Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1.Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Specializarea / Programul de studii
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studii II
2.5 Semestrul

Universitatea Apollonia din Iasi


Medicina Dentara/ DDP
Sanatate
Licenta
BFKTR

RECUPERARE IN TRAUMATOLOGIA SPORTIVA

I,I 2.6 Tipul de


I
evaluare
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn
6
din care: 3.2 curs
2
3.4 Total ore din planul de
42
din care: 3.5 curs
14
nvmnt

Sumativ
a

2.7 Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Distribuia fondului de timp


Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3. 9 Numrul de credite
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2.de
competene
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului

5.2. de desfurare a

Ob.

4
28
oreI
15
12
12
1
4
15
58
100
4

Sal dotat cu tabl i videoproiector


Studenii nu se vor prezenta la prelegeri, cu telefoanele
mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate
convorbirile telefonice n timpul cursului, nici prsirea de
ctre studeni a slii de curs n vederea prelurii apelurilor
telefonice personale;
Nu va fi tolerat ntrzierea studenilor la curs ntruct
aceasta se dovedete disruptiv la adresa procesului
educaional;
Echipamente specifice pentru kinetoterapie, ndrumar de lucrari

seminarului/laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
6.1.Competene profesionale

practice

Extinderea posibilitilor de interpretare i integrare a mai multor


modaliti de abordare a domeniului de profilaxie i recuperare sportiv
Generalizarea i sinteza valorilor teoretice rezultate din alte tiine
Crearea i aplicarea programelor de recurepare a sportivilor
Formarea unor atitudini pozitive fa de disciplin i motivarea studenilor
pentru studiu prin nelegerea rolului important al coninutului acesteia n
actvitatea lor individual i profesional
6.2.Competene transversale
Organizarea de activiti de recuperare fundamentate tiinific i practicaplicativ prin activiti specifice de design i programare a edinelor de
recuperare, pentru persoane cu niveluri diferite afectare, avnd la baz
cunotine, competene i abiliti dobndite prin parcurgerea disciplinei de
studiu
Respectarea normelor de etic i deontologie profesionala avnd la baz
cunotine, competene i abiliti dobndite prin parcurgerea disciplinei de
studiu
ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru
Operarea cu programe digitale , documentarea i comunicarea ntr-o limba
de circulaie internaional

Flexibilitate i adaptabilitate la munca de echip, prin realizarea de lucrri


practice simultane
Participarea cu lucrri la sesiuni tiinifice studeneti
Executarea sarcinilor profesionale conform cerinelor precizate i n
termenele impuse, urmrind un plan de lucru prestabilit i sub ndrumare
calificat, spre exemplu prin ntocmirea de referate
Dezvoltarea abilitilor practice utiliznd cele mai moderne metode,
tehnici de studiu, ct i aparatur performant
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Asigurarea i nsuirea noiunilor i cunotinelor teoretice i practice
disciplinei
privind recuperarea n activitile sportive i fizice, reunite ntr-o teorie
care fundamenteaz tiinific aceast activitate
7.2 Obiectivele specifice

Insuirea priceperilor i deprinderilor practice specifice recuperarii

medicale
Crearea i aplicarea programelor de profilaxie i recuperare
Extinderea posibilitilor de interpretare i integrare a mai
multor modaliti de abordare a domeniului

Intocmirea i urmrirea programelor de recuperare pentru diverse


afeciuni i zone topografice ale organismului.

8. Coninuturi
8. 1 Curs

Curs introductiv: rolul kinetoterapiei in prevenirea si


recuperarea traumatismelor sportive si a deficientelor
aparute ca urmare a practicilor sportive incorecte.
Structuri anatomice afectate in traumatismele

Metode de predare
prelegere-dezbatere

Observaii
2 ore

sportive; scurta prezentare anatomobiomecanica


. Clasificarea traumatismelor sportive: factori
favorizanti, factori declansanti, fiziopatologie, principii
generale de tratament
Macrotraumatismele: definitie, clasificare,
simptomatologie, recuperare.

prelegere-dezbatere

2 ore

. Afectiuni hiperfunctionale produse prin suprasolicitare


sportiva.
Afectiuni cronice post-micro sau macro-traumatisme:
clasificare, fiziopatologie, profilaxie,recuperare.

prelegere-dezbatere

2 ore

Deficiente fizice aparute la sportivi; principiile


tratamentului recuperator.
Principii generale de recuperare ale traumatismelor
sportive: obiective, durata,mijloace.

prelegere-dezbatere

2 ore

Metode pentru refacerea mobilitatii articulare si


flexibilitatii tesuturilor moi.
Metode pentru ameliorarea fortei si rezistentei
musculare.

prelegere-dezbatere

2 ore

Metode de mentinere si refacere ale capacitatii generale


de efort pentru sportivul traumatizat.

prelegere-dezbatere

2 ore

Tipuri de masaj (pre efort, intra efort, post efort). Relatia


cu specificul sportului .
Recuperarea
neuropsihica
in
sindroame
de
suprasolicitare; stari psihice limita, recuperarea traumei
psihice, post traumatice

prelegere-dezbatere

2 ore

Bibliografie
1. Ioan Dragan-

Medicina sportiva Ed. Medicala (Buc.) 2002


2. J.C. Chanussot , R.C. Danowski Reeducation en traumatologie du sport Vol. I et Vol. II Ed.
Masson 1997
3 .R. Danowski - J.C. Chanussot Traumatologie du Sport Ed. Masson 1993
4. David SUTHER LAND MUCKLE Injuries in sport Ed. Wright PSG Bristol-Londra-Boston
1982
5. Terry Canale James Beaty Campbells operative orthopaedics, eleventh edition Ed. Mosby
Elsevier part VIII Sports Medicine

6. Sbenghe, T. - Kinetoterapie profilactica, terapeutica si de recuperare, 1987.


7. Lillegard, W.A. - Handbook of sports medicine, 1993.
8. Rinderu ET, Ilinca I., 2005, Kinetoterapia in activitati sportive volum I
Bazele medicale ale efortului, Ed. Universitaria, Craiova, ; consultare biblioteca
on line UCV
8. 2 Seminar/laborator

1. Recuperarea anatomica si functionala a


principalelor structuri lezate in practica sportiva;
particularitati regionale.
2. Metode de investigare ale tonusului muscular si
fortei musculare.

3. Examenul clinic al dezvoltarii fizice: scop,


tehnica.
deficientelor fizice dobandite.
4. Recuperarea functionala a afectiunilor coloanei
vertebrale aparute prin practicarea incorecta a
sportului,
Recuperarea functionala a traumatismelor mb.
superior
Recuperarea functionala a traumatismelor mb.
inferior
5. Exercitii pentru dezvoltarea generala a toracelui,
exercitii de gimnastica respiratorie

6. Programe individualizate de antrenament in


scopul corectarii deficientelor fizice dobandite.

7.Programe de profilaxie a traumatismelor in sport

Metode de predare
Prezentri de cazuri
selectate Discuii

Observaii
4 ore

Prezentri de cazuri
selectate ,simulari de caz,
pacieni tratai de studeni,
stimularea gandirii logice a
studentilor
Prezentri de cazuri
selectate ,simulari de caz,
pacieni tratai de studeni,
stimularea gandirii logice a
studentilor
Prezentri de cazuri
selectate ,simulari de caz,
pacieni tratai de studeni,
stimularea gandirii logice a
studentilor

4 ore

Prezentri de cazuri
selectate ,simulari de caz,
pacieni tratai de studeni,
stimularea gandirii logice a
studentilor
Prezentri de cazuri
selectate ,simulari de caz,
pacieni tratai de studeni,
stimularea gandirii logice a
studentilor
Prezentri de cazuri
selectate ,simulari de caz,
pacieni tratai de studeni,
stimularea gandirii logice a
studentilor

4 ore

Bibliografie

- sub coordonare Avramescu (Rinderu) ET, 2005, Kinetoterapia in activitati


sportive volum II Investigatia medico-sportiva; Aplicatii ale teoriei in

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

practica, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti,


-sub coordonare ET Avramescu ; autor Ilona Ilinca et al, KINETOTERAPIA
IN ACTIVITATI SPORTIVE; publicare WEB site international
http://www.display.tuc.gr/Cerps; CD interactiv, Ed. Universitaria, 2007
- Dragan, I. - Medicina sportiva, 2002, Ed. Medicala
- Dragan, I. - Masaj - automasaj, 1995.

9. Coroborarea/validarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
n vederea schirii coninuturilor, alegerii metodelor de predare/nvare, titularul disciplinei a participat la
ntlniri cu: membrii departamentului Medicina Dentara din cadrul Facultatii de Medicina Dentara
,Universitatea Apollonia Iasi, membrii Consiliului Profesoral,cu Comisia Didactica ; precum i cu alte
cadre didactice din domeniu, titulare n alte instituii de nv mnt superior. ntlnirea a vizat identificarea
nevoilor i ateptrilor angajatorilor din domeniu i coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor
instituii de nvmnt superior.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1
Criterii
evaluare
Teste pe parcursul
semestrului

de

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din


nota final

Examen
50%

Evaluare final

10.5 Seminar/laborator

Activitate n cursul
semestrului
nsuirea problematicii
tratate in cadrul
laboratorului

Prezentare portofoliu
Prob practic

10%
40%

1.6 Standard minim de performan


Rrealizarea tratamentului kinetic pe baza recomandrii medicului de specialitate si efectuarea evaluri
funcionale (testing articular i muscular).

Data completrii

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de laborator / proiect

15.09.2014