Sunteți pe pagina 1din 20

28.03.

2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

GoogleSearch
HartaSite(RO)
Acasa

SiteMap(EN)

Cariera
Proiectare3D

Lectii
SolidWorks
Proiectare2D
Galeriefoto
Galerievideo
Download
Servicii
Linkuri
Contact

LectiiSolidWorksLECTIAIII.2nivelAVANSAT
Ansamblul.TehnicideModelareTopDown.
L3.2.1Notiuniintroductive
Poate ca era bine sa nu incep cu tehnica de modelare TopDown (denumita si "incontext
modeling")insaprofitdelectiaanterioarasivomcreaimpreunablatuldinlemnpentruscaunuldeja
modelat, vom da gaurile si adauga elementele de asamblare necesare. Totul in contextul
ansamblului,astfelincatmodificarilededimensiunialescaunuluisasepropagesiasuprablatului.
Asacumbanuiti,inmodelareaTopDowngeometriauneuipartestecontrolatadeunaltpartsaude
pozitia in raport cu acesta (mates) si este opusul modelarii clasice (denumita si "bottomup
modeling") in care toate parturile sunt create individual si apoi este creat ansamblul (folosind
mates pentru pozitionarea relativa a componentelor). Orice modificare intrun part se va reflecta in
ansamblu insa nu va modifica dimensional nici un alt element al ansamblului ci doar pozitia
componentelor.
Dincelescrisemaisusatiremarcatpotentialulacesteitehnicidemodelareinsatrebuiesafacetio
analizaatentaasupraoportunitatiiutilizariiacesteia.Dacapiesamodelataincontextvafifolositain
maimulteansambluri,esterecomandatsaNUfiemodelataincontextintrucatORICEMODIFICARE
A EI (impusa de o situatie particulara dintrun ansamblu) SE PROPAGA si in celelalte ansambluri,
lucrupoatenedorit.

Datalansare/
Releasedate

20.04.2008

L3.2.2Creareaansamblului
Deschideti modelul creat la lectia anterioara si inseratil intrun ansamblu mergand in File\Make
assemblyfromPart(modelareaincontextpresupunecaavemdejaelementedecaresane"legam"
in momentul in care cream unul nou). Selectati templateul dorit si apoi specificati punctul de
inserareinorigine.Dacanuavetivizibilaoriginea,facetiovizibilamergandinHeadsuptoolbar, click
peHide/ShowItemsiarapoipeViewOrigins.Salvatiansamblulcudenumirealectia_iii_2.sldasm.

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

1/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

<a
href="http://www.trafic.ro/top/?

Fiindprimulpartinseratinansamblu,acestaestefix,avand(f)infatadenumiriilui.Oricepartintrun
ansamblupoateaveadouastari:fix(f)sifloat(). In cel din urma caz, daca tragem de part, acesta
isi va schimba pozitia. Orice alt part legat prin mates de acesta fi tot float () iar un part complet
constrans prin mates in raport cu un altul fix sau constrans la randul nul vom putea muta,
SolidWorksafisandmesajul:Theselectedcomponentisfullydefined.Itcannotbemoved.siinfata
denumirii lui din Featuremanager Design Tree nu vom avea afisat nimic sau mesajul sau The
selectedcomponentisfixed.Itcannotbemoved.

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

2/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

L3.2.3Inserareaunuinoupart
Mergeti in meniu la Insert\Component\New Part... , selectati templateul acestuia, apasati OK. In
FeatureManagerDesignTreeaparepartul(f)[Part1^lectia_iii_2]<1>Esteodenumiregenericaceo
vom schimba cu una sugestiva, este deocamdata fix (f) si este prima instanta din acest part in
ansamblu (<1>). SolidWorks ne cere in continuare specificarea unui plan (care va fi planul Front al
viitoruluipart)pecaresaincepemschitarea,esteinitiataoschitapeacelplansiunmateInPlaceva
fiadaugatlaansamblu.Clickpeunadinfeteleinterioarealeprofiluluicornierdelaparteasuperioara
a scaunului. Odata realizata asta, partul nostru intra in editare, denumirea lui capatand culoarea
albastra.Remarcaticanumaiestefix,partulfiindmodelatincontextiarinCommandManager apare
apasat butonul Edit Component. Oricand dorim sa iesiti din editarea partului, apasati acest buton.
Daca in decursul schitarii doriti ca anumite entitati sa nu fie legate de elemente din ansamblu,
apasatibutonulNoExternalReferencesalaturat.
MateulInPlaceestepentrupart,dinpunctdevederefunctional,casioptiuneafix(f),esteneeditabil
darpoatefistersoricand.

L3.2.4CreareageometrieiInContext
Dorim ca dimensiunile blatului de lemn sa fie legate de dimensiunile interioare ale tabliei scaunului.
Vom selecta geometria tabliei pe contur si realiza offset la aceasta pe interior cu 1mm iar apoi
ExtrudedBoss/Basepeinaltimeade25mm.
Fiind in continuare in schitare, selectati, tinand apasata tasta Ctrl, pe rand muchile interioare ale
profilului si apoi apasati Offset din tabul Sketch in CommandManager. Daca este necesar, bifati
Reversepentruarealizaoffsetullainteriorsisetatidimensiuneala1mm.

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

3/20

28.03.2015

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

4/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

Incepand cu SolidWorks 2008 (sper sa nu gresesc), orice creare a unui part nou (asa cum am
procedatmaisus)sefacemaiintaiintern(faraalsalvainfisierseparat).Atiremarcatfaptulcaati
indicatdoartemplateulpentruel,nuiatidatnumesinulatisalvaseparat.Inprocesuldeproiectare
putem oricand renunta la o componenta creata in detrimentul alteia si salvarea acestora ar crea
fisiereinutilelaunmomentdatceeacearputeacreaconfuzie.Odatatotulclar,putemsalvaextern
parturilecreateintern.
Clickdreaptapepartul[Part1^lectia_iii_2]<1>sialegetiSavePart(inExternalFile). In caseta de
dialogaparuta,clickpefisier,apasatibutonulSame as Assembly pentru a salva fisierul in aceeasi
locatiecasiansamblulsieditaticampulFileNamecunumelefisierului.

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

5/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

Dupa denumirea operatiei Extrude1 cat si dupa denumirea schitei Sketch1 apare simbolul > care
estesimbolulpentruREFERINTAEXTERNA.
Acestsimbolpoateaveapatrustari:
Incontext>indicaorelatieincontextvalida,ansamblulundeafostcreatareferintaestedeschis
Outofcontext >? indica faptul ca documentul in care a fost creata referinta externa nu este
deschis. Nu este un motiv de ingrijorare, oricand putem deschide acel document facand click
dreaptapeEditinContext.Sedeschideastfelansamblulincareamcreatreferintaexterna.
Inimaginiledemaijosaminchisansamblulapoiamdeschispartullectia_iii_2Blat.sldprtpentrua
evidentiareferinteleinstareaOutofcontext.

Locked reference >* este starea in care chiar daca modificam documentul in care am creat
referinta externa, modelul nu se va schimba. Avand referintele "blocate" lock, nu veti mai putea
creaalterefeintenoipanacandnule"deblocati"unlock.

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

6/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.
Click dreapta pe part si alegeti List External Refs... Puteti bloca/debloca toate referintele (Lock All,
UnlockAll).

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

7/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

Brokenreference>xestestareaincarereferintelesuntrupte(atentie,nuputemrevenisireface
referintele rupte). Putem crea referinte noi in alte subansambluri. Niciodata nu pot putem crea
referinteexterneintrunansambluatatavremecatavemreferinteexternecreateinaltansamblu.

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

8/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

L3.2.5CreareaInContextagaurilorpentrufixareablatului
Intramineditareapartuluilectia_iii_2Blat apeland Edit Component din CommandManager. Initiati
oschitanouapeparteasuperioaraablatului.Intoarcetiansamblulastfelincatsaavetivizibilegaurile
dincadru.Selectati,tinandtastaCtrlapasata,toatecele8muchiialegaurilor.ApasatiapoiConvert
EntitiesintabulSketch/CommandManager.Prinaceastacopiatiinschitacurentaentitatiapartinand
altor parturi sau ansambluri. Modificarile ulterioare ale acelor entitati se vor propaga (in cazul unor
referinteexternevalide)inparturileundeintervin.
EfectuatiiapoiExtrudedBoss/BasecuUpToNextlaDirection1/EndCondition.

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

9/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

Lafinaltesitimuchiileblatuluicu5x45siiesitidineditareapartului..

L3.2.6Inserareaorganelordeasamblare
Daca nu aveti deja create elementele de asamblare, apelam la biblioteca pusa la dispozitie de
SolidWorks: Design Library Toolbox. Daca este necesar, bifati in Tools/AddIns... SolidWorks
ToolboxsiSolidWorksToolboxBrowser.
BrowseinToolbox\Iso\BoltsandScrews\SquareNeckBoltssi"trageti"inansamblulnostruSquare
NeckBoltLargeHeadISO8677.
SolidWorksasesizatmarimeadesurubnecesaragauriidate(5.5)sialegesurubulM5,urmandca
noi sa stabilim lungimea tijei si lungimea portiunii filetate. Iesiti cu Esc pentru a nu insera alte

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

10/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.
instante.
Observatie:
Librariilesuntcreateastfelincatsavausurezemunca,nefiindnecesarsapunetidvs.constrangeri.

Browse apoi la Toolbox\Iso\Washers\Plain Washers si inserati saiba Washer ISO 7091 Normal
Grade C si apoi Toolbox\Iso\Nuts\Hex Nuts si inserati o instanta de piulita Hex Nut Style 1 ISO
4032

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

11/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

Aruncand o privire in FeatureManager Design Tree observam ca elementele inserate din toolbox au
unalticonsisuntconstransepartial(avandungraddelibertaresepotrotiinjurulaxeiderotatie)
darnutrebuiesaneingrijorezeaste.Estesuficientatat.
"Populam" si celelalte gauri cu elemente de asamblare folosind Insert\Commponent
Pattern...\FeatureDriven...
Selectam componentele dorite (surubul, saiba si piulita) si apoi selectam elmentul ce va conduce

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

12/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.
patternulsianumeselectamunadingauriledateintabliascaunului(vaaducetiaminte,acestegauri
aufostrealizatecuHoleWizard)
Intrucat aranjarea elementelor nu este cea dorita, apasati butonul Select Seed Position si click pe
punctulundeundesuntinserateelementelenoastre.

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

13/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

In FeatureManager Design Tree a aparut o noua pozitie numita DriveHolePattern1 in care regasim
toateelementeledeasamblareadaugateincadruloperatiuniiFeatureDriven(intoatecelelaltegauri,
maiputinceleinitiale).

Facand o sectiune prin model in palnul Front, observam o interferenta intre blatul de lemn si tablia
scaunului.Vomtesiblatulsipefatadeasezare.DeschidetiblatulsirealizatiChamfercu5x45.

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

14/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

Cred ca este bine sa marim putin dimensiunile blatului prin micsorarea distantei de 1 mm (obtinuta
prin acel offset). Editati Sketch1 din cadrul blatului (prin dubli click asupra ei in FeatureManager
designTree,intranduseastfelineditareapartului,faptevidentiatprinschimbareaculoriiinarbore)si
modificatidimensiuneala0.5mm.Validatisiiesitidineditareapartului.

Parcaaratamaibineinsectiune...

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

15/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

La final sa adaug putina "culoare" si textura componentelor pentru o randare RealView: vopsea pe
cadrul metalic, aspect de placa PAL pentru blat si aspect galvanizat pentru elementele de
asamblare.

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

16/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

Iataceamobtinut:

L3.2.7Oaltaabordareaproblemei
Dacavisaparutgreoaieabordareademaisus,vapropunoaltacareofolosescsieuuneori.Sima
voi referi la cazul concret. Incercati sa modelati intrun part separat blatul (fara sa definiti schita ce
determina forma lui), salvati fisierul si apoi inseratil in ansamblu. Folosind mates, pozitionati blatul
laloculsausiapoi,ATENTIE,editatischitadecarepomeneamadineaurisicreatireferinteleexterne
cotand elementele schitei in raport cu muchiile tabliei scaunului. In acest fel, orice modificare a
tablieisevapropagablatului.

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

17/20

28.03.2015

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

18/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

RemarcaticainloculunuimateInPlaceavemconstrangeri(treicoincidente)caredefinescpozitiain
spatiu a blatului in raport cu tablia scaunului si deasemenea remarcati prezenta simbolului pentru
referintaexterna.
Va propun acum sa intrati in modelul scaunului si sa modificati dimensiunile schitei ce defineste
forma scaunului (din 320 mm pe ambele laturi sa le faceti 500x350 mm). Reveniti in ansamblu si
observaticumsaupropagat,datoritalegaturilorexterne,modificarilesiasuprablatului.

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

19/20

28.03.2015

Proiectare3DcuSolidWorks.FlorinAbabeiPaginapersonala.

L3.2.8Concluzii
Proiectarea parametrizata si crearea legaturilor externe intre parturi pot avea multe avantaje dar si
dezavantaje. Avantajele leati descoperit insa lucrul incontext trebuie sa se faca cu multa
responsabilitateintrucatlaunmomentdatputetipierdereferinteleexterne(prinstergereaunuifisier,
mutareasauredenumirealui).Refacerealegaturilorexternepresupunemuncamultasimigaloasa.
Pomeneammaisussidefolosireajudicioasaaacestorlegaturiexternepentrupieselecareintervin
in mai multe ansamble, tocmai datorita propagarii modificarilor acolo unde aceasta piesa intervine,
updatecesefacecuocaziadeschideriiansamblelorcupricina.
Asadar,recomandfolosirealegaturilorexterne,insajudicios.

Parereataconteaza!
Vainvitsatrimitetiideisisugestiilegatedeacestelectii.Lectiilesuntpeplacultau?
Pentru ca aceste materiale sa fie mai bogate in informatii utile, trebuie ca si voi,
cititorilor, sa contribuiti cu ceva! Spunemi sugestiile tale referitoare la continutul
lor,dacatisepareutilsaunu,dacameritatotacestefortsaunu,sauchestidegenul
asta.
Terogsafolosestilinkuldemaijospentruamitrimitefeedback.
Pentruaaflanoutatisiaficurentcuactualizareapaginii,
daLIKEflorinababei.eupeFacebook!Multumesc!

Backtotop|BacktoLectiiSolidWorks|Trimitefeedback|Feedbackuriprimite

Acasa|Cariera|Proiectare3D|LectiiSolidWorks|Proiectare2D
Galeriefoto|Galerievideo|Download|Servicii|Linkuri|Contact
Copyright2011FlorinAbabei.Allrightsreserved.

http://www.florinababei.eu/lectia_iii_2.html

20/20

S-ar putea să vă placă și