Sunteți pe pagina 1din 6

Vamal

Tema3:Reglementarea de stat a activitatii comerciale externe.


1.Conceptul de politica vamala.
2.Impunerea Instrument principal in aplicarea politicii vamale.
3.Reglementarea tarifara.
4.Reglementarea netarifara.
5.Originea marfurilor.
Acte normstive:
1.Codul Vamal
2. Legea reglementarii de stat a activitatii comerciale externe din 8.06.2000
3. Legea privind reglementarea prin licentiere a activitatii de interprinzator din 30.07.2001
4. Legea cu privire la Tariful Vamal
5. Legea privind aprobarea Nomenclaturii Combinate a marfurilor din 25.07.2014
6.Hotarirea guvernului nmr 1959 din 13.12.2002 cu privire la regulile de origine a marfurilor.
7.Hotarirea Guvernului nmr 761 din 17.09.2014 pentru aprobarea regulamentului cu privire la
completarea , autentificarea , eliberarea si controlul ulterior al certificatelor de origine
preferentiala a marfurilor.
8.Ordinul serviciului vamal nmr 412 O din 23.09.2014 referitor la Aprobarea normelor tehnice
privind completarea certificatelor de origine preferentiala a marfurilor .
9.Ordinul serviciului vamal nmr 325o din 12.07.2012 privind aprobarea instructiunii cu privire
la procedura de solicitare si emitere a informatiilor obligatorii privind originea marfurilor.
1Subiect:
Politica comerciala cuprinde ansamblul normelor adoptate de stat pentru reglementarea
comportamentului persoanelor autorizate in raporturile lor comerciale internationale .
Politica comerciala determina modul de conexiune a economiei nationale la economia mondiala
prin norme de ordin administrativ fiscal vamal si valutar.
Politica comerciala a oricarui stat face parte integranta din politica sa economica generala
indeplinind , in conditiile economiei mondiale contemporane, o functie majora in mecanismul
interdependentilor economice internationale.
Prin politica comerciala pe care o practica statul urmareste sa realizeze un anumit grad de
permiabilitate a frontierii vamale fata de marfurile de origine straina corespunzator necesitatilor
de protectie a productiei nationale.
Politica comerciala este complexa, in practica urmarinduse asigurarea schimburilor comerciale
externe prin indeplinirea urmatoarelor obiective:
1. Controlul importului
2. Promovarea cooerarii economice internationale.
3. Incurajarea si controlul exportului si importului de capital
4. Asigurarea echilibrului balantei partilor externe.
Politica Vamala - reprezinta o parte importanta a politicii comerciale care cuprinde totalitatea
reglemeentarilor si normelor emise de stat prin institutiile abilitate care vizeaza intrarea sau
esirea din tara a marfurilor care implica:
1. Cntrolul marfurilor si mijloacelor de transport cu ocazia trecerii frontierii vamale
2. Indeplinirea formlitatii vamale
3. Impunerea vamala prin plata creantelor vamale.
4. Alte forme specifice.
Autorul romin Gheorghe Caraiami mentioneaza : Ca politica Vamala este o componeta
semnificativa a politicii comerciale promvata de o tara , care subsemneaza principiile si normele

legale , fundamenteaza reglementarea mdului de intrare si de esire a marfurilor si serviciilor de


pe teritoriul vamal al unei tari precum si taxele vamale percepute asupra operatiunilor de import
si export.
Autorul Rus Gabricitsa Gheorghe mentioneaaza : Politica vamala reprezinta un system de
activitati politico-juridice , economice, organizatorice in sfera activiitatii vamale indreptate spre
realizarea si apararea intereselor economice atit interne cit si externe a statului.
Prin aspectul extern al politicii vamale intelegem stabilirea relatiilor pe plan economic in ceia ce
priveste importul cit si exportul de marfuri.Aspectul extern al politicii vamale se mai contureaza
si prin participarea statului ladiferite conventii acorduri in ceia ce priveste activitatea vamala
precum si evitarea dublei impuneri pe baza principiului reciprocitatii.
Din cele mentionate mai sus am putea evidential urmatoarea definitie a Politicii Vamale:
Politica vamala - reprezinta o totalitate de activitati politico-juridice organizationale economice
intrunite intrun system bine determinat ce are ca scop asigurarea eficientei operatiunilor vamale
, reglementarea schimburilor de marfuri pe teritoriul vamal , protectia pietei interne , rezolvarea
problemelor commercial fiscale si stimularea dezvoltarii economiei nationale.
Pentru realizarea cit mai eficienta a politicii vamale este necesar de a folosi anumite instrumente.
In mod general sunt folosite instrumente de politica comerciala de natura tarifara insa in mod
deosebit trebuie de folosit instrumentele politicii vamale specifice si anume: reglementarile
vamale, ca factor care diferentiaza modul de aplicare a politiilor vamale intre statele lumii;
tarifele vamale ca principalul instreument prin care se realizeaza impunerea vamala folosit de
toate tarile lumii cuprinzind procentual nivelul taxei vamale ce se percepe asupra marfurilor
importate sau exportate.
Politica vamala dispune de o serie de mijoace specifice care se grupeaza in 2 mari categorii:
1.Mijloace economico-financiare prin care intelegem taxele vamale si alte plati vamale
prevazute de legislatia in vigoare.
2.Mijloacele de tehnica si procedura vamala , prin care se subinteleg toate directiile de activitate
pe plan organizational si procedural in vederea realizarii scopurilor vamale.
In literature de specialitate sunt intilnite 2 categorii de politica vamala:
1. P. Vamala deprotectie care este indreptata spre crearea conditiilor care contribuie la
dezvoltarea economiei nationale prin apararea ei de concurenta straina.
2. P. Vamala a liberului schimb care este indreptata spre sustinerea mondiala a importului
pe piata interna a arfurilor straine .
R.M practica o politica vamala preferentiala cu character tarifar . Acest lucru presupune
acceptarea de reduceri sau chiar eliminarea taxelor vamale la unele importuri din state sau uniuni
vamale cu care sunt incheiate anumite acorduri . Deasemenea negocierile conventiilor
comerciale reprezinta modalitatea principala de stabilire a concesiilor tarifare si netarifare pe
care statele se inteleg sa si le acorde . Astfel tariful vamal reprezinta principalul mijloc de
negociere dar el este caracterizat si de rolul pe care il are in protectia economiei nationale.
Subiectu 2
Prin impunere intelegem acele masuri si operatiuni effectuate in baza legii care au drept scop
stabilirea unei cote de impozit . Impunerea vamala in activitatea de comert exterior presupune
din punct de vedere al politicii practicate de un stat la un anumit moment aplicarea unor principii
politico economice de incurajare a dezvoltarii unei ramuri sau subramuri economice si
extinderea relatiilor economice cu alte state . Ca instrument de baza cu care opereaza politica
vamala impunerea indeplineste 3 functii importante:

1 Functia fiscala- care presupune o importanta sursa de venituri pentru bugetul de stat
2. Functia protectionista care presupune ocrotirea economiei nationale impotriva concurentei
straine .
3. Functia de negociere prin care se negociaza concesiile vamale bi sau multilaterale in sensul
stimularii schimburilor comerciale internationale.
Obiectul impunerii il constituie marfurile care imbraca una din formele activitatii de comert
exterior respective importul , exportul sau tranzitul.
Subiectul impunerii este persoana fizica sau juridical obligate prin lege la plata creantilor
vamale.
Stabilirea obiectului impunerii se realizeaza pe baza declaratiei vamale cre este actul juridic prin
care sunt furnizate informatiile necesare realizarii obligatiilor fiscale . Reesind din faptul ca
administratia vamala gestioneaza mai multetipuri de venituri cele mai importante dintre acestea
sunt: Taxele vamale , Taxa pe valoare adaugata (TVA), accizele.
Astfel impunerea se prezinta ca un instrument principal in realizarea politiici vamale si anume
prin intermediul acestei metode are loc atit protectia producatorului autohton si a produsului
intern cit si completarea cheltuielilor bugetare.
Subiectu 3
In literatura de specialitate se mentioneaza ca notiunea de tariff vamal poate fi tratata atit in sens
larg cit si in sens ingust.
In sens larg tariful vamal este un instrument de realizare a politicii comerciale a statului avind
drept scop echilibrarea importului si exportului de marfuri cit si protejarea pietii interne prin
instituirea si aplicarea mecanismului de percepere a taxelor vamale .
In sens ingust tariful vamal poate fi definit ca un catalog care cuprinde nomenclatorul de marfuri
introduce pe sau scoase de pe teritoriul vamal precum si cotele taxelor vamale aplicate acestor
marfuri.
Autorul romin Gheorghe Caraiani mentioneaza :
Tariful Vamal reprezinta o lista a produselor care facobiectul importurilor cu indicarea taxelor
vamale pe produse .
Carmen Mladen afirma :
Ansamblul taxelor de import si export reprezinta tariful vamal al fiecarui stat.
Nomenclatura combinata a marfurilor este catalogul care cuprinde codurile , denumirile si
descriere marfurilor corespunzatoare sistemelor de clasificare in practica internationala introduce
pe sau scoase de pe teritoriul vamal precum si cuantumul taxei vamale la aceste marfuri.
Clasificarea tarifului vamal!
Pentru o aplicare mai eficienta a tarifului vamal in dependenta de diferite situatii aparute in
practica tariful vamal se clasifica dupa mai multe criterii :
1. In functie de obiectul de impozitare tarifulvamal se imparte in :
a) Tariful vamal de import care este catalogul ce cuprinde nomenclatorul de marfuri si
cota taxelor vamale aplicate la introducerea marfurilor pe teritoriul vamal . Tariful vamal
de import este cel mai traditional instrument aplicat in vederea realizarii politicii
economice al orcarui stat deoarece aplicarea lui presupune nu numai determinarea
pozitiei tarifare si a taxei vamale ce trebuie perceputa dar si stabilirea valorii in vama si a
tarii de origine a marfii . Tendinta tarifului Vamal de import este de a majora pretul
produselor importate aplicinduse taxele vamale la import .

b) Tariful Vamala de export- este catalogul ce cuprinde nomenclatorul de marfuri si cota


taxelor vamale aplicate la scoaterea marfurilor de pe teritoriul vamal. Acest tariff vamal
este folosit de un numar restrins de state preponderant aflate in curs de dezvoltare ce
dispun de resurse naturale fiind totodata un instrument de exercitare a controlului asupra
exportului . Scopul aplicarii unui asemenea tariff este mentinerea preturilor pentru o
anumita categorie de marfa pe piata interna sip e piata internationala.
c) Tariful Vamal mix este catalogul ce cuprinde nomenclatorul de marfuri si cotele taxelor
vamale aplicate la introducerea si scoaterea marfurilor de pe teritoriul vamal.
d) Tariful vamal de tranzit este catalogul care cuprinde nomenclatorul de marfuri si cotele
taxelor vamale de tranzit aplicate la tranzitarea marfurilor peste teritoriul vamal .
2. Dupa structura sa ( sau dupa metoda de aplicare a platilor vamale tariful vamal este
impartit in 2 tipuri:
a)Tariful vamal cu o coloana ( sau simplu) se bazeaza pe o singura rata de impozit vamal ,
adica o singura lista de taxe vamale care se aplica marfurilor indifferent de tara de origine. Acest
tariff vamal este universal dar nu ofera o manevrabilitate suficienta in politica vamala , si u
prevede careva preferinte sau discriminari si este putin utilizat (MEXIC, BOLIVIA , PANAMA)
b) Tariful vamal simplu dupa modul de stabilire este intodeauna autonom adica este stabilit
de tara gazda fara acorduri cu alte state in domeniu reglementarilor tarifare.
Tariful vamal cu mai multe coloane sau compus se bazeaza pe doua , trei sau mai multe
categorii de taxe vamale pentru un anumit produs care se aplica diferit fata de tara de unde
provine marfa. Acest tip de tarif prevad o disccriminare comerciala . Tariful vamal compus
contine urmatoarele coloane de taxe vamale :
- Coloana taxelor generale (care mai sunt numite maximale, autonome sau de baza) .
Coloana taxelor respective sunt aplicate asupra marfurilor din tari cu care nu sunt
incheiate acorduri comerciale si carora nu li se acorda clauza natiunii celei mai
favorizate.
- Coloana taxelor conventionale . Care se plica asupra marfurilor din tarile cu care sunt
incheiate acorduri si carora li se acorda clauza natiunii celei mai favorizate . Aceste taxe
sunt mai mici decit cele generale.
- Coloana taxelor preferentiale . Care se utiliziaza de tarile care creeaa grupuri economice
inchise precum si in relatiile cu tarile care sunt in curs de devoltare , si sunt destul de
scazute.
3. In functie de modul de stabilire a taxelor vamale conform careia tarifele pot fi impartite
in:
a)Tarif vamal general care consta in ansamblul taxelor vamale aplicabile marfurilor
importate sau exportate indifferent de statul din care provin sau care se importa si sunt
stabilite independent de catre stat.
b)Tariful vamal diferentiat este practicat din interese protectioniste ale economiei nationale
si are un regim superior tarifului vamal general. Acest tariff vamal se stabileste pentru
vinarile de marfuri numai in relatiile cu anumite state .
c)Tariful vamal conventional contine taxele vamale stabilite prin conventii intre state sau prin
clause ale diverselor acorduri privind toate importurile si exporturile de marfuri.
d)Tariful vamal preferential se aplica in toate stele contemporane si consta in practicarea de
taxe vamale in cuantumul reduse si in exceptarea de la plata taxelor vamale ale unor categorii
de marfuri. Un avantaj important al tarifelor vamale preferentiale il constituie posibilitatea de
negociere a concesiilor vamale precum si instituirea de discriminari in relatiile cu anumite
state .

Subiectul 4
Prin metode netarifare intelegem totalitatea mijloacelor de politica economica externa care
nu intra in grupa reglementarilor vamale tarifare dar sunt realizate in cadrul organizarii
administrative indeplinind rolul de regulator al circuitului de marfuri international.
Aplicarea metodelor netarifare este conditionata de faptul ca pe teritoriul national statul poate
stabili anumite reguli de introducere a marfurilor si serviciilor pe teritoriul vamal precum si
crearea unui climat favorabil pentru producatorii interni , inclusive pentru cei ce produc
marfuri destinate exportului.
Metodele netarifare se prezinta ca unul dintre cele mai effective elemente in realizarea
politicii economice externe (politicii vamale) din urmatoarele considerente:
a) Metodele netarifare de regula nu sunt conditionate de angajamente internationale .Din
considerentul dat volumul si metodologia aplicarii acestora integral este reglementata de
organele statale si sunt conditionate de reglementarile nationale .
b) Metodele netarifare sunt mai eficiente in realizarea sarcinilor politice respective.
c) Metodele netarifare aplica metoda conjuncturii create in economia mondiala si
reactionarea adegvata prin aprobarea masurilor necesare in vederea protejarii pietii
autohtone.
d) Metodele netarifare nu constituie o bariera impozabila suplimentara pentru consumatorul
intern.
Reglementarea netarifara a operatiunilor de import export prin licetiere si cotare.
Licentierea constituie totalitatea procedurilor de reglementare a activitatii de interprinzator
legate de eliberarea, reperfectarea, suspendarea, reinoirea si retragerea licentilor.
Prin licenta intelegem acel act administrative cu character permisiv , eliberat de autoritatea
de licentiere in procesul de reglementare a activitatii de interprinzator ce atesta dreptul
titularului de licenta de a desfasura pentru o perioada stabilita , genul de activitate indicat in
aceasta cu respectarea obligatore a conditiilor de licentiere.
Cotarea este stabilirea unor cote , cantitati de marfuri la importul sau exportul lor .
In RM. Importul si exportul se efectuiaza fara restrictii cantitative . Restrictii cantitative pot
fi stabilite de Guvern numai in cazuri exceptionale. Astfel Cotarea de cele mai dese ori se
face pentru marfurile strategice sau strict necesar local. Procedura cotarii se stabileste de
catre Guvern in fiecare an . Cotarea reprezinta limitarea de catre organelle statale a
exportului sau importului de marfuri intro anumita cantitate, volum sau valoare pentru o
anumita perioada de timp. In practica internationala sint folosite 2 tipuri ale cotarii:
1) Cota Generala care determina marimea importului sau exportului in unitati
cantitative sau valorice pentru o anumita perioada indifferent de faptul din ce tara
provine marfa sau unde aceasta urmeaza a fi exportata.
2) Cota Individuala care reprezinta acea cota stabilita pentru fiecare stat in paarte
de unde marfa este importata sau unde urmeaza a fi exportata.
Subiectu 5
Vezi - Legea cu privire la Tariful vamal!
Tara de origine a marfii se determina in scopul efectuarii unor masuri tarifare si netarifare ,
orientate spre reglemenatera introducerii marfurilor si scoaterii de pe teritoriul vamal.
Drept tara de origine a marfii se cnsidera tara in care ea a fost fabricate integral sau a fost supusa
unei prelucrari suficiente conform criteriilor stabilite.