Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.crt.

CRITERII ELIGIBLITATE INVESTITIE

1.este considerata o investitie initiala in favoarea unei


noi activitati economice

sa fie considerate investitii initiale, asa cum sunt definite


la art.1 lit.o) din Procedura privind acordarea ajutoarelor
de stat prevazuta la anexa nr.2, respective investitii
initiale in favoarea unei noi activitati economice, asa
cum sunt definite la art.1 lit. p) din Procedura privin
acordarea ajutoarelor de stat prevazuta la anexa nr.2, in
cazul intreprinderilor mari care realizeaza investitii in
regiunea Bucuresti-Ilfov

2.are o valoarea totala fara T.V.A de minimum 44


milioane de lei, mai exact 45 303 004 milioane de lei

sa aiba o valoare totala , fara T.V.A de minimum 44


milioane de lei, respective echivalentul a aproximativ 10
milioane euro

3.in acest sens este necesara prezentarea unui plan de


afaceri

sa isi demonstreze eficienta economica si viabilitatea pe


perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data
finalizarii acesteia conform planului de afaceri definit la
art 1. Lit y) din Procedura prevazuta in anexa nr.2

4.aceasta indeplineste conditiile referitoare la efectul


stimulativ, deoarece in lipsa ajutorului, activitatea nu
ar fi realizabila in regiunea respectiva

sa demonstreze indeplinirea conditiilor prevazute la


art.13 referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat

5.-dovada indeplinirii indicatorilor calitativi si


cantitativi

sa indeplineasca indicatorii indicatorii calitativi si


cantitativi prevazuti in anexa nr.3 la Procedura privind
acordarea ajutoarelor de stat

6. Genereaza contributii la dezvoltarea regionala prin plata de taxe si impozite la bugetul consolidat al statului si
la bugetele locale

7.Genereaza un efect multiplicator cuantificabil in economie prin antrenarea si a altor investitii conexe si
dezvoltarea furnizorilor locali de produse si servicii