Sunteți pe pagina 1din 2

Tema de casa 2 ANP: baze de numerație, coduri binare, aritmetica binara

Data:

NUME:

Tip formular: I

GRUPA/SPECIALIZARE:

1. Scrieţi primele 12 de numere zecimale in baza 2 si apoi in baza 16.

2. Convertiţi numărul zecimal 16025 in baza 2 si in baza 16.

3. Convertiţi următoarele numere binare in zecimal:

i. 1100110

ii. 11110000

4. Convertiţi următorul numere binare fracţionar in zecimal

i. 1001.0101

5. Găsiţi echivalentul zecimal al următoarelor numere:

i. (794) 8

ii. (B6C.F) 16

iii. (1AF2D) 16

6. Completaţi următoarea tabela:

 

Binar

Octal

Zecimal

Hexazecimal

10

2

       

7. Realizaţi operaţiile aritmetice indicate, presupunând ca numerele respective, fără semn,

sunt reprezentate in cod binar natural, pe 8 biţi (inclusiv rezultatul !):

i. 10111000 + 01000111=

ii. 01100110 – 11100100=

1

Tema de casa 2 ANP: baze de numerație, coduri binare, aritmetica binara

8. Realizaţi operaţiile aritmetice indicate presupunând ca numerele respective sunt

reprezentate ca întregi fără semn (cod binar natural), pe numărul de biţi indicat de pozitiile de bit vizibile:

i. 01100110 * 10100=

ii. 00011001 / 0100 =

9. Următoarele numere binare sunt reprezentate pe 8 biţi, cel mai semnificativ bit fiind bitul de semn (reprezentare in cod semn plus mărime). Pentru fiecare găsiţi echivalentul zecimal cu semn si calculaţi complementul fata de 1 si respectiv fata de 2.

i.

00001000

ii.

10011111

10.

Numerele următoare sunt reprezentate in cod binar complement fata de 2 , pe 8 biti.

Găsiţi echivalentul zecimal , inclusiv semnul.

i. 11111111

ii. 10000000

11. Realizaţi operaţiile aritmetice corespunzătoare in aritmetica complement fata de 2 pentru următoarele numere reprezentate in cod binar complement fata de 2, pe 8 biţi. Verificaţi convertind atât numerele cat si rezultatul in zecimal.

i.

01110110 – 00101100=

ii.

10011101 – 10100011=

12.

Reprezentați numărul zecimal 1277019 in următorul cod binar zecimal (CBZ):

i.

BCD(CBZ) 8421, format împachetat

2