Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraie

Subsemnatul(a)....................................., student(a) la Facultatea de ............................................. ,


nscut(a) la data de ............................. n localitatea .................... , cu domiciliul stabil n Romnia,
localitatea ............................... str..................................................................... judeul ............
telefon ............... e-mail ............................... cod potal .............. posesor al
Crii de Identitate seria ....... nr. ........... eliberat de ................. la data de .........,
CNP............ n calitate de titular al unei mobiliti de studiu LLP-ERASMUS n anul
academic

......................................

la

Universitatea

................................................,

ara ............................., in perioada ........................................., declar pe propria rspundere c nu am


folosit alte surse de finanare din programe europene pentru acoperirea cheltuielilor legate de
mobilitatea LLP-ERASMUS.
Nume: _____________________________
Semntura:__________________________
Data:_______________________________