Sunteți pe pagina 1din 20

Tema 1: Introducere in dr.proprietatii intelectuale.

Sistemul si principiile dreptului de


proprietate intelectuala
1. Notiunea de DPI. Obiectul DPI
2. Sistemul DPI
3. Principiile DPI
4. Izvoarele DPI
5. Organizatiile nationale si internationale imputernicite in promovarea si protectia proprietatii
intelectuale
agepi.gov.md
Actele normative:
Constitutia RM
Codul cu privire la stiinta si inovare din 30.07.2004
Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe dr.de autor din 01.01.2011
Hotarirea Guvernului cu privire la aprobarea statutului si structurii AGEPI(agentia de stat pt
proprietate intelectuala) din 17.12.2004
Hotarirea Guvernului cu privire la crearea intreprinderii de stat AGEPI din 17.09.2004
Conventia de la Paris privind protectia prorpietatii industriale din 1883
Conventia de la Berna privind protectia operelor literare si artistice din 1886
1) Proprietate intelectuala totalitatea produselor(bunurilor) de ordin imaterial sau incorporal
ale creativitatii umane, utilizarea eficienta si reproducerea continua a carora sunt asigurate
printr-un sistem de protectie bazat pe acordarea drepturilor exclusive asupra acestora pe o
anumita perioada de timp.
Dreptul proprietatii intelectuale ansamblul normelor juridice ce reglementeaza relatiile sociale
care apar in procesul de creare, valorificare, protectie si aparare a rezultatelor activitatii intelectuale,
inclusiv si a mijloacelor de individualizare a produselor, serviciilor si participantilor la circuitul
comercial.
Pentru ca o reglementare legala in domeniul proprietatii intelectuale sa apara, trebuiau intrunite mai
multe conditii:
Dezvoltarea constiintei, culturii, care ar conditiona necesitatea utilizarii si difuzarii sau
distribuirii operelor
Aparitia unor mijloace tehnice care ar facilita multiplicarea operelor la o larga difuzare a
acestora
Una dintre aceste conditii a fost intrunita in anul 1445 cind a fost inventat tiparul de catre Iohanes
Gutenberg. Prima incercare de reglementare in domeniu a fost in 1474, actul numit Parte Veneziana
adoptat de catre senatul republicii Venetia. O alta incercare de reglementare juridica a fost in 1709 in
care a fost adoptat statutul reginii Ana, fiind adoptat in Anglia si stabilind un termen de protectie a
dreptului de autor pe o perioada de 21 ani, ulterior acest termen fiind prelungit la 28 de ani.
Pe plan national, prima reglementare a fost Hotarirea Guvernului cu privire la protectia proprietatii
industriale din 1993. In 1994 a fost adoptata Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe,
ulterior auf sot adoptate: Legea privind brevetele de inventie, Legea privind marcile si denumirile de
origine a productiilor, Legea privind protectia desenelor si modelelor industriale. Din 2007 sau

modificat toate actele normative in legatura cu uniformizarea, UE. Unicul act care e nemodificat:
Legea privind tipografia
Pe plan intenrational:
I.
Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale 1883
II.
Conventia de la Berna privind protectia operelor literare si artistice 1886
III.
BIRPI biroul international reunit pentru proprietate intelectuala(este constituit in 1893),
care avea drept scop administrarea conventiei de la Paris si de la Berna
IV. BIRPI este inlocuit cu OMPI- organizatia mondiala pt proprietatea intelectuala 1967, care
avea drept scop incurajarea si promovarea proprietatii intelectuale oriunde in lume
2) Sistemul DPI ierarhizare intre institutii in dependenta de anumite criterii
a) Dr.de autor si dr.conexe
Dr.de autor- dr.asupra operelor literare, operelor stiintifice si artistice
Dr.conexe- dr.interpetilor, dr.producatorilor de fonograme, dr.producatorilor de
videograme si dr.organizatiilor de difuziune
b) Dr.proprietatii industriale
Creatiile tehnice sau estetice- inventiile, desenele si modelele industriale
Mijloacele de individualizare a produselor, serviciilor si participantilor la circuitul
comercial- marca, denumirea de firma, denumirea de origine a produselor(DOP),
indicatiile geografice(IG), specialitatile traditionale garantate(STG), numele de
domen(ex:www.ok.ru)
Obiectele netraditionale- soiurile de plante, concurenta neloiala, topografiile
circuitelor integrate, secretul comercial(know how)
Deosebirea esentiala intre aceste 2 subsisteme este : in cazul dr de autor si dr conexe nu sunt
necesare careva formalitati cum ar fi inregistrarea sau publicarea, iar in cazul dr proprietatii
industriale- este necesara inregistrarea acestora pt asigurarea protectiei. Exceptie: desenele si
modelele industriale,care sunt protejate atit prin inregistrare, cit si fara inregistrare.
3)
o
o
-

Principiile:
Generale(legalitatii, echitatii, neretroactivitatii legii, etc.)
Speciale:
Libertatii activitatii de creatie cnf art.33 Constitutie, libertatea creatiei artistice si stiintifice
este garantata, creatia nu este supusa cenzurii si oricarui cetatean ii este garantata libertatea
opiniei, precum si libertatea exprimarii in public prin cuvint, imagine saucalt mijloc
- Corelarii intereselor autorului cu cele ale societatii astfel incit libertatea exprimarii nu
poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul unei alte persoane la viziunea proprie
- Stimularii morale si materiale a autorului, care reflecta 2 aspecte:
*stimularea morala acordarea diferitor titluri onorifice(artist al poporului, om emerit);
organizarea diferitor concursuri marca comerciala a anului, medalia de aur aunpi,
inventator remarcabil, intreprindere inovatoate, etc.
*stimularea materiala acordarea diferitor remuneratii de autor(remuneratia compensatorie
pt copia privata, remuneratia pt valorificarea operelor in scopuri ambientale
- principiul dreptului de prioritate - principiul independetei marcilor o marca inregistrata pe un teritoriul unui stat este
independenta de marca inregistrata in alt stat
-principiul independentei inventiilor

4. Izvoarele
Nationale :
Constitutia RM
Codul cu privire la stiinta si inovare
Codul Civil
CPC
CP
Cod Contraventional
Cod Vamal
Codul. Muncii
Legi specifice: Legea cu privire la dreptul de autor si drepturile conexe; Legea cu privire la
difuzarea exemplarelor de opere si fonograme;

5. Organizatiile nationale si internationale


Organizatiile nationale:
AGEPI s-a creat in 1992, Agentia de stat pt protectia proprietatii industriale
ADA 1994, Agentia de stat pt dr.de autor
In 2004 au fuzionat aceste 2 agentii si au creat AGEPI de astazi(Agentia de stat pt proprietate
intelectuala)
Particularitatile AGEPI:
- Are statut de p.j.,intreprindere de stat
- Se bazeaza pe principiile autogestiunii si autofinantarii
Atributiile AGEPI:
- Asigura protectia juridica a obiectelor de proprietate intelectuala pe teritoriul RM
- Actioneaza in calitate de oficiu receptor in cazul inregistrarii internationale a obiectelor de
proprietate intelectuala
- Elaboreaza propuneri privind cadrul normativ legal si politica de stat in domeniul proprietatii
- Elibereaza titluri de protectie(certificat de inregistrare, brevet de inventie, etc.)
- Reprezinta RM la organizatiile internationale
- Acorda asistenta juridica autorilor si titularilor dr.de autor
- Elibereaza marcaje de control pt distribuirea exemplarelor de opere
- Etc.
Structura AGEPI:
I.
Directorul general numit si eliberat din functie de Guvern la propunerea Prim-ministrului
II.
Vicedirectorul general (2la numar), numiti si eliberati din functie de catre Guvern la
propunerea Directorului general
III.
Departamente juridic, marci si desene industriale, inventii si soiuri de plante, dr.de autor si
dr.conexe s.a.
IV. Comisia de contestatie a AGEPI

Comisia Nationala pt Proprietatea intelectuala organ consultativ pe linga Guvern, format in


scopul coordonarii si asigurarii interactiunii ministerelor, a autoritatilor administrative centrale si
titularilor drepturilor asurpa obiectelor de proprietate intelectuala in activitati orientate spre:
dezvoltarea si consolidarea sistemului national de proprietate intelectuala; combaterea si prevenirea
incalcarii drepturlui de autor; lupta cu contrafacerea, comercializarea si importul pe teritoriul RM a
produselor contrafacute.
Organizatiile de gestiune colectiva a dr.patrimoniale de autor:(OGC)
- ASDAC(Asociatia pt drepturi de autor si conexe)
- ANCO( Asociatia nationala operate)
- ORDA( Oficiul republican pt drepturile de autor)
- ANPCI( Asociatia nationala pt protectia creatiei intelectuale)
- AO( Asociatia obsteasca Repromold)
Uniunea inventatorilor si rationalizatorilor; Uniunea scriitorilor; Instantele de judecata; Organul
vamal care are drept scop asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala la frontiera.
Pe plan international:
OMPI organizatia mondiala de proprietate intelectuala. A devenit agentie specializata A1 in
urma unui acord semnat cu Natiunile Unite, acord intrat in vigoare la 17.12.1974.Structura
organizatorica a OMPI:
1.Adunarea Generala organul suprem si este format din statele membre ale OMPI.
In atributii intra:
- numeste directorul general la propunerea comitetulu ide coordonare
- Desemneaza statele membre a OMPI
- Revizuieste si aproba rapoartele comitetului de coordonare si ale directorului general
2.Comitetul de coordonare organul consultativ in probleme de interes general si organul
executiv al adunarii generale.
Particularitatile Comitetului de coordonare:
*este format din membrii comitetului executiv al Uniunii de la Paris si al Uniunii de la Berna
*pregateste proiectul ordinii de zi a Adunarii Generale
*acorda consultanta diferitor organe ale Uniunilor mentionate si ale OMPI
3.Biroul international al OMPI(Secretariatul)
OMC- organizatia mondiala a comertului;
Tema 2: Consideratii generale privind dreptul de autor in RM
1) Intriducere in teoria dr.de autor. Natura juridica a dr.de autor.
2) Obiectul dr.de autor. Conditiile de protectie a operelor
3) Clasificarea operelor in dependenta de mai multe criterii
4) Categoriile de opere protejate prin dreptul de autor. Operele excluse de la protectie.
5) Subiectii dr.de autor
1. Introducere in teoria dr.de autor
Dr.de autor 2 sensuri: sens obiectiv : ansamblul n.j. ce reglementeaza relatiile sociale care apar in
legatura cu crearea, protectia, valorificarea si apararea dr.asupra operelor ce apartin genului artistic,
literar sau stiintific; sens subiectiv: reprezinta acea masura de conduita libera oferita de catre
legislatia in vigoare a autorului in limitele careia acesta poate efectua anumite actiuni vizavi de

opera sa, precum si de a interzice tertelor persoane savirsirea anumitor actiuni in privinta aceleiasi
opere fara consimtamintul lui.
Opera cnf. Art.3 al Legii cu privire la dr.de autor, este rezultatul creatiei intelectuale, originale, in
domeniul literaturii, artei sau stiintei, indiferent de mijloacele de creare, de modul concret si de
forma de exprimare, indiferent de valoarea si importanta acesteia.
Particularitatile operei:
- Trebuie sa apartina unuia dintre urmatoarele genuri: artistic, stiintific sau literar
- Trebuie sa fie un rezultat al creatiei intelectuale originale. Prin originalitate intelegem
operele care poarta amprenta personalitatii autorului
- Trebuie sa aiba o forma obiectiva de exprimare(art.7 alin.1 al Legii)
- Opera este obiect al dr.de autor, nefiind necesare careva formalitati precum inregistrarea sau
publicarea acesteia(art.5 alin.2 al. Legii)
- Opera se protejeaza indiferent de valoare si importanta acesteia. Astfel legiuitorul nu
stabileste careva distinctii privind determinarea valorii operei, fiind protejate operele lungi
sau scurte, finisate sau nefinisate, produse ale geniului sau ale spiritelor simple.
Natura juridica a dr.de autor :
1 teorie dr.de autor este un dr.de proprietate. Adeptii acestei teorii sustin ca dr.autorului asupra
operei sale sunt asimilate dr.de proprietate. Creatia intelectuala fiind considerata cea mai sacra si
personala dintre toate proprietatile. Aceasta teorie a fost criticata din mai multe considerente:
- Dr.subiectiv de proprietate are ca obiect bunurile materiale, spre deosebire de dr.de autor care
are ca obiect bunurile imateriale sau incorporale
- Termenul de protectie a dr.de autor este limitat(pe tot parcursul vietii autorului + 70 de ani de
la intii ianuarie a anului ulterior decesului, ca regula generala), pe cind dr.de proprietate nu
cunoaste o limita in timp
2 teorie dr.de autor este un dr.de clientela. Adeptii sustin ca dr.recunoscute autorului contribuie la
formarea unei clientele care favorizeaza acestuia anumite avantaje patrimoniale.
3 teorie dr.de autor este un dr.al personalitatii. Cnf acestei teorii, opera nu reprezinta altceva, decit
o continuare a personalitatii autorului. Adversarii acestei teorii sustin ca ea urmareste subordonarea
dr.patrimoniale elementului moral. Astfel opera intr-adevar este exprimarea gindirii autorului, doar
ca ea apartine autorului in exclusivitate atit timp cit nu are o forma obiectiva de exprimare. Din
momentul in care opera imbraca o forma obiectiva de exprimare, fie verbala, fie scrisa, ea isi
urmareste propriul destin fiind detasata de autorul.
4 teorie teoria monista. Cnf careia dr.de autor este un dr.complex, in continutul careia se include
atit dr.patrimoniale cit si dr.nepatrimoniale. Adeptii sustin ca legatura dintre autor si opera este atit
de puternica, incit nu putem disocia drepturile morale de cele patrimoniale.
5 teorie teoria dualista. Cnf careia dr.de autor este un dr.personal nepatrimonial cu consecinte
patrimoniale. Argumentele pro:
- Dr.morale protejeaza legatura dintre autor-opera, pe cind dr.patrimoniale satisfac interesele
materiale ale acestuia
- Dr.morale apar inaintea dr.patrimoniale, adica odata cu crearea operei(forma obiectiva de
exprimare), pe cind dr.patrimoniale apar o data cu exercitarea dr.de divulgare a autorului
- Termenul de protectie a dr.patrimoniale este cnf regulii generale(art.23), pe cind dr.morale nu
au o limita in timp.
2. Conditiile de protectie

Obiect al dr.de autor opera ce imbraca o anumita forma obiectiva de exprimare


Corelatia dintre opera, ca bun material si obiectul material in care este incorporat este prevazuta de
art.5 alin.4 al Legii, cnf caruia dr.de autor nu depinde de dr.de proprietate asupra obiectului material
care si-a gasit expresie opera respectiva. Din faptul procurarii obiectului material, nu inseamna
inzestararea cu careva drepturi de autor.
Conditiile de protectie a operelor:
Obligatorii:
- Opera trebuie sa apartina unuia din cele 3 genuri(luterar, artistic sau stiintific)
- Opera trebuie sa fie un rezultat al creatiei intelectuale originale(art.3)
- Opera trebuie sa aiba o forma obiectiva de exprimare(trebuie sa fie detasata de gindirea
umana)
Neobligatorii:
- Publicarea operei(oferirea de exempalre publicului intr-un nr suficient pt a satisface cerintele
sau necesitatile resonabile ale publicului)
- Inregistrarea operei( are loc prin depunerea unei cereri la AGEPI). Inregistrarea are loc in
baza Hot Guv privind inregistrarea de stat al obiectului dr de autor si dr conexe, 2012. Cnf
art.9 al.(6), autorul poate sa isi inregistreze opera sa prin depunerea unii cereri la AGEPI. In
termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, AGEPI adopta decizia de respingere a
cererii sau de inregistrare a operei si elibereaza certificatul de inregistrare. Cnf art.9 al.(7),
certificatul de inregistrare nu poate servi drept prezumtie a paternitatii, doar in caz de litigiu,
instanta de judecata poate recunoaste acest certificat drept prezumtia paternitatii in cazul in
care nu se va dovedi contrariul(prezumtia relativa).
Pt a informa publicul privind drepturile sale, autorul utilizeaza urmatorul semn(c in cerculet). Lipsa
sau prezenta acestuia nu lipseste opera de protectie sau nu confera o protectie suplimentara.
Pt drepturile conexe p in cerculet
3. Clasificarea operelor
Dupa domeniul de creatie intelectuala
- Opere literare creatiile in care ideile, gindurile sau conceptiile sau sentimentele isi gasesc
expresie prin cuvinte scrise sau rostite(romane, poezii, programe de calculator art.7 al.
(1)lit.b)
- Operele stiintifice domeniu al activitatii omenesti, indreptat spre elaborarea si
sistematizarea cunostintelor obiective despre lumea inconjuratoare(cursuri universitare, teze,
licenta, master, doctorat)
- Operele artistice creatiile care necesita un anumit nivel de maestrie in domeniul
arhitecturii, sculpturii, muzicii, fiind directionate spre sistemele estetice ale omului bazinduse mai mult pe sensibilitate si mai putin pe ratiune(opere de arta plastica, opere audiovizuale,
opere muzicale)
Dupa nr de autori
- Opere create de un singur autor
- Opere comune(art.13 al Legii) opera creata in rezultatul unei activitati creatoare comune a
doua sau mai multe persoane care realizeaza o opera unitara si poate fi:
*divizibila opera in care fiecare autor isi poate exercita drepturile asupra contributiei sale fara
a aduce atingere sensului sau integritatii operei(manuale in care fiecare capitol e scris de autori
diferiti)

*indivizibila opera privita ca un tot intreg in care folosirea unei parti conditioneaza pierderea
sensului si valorii sociale a operei in intregime(dr.afacerilor N.Rosca si Sergiu Baies)
- Opere colective art.3 si art.15 al Legii opera creata prin efortul creativ a 2 sau mai multe
persoane din initiativa si numele unei persoane fizice sau juridice si urmeaza sa fie publicata sub
numele persoanei fizice sau juridice din initiativa careia a fost realizata(ziare, reviste, dictionare,
enciclopedii si alte publicatii periodice)
Dupa gradul de spontanietate in creatie
- Opere create din proprie intiativa
- Opere realizate la comanda operele realizate de catre autor in schimbul unei remuneratii in
rezultatul careia drepturile patrimoniale asupra operei trec la persoana care a solicitat
comanda, daca nu exista o prevedere contractuala contrarie( sesiuni foto, compozitie
muzicala)
- Opere create in exercitarea atributiilor de serviciu(art.14 al Legii)
Dupa gradul de originalitate
- Operele care nu se alfa intr-un raport de dependenta fata o alta opera preexistenta
- Operele derivate(art.16 din Lege)
Particularitatile operelor derivate:
1) Se realizeaza doar cu acordul titularului dreptului de autor asupra operei originale
2) Dreptul de autor asupra traducerii nu trebuie sa prejudicieze drepturile autorului operei
originale
3) Realizarea unei opere derivate nu reprezinta un impediment pt alte persoane de a realiza cu
consimtamintul autorului traducerea, transformarea sau adaptarea aceleiasi opere
- Opere integrante(art.17 al Legii) culegerile de opere literare si artistice sau stiintifice,
compilatiile sau sistematizarile de date si informatii pot constituti obiect al dreptului de autor
cu conditia ca din considerentul de selectare si sitematizare a datelor reprezinta rezultate ale
creatiei intelectuale(enciclopedii, antologii, baze de date)
Particularitatile operelor integrante:
1) Se bazeaza pe una sau maim multe preexistente
2) Se bazeaza pe informatii, date, cifre in cazul in care selectarea si sistematizarea presupune un
effort al creatiei intelectuale
3) Se realizeaza doar cu acordul autorilor operei originale care stau la baza operei integrante
Dupa faptul plubicarii sau nepublicarii operei
- Opere nepublicate operele pt care autorul nu si-a exercitat dreptul de divulgare
- Operele publicate in timpul vietii autorului
- Operele postume operele publicate dupa decesul autorului
Cnf art. 45 al Legii, operele care au fost publicate pt prima data dupa expirarea termenului de
protectie a dr de autor, vor beneficia de o protectie echivalenta cu cea a dr patrimoniale de autor pe o
perioada de 25 ani de la data publicarii legale a operei.
4. Categoriile de opere
Operele de arta plastica(picturi, sculpturi, etc.)
Particularitatile operelor de arta palstica:

1) E un fenomenom polivalent si multifunctional avind o dubla existenta atit in calitate de


creatie intelectuala, protejata printr-un drept special(dr.de autor), cit si in calitate de bun
protejat prin dreptul comun(dr.civil)
2) Principiul executiei personale
3) Legatura indisolubila cu obiectul material in care este incorporat. Cnf art.5 al(4) dr de autor
asupra unei opere nu depinde de dreptul de proprietate in care si-a gasit expresie opera
respectiva. Din faptul procurarii obiectului material, nu inseamna inzestrarea cu careva
drepturi de autor.
Drepturile suplimentare operelor de arta plastica:
- dr.de acces(art.19 al Legii) autorul are dreptul sa ceara proprietarului sa ii permita accesul
la opera sa inclusiv pentru a o reproduce;
- dr.de suita(art.20) drept patrimonial, conforma caruia autorul sau titularul dreptului de
autor(mostenitorul) poate primi o remuneratie in fiecare caz de revinzare acoperei de arta
plastica daca sunt intrunite urmatoarele conditii:
*este un act de revinzare(vinzarea ulterioara primei vinzari)
*daca pretul de revinzare depaseste 20 salarii minime
*revinzarea are un caracter public(licitatii, galerii, saloane de arta)
*revinzarea se refera la operele originale de arta(opere create personal de artist sau reprezinta
exemplare considerate drept opere originale)
*este un drept inalienabil pt durata vietii autorului si trece doar la succesorii legali sau sau
testamentari pt durata de protectie a dr.patrimoniale
*se exercita numai prin intermediul organizatiilor de gestiune colectiva a dr.patrimoniale de
autor(OGC)
Regimul juridic al operelor fotografice(art.21)
Particularitati:
1) opera fotografica ce contine portretul sau imaginea unei persoane. Pt valorificarea acestei
opere, autorul trebuie sa solicite consimtamintul persoanei din imagine. Exceptii:
- daca imaginea persoanei este un element al unei imagini din ansamblu
- Daca persoana este general cunoscuta si este fotografiata cu prilejul activitatilor sale publice
- Daca persoana este un model de profesie si a primit sau nu a primit remuneratie pt a poza
2) Transmiterea negativului sau altor fixari similare care ne permite sa realizam mai multe
exemplare ale operei se presupune transmiterea drepturilor patrimoniale asupra operei
fotografice, daca nu exista o prevedere contractuala contrarie
3) Autorul operei fotografice beneficiaza de dreptul suplimentar dreptul de suita
4) In cazul realizarii unei opere fotografice la comanda, daca nu exista prevedere contractuala
contrarie si opera fotografica contine imaginea unei persoane, aceasta poate fi valorificata de
catre persoana din imagine prin reproducere si plasarea operei in regim interactiv(internet)
Operele audiovizuale(art.18) operele formate dintr-o serie de cadre coerente insotite sau nu de
sunet, care creaza impresia miscarii si sunt destinate perceperii vizuale si auditive(filme,
videoclipuri, desene animate,etc,)
Autori ai operelor audiovizuale sunt:
1) Regizorul
2) Operatorul
3) Pictorul scenograf
4) Compozitorul
5) Autorul dialogului
6) Scenaristul sau autorul scenariului

Persoana, autor al unei opere, create anterior, care a fost inclusa in opera audiovizuala, va avea
calitatea de coautor al acesteia.
Operele de arta aplicata si operele de arhitectura(art.22)
Opered e arta aplicata reprezinta aspectul exterior al unui produs, rezultat din caracteristicile
liniilor, contururilor sau ornementatii produselor in sine(bijuterii, jucarii, creatii vestimentare).
In calitate de opere de arhitectura pot fi protejate:
1) Proiectele de arhitectura si documentatia tehnica care sta la baza elaborarii acestor proiecte
2) Obiectele de arhitectura
3) Proiectele de complexe arhitecturale
Hotelul Jazz, teren de joc(in Buletinul pt obiectele de proprietate intelectuala)
Cnf art.7 al(2) obiect al dreptului de autor sunt operele de arta horticola(ex:proiectul de amenajare
a unui parc, programele de calculator, bazele de date etc.)
Categoriile de opere excluse de la protectia dr.de autor art.9
5. Subiectii dreptului de autor
Autorul cnf. Art. 3 este persoana fizica, prin efortul creator al caruia a fost realizata opera.
Persoana sub numele caruia se aduce la cunostinta publicului pt prima data opera se prezuma a fi
autorul acesteia.
Subiectii dr.de autor pot fi impartiti in doua categorii:
I. Subiectii primari autorul
II. Subiectii derivati sau secundari, este titularul dr.de autor care a obtinut dr.asupra operei in
virtutea unor circumstante sau in rezultatul unui act de instrainare(mostenitorii, statul, angajatorul
etc.)
Tema 3: Continutul si limetele de exercitare a dreptului patrimonial subiectiv de autor
1. Notiunea si particularitatile dr.subiectiv de autor. Particularitatile specifice dr.morale
2. Particularitatile specifice dr.patrimoniale de autor. Durata protectiei dr.patrimoniale de autor
3. Limitele de exercitare a dr.patrimonial subiectiv de autor
4. Transmiterea drepturilor patrimoniale de autor
1) Notiunea si particularitatile dr.subiectiv de autor. Particularitatile dr.morale
In rezultatul crearii operei sale, autorul are doua categorii de drepturi:
a) Dr.morale(art.10)
Particularitatile specifice:
Dr.personal- poate fie exercitat doar de autorul operei
Caracter inalienabil astfel nu poate fi supus unui act de instrainare
Se protejeaza pe o perioada nelimitata de timp.
Cnf.art.10 avem:

1. Dr la paternitate asupra operei dr.de a se considera autor al operei si de a cere o astfel de


recunoastere din partea tertelor persoane prin indicarea numelui sau pe fiecare exemplar al
operei sau la interpretarea in public a acesteia. Acest drept reprezinta prerogativa cea mai
importanta a autorului, deoarece toate celelalte drepturi ii sunt recunoscute autorului in
masura in care ii este recunoacut dr.la paternitate.
2. Dr.la nume dr.autorului de a decide cum va figura numele sau in fiecare caz de valorificare
a operei. Spre deosebire de dr.la paternitate, dr.la nume se realizeaza o data cu publicarea
operei.
Modalitatile de exercitare a dr.la nume:
Prin indicarea numelui care corespunde celui din actele de identitate
Sub pseudonim nume creat sau adaptat, prin care autorul isi ascunde adevarata identitate.
Utilizarea pseudonimului poate fi generata de mai multe situatii:
- Numele nu corespunde unor exigente estetice
- Fiind la inceputul carierei sale, ii este frica de criticele care ar putea fi aduse operei sale
Publicarea operei sub anonimat fara indicarea numelui sau unui pseudonim.
Art.9 al(2) cind e anonimat sau sub pseudonim care nu permite identificarea autorului, editura sub
numele careia a aparut opera se considera in absenta unei probe contrare, reprezentant al autorului.
Dezavantajul publicarii operei sub anonimat sau pseudonim, este cnf art.23 al(3) termenul de
protectie. Astfel opera anonima sau sub pseudonim se protejeaza pe o perioada de 70 de ani,
termenul incepind sa curga de la 01.01 a anului ulterior publicarii. Daca autorul isi dezvaluie
identitatea sau identitate acestuia devine cunoscuta, se aplica prevederile regulii generale(art.23
al(1)).
3. Dr.de divulgare a operei dr.de a decide daca va fi adusa opera la cunostinta publicului sau
nu, cum si in ce mod.
4. Dr.la respectarea integritatii operei dr.autorului la protectia operei impotriva oricaror
denaturarii, schimonosiri sau orice alte atingeri care ar putea fi aduse operei si care
prejudiciaza onoarea sau reputatia autorului.
5. Dr.la retractarea operei(retragerea) din circuitul comercial dr.autorului de a retrage oepra
din circuitul comercial, despagubind titularul dr.de valorificare daca acesta este prejudiciat
prin actul de retractare. Acest drept este un drept absolut, necenzurabil de instanta de
judecata, astfel motivele care stau la baza exercitarii acestui drept apartin in exclusivitate
autorului.
b) Dr.patrimoniale(art.11)
2. Particularitatile specifice dr.patrimoniale
Caracterul alienabil dr.patrimoniale pot fi obiectul unui act de instrainare
Se protejeaza pe o perioada limitata de timp art.23. Durata de protectie a dr.patrimoniale:
- Regula generala dr.patrimoniale asupra operei se protejeaza pe tot parcursul vietii autorului
+ 70 ani de la 1 ianuarie a anului ulterior decesului
- Exceptie de la regula generala: opera creata in coparteniatte se protejeaza pe tot parcursul
vietii coautorilor + 70 de ani de la 1 ianuarie a anului ulterior decesului ultimului dintre
coautori; operele audiovizuale se protejeaza pe tot parcursul vietii + 70 de ani de la 1
ianuarie a anului ulterior decesului ultimului dintre coautori(regizorul, scenaristul, autorul
dialogului si compozitorul); operele anonime sau sub pseudonim; art.45 operele nepublicate
anterior intrarii in domeniul public; art.46 protectia publicatiilor critice sau stiintifice ;

operele de arta aplicata se protejeaza pe o perioada de 25 ani de la data la care a fost facuta
publica
A. Dr.la reproducere al operei art.3: reproducerea realizarea unui sau mai multor exemplare
ale operei in orice forma directa sau indirecta, temporara sau permanenta, inclusiv realizarea
inregistrarilor audio si video precum si imprimarea operei sau fonogramei in format
electronic sau in orica alta forma. Dr.la reproducere se realizeaza prin urmatoarele
modalitati:
- Reproducerea mecanica dr.autorului de a permite reproducerea operelor in forma de
inregistrare video sau audio
- Editarea operei realizarea unuia sau mai multir exemplare prin intermediul tiparului
- Fabricarea unui sau mai multor exemplare ale unei opere tridimensionale in varianta
bidimensionala(fotografierea unei sculpturi)
- Reproducerea retrogragica reproducerea in faximil(xerox) al originalului operei in
dimensiune naturala, marita sau micsorata prin metoda copierii fotografice sau altor mijloace
tehnice, altele decit cele de editare
B. Dr.de distribuire a operei sau exempalrelor acesteia dr. De a plasa opera sau exempalrele
acesteia in circuitul comercial si poate fi exercitat prin urmatoarele modalitati:
Comercializarea valorificarea operei sau exempalrelor acesteia prin procurarea si achitarea
unei plati
Inchirierea punerea la dispozitie a operei sau exemplarelor acesteia pt o anumita perioada
limitata de timp cu scopul obtinerii unui avantaj economic
Imprumutul punerea la dispozitia publicului a operei sau exemplarelor prin intermediul
unei institutii accesibile publicului pt o anumita perioada limitata de timp si fara obtinerea
unui avantaj economic sau comercial
C. Dr.de demonstrare publica a operei(art.3). Demonstrarea publica are 2 forme:
- Demonstrarea nemijlocita a operei sau exemplarelor acesteia(prezentarea unei picturi in
cadrul unei galerii)
- Demonstrarea mijlocita a operei sau exemplarelor cu ajutorul peliculelor sau diferitor
dispozitive(prezentarea operei sub forme de slideuri)
D. Dr.de interpretare publica(art.3) . Interpretarea publica poate avea loc si prin utilizarea
diferitor dispozitive(microfon sau prezentarea unei opere audiovizuale in cadrul unui
cinematograf). Demonstrarea neconsecutiva a unei opere audiovizuale(trailer) reprezinta
demonstrarea publica a operei, pe cind demonstrarea consecutiva a imiaginilor operei audiovizuale reprezinta interpretarea publica a operei.
E. Comunicarea publica
F. Dreptul de punere a operei la dispozitia publicului in regim interactiv dreptul de a plasa
opera sau exempalrele acesteia in reteaua internet
G. Dreptul de import al operelor sau exemplarelor operelor sau fonogramelor
H. Dreptul la traducerea, adaptarea sau aranjamentul operelor

3)Limitele de exercitare a dr.patrimonial exclusiv


Limitele si exceptiile sunt situatiile in care o terta persoana, alta decit titularul dr.de autor poate
valorifica o opera fara acordul autorului cu plata/fara plata remuneratiei de autor.

a) Reproducerea temporara a operelor(art.25)


b) Reproducerea operei in scop personal fara acordul autorului dar cu plata unei remuneratii
compensatorii(copia privata art.26). Motivatia achitarii remuneratiei compensatorii pt
copia privata:
Compensarea daunelor economice prin reproducerea masiva a operelor protejate
Recuperarea eventualelor pierderi ale titularilor dr.de autor si dr.conexe

Beneficiari ai remuneratiei compensatorii sunt:


Autorii sau alti titulari ai dr.de autor
Interpretii
Producatorii de fonograme
Producatorii de videograme ale caror opere sunt susceptibile de a fi reproduse
Platitorii remuneratiei compensatorii distribuitorii care au pus sau prin intermediul carora a
fost pus in circulatie echipamentul sau suporturile materiale, daca nu pot prezenta OGCurilor
documentele sau informatia necesara pt a verifica daca a fost sau nu achitata remuneratia
compensatorie pt copia privata
Cuantumul remuneratiei compensatorii pt copia privata constituie 3% din suma incasata prin
vinzarea sau revinzarea audio, videomagnetafoane, drivere, etc precum si a suporturilor
materiale(CD, casete, audio, harduri de memorie, minidisc, etc.)
Baza de calcul pt remuneratia compensatorie pt copia privata se calculeaza:
o La valoarea in lei in vama pt echipamentele sau suporturile pt reproduceri importate
o La valoarea facturata fara TVA cu ocazia punerii in circulatie a echipamentelor/suporturilor
utilizate pt reproducerea oeprelor.
Dreptul la remuneratia compensatorie pt copia privata se exercita numai prin intermediul org.pt
gestiune colectiva a dr.de autor.
Remuenratia compensatorie in prezent este incasata de catre ASDAC care este autorizata de catre
AGEPI in acest sens.
Exceptii de la regula art.26(1):
- Reproducerea cartilor integral
- Reproducerea unei opere audiovizuale in timpul intepretarii ei publice
- Reproducerea unei baze de date sau progr.pt calculator(art.29)
- Reproducerea originalului unei opere de arta palstica
- Reproducerea unei opere de arhitectura sub forma de cladire sau constructie similara
c) Reproducerea reprografica a unei opere de catre bilbioteci, arhive sau institutii de
stat(fara acordul autorului si de regula fara plata remuneratiei, art.27)
d) Valorificarea libera a operelor(fara acordul autorului si fara plata remuneratiei, art.28)
e) Valorificarea si decompilarea unui program de claculator si bazelor de date

4)Transmiterea dr.patrimoniale de autor


Prin contract de autor intelegem manifestarea de vointa dintre 2 parti prin care autorul sau titularul
dr.de autor transmite dr.de valorificare asupra operei in schimbul unei remuneratii.
Caracterele juridice ale contarctului de autor:
Bilateral
Consensual
Oneros
Comutativ
Cesiunea dr.de autor transmiterea dr.patrimoniale de catre o persoana numita cedent, unei p.f. sau
p.j. Numita cesionar. Cesiunea este transferul imediat si irevocabil a unor dr(cesiunea partiala) sau a
tuturor dr(cesiunea totala) a autorului. Ca rezultat al transferului, cedarii dr patrimoniale de autor,
titular al acestor dr devine cesionarul.
Modalitatile de transmitere a dr.patrimoniale de autor(art.30):
- Licenta exclusiva contarctul(modalitatea de transmitere dr de autor) prin care persoana
careia I s- a transmis dr.de valorificare a operei(licentiat) este in dr.de a permite sau interzice
valorificarea in mod analog a operei tertelor persoane
- Licenta neexclusiva modalitatea de transmitere a dr care permite
beneficiarului(licentiatului) de a valorifica opera in acelasi mod si in aceeasi masura cu o alta
persoana careia I s-a acordat dr de valorificare a aceleiasi opere. Beneficiarul licentei
neexclusive nu are dr sa permita sau sa itnerzica tertelor persoane valorificarea operei in mod
analog
In rezultatul transmiterii dr prin licenta exlcusiva/neexclusiva, titular al dr.patrimoniale de autor
ramine licentiarul(licentiator).
Licenta exclusiva si neexclusiva poate fi totala sau partiala in dependenta de:
o Volumul de drepturi
o Termen
o Teritoriu
Contractul de editare
Titularul dr.de autor transmite editorului in schimbul unei remuneratii dr.de reproducere si
distribuiere a operei.
Nu reprezinta contract de editare contarctul prin care titularul imputerniceste sau transmite editorului
dr.de reproducere si distribuire suportind singur toate cheltuielile necesare.
Clauzele contractului de editare:
*termenul
*natura exclusiva sau neexclusiva de transmitere a dr
*nr.maxim si minim al exemplarelor
*nr.de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit
*termenul pt aparitia si distribuirea fiecarei editii sau, dupa caz, a fiecarui tiraj
*procedura de verificare/control a nr.de exemplare realizate de catre editor.
Contractul de incheiere a operelor sau exemplarelor operelor

Titularul dr.de autor permite utilizarea cel putin al unui exemplar al operei in original sau copie pe o
perioada determinata de timp in schimbul unei remuneratii. Acest contract se aplica indeosebi in
cazul programelor de calculator si altor opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale.
Contractul de comanda
Autorul se obliga sa realizeze o anumita opera la cererea unei persoane fizice sau juridice in
schimbul unei remuneratii. Daca nu exista o prevedere contarctuala contarrie, dr.patirmoniale asupra
operei ii apartin celui care a solicitat comanda(operele muzicale, operele fotografice).
Contractul de productie audiovizuala
Coautorii operelor audio vizuale transmit producatorului(producator de videograme) in schimbul
unei remuneratii urmatoarele dr.de autor:
- Reproducere
- Distribuire
- Demonstrare publica
- Interpretare publica
- Titrare
- Dublare a textului
Elementele contarctului de autor:
1) Partile(autor, beneficiar)
2) Termenul
Daca in contract nu este indicata modalitatea de transmitere a dr, atunci se considera transmitere
dr.de autor prin licenta neexclusiva.
Daca in contract nu este indicat teritoriul atunci se considera a fi incheiat pe teritoriul RM.
3) Obiectul dr.patirmoniale asupra operei
Conditii: sa se afle in circuitul civil; sa existe la momentul incheierii comtractului sau sa poata exista
in viitor.
Nu pot constitui obiect al comtractului de autor:
- Dr.patrimoniale asupra unei opere care apartine unei succesiuni nedeschise
- Dr.patrimoniale asupra totalitatii operelor viitoare ale unui autor
Tema 4: Protectia juridica a dr.conexe dreptulu ide autor. Drepturile sui- generis asupra
bazelor de date
1. Notiuni generale din dr.conexe. Subiectii. Domeniul de actiune a dr.conexe
2. Dr.subiectilor dr.conexe
3. Dr. sui-generis asupra bazelor de date
Conventia internationala pt protectia dr.interpretilor, produc de fonograme si organiz.de difuziune,
octombrie 1961
Conventia privind protectia producatorilor de fonograme impotriva reproducerii neautorizate a
fonogramelor lor 29.10.1971, Geneva
1) Subiectii:
a) Interpretul(art.3)
P in cerculet simbolul de protectie a dr.conexe

Cnf art.32(2) pt aparitia si exercitarea dr.conexe de autor nu sunt necesare careva formalitati precum
inregistrarea sau publicarea.
Domeniul de actiune
Dr.interpretului se protejeaza de lege daca:
Cetatean a RM
Interpretarea este pe teritoriul RM
Interpretarea este inclusa intr- o fonograma sau emisiune a organiz.de difuziune in cnf cu
prevederile art.32(5),(6).
Interpretul beneficiaza de dr:
Morale(art.33)- la nume, la paternitate, la respectarea integritatii etc.
Patrimoniale(art.32(2))- reproducerea, distribuirea, comunicarea publica
Termenul de protectie 50 ani de la data interpretarii sau de la data publicarii legale a imprimarii
interpretarii, aplicindu-se cea mai veche data.
b) Producatorul de fonograme p.f sau p.j. din a carei initiativa si sub a carui
responsabilitate(inclusiv financiara) are loc prima imprimare a sunetului interpretarii(casete
de discuri)
Domeniul de actiune a legii art.32(5)
Drepturile producatorului de finograme:
- Patrimoniale art.34
Termenul de protectie 50 ani de la data imprimarii fonogramei sau publicarii legale(comunicarea
publica), aplicindu-se cea mai veche data.
c) Producatorii de videograme p.f sau p.j din a carei initiativa si sub a carei
responsabilitate(inclusiv financiara) se efectueaza prima fixare a operei
audiovizuale(Moldova-film)
Domeniul de actiune identic ca la producator de fonograme
Drepturile patrimoniale de asemenea identice.
Termenul de protectie 50 ani de la data publicarii legale sau de la data imprimarii videograme
d) Organizatii de difuziune p.f sau p.j care efectueaza opere prin intermediul retranslatoarelor
montate pe teritoriul RM(prin eter, cablu)

3)Prin baza de date intelegem o culegere de opere, date sua alte elemente independente dispuse
sistematic sau metodic si accesibile in mod individual prin mijloace electronice sau de alta natura.
Producatorul bazei de date este persoana care a facut o investitie substantiala din punct de vedere
cantitativ/calitativ in vederea obtinerea, verificarii sau prezentarii continutului bazei de date avind dr
de a interzice extragerea sau reutilizarea continutului integral sau partial al bazei de date.

Prin extragere intelegem transferul permanent sau temporar al continutului bazei de date pe un
suport electronic sau de orice alta forma.
Prin reutilizare intelegem orice mod prin care este pus la dispozitia publicului continutul integral sau
partial a bazei de date, prin distribuirea de copii, prin inchiriere, transmitere online sau alte moduri
de transmitere.
Termenul de protectie(art.43) 15 ani de la 1 ianuarie a anului ulterior finalizarii bazei de date.
In cazul in care baza de date a fost pusa la dispozitia publicului inainte de finalizarea acesteia, atunci
15 ani se calculeaza de la 1 ianuarie a anului ulterior datei cind a fost pusa la dispozitia publicului.
Tema 5: Gestiunea colectiva a dr.patrimoniale de autor si conexe
1. Infiintarea OGC
2. Functionarea OGC
OGC p.j fara scop lucrativ(asociatii obstesti) inregistrate la MJ in baza unui aviz eliberat de
AGEPI. In prezent in RM sunt avizate 5 OGC.
1) OGC organizatiile de gestiune colectiva
Modalitatile de constituire a OGC(tipurile): art.48(3)
Infiintarea OGCurilor a drepturilor citorva categorii de titulari de drepturi privind un anumit
drept
Infiintarea OGCurilor a mai multor drepturi in interesul unei categorii de titulari de drepturi
Infiintarea OGCurilor a diferitor drepturi in interesul diferitor categorii de titulari de
drepturi
Procedura de inregistrare:
OGC se inregistreaza la MJ in baza unui aviz eliberat de catre AGEPI.
Atributiile OGC:
Elibereaza utilizatorilor licente pt valorificarea operelor, drepturile asupra carora le-au fost
incredintate spre gestiune
Acumuleaza remuneratia negociata cu utilizatorii operelor, interpretarilor si fonogramelor
Repartizeaza remuneratia acumulata proportional cu valoarea si valorificarea reala a operelor
corespunzatoare
Ii reprezinta pe titularii de drepturi inclusiv pe cei straini(in cazul incheierii contractelor de
reciprocitate cu OGCuri din strainatate) in instantele de jduecata
Asigura exercitarea drepturilor titularilor membre ai OGCurilor din strainatate prin
incheierea acordurilor de reciprocitate cu OGCurile similare

ASDACul - fondata la 1 mai 1999 si a inceput activitatea pe 1 iulie 2000. Este membru a
CISAC(Confederatia Internationala a Societatii Autorilor si Compozitorilor) cu titlu permanent din
2005. ASDAC este o asociatie plurifunctionala care gestioneaza drepturile autorilor, interpretilor, ai
operelor muzicale, cit si autorii operelor literare, audiovizuale, dramatice, etc.

Oficiul republican pt drepturile de autor(ORDA) inregistrata la MJ pe 10.05.2012. A


fost avizata de catre AGEPI in calitate de organizatie de gestiune colectiva a autorilor, interpretilor,
producatorilor de fonograme si producatorilor de videograme pt urmatoarele categorii de drepturi:
- Dr la comunicarea publica prin eter sau cablu
- Dr la comunicarea publica prin internet(punerea la dispozitia publicului a operei in regim
interactiv)
- Dr la retransmiterea a operelor prin eter si cablu
ORDA, in prezent, reprezinta(gestioneaza) drepturile aproximativ a 120 titulari si are incheiate
contracte de reprezentate reciproca cu 5 organizatii de gestiune colectiva din strainatate(Ucraina,
Kasahstan, Romania)

AO Repromold o asociatie obsteasca constituita pe 20.01.2011 prin libera asociere a autorilor


si editorilor in vederea gestiunii colective a drepturilor patrimoniale de autor. Cnf statutului, AO
Repromold gestioneaza urmatoarele categorii de drepturi:
- Drepturile titularilor(membrii acestei organizatii) de a plasa opera la dispozitia publicului
in regim interactiv
- Dreptul de imprumut(remuneratie echitabila art.12 Legea privind dr de autor)
- Dreptul de reproducere retrografica
Tipurile de gestiune colectiva:
1. Extinsa(licenta extinsa) art.48(11) . Efectele unei licente extinse se rasfring asupra
urmatoarelor drepturi:
o Dr de interpretare publica, comunicare publica, retransmisie, dr de plasare in regim
interactiv;
o Dr de reproducere a operelor sub forma de fonograme
o Dr interpretilor, producatorilor de fonograme si producatorilor de videograme de a
pune la dispozitia publicului in regim interactiv operele sau fonogramele acestora
Efectele licentei extinse se rasfring asupra:
- Titularilor de dr care au calitatea de membru a OGC
- Titularilor de dr care nu au calitatea de membru si nici nu i-au incredintat drepturile acesti
organizatii, cu conditia ca nu si-au retras drepturile din repretoriul OGC(Eugen Doga)
2. Obligatorie art.48(13) sunt drepturile care pot fi gestionate doar prin intermediul
OGCurilor( ex: dr la remuneratia compensatorie, dr la remuneratia pt exercitarea dr de suita,
dr la remuneratia echitabila asupra careia partile pot conveni de comun acord, dr rezervat
autorilor si interpretilor dupa cesionarea dr exclusiv de inchiriere producatorilor de
fonograme, videograme sau alte opere audiovizuale cnf prevederilor art.11(3)).
Tema 6: Protectia juridica a inventiilor pe teritoriul RM
1. Notiunea de inventie si conditiile de brevetabilitate a innventiei
2. Obiectele inventiei brevetabile. Obiectele excluse de la brevetare
3. Tipurile de protectie a inventiilor. Procedura de eliberare a brevetelor de inventie pe cale
nationala
4. Subiectii drepturilor asupra inventiei. Drepturile inventatorilor, solicitantilor si titularilor de
drepturi. Regimul juridic al inventiilor create in exercitarea artibutiilor de serviciu
5. Limitele de exercitare a drepturilor privind inventiile. Licenta obligatorie
6. Incetarea valabilitatii brevetului de invetie. Taxa pt mentinerea in vigoare a brevetului de
inventie

Legea privind protectia inventiilor 7.03.2008


Regulamentul privind procedura de depunere si examinare a cererii de brevet de inventiei si de
eliberare a brevetului din 1.09.2009
Hotarirea Guvernului cu privire la obiectele de proprietate intelectuala create in cadrul exercitarii
atributiilor de serviciu
Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale
I.

Inventia orice rezultat de creatie realizat de catre o persoana, esenta caruia consta in
aflarea modurilor tehnice concrete de a solutiona problema aparuta in sfera activitatii
practice

Brevetul de inventie titlu de protectie care se acorda pt orice inventie care are ca obiect un
produs, procedeu, din orice domeniu tehnologic, cu conditia indeplinirii celor 3 conditii de protectie:
- Noutatea: o inventie este noua, daca nu este cuprinsa in stadiul tehnicii. Stadiul tehnicii
reprezinta totalitatea cunostintelor devenite accesibile publicului, oricunde in lume, pina la
data de depozit sau pina la data invocarii dreptului de prioritate. Exceptii de la conditia
noutatii:
Dreptul de folosire anterioara(art.25) cnf caruia orice persoana care a utilizat cu buna
credinta inventia pe teritoriul RM sau a facut pregatiri serioase si efective in acest
sens, pina la data de depozit sau data invocarii dreptului de prioritate, va avea dreptul
sa valorifice inventia atit personal cit si in unitatea sa in volumul planificat in timpul
pregatirilor fara plata si fara depaseasca volumul de productie existent sau planificat
la data de depozit sau de prioritate
Divulgarile neopozabile(art.9) cnf caruia o divulgare a inventiei nu va fi luata in
consideratie, daca a survenit in termen de 6 luni, inainte de data de depozit sau de
prioritate si daca 1. este rezultatul unui abuz evident in privinta solicitantului sau
predecesorului sau; 2. si ca urmare a prezentarii produsului incorporat in inventie la o
expozitie internationala
Expozitia are caracter intenrational daca intruneste cumulativ mai multe conditii:
1) Este organizata in mod oficial
2) Daca la ea participa producatori din mai multe state
3) Daca informatia cu privire la expozitie a fost adusa la cunostinta publicului in modul
corespunzator.
- Activitatea inventiva (art.10) inventia coreunde acestei conditii daca pentru specialist in
domeniu ea nu rezulta in mod evident din stadiul tehncii
- Aplicabilitatea industriala (art.11) o inventie intruneste aceasta conditie daca obiectul ei
poate fi fabricat sau utilizat in oricare din domeniile industriale, inclusiv in agricultura
II.

Inventiile pot avea ca obiect un produs sau un procedeu(metoda). Inventiile care au ca obiect
un produs sunt: dispozitivile, substantele, instrumentele muzicale sau instrumentele
medicale.
Dispozitivul un sistem de elemente care interactioneaza unul cu altul intr-un anumit mod(utilaje,
obiecte de uz casnic, masini, instalatii electrice, etc.).
Substanta o constituire materiala creata artificial, prezentind un ansamblu de elemente
interconexate.
In calitate de obiect al inventiei pot fi: substante create artificial, care nu sunt intilnite in natura. Ex:
lichid pt curatarea suprafetelor de sticla, bauturi racoritoare.

Procedeul / metoda o totalitate de operatiuni efectuate intr-o anumita consecutivitate sau cu


respectarea anumitor regului. Ex: metoda de imprimare cu ajutorul aparatului de presiune inalta,
procedeu de recoltare a strugurilor pt fabricarea vinurilor, metoda de acumulare a banilor pe card,
procedeu de crestere a albinelor.
Obiectele si inventiile nebrevetabile
Obiectele nebrevetabile descoperirile stiintifice si metodele matematice; creatiile estetice;
programele de calculator; metodele si principiile in exercitarea activitatilor intelectuale in materie de
jocuri.
Inventiile nebrevetabile inventiile a caror publicare sau exploatare este contrara ordinii publice sau
bunelor moravuri; invnetiile care ar putea aduce atingere securitatii statului; soiuri de plante si rasele
de animale; procedeele de clonare a fiintelor umane; inventiile care au ca obiect corpul uman in
diferite stafii ale formarii si dezvoltarii acesteia.
3)
1. Brevete de inventie pe 20 ani de la data de depozit a cererii de brevet de inventie
2. Brevete de inventie de scurta durata pe 6 ani cu posibilitatea prelungirii cu inca patru ani
3. Certificat complimentar de protectie pe perioada maxima de 5 ani pt produsele
farmaceutice si fitofarmaceutice
Procedura de eliberare a brevetului de inventie pe cale nationala:
1) Depunerea cererii cererea de brevet de inventie trebuie sa contina:
o Solicitarea de acordare
o Descrierea inventiei care o dezvaluie in mod suficient de clar si concret pt ca o persoana
calificata sa o poata executa(activitate inventiva)
o Una sau mai multe revendicari, care trebuie sa defineasca obiectul pt care se solicita
protectie
o Desene la care se fac referire in descriere sau in revendicari, necesare pt a intelege esenta
inventiei
o Un rezumat care serveste drept un mijloc de informare tehnica
2) Examinarea formala AGEPI verifica daca cererea de brevet de inventie intruneste toate
conditiile pt atrbuirea datei de depozit(art.34 si dr.de proprietate)
Cnf art.34, data de depozit a cererii de brevet de inventie se atribuie data la care
documentele depuse la AGEPI contin cel putin:
O indicatie cu privire la solicitarea de acordare
Indicatii care permit identificarea solicitantului
O descriere a inventiei sau o referire la o cerere anterioara
Dreptul de proprietate este o situatie privilegiata recunoscuta unei persoane care a creat un prim
depozit intr-un stat membru al uniunii de la Paris sau organizatiei mondiale a comertului sau a
prezentat produsul la o expozitie internationala de a pastra data primului depozit in fiecare tara care
depune cererea de obtinere a brevetului de inventie(prioritatea conventionala) sau data prezentarii
produsului la expozitie(prioritate expozitionala).
Prioritatea conventionala o situatie cnf careia o persoana care a depus cnf prevederilor legale o
cerere pt obtinerea brevetului de inventie in sau pt un stat membru al Conventiei de la Paris sau
OMC(organiz mondiala a comertului), beneficiaza in scopul depunerii unei cereri pt aceeasi inventie
de un drept de prioritate pt o perioada de 12 luni de la data de depozit a primei cereri, ziua
depozitului nefiind inclusa in termen.

Prioritatea expozitionala prioritatea revendicata intr-o cerere de brevet ca urmare a expunerii


inventiei la o expozitie internationala intr-un stat membru a OMC sau Uniunii de la Paris, poate fi
recunoscuta de la data prezentarii inventiei la expozitie. Se aplica numai in cazul in care cererea de
brevet a fost depusa in termen de 6 luni de la data prezentarii inventiei la expozitie.
Prioritate incascada nu putem invoca o prioritate dintr-o cerere, in care a fost invocata o alta
prioritate
Pt invocarea dr de prioritate conventionala trebuie sa fie intrunite cumulativ 2 conditii:
- Termenul de 12 luni
- Statele sa fie parte la OMC sau uniunea de la Paris
Pt invocarea dr de proprietate expozitionala:
- Statele sa fie parte la OMC sau uniunea de la Paris
- Termenul de 6 luni
- Expozitia trebuie sa aiba un caracter intenrational(art.9 al(1) lit.b)
3) Examinarea preliminara
4) Examinarea in fond
5) Adoptarea deciziei de eliberare sau de respingere a cererii brevetului de inventie