Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE INVESTIII

Costuri eligibile
Cod unic

Categoria de cost

Cantitate

Pre unitar

Valoare total

5=3x4

Costuri pentru realizarea de investiii n active corporale


Realizare construcii

Centru balnear si hotel

8,077.00

1,650.00

Subtotal construcii

13,327,050.00
13,327,050.00

nchiriere construcii
Chirie obiectiv 1
Chirie obiectiv ...
Subtotal chirii
Instalaii tehnice, maini i
echipamente
Subtotal echipamente

#REF!

Costuri pentru realizarea de investiii n active necorporale


Activ necorporal 1
Activ necorporal ...
Subtotal active necorporale

Costuri pentru realizarea de investiii n alte active/costuri


Alte active/costuri 1
Alte active/costuri ...
Subtotal alte active

Total general

45,303,004.53

13,327,050.00

Diferenta neeligibila=5,608-1,650 lei/mp/ad= 3,958.89 lei


Valoarea eligibila= 8,077*1,650lei/mp/ad=13,327,050 lei
Valoarea neeligibila= 8,077*3958,89lei/mp/ad=31,975,954.53lei

VESTIII
- lei fr TVA-

gibile

Costuri neeligibile

Anul 1

Cantitate

Pre
unitar

Valoare total

2019

10

11 = 9 x 10

8,077.00

3,958.89

31,975,954.53

13,327,050.00

#REF!

13,327,050.00

31,975,954.53

Grafic de realizare a
investiiei
- lei fr TVA-

Valoare total a
investiiei
45303004.53

valoarea totala a investitiei


se incadreaza in cerinta de
eligibilitate din HG>44
milioane de lei fara TVA

2019
45303004.53

valoarea maxima a ajutorului de stat in regiunea Sibiu=50% raportat la valoarea totala a costurilo
ajutorul de stat pe care il poate obtine primaria=0,5*13,327,050.00=6,663,532.00 lei

la valoarea totala a costurilor eligibile

6,663,532.00 lei