

www.stavropoleos.ro

Aliluia i Troparele treimice n Postul Mare la Utrenie


Virgil Ioan Nanu
Glasul 6
T

Hwyt
Stih 1: De noapte mnec duhul meu ctre
Tine, Dumnezeule, pentru c lumin
sunt poruncile Tale pe pmnt.

A0m01'!!111'!!A!110[\!!\0
li

lu

i a

li

lu

i a A li

lu

i i

!Ka b<? m<?


Stih 2: Dreptate v nvai toi cei ce locuii pe pmnt.
Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel nenvat i acum focul pe cei
potrivnici va mnca.
Stih 4: Adaug lor rele, Doamne, adaug rele celor mrii ai pmntului.

m<?

C 0M1'! !1a 00!1q!0'!!e!Am<?q


u

guri ne tru peti

cu

do xo lo

gii f r

t ce re

cei

!0!11q!2'
A <?!
cu c te a se a ripi cn !
t!A
i!em
n121'
tre it sfn !
t !
cnq!0
ta re Dum
!20!!!A
ne ze ul no os trub<?3
iar 31'
noi cei _
de 111a
pe p mntm<? 110
cu bu ze
!
! !A
b<? u\!
nep!0a
vred ni ce m<?\10[
la
a !
u !20!
d i e nl
m
Sfnt Sf!
nt1'
Sf !
nt
!A 0!
!A !tru...
Ab<?
eti
Dum ne2'
ze !
ul nos
Luni

b<?!
e b<?
cu11q!1qz
o cro ti ri le ce !
lor!
f!11a
r de trup m<?!
mi1
lu qz
ie \!\0
te e
ne !K

Mari

b<?3
! !g110a
pen !11133!11'
tru ru g ciu ni le na in !
te mer
to ru lui m<? !
mi
1qz
lu ie \!\0!K
te e
ne e b<?
Miercuri i
Vineri

b<?0
e b<?
cu 01'
pu te _
rea 110`0a
Cru cii Ta a le m<?!
mi1
lu qz
ie \!\0
te e
ne !K

Joi

b<?0
C i 0!1
pen !111001'
tru ru g ciu ni le Sfin !
i !
lor!O0a
A pos toli m<0
a le I

1O!0!
e rar hu lui Ni!
coOS
la !
a !A
e m<?!
mi1
lu qz
ie \!\0!K
te e
ne e b<?
www.stavropoleos.ro

b<?

S 01q!111'!!0U@11am<?
la

Ta t lui

Fi

u lui i

Sfn

tu

lui

Duh

H @M01~3@qz! ! 110`0am<?03
e

ru

vi

mii cu fri c stnd

na

in te

Se

01@11w
!0
! p!0a
ra
fi mii cu cu tre mur
spi mn
tn du se m<?!
n112'
tre it sfn !
t
!pz
cn ta !
re!1a
a duc 32'
cu glas !
f!0
r t !A
ce!
reAb<? !1o10!1'
cu ca
a
a
re i noi
!
! `1'
! !A
0!2'
!A
p !
c 1'
to !
o !11a
ii stri gm m<?\10[
Sf nt Sf
nt Sf nt
etiDum
ne ze !
ul nos
!A
trub<? 0!111031'
pen tru ru g ciu ni le tu !
tu!q@11a
rorsfin i lor Ti m<? !
mi2
lu
qz
ie \!\0!K
te e
ne e b<?m<?

00!110[!A00!110!!!A b<?m<?
i

a cum i

pu

ru rea i

n ve cii

ve

ci lor A min

U 0M1'! ! 11w!0!pz!Am<?001'!
ni mea dum ne

ze

i rii n Tre i me

sl vim n

!1030!`X
u ni
re ne a me es1
te '!
ca!!A
a tb<? 03e@11O'
i cn ta re n ge reas
!
! !A
m<? O
A 0 00'
c stri
gm
Sfnt @
Sf `
nt1'
Sf !
nt!
etiDum
ne ze !
e!
ul e!A
nos trum<? 3
pen 3
tru
001'
Ns c toa !
rea!
de111'
Dum ne ze !
eu!01'
mi lu ie !
te s !A
ne o
e {g!
e K m<?

www.stavropoleos.ro

Luminnde, Glasul 6

Hwyt

D @ Mos011@10!!! e!Am<?01'!

Luni

oa

am ne

tri

mi

te

su

fle te e lor noas tre

lu

mi na

!\1!S
! !ni!A
Ta pu u 1
u 01'
ru rea ve
c b<? !11q!1qz
cu o cro ti ri le ce !
lor!
f !
r
11a
de trup m<? 0'
i _
i m 11
mn tu qz
ie !
e!
e \0!K
te e b<?m<?

D @ Mos011@10!!! e!Am<?01'!

Mari

oa

am ne

tri

mi

te

su

fle te e lor noas tre

lu

mi na

!\1!S
! !ni!Acb<? p!12130!2
Ta pu u 1
u 01'
ru rea ve
pen tru ru g ciu ni le na
1'
! !110a
in !
te mer
g to ru lui m<?0
i '_
i m 11
mn tu qz
ie !
e!
e \0!Kb<
te e ?m<?
Miercuri
i Vineri

D @ Mos011@10!!! e!Am<?01'!
oa

am ne

tri

mi

te

su

fle te e lor noas tre

lu

mi na

!\1!S
! !ni!Ac b<? 001
Ta pu u 1
u 01'
ru rea ve
cu pu te '_
e rea 110
Cru cii Ta
`0a
a le m<?0
i '_
i m 11qz
mn tu ie !
e!
e\0!Kb<
te e ?m<?
Joi

D @ Mos011@10!!! e!Am<?01'!
oa

am ne

tri

mi

te

su

fle te e lor noas tre

lu

mi na

!\1!S
! !ni!A
Ta pu u 1
u 01'
ru rea ve
c b<? p!12w!0\!_
pen tru ru g ciu ni le Sfi in i

110`0a
lor A po os toli m<?0
i 0!111'
a le I
e
rar !
hu!0'
lui Ni !i !e!A
co la e
m<?0
i '_
i m11qz
mn tu ie!e!
e\0!Kb<
te e ?m<?

S 01q!111'!!0U@11am<?
la

Ta t lui

Fi

u lui i

www.stavropoleos.ro

Sfn tu

lui Duh

D @ Mos011@10!!! e!Am<?01'!
oa

am ne

tri

mi

te

su

fle te e lor noas tre

lu

mi na

!\1!S
! !ni!A
Ta pu u 1
u 01'
ru rea ve
c b<? p!11100q
pen tru ru g ciu ni le tu
!0\!)s
tu ror sfin1
i 11a
lor Ti m<? 0'
i _
i m 11qz
mn tu ie !
e!
e\0!Kb<
te e ?m<?

00!110[!A00!110!!!A b<?m<?
i

a cum i

pu

ru rea i

ve cii

ve

ci lor A min

D @ Mos011@10!!! e!Am<?01'!
oa

am ne

tri

mi

te

su

fle te e lor noas tre

lu

mi na

!\1!S
! !ni!A
Ta pu u 1
u 01'
ru rea ve
c b<? p!111030
pen tru ru g ciu ni le Ns

!qz
c toa !
re_1
ei de Dum11a
ne zeu m<?0
i '_
i m 11qz
mn tu ie !
e!
e \0!Kb<
te e ?

www.stavropoleos.ro

Aliluia i Troparele treimice n Postul Mare la Utrenie


Glas 7

Virgil Ioan Nanu

EN
Stih 1: De noapte mnec duhul meu ctre
Tine, Dumnezeule, pentru c lumin
sunt poruncile Tale pe pmnt.

A0N0! cos00010@1a !n0q \z !} 1knN


li

lu

a,

li

lu

a,

A li

lu

i i

a.

Stih 2: Dreptate v nvai toi cei ce locuii pe pmnt.


Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel nenvat i acum focul pe cei
potrivnici va mnca.
Stih 4: Adaug lor rele, Doamne, adaug rele celor mrii ai pmntului.

C 0N03111'!!\10[!!101'!
el

ce

cu prea

nal t pu

te

re eti l

dat de

!!+
a N 033111@OS
he ru1
vimin
i cu dum ne ze ias ca sla !a!c
v0
eti !11'
n chi nat V!
de
Qz
n _
geriavV 01C
pri me o
e s0
te 63
ne 3!qz
i pe noi_
p 10`0s
c to o ii am<C
000!111'
1'
ca
re cu ne vred ni
ci !e!
n !
drz
ni !
im!1\10[
a stri
ga a !c1
tre
1'
!`10
! !1'
<C .....
Ti N!i!A
nenN \30[
Sf nt Sf
nt Sfnt eti Dum
ne ze !u!A
lecm
......
Luni

0001'
_111a
C mi11N
cu
o cro ti !
ri!qz
le ce !lor
f r de trupm<!
lu ie '!
te!K
nenN
Mari

3333q!3331'
pen tru ru g ciu ni le na in !
te!_40!A
mer g to
ru luim<C!
mi1
lu
1N
ie '!
te!K
nenN
Miercuri i
Vineri

Joi

000'
!!1O!A
cu pu te rea
Cru cii Ta lem<C !11N
mi lu ie '!
te!K
nenN
0000q!0\!_110`0a
pen tru ru g ciu ni le
Sfin i lor A po os toli m<C!0
i a
011O!0!!OS
le
I
e
rar hu lui Ni co la !a !A
e m<C !11N
mi lu ie '!
te!K
nenN
www.stavroploeos.ro

S 000'_1110!1PS!!!+ 1anN
D 0N121'!!!!1OC!01'! ! ! ! !/1
la

um

Ta a t

ne

ze

lui

Fi

rii ne a pro pi

lui i

te Tre

Sf

n tu lui Duh

i mii n tr-o U ni

os
a N 0211@2'
i 0
me Nn
n tre it sfn ta la !u!c
d0
a 0!2'
se ra fi !i!_
mi lor
12101'
_
nl nd cu fri -N!
c!
s!
stri+ 1
gmanN \30[
Sf nt !
Sf`
nt10!
Sfnt eti Dum
ne
1@1a
)s 11
ze u le Cm<C 00011'
pen tru ru
g ciu !ni!leq!0\!
tu tu ror sfin
i
lor
1a
Ti !
mi11'
lu ie N!
te!K
nenN

11q!1'!!A m<C 000!10!!+ 1anN


L 0N0q@Cos!_111`1'!!A m<C 0
i

cum i pu ru rea

p dnd le

e nea ca

pe

ve

un

cii ve

ci

lor A min

so omn su fle te

110!
drep ta
re spre!OS
tre zi !i!01'
re a
ra !a!_111~3!A
t Ju de c to
ru lui
!ni0
!ne2'
cu 30!
fri c stri!i!A
gnN !
Sfco
nt s0
Sf `2'
nt Sfnt!
eti !
Dum
ze !u!Alem<C 3
pen
nN
0031'
tru Ns c toa !a!_111a
rea de Dum ne zeu !
mi03'
lu ie !tes !A
ne)se!eog
e N

www.stavroploeos.ro

Luminndele Postului Mare


Glasul 7
T

EN

R 0N3'!!OS! !c0\!)s111am<C011'
i

di c m Doa am ne spre

la a u

da

Ta

va

!!0Qz
N .........
m s fac_
vo os
o !ia_?
Ta 1
Sfi o
in s0
te Nan.........
Luni

0111'
cu o cro ti !
ri!qz
le ce !
lor!
f!11a
r de trup Cm<C 0'
i !
m!
mn!
tu 4'
ie N!e!e
!+
e1
te knN

Mari

33111'
!1@1C
a C0
'!
pen tru ru g ciu !ni!012'
le
na in !
te!
mer
g to ru luim<
i m
!!
mn
tu

Miercuri i
Vineri

Joi

4'
ie N!
e !!+
e e1
te knN

1110!
cu pu te rea Cru!OS
cii Ta !
a !A
lecm<C 0'
i !
m!
mn!tu 4'
ie N!
e !!+
e e1
te knN
03111'
pen tru ru g ciu !
ni!0'
le Sfin C!
i !13`3am<
lor A po os toli C 0333
i
a le I
01'
e
ra !
ar!_11O!Am<
hu lui Ni co la e C 0
i '!
m!
mn!tu4'
ie N!
e !!+
e e1
te knN

S 000'_1110!1PS!!!+ 1anN
R 0N3'!!OS! !c0\!)s111am<C011'
la

Ta a t

lui

Fi

di c m Doa am ne spre

lui i

la a u

da

Sf

n tu lui Duh

Ta

va

!!0Qz
Na 0
m s fac _
vo os
o !ia_?
Ta 1
Sfi o
in s0
te nN
pen 0111
tru ru g ciu
0!1'
C C0
ni le tu !
u!!
tu rorqz
sfin_
i 11a
lor Tim<
i '!
m!
mn!tu4'
ie N!
e !!+
e e1
te knN

11q!1'!!A m<C 000!10!!+ 1anN


i

cum i pu ru rea

www.stavroploeos.ro

ve

cii ve

ci

lor A min

R 0N3'!!OS! !c0\!)s111am<C011'
i

di c m Doa am ne spre

la a u

da

Ta

va

!!0Qz
Na 0
m s fac _
vo os
o !ia_?
Ta 1
Sfi o
in s0
te nN
pen 0111
tru ru g ciu
000!O'
! !ne1C
a C0
ni
le Ns c toa !
rei !
de Dum
zeum<
i '!
m!
mn!
tu 4'
ie N!e!!+
e e1
te knN

www.stavroploeos.ro

Aliluia i Troparele treimice n Postul Mare la Utrenie


Virgil Ioan Nanu
Glasul 8
T

3D
HrC
Stih 1: De noapte mnec duhul meu ctre
Tine, Dumnezeule,
pentru c lumin
sunt poruncile Tale pe pmnt.

A#03z00111'!!A#1O!!1anC
li

lu

li

lu

i a A

li

lu

i i

Stih 2: Dreptate v nvai toi cei ce locuii pe pmnt.


Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel nenvat i acum focul pe cei
potrivnici va mnca.
Stih 4: Adaug lor rele, Doamne, adaug rele celor mrii ai pmntului.

A003z00!!O@0US!_`O\!!1anC
H 0N31'!!111'-!!0'!!`O'!+ 1anC
li

lu

ru

A li lu

A a a li

vi mii ne n drz nind a pri vi

lu

i la a Ti

i i

i i ne

112'
zbu rnd stri !i !10'
g cu ma _
re OS
su !
u !A
netcmV 1100!!
cn ta rea dum ne ze
q!033!q@11a
ias c a
n tre it sfn tu lui glas mV 31'
cu ca !
re!w!0US
i noi p c
to
!_`O'
!`1C
! !1@1amV
o i ii i N!
stri i+ 1a
gmnC \2
Sf 3[
nt Sfnt
Sfnt0
eti Dum
ne ze u le ...
Luni

mV#
cu 11100qz
o cro ti
ri
le ce !
lor!
f!11a
r de trupmVU
mi S!i _`O'
lu u ie N

!
te e+ 1k
ne nC
Mari

mV#
pen322w!333\!_22w@1a
tru ru g ciu ni le na in te mer g to ru luimVU
mi S

!_`O'
i
lu u ie N!
te +e1k
ne nC
Miercuri i
Vineri

mV!
!1O!A
cu01'
pu te !
reaCru
cii Ta lemV US
mi !
i _`O'
lu u ie N!
te e+ 1k
ne nC

Joi

mV#
pen01110!1'
tru ru g ciu ni le Sfin !
i !10`0a
lor A po os tolimV!i00
a
le

11O!0!!OS
I
e rar hu lui Ni co la !
a !A
e mVU
mi S!
i _`O'
lu u ie N!
te e+ 1k
ne nC
www.stavropoleos.ro

Slav...

S 1N101'!U0@1aCmV@11q!A#
pre

cer

v nd i

ni mi

le

ur mm ce te lo

`O'
or n N!
ge e+ 1a
reti nC 1C
i 2
cu 1'
fri !
c!1'
la Cel !
ne!1'
mi tar !
nic!11a
s c demmV 2
stri
1@
!3C
gnd cn q!
ta re 00a
de bi #
ru `O'
u i N!
i in+ 1a
nC \20[
Sf nt \Sfnt
Sfnt
0
! !ne2'
eti Dum
ze !
u !A
lemV #3121031'
pen tru ru g ciu ni
le tu !
tu!qz
ror sfin_
i
11a
lor Ti mV US
mi !i _`O'
lu u ie N!
te e+ 1k
ne nC

i acum...

F 0N1'!\!11OC!11'!!O@amV!3
i

ind ro bi ii de

mul

i mea gre e

li lor noas tre

i ne

111'
N!+ a1a
n drz nind !
a!
c !10US
u ta spre ! _`O'
n l i mea
Ta nC !1
m pre
1s
! ple
! cm
!AcC 4f
u C3
n q!0!1'
su fle tul i tru !
u pul
i 2
cu 10!!1'
n ge rii cn ta !
re
!w!A
!co
`23!_1@
stri gm c#
tre `O'
e Ti N!
i +i1a
ne nCSf
nt s0
Sf nt
Sfnt eti Dum ne ze u
1a
! Dum
! 11a
le mV #011O'
pen tru Ns c toa !
reade
ne zeu !03'
mi lu ie !
te s !A
ne )se
!+e o
e gNnC

www.stavropoleos.ro

Luminnde, Glasul 8

HrC 3
N

L 0 N1'!!111'-!!0q!00'!!}`O'

Luni

mi n fi ind Hris toa se lu mi nea z m

n tru u Ti

!!}
a @111C
i i1
ne nC
cu o cro ti 0
ri 0qz
le ce !
lor!f!11amV
r de trup 1'
i !
m
Qz
m _
n tu }`
u O'
ie N!
e !}
e1
te knC

L 0 N1'!!111'-!!0q!00'!!}`O'

Mari

mi n fi ind Hris toa se lu mi nea z m

n tru u Ti

!!}
a 0
i i1
ne nC
pe '_
en tru 121C
ru g ciu 0
ni !1110!!1
le
na in te mer g to
@1a
ru lui mV1
i '!
mQz
m _
n tu }`
u O'
ie N!
e !}
e1
te knC
Miercuri
i Vineri

L 0 N1'!!111'-!!0q!00'!!}`O'
u

mi n fi ind Hris toa se lu mi nea z m

n tru u Ti

!!}
a 0
i i1
ne nC
cu 00'
pu te _
e rea 11OC
Cru cii Ta !
leAmV 1'
i !
mQz
m _
n tu }`
u
O'
ie N!
e !}
e1
te knC
Joi

L 0 N1'!!111'-!!0q!00'!!}`O'
u

mi n fi ind Hris toa se lu mi nea z m

n tru u Ti

!!}
i i1
ne a nC 0'
pe _
en tru111C
ru g ciu 0
ni 00'
le Sfin !
i!10`0a
lor A po os toli
mV!i0011100!!OS
'!Qz
a
le
I
e
rar hu lui Ni co la !
a !Ae mV1
i m
m _
n tu }`
u

O'
ie N!
e !}
e1
te knC

www.stavropoleos.ro

10

Slav...

L 0 N1'!!111'-!!0q!00'!!}`O'
u

mi n fi ind Hris toa se lu mi nea z m

n tru u Ti

!!}
a 0
'_
i i1
ne nC
pe en
tru 111C
ru g ciu 0
ni 11'
le tu !
tu!
rorpz
sfi _
in i 1
lor
1a
Ti mV1
i '!
mQz
m _
n tu }`
u O'
ie N!
e !}
e1
te knC
i acum...

L 0 N1'!!111'-!!0q!00'!!}`O'
u

mi n fi ind Hris toa se lu mi nea z m

n tru u Ti

!!}
a 0
!1
i i1
ne nC
pe '_
en tru 121C
ru g ciu 0
ni !121'
le Ns c toa !
a!
rei !
de Dum
ne
1a
zeu mV1
i '!
mQz
m _
n tu }`
u O'
ie N!
e !}
e1
te knC

www.stavropoleos.ro

S-ar putea să vă placă și