Sunteți pe pagina 1din 5

Conducerea laboratorului de tehnica dentara pe baza de buget

Laborator de Tehnica Dentara ,,Mary Dent .

650
1500
290

125
0
199
410
90

Cheltuieli materiale
MAI IUN Total
trimestru
II
125 125 3750
0
0
189 192 580
-------- 410
80
60
230

60
50
9
90

150
150
34
370

80
80
19
210

55
25
12
190

45
25
6
195

180
130
37
595

120
25
11
200

100
50
5
230

80
25
9
190

200
100
25
620

30
20
26
170

20
20
20
100

20
80
50
145

70
120
96
415

600
500
200
2000

1200

800

3000

800

750

600

2150

500

450

400

1350

500

400

600

1500

8000

133

120

170

290

60

80

90

230

50

80

60

190

90

100

100

290

1000

356

184

210

750

299

192

189

680

300

199

189

688

276

260

256

882

3000

145

130

125

400

120

150

100

370

90

89

70

249

100

50

31

181

1200

120
125
20

133
120
11

170
130
22

290
375
53

60
140
15

90
100
23

80
120
41

230
360
79

20
125
19

110
100
15

60
145
12

190
370
46

100
150
60

90
100
27

100
145
35

290
395
122

1000
1500
300

230
4590

110
4348

80
3933

420
12472

123
395
5

111
329
7

93
308
6

327
9748

192
317
1

85
3012

79
322
9

356
9312

80
369
8

70
3407

53
378
1

203
10976

900
42700

Nr.
Crt.

Denumirea
articolului

IAN

FEB

MA
R

1.

Chirie

1250

1250

1250

Total
trimestr
uI
3750

2.
3.
4.

256
550
120

210
500
170

184
450
133

50
40
15
180

40
60
10
100

1000

12.

Eng. electrica
Eng. termica
Alte cheltuieli
aferente
Apa
Telefon
Corespondenta
Echipamente de
lucru
Materiale
aparatura
Materiale
instrumentar
Materiale
consumabile
Materiale imobilier

13.
14.
15.

Medicamente
Transport
Formulare de lucru

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

16. Marketing
Total cheltuieli materiale

APR

IUL

AU
G

SEP

125
0
189
----80

1250
199
----50

125
0
200
400
60

Total
trimestru
III
3750

OC
T

NOE

DE
C

1250

588
400
190

125
0
256
490
100

260
550
90

125
0
266
550
100

Total
trimestru
IV
3750

Total
2014

782
1590
290

2600
3900
1000

15000

150
375

125
0
80
140

Cheltuieli de personal
MAI IUN Total
IUL
trimestru
II
125 125 3750
125
0
0
0
25
25
130
25
100 120 360
125

123

472

152

144

125

421

109

127

90

326

131

150

200

481

1700

1553

4747

162
2

151
9

152
0

4661

150
9

1527

151
0

4546

155
1

1520

167
5

4746

18700

Nr.
Crt.

Denumireaarticolulu
i

IAN

FEB

MA
R

1.

Colaboratori
Stimulente
Asigurari diverse

125
0
60
120

1250

2.
3.

125
0
40
125

Total
trimestru
I
3750

50
130

189

160

160
4

159
0

4.

Alte cheltuieli de
personal
Total cheltuieli personal

Nr.
Crt
.
1.

Denumirea articolului

Degradari/distrugeribunur
i
2.
Lucrari compromise
3.
Contributii diverse
Total pierderi

IA
N

FE
B

MA
R

120

133

125
100
345

120
120
373

APR

AP
R

MA
I

170

Total
trimestru
I
290

60

90

130
80
380

375
300
965

140
80
280

100
75
265

Pierderi
IU
Total
N
trimestru
II
80
230
120
60
260

360
215
805

AU
G

SEP

1250
50
100

125
0
25
145

IU
L

AU
G

SE
P

20

110

125
50
195

100
45
255

Total
trimestru
III
3750

OC
T

NOE

DE
C

1250

100
370

125
0
20
150

20
100

125
0
80
145

OC
T

NO
E

DE
C

60

Total
trimestru
III
190

100

90

145
40
245

370
135
695

150
50
300

100
40
230

Total
trimestru
IV
3750

Total
2014

120
395

500
1500

15000

Total
2014

100

Total
trimestru
IV
290

145
60
305

395
150
835

1500
800
3300

1000

Nr.
Crt
.
1.

Denumirea
articolului

Proteza
acrilica
totala
2.
Proteza
acrilica
partiala
3.
Proteze
metaloceramice
4.
Proteze
metalocompozite
5.
Proteze
scheletizate
6.
Aparate
ortodontice
7.
Proteze
chirurgicale
8.
Debitor
(sume in
curs de
incasat)
Total venituri pe
tipuri de lucrari

APR

900

Total
trimestru
I
3700

2100

Venituri pe tipuri de lucrari


MAI
IUN
Total
IUL
AUG
trimestru
II
1900 1950 5950
2000 2300

900

1700

5735

900

1000

1800

3700

2000

1900

210
0

1000

5000

2400

2800

2200

7400

1250

130
0

1450

4000

2000

1750

1900

1100

130
0
1100

900

3300

1900

2200

890

3110

1250

130
0

1450

4030

1750

IAN

FEB

MA
R

1800

100
0

2300

1120
1280

SEP

OC
T

NO
E

DEC

1900

Total
trimestru
III
6200

Total
2014

1450

Total
trimestru
IV
4150

170
0

1000

2200

1950

6150

1180

1400

835

3415

19000

2900

3000

2880

8780

279
0

2330

2500

7620

28800

5650

1800

2100

1750

5650

390

300

1000

1690

16990

2400

6500

2300

2500

2400

7200

3000

3500

8500

25500

1400

1500

3800

200
0
800

1150

1230

3630

900

960

1100

2860

13400

2000

2100

5850

1900

2200

2000

6100

700

500

620

1820

17800

20000

------

1075
0

900
0

8290

28875

1230
0

1280
0

1358
0

38680

1380
0

1570
0

1438
0

43800

956
0

9490

11005

Determinarea rezultatelor
venituri cheltuieli = profit brut/an

Total cheltuieli - 64700

Profit brut = 76790/an

Total venituri 141490

Profit net = 76790 76790*30% ( 23037) = 53753/ an

30055

141490

profit brut impozit(30%) = profit net/an

Profit net / luna = 4479