Sunteți pe pagina 1din 7

Disciplina: Managementul Resurselor Umane, prof.dr. Adriana Prodan

1.Numele aplicaţiei

DIAGNOSTIC PRIVIND STRATEGIILE DE RESURSE UMANE

2. Obiectivul aplicaţiei / Competențe urmărite /formate

Obiectiv:

organizaţia X

Analiza

Competenţe:

activităţilor

din

managementul

resurselor

umane

la

capacitatea de a identifica punctele tari şi slabe ale activităţilor de MRU dintr-o organizaţie

capacitatea de a evalua avantajele şi dezavantajele strategiilor de MRU utilizând metoda comparaţiilor

abilităţi practice de observare-intervievare

abilităţi de anticipare

3. Etape de realizare

Etapa 1. Identificarea unei organizaţii şi a responsabilului/ilor de resurse umane Etapa 2. Stabilirea activităţilor de MRU care vor fi analizate Etapa 3. Observarea şi intervievarea responsabilului/managerilor pe baza unor instrumente (chestionare/interviuri) concepute de voi –vezi exemplu anexa1 Etapa 4. Identificarea punctelor tari si slabe pentru fiecare activitate, prin compararea cu alte studii pe organizaţii. Etapa 5. Evaluarea avantajelor şi dezavantajelor pentru strategiile de MRU utilizate în organizaţia analizată Etapa 6. Prezentarea scrisă a raportului responsabilului de Resurse Umane.

4. Metodologie folosită (descriere si adăugata la final / anexa)

Metode de analiză: documentarea în arhiva organizaţiei, observarea pe teren şi

interviul pe bază de chestionar/interviu. Un chestionar posibil este cel din

anexa1.

5. Rezultate finale aşteptate / conţinut raport de realizare a aplicaţiei

Rezultate aşteptate:lista strategiilor viabile pentru MRU în următorii 3 ani

Conţinut raport:

1.

Prezentarea structurii de RU a organizaţiei

2.

Listarea activităţilor studiate

3.

Prezentarea instrumentelor şi perioadei de analiză

4.

Listarea punctelor tari şi slabe pentru fiecare activitate

5.

Listarea avantajelor şi dezavantajelor strategiilor utilizate

6.

Listarea strategiilor din MRU pentru următorii 3 ani.

6. Criterii de evaluare a aplicaţiei / studenţilor:

claritatea definirii punctelor tari şi slabe ale activităţilor; 20%.

argumentarea avantajelor şi dezavantajelor strategiilor; 30%.

originalitatea instrumentelor; 15%.

respectarea termenului de depunere a aplicaţiei; 15%.

scrierea fără greşeli de ortografie şi gramatică a raportului; 20%.

7. Alte detalii:

aplicaţia poate fi abordată pe orice organizaţie cu nr. de angajaţi peste 10.

raportul aplicaţiei va avea maxim 2000 (TNR14) de cuvinte, fără chestionar.

aplicația va fi predată cu 7 zile înainte de examen.

Anexa 1. Diagnostic privind STRATEGIILE DE RESURSE UMANE

CHESTIONAR DE LUCRU

Solicitaţi răspunsurile la aceste întrebări managerului de RU sau persoanei care realizează acivităţile de MRU în organizaţia dv.

1. Care sunt principalele 3 obiective privind MRU ( activitatea de personal) în organizaţia dv. în următorii 3 ani?

A

B

C

Aveţi în organizaţie o

Da, scrisă

Da,

Nu

Nu ştiu

nescrisă

A misiune stabilită

B strategie de firmă

C strategie de MRU

3.Dacă există o strategie a firmei, responsabilul de la MRU a fost implicat în dezvoltarea ei sub forma: (dacă nu treceţi la următoarea întrebare)

A. consultare

A. consultare

implementare

implementare

nu a fost consultat

nu a fost consultat
Implicat de la bun început

Implicat de la bun început

4.Dacă există o strategie MRU, ea este transformată în obiective şi termene precise pentru departamentul personal? (dacă nu treceţi la următoarea întrebare)

Da

personal? (dacă nu treceţi la următoarea întrebare) Da Nu 5.Cui îi revine responsabilitatea pentru decizii în

Nu

(dacă nu treceţi la următoarea întrebare) Da Nu 5.Cui îi revine responsabilitatea pentru decizii în

5.Cui îi revine responsabilitatea pentru decizii în următoarele domenii?

Managemen

Mgt.linie+co

RU+consu

MRU

t de linie

nsultant RU

ltant

 

mg.linie

A plăţi şi beneficii

B recrutare şi

selecţie

C training şi dezvoltare

D relaţii de muncă

E sănătate+siguran ţă

F concedieri

5. Responsabilitatea managerului de linie s-a modificat în ultimii ani astfel :

A crescut

La fel

A

 

descrescut

A

plăţi şi beneficii

B

recrutare şi selecţie

C

training şi dezvoltare

D

relaţii de muncă

E

sănătate+siguran ţă

F

concedieri

6.

Este evaluată performanţa departamentului de resurse umane?

Da

Nu

Nu ştiu

departamentului de resurse umane? Da Nu Nu ştiu 7. Dacă da, care dintre criteriile următoare sunt

7. Dacă da, care dintre criteriile următoare sunt folosite? (Dacă nu treceţi la

următoarea întrebare)

Da

Nu

A. Numărul de angajaţi raportat la personalul managerial

A. Numărul de angajaţi raportat la personalul managerial
A. Numărul de angajaţi raportat la personalul managerial

B. Costul funcţiilor personale pe angajat

B. Costul funcţiilor personale pe angajat
B. Costul funcţiilor personale pe angajat

C. Numărul de recrutaţi

D. Numărul celor pregătiţi/perfecţionaţi

C. Numărul de recrutaţi D. Numărul celor pregătiţi/perfecţionaţi
C. Numărul de recrutaţi D. Numărul celor pregătiţi/perfecţionaţi
C. Numărul de recrutaţi D. Numărul celor pregătiţi/perfecţionaţi
C. Numărul de recrutaţi D. Numărul celor pregătiţi/perfecţionaţi
C. Numărul de recrutaţi D. Numărul celor pregătiţi/perfecţionaţi
C. Numărul de recrutaţi D. Numărul celor pregătiţi/perfecţionaţi

E. Performanţa raportată la buget

E. Performanţa raportată la buget
E. Performanţa raportată la buget

F. Performanţa raportată la obiective

F. Performanţa raportată la obiective
F. Performanţa raportată la obiective

G. Feedback-ul de la manageri

G. Feedback-ul de la manageri
G. Feedback-ul de la manageri

H.

Altele(specificaţi)

8.

Se ocupă cineva din firmă cu planificarea resurselor umane?

 

Da

Nu

din firmă cu planificarea resurselor umane?   Da Nu 9. Dacă da, se utilizează una sau
din firmă cu planificarea resurselor umane?   Da Nu 9. Dacă da, se utilizează una sau

9.

Dacă da, se utilizează una sau mai multe din metodele următoare?

A.

Recrutarea pentru a menţine procentele actuale de RU

Recrutarea pentru a menţine procentele actuale de RU

B. Prognoze privind competenţele de viitor

B. Prognoze privind competenţele de viitor

C. Prognoze privind vânzările/ afacerile sau serviciile

C. Prognoze privind vânzările/ afacerile sau serviciile

D. Analiza pieţii de muncă

D. Analiza pieţii de muncă

E. Altele (specificaţi)

10. Vă interesează şi folosiţi date din următoarele categorii despre resursele

umane pentru planificare?

Da

Nu

A.

Schimbarea managerilor

A. Schimbarea managerilor
A. Schimbarea managerilor

B.

C.

Profilul vârstei

Calificările şi salariile

B. C. Profilul vârstei Calificările şi salariile
B. C. Profilul vârstei Calificările şi salariile
B. C. Profilul vârstei Calificările şi salariile
B. C. Profilul vârstei Calificările şi salariile
B. C. Profilul vârstei Calificările şi salariile
B. C. Profilul vârstei Calificările şi salariile

D.

Absenteismul

11.Ca răspuns la schimbările demografice, la egalitatea de şanse sau la schimbările rapide ale competenţelor, monitorizaţi dacă au apărut modificări de efective cu privire la recrutare, pregătire şi/sau promovare .

Recrutare

Pregătire

Promovare

Nu ştiu

A.

Persoane cu dizabilităţi

B.

Femei

C.

Persoane din minorităţile etnice

12.

Cu cât timp înainte vă planificaţi necesarul de personal ? (Alegeţi o singură

opţiune)

A.

1 an sau mai puţin

A. 1 an sau mai puţin

B.

Mai mult 1 an până la 2 ani

B. Mai mult 1 an până la 2 ani

C.

Mai mult de 2 ani

C. Mai mult de 2 ani

D.

Nici o planificare

D. Nici o planificare

13. Care dintre funcţiile de la resurse umane/ personal fac parte din sistemul de bază computerizat

A.

Nu există sistem de informaţii despre personal

B.

Performanţele individuale ale angajaţilor

B. Performanţele individuale ale angajaţilor

C.

D.

Plăţile şi veniturile administrative

Absenţe şi demisii

C. D. Plăţile şi veniturile administrative Absenţe şi demisii
C. D. Plăţile şi veniturile administrative Absenţe şi demisii
C. D. Plăţile şi veniturile administrative Absenţe şi demisii

E.

Planificarea puterilor umane

F.

Recrutare şi selecţie

G.

Pregătire şi dezvoltare

H.

Performanţe

I. Evaluarea job-urilor J. Relaţiile industraiale

K. Altele (specificaţi)

14.Ce metode de recrutare a resurselor umane se utilizează frecvent în firma dv pentru a găsi oameni potriviţi?

   

Manageri

Tehnicieni

Administrativ

Executanţi

A

Din interior prin promovare

       

B

Publicitate la ziar

       

C

Prin pile, relaţii

       

D

Agenţii

       

guvernamentale

(AJFOM)

E

Firme private de recrutare

       

F

Internet

       

G

Ucenicia la locul de muncă

       

H

Prezentarea firmei în şcoli/univ

       

I

Altă metodă

       

15.Ce metode de selecţie a resurselor umane se utilizează frecvent în firma dv?

A.

CV

A. CV

B.

Interviul

B. Interviul

C.

Testare psiholgică

C. Testare psiholgică

D.

E.

F. Firme de selecţie

Referinţe

Teste de aptitudine

 
D. E. F. Firme de selecţie Referinţe Teste de aptitudine  
D. E. F. Firme de selecţie Referinţe Teste de aptitudine  
D. E. F. Firme de selecţie Referinţe Teste de aptitudine  
D. E. F. Firme de selecţie Referinţe Teste de aptitudine  

G.

Formular de candidatură realizat de firmă

G. Formular de candidatură realizat de firmă

K.

Altele (specificaţi)

16.

Câte zile (medie) de instruire/perfecţionare pe an realizează fiecare categorie

?

Management

zile/manager

Tehnic (specialişti)

zile/angajat

Administrativ

zile/angajat

Executanţi

zile/angajat

17.

Se realizează evaluarea sistematică a nevoilor de instruire?

Da

Da Nu Nu ştiu

Nu

Da Nu Nu ştiu

Nu ştiu

Da Nu Nu ştiu

15.Ce traininguri/instruiri veţi organiza în următorii 3 ani?

A. Afaceri/management

A. Afaceri/management

B. Computere şi IT

 
B. Computere şi IT  

C. Mediu şi sănătate

C. Mediu şi sănătate

D. Producţie

E. Marketing şi vânzări

D. Producţie E. Marketing şi vânzări
D. Producţie E. Marketing şi vânzări
D. Producţie E. Marketing şi vânzări

F. Resurse umane

 
F. Resurse umane  

G.

Servirea clienţilor

G. Servirea clienţilor

H.

Limbi străine

H. Limbi străine

K.

Altele (specificaţi

Firma are

Firma activează în domeniul Firma este localizată în oraşul Piaţa firmei este regională/local/naţională/europeană/globală (tăiaţi variantele nepotrivite)

angajaţi

(nr.)