Sunteți pe pagina 1din 15

LICEUL TEHNOLOGIC ION MINCU VASLUI

Profesor ,Tabusca Dumitru

SIRURI DE NUMERE REALE

Breviar teoretic

Un sir de numere reale este o succesiune de numere reale 1 , 2 , 3 , , , realizata


dupa o anumita regula , fiecare numar ocupand un loc bine determinat .
Se noteaza ( ) .
Numerele 1 , 2 , 3 , , , se numesc termeni ai sirului.
Termenul se numeste termen general al sirului .
Moduri de definire a unui sir
1.Siruri definite descriptiv : se da primul termen si cativa termeni care-l succed astfel
incat sa se poata descrie o regula de determinare a succesorului oricarui termen .
1

Exemplu 1.Se considera sirul definit descriptive astfel:12 , 23 , 34 ,


a)Sa se scrie termenii de rang 4 ,5 si 6 ai sirului
b)Sa se determine formula termenului general al sirului .
Solutie a)Se observa ca numitorii celor trei termeni consecutivi ai sirului sunt produse de
numere naturale consecutive , primul factor fiind chiar rangul termenului .
1

Astfel 4 = 45 , 5 = 56 , 6 = 67 .
1

b) Conform regulei de succesiune observate la a) avem ca = (+1) , .


Exemplu 2.Se considera sirul definit prin

1
2

, 5 , 8 , 11 ,

a)Sa se scrie termenii de rang 5 si 6 ,


b)Sa se determine formula termenului general al sirului .

Solutie a) Observam ca numaratorii sunt numere impare consecutive iar numitorul este
9

11

11

obtinut prin adunarea dintre rangul termenului si numarator 5 = 9+5 = 14 ; 6 = 11+6 = 17


21

21

b) = +21 = 31 , .
2.Siruri definite cu ajutorul unei formule :
Formula = (), se numeste formula termenului general .Particularizand pe
,se obtine orice termen al sirului .
Exemplu .Se considera sirul ( ) cu termenul general = 32 , .
a) Sa se determine primii trei termeni ai sirului .
b) Sa se determine 10 .
Solutie a)1 = 3 12 1 = 3 1 1 = 3 1 = 2
2 = 3 22 2 = 3 4 2 = 12 2 = 10
3 = 3 32 3 = 3 9 3 = 27 3 = 24
)10 = 3 102 10 = 3 100 10 = 300 10 = 290 .
3.Siruri definite printr-o relatie de recurenta .
O relatie de recurenta este o formula cu ajutorul careia se determina orice termen al
sirului in functie de mai multi termeni precedenti .
Exemplu 1. Se considera sirul ( ) definit prin relatia de recurenta :
+1 = 3 2 , 1 1 = 1 .Sa se determine termenii 2 , 3 , 4
Solutie Dam lui n valorile 1 ,2 respectiv 3 si obtinem termenii ceruti .
n=1 ,rezulta 2 = 31 2 = 3 (1) 2 = 3 2 = 5
n=2 ,rezulta 3 = 32 2 = 3 (5) 2 = 15 2 = 17
n=3 ,rezulta 4 = 33 2 = 3 (17) 2 = 51 2 = 53
Exemplu 2. Se considera sirul ( ) definit prin relatia de recurenta
+1 = + 5, 1 1 = 3 .
a)Sa se determine 52 23 .
b)Sa se determine formula termenului general al sirului
Solutie a) Pentru n=1 se obtine 2 = 1 + 5 = 3 + 5 = 8

3 = 2 + 5 = 8 + 5 = 13

Pentru n=2 se obtine

Rezulta 52 23 = 5 8 2 13 = 40 26 = 14 .
b)n=1 2 = 1 + 5

Insumam egalitatile obtinute termen cu termen si

n=2 3 = 2 + 5
n=3 4 = 3 + 5

dupa reducerea termenilor asemenea se obtine egalitatea +1 = 1 +


5 + 5 + 5 + + 5

.
n=n+1 +1 = + 5

Adica +1 = 3 + 5 = 3 + 5( 1) =
= 3+5n-5=5n-2 ,

EXERCITII SI PROBLEME PROPUSE


1.Sa se afle termenul de rangul 7 al sirului 1,4,8,16,
2.Scrieti urmatorii trei termeni ai sirului 2,4,6,8,si formula termenului general .
1 1 1

1 2 3 4

3.Determinati termenul general al sirurilor :a) 1 , 4 , 9 , 16 ,


2 3 4

b)2 , 3 , 4 , 5 ,

4.Fie sirul ( ) definit astfel :5 , 7 , 9 , 11 , . a)Scrieti termenii 5 6 .


b)Sa se determine formula termenului general .
5.Sa se afle

+1

, stiind ca termenul general al sirului ( ) ,este = 1 + 2 + 3 + +

6.Stabiliti care dintre numerele alaturate sirurilor sunt termeni ai acestora :


a) = 3 + 5 ; 100,101; 245 .
b) = 22 ; 190; 790
7.Scrieti primii cinci termini ai sirului definit prin formula = 1 + (1) , 1
1

8.Scrieti primii cinci termeni ai sirului definit recurent : 1 = 2 , +1 = 2 , 1 .


9.Calculand cativa termeni ai sirurilor definite prin relatii de recurenta ,determinati formula

termenului general : a) 1 = 1 , +1 = 1+

, 1 ;

b) 1 = 2 , +1 =

2 1

, 1 .

52

10.Fie sirul ( ) cu termenul general = 4+3 . Sa se arate ca :


a) +1 ,

b) [0; 4] , .

11.Sa se studieze marginirea sirului cu termen general = + 3 + 5 , 1 .

SIRURI PARTICULARE
1.PROGRESII ARITMETICE .
BREVIAR TEORETIC
Definitie :Un sir de numere reale in care orice termen incepand cu al doilea se obtine
din termenul precedent adunat cu acelasi numar fixat , se numeste progresie aritmetica ;
= 1 + , , 2 .

r se numeste ratia progresiei aritmetice ;


PROPRIETATI

1.Formula termenului general :

= 1 , , 2

= 1 + ( 1) , .

2.( ) este progresie aritmetica =

1 ++1
2

, , 2 (orice termen ,

incepand cu 2 ,este media aritmetica a termenilor vecini lui )


3.Daca 1 , 2 , 3 , , sunt n numere in progresie aritmetica atunci
1 + = 2 + 1 = = + +1
4.Suma a n numere aflate in progresie aritmetica
Fie = 1 + 2 + + =

(1 + )
2

[21 +(1)]
2

EXERCITII SI PROBLEME REZOLVATE


1) Sa se determine x,y ,z din urmatoarele progresii aritmetice :
a) -2,x,y,7,10,z,
Solutie: Din conditia ca sirul este progresie aritmetica si ca
4 = 7 , 5 = 10 = 5 4 = 10 7 = 3
= 2 + 3 = 1 ; = + = 1 + 3 = 4 ; = 10 + = 10 + 3 = 13.
b)

x,2,y,3,z ,

Solutie : Din conditia ca sirul este progresie aritmetica si ca 2 = 2 4 = 3,rezulta


1

4 = 2 + 2 3 = 2 + 2 2 = 1 = 2 .

1 = = 2 = 2 2 = 2
1

3 = = 2 + = 2 + 2 = 2

, 5 = = 4 + = 3 + 2 = 2 .

2)Sa se determine termenii de rang 10 si 30 ai progresiei aritmetice ( ) :1,7,13,19,.


Solutie : Se observa ca 1 = 1 , 2 = 7 = 2 1 = 7 1 = 6 .
10 = 1 + (10 1) = 1 + 9 6 = 1 + 54 = 55
30 = 1 + (30 1) = 1 + 29 6 = 1 + 174 = 175 .
3)Sa se determine primul termen si ratia progresiei aritmetice ( ) stiind ca
2 + 9 = 17 3 + 6 + 10 = 27 .
Solutie :Exprimam fiecare termen din relatii in functie de 1 folosind formula
= 1 + ( 1)
2 + 9 = 21 + 9

. Avem 2 = 1 + 9 = 1 + 8 rezulta

3 = 1 + 2 , 6 = 1 + 5 10 = 1 + 9 rezulta 3 + 6 + 10 = 31 + 16 .
Se obtine sistemul de ecuatii {

21 + 9 = 17
31 + 16 = 27
3

=5
=5
61 27 = 51
5 = 3
{
{
{

{
3
27
21 + 9 = 17
61 + 32 = 54
21 + 9 5 = 17
21 = 17 5
3

=5

=5

=5

{
29 .
8527 {
58 1 {
1 = 5
21 = 5
1 = 5 2
4) Se dau sirurile ( ) ( ) cu termenul general = 4 + 9 =

2+7
+1

, 1.

Care dintre ele reprezinta o progresie aritmetica ?


Solutie :Un sir ( )este progresie aritmetica daca diferenta a oricaror doi termeni
consecutivi este constanta .
Avem 1 = 4 + 9 4( 1) 9 = 4 + 9 4 + 4 9 = 4 , , 2
.Rezulta ca ( ) este progresie aritmetica .
Analog +1 =
5
(+2)(+1)

2(+1)+7
+2

2+7
+1

(2+9)(+1)(2+7)(+2)
(+2)(+1)

2 2 +2+9+92 2 4714
(+2)(+1)

.Rezulta ca sirul ( ) nu este o progresie aritmetica .

5)Sa se determine astfel incat numerele + 1; 2 3; 3 sa fie in progresie


aritmetica .
Solutie : Termenul din mijloc este media aritmetica a termenilor vecini lui .
2 3 =

+1+3
2

2(2 3) = 2 2 4 6 = 2 2 4 2 = 6 2

2 = 4 = 2 .
6) Se considera progresia aritmetica ( ) in care 1 = 7 7 = 37 .Sa se calculeze
suma primilor 20 termeni ai progresiei .
Solutie :Folosim formula =

(1 + )
2

.Se cunoaste 1 = 7 , = 20 .Trebuie determinat 20

Din 7 = 37 1 + 6 = 37 7 + 6 = 37 6 = 30 = 5 .
20 = 1 + 19 = 7 + 19 5 = 7 + 95 = 102
20 =

(1 + 20 ) 20 (7 + 102) 20
=
= 109 10 = 1090
2
2

7)Calculati suma S=1+5+9+13++93 .


Solutie : Observam ca = 4 , 1 = 1 , = 93 .Trebuie sa determinam n .
= 93 1 + ( 1). = 93 1 + ( 1). 4 = 93
( 1). = 92

1 = 23 = 2 4

= 94.12 = 1124
8) Sa se rezolve ecuatia

1=

(1 + 93). 24 94.24
=
2
2

2+7+12++ = 1550 .

Solutie : Observam ca termenii sumei sunt termenii unei progresii aritmetice .


= 1550 , = 5 1 = 2

. Folosim formula =

(numarul termenilor sumei) .Rezulta 1550=

[21 +(1).].

[2.2+(1).5].
2

pentru a determina n

3100 = (5 1)

52 3100 = 0
= 2 4 = 1 4 5 (3100) = 1 + 62000 = 62001 = 62001 = 249
1 =

1 249 248
+ 1 + 249 250
=
=
2 =
=
=
= 25
2
2.5
10
2
10
10

92
4

Rezulta ca x este al 25-lea termen al sumei


= 1 + ( 1) = 2 + (25 1). 5 = 2 + 24.5 = 2 + 120 = 122

9)Este progresie aritmetica un sir ,pentru care suma primilor n termeni este data de
formula = 2 2 ?
= 1 + 2 + +

si+1 = 1 + 2 + + + +1 +1 = +1
( + 1)2 2( + 1) 2 + 2 = +1

1 = 2 2 ( 1)2 + 2( 1) =
2 + 2 + 1 2 2 2 + 2 = +1
2 2 2 + 2 1 + 2 2 =
+1 = 2 1 si = 2 3 +1 = 2 1 2 + 3 = 2

(constanta)

Rezulta ca sirul este progresie aritmetica .


EXERCITII SI PROBLEME PROPUSE
1.Sa se scrie primii patru termeni ai progresiei aritmetice ( )1 daca :
a) 1 = 7 , = 2

; b) 1 = 3 , = 5

2.Sa se gaseasca primii doi termeni ai progresiei ( )1 data astfel :


a) 1 ; 2 ; 15; 21; 27;

b) 1 ; 2 , 9; 2; 5;

3.Daca se cunosc doi termeni ai unei progresii aritmetice ( )1 :


a) 3 = 7 5 = 13 ,

2 , 9 , 15

b) 8 = 40 20 = 20 , 16 , 7 .
4. Intr-o progresie aritmetica ( )1 se cunoaste 1 .Sa se gaseasca daca :
a) 1 = 2 , = 0,5 , 12 .
3

c) 1 = 7 , = 3

b) 1 = 2,5, = 2 , 50

, 25 .

5. Sa se gaseasca primul termen 1 al unei progresii aritmetice , daca :


a) 10 = 131 , = 12

; c) 1 = 1,3 2 = 0,3 ; d)1 = 7 , 2 = 5 .

; b) 52 = 125 , = 5

; c) 44 = 13,5 , = 0,5

6. Sa se gaseasca primul termen si ratia unei progresii aritmetice , daca :

a) 5 = 27 , 27 = 60

; b) 1 + 7 = 42 , 10 3 = 21 ; c) 2 + 4 = 16 , 1 5 = 28

7. Sa se demonstreze ca sirul ( )1 dat prin formula termenului al n-lea este o


progresie aritmetica .Sa se gaseasca primul termen si ratia .
a) = 2 5

;b) = 10 7

8. Sa se rezolve ecuatia : a) 1+7+13++ x=280 ;


b) ( + 1) + ( + 2) + + ( + 28) = 155
9. Sa se determine numarul real x ,stiind ca numerele: 1 ; + 1 ; 2 1 sunt termenii
consecutivi ai unei progresii aritmetice .
10. Sa se determine astfel incat numerele 2 2 ,5 12 ,3 10 sa fie in
progresie aritmetica .
11. Sa se calculeze suma : a) 1+3+5++19 .

b) 1+11+21+31++111 .

12. Se considera progresia aritmetica ( )1 in care 1 = 2 2 = 4 .Sa se calculeze


suma primilor 20 termeni ai progresiei ;
13. Se considera progresia aritmetica ( )1 in care 1 = 7 7 = 37 . Sa se calculeze
suma primilor 10 termeni ai progresiei .
14. Este progresie aritmetica un sir ,pentru care suma primilor n termeni ai sai este data
de formula : a) = 7 1
b) = 2 3
?

2.PROGRESII GEOMETRICE
BREVIAR TEORETIC
*Definitie ; Un sir de numere reale ( ) cu primul termen nenul si oricare termen
incepand cu al doilea termen se obtine din termenul precedent inmultit cu acelasi numar
fixat nenul se numeste progresie geometrica ;
= 1 , , 2 , 0

se numeste ratia progresiei geometrice si =

, , 2 .

PROPRIETATI .
1. Formula termenului general : = 1 1 , .

2. Sirul cu termeni pozitivi ( )1 este progresie geometrica daca si numai


daca = 1 +1
, , 2 (Orice termen ,incepand cu 2 ,este
media geometrica a termenilor vecini lui ) sau
Sirul ( )1 este progresie geometrica daca si numai daca
2 = 1 +1 , , 2
3. Daca 1 , 2 , 3 , , 1 , sunt n numere in progresie geometrica atunci :
1 = 2 1 = = +1
4. Suma a n numere aflate in progresie geometrica .
Fie = 1 + 2 + + , ( )1 progresie geometrica . Atunci :
=

1 ( 1)
1

, 1

= 1 , = 1 .

si

EXERCITII SI PROBLEME REZOLVATE

1.Fie progresia geometrica : 1, 3 , 9 , .Sa se determine termenii de rang 5 ,11, 12 .

Solutie : Se gaseste ratia = 2 = 3 = 3


1

2
1

1
3

= 3 ;3 =
2

1
9
1
3

1 3

= 91=3

Folosind formula termenului general al progresiei geometrice , = 1 1 , , 2


1 4

avem 5 = 1 4 = 1 (3) = 1 81 = 81 ;
1 10

11 = 1 10 = 1 (3)
1

= 310
1

12 = 11 = 310 3 = 311

2. Sa se determine numerele , , din urmatoarele progresii geometrice :


a) 4 ,x ,9 , y ,z ,
9

Solutie :Se gaseste ratia din 3 = 1 2 .Avem 9=4 2 2 = 4


3

Daca = 2 = 2 = 1 = 4 2 = 6

1 = 4 = 2
9

= 4 = 2
{ 2

= 4 = 3 = 9 2 =
= 5 = 4 =

27
2

27 3

81

2=

Daca = 2 = 2 = 1 = 4 ( 2)=6
3

= 4 = 3 = 9 ( 2) =
= 5 = 4 =

27
2

27

( 2) =

2
81
4

b)3 , , , ,3 ,
Se gaseste ratia din 5 = 1 4 3 = 3 4 4 = 1 = 1 = 1
Daca

= 1 = 2 = 1 = 3 ; = 3 = 1 2 = 3 1 = 3 ; = 4 = 1 3 = 3 ;

Daca = 1 = 2 = 1 = 3 ; = 3 = 1 2 = 3 (1)2=3; ;
= 4 = 1 3 = 3 .
3.Sa se determine primii doi termeni ai progresiei geometrice ( )1 stiind

7 = 16 = 2 .
Solutie : Din formula termenului general = 1 1 , , 2 avem
16

7 = 1 6 16 = 1 25 1 = 64 = 4
1

2 = 1 = 4 2 = 2
4.Sa se determine primul termen si ratia progresiei geometrice ( )1 stiind ca
2 = 3 7 = 96 .
Solutie : Din formula termenului general avem 2 = 1 1 = 3

(1)

7 = 1 6 1 6 = 96 (2)
Din (1) si (2) rezulta

1 6
1

96
3

5 = 32 5 = 25 = 2 .
3

Inlocuim in relatia (1) si obtinem 1 2 = 3 1 = 2 .


5.Sa se determine primul termen si ratia progresiei geometrice ( )1 stiind ca
:
2 = 6 3 = 21 .
6

Solutie :Din 2 = 6 obtinem 1 = 6 =

3 = 1 + 2 + 3 = 21 . = 1 1 = 2 = 3 = 6 3 = 18 , .
1 1 + 1 + 1 2 = 21 1 + 1

6
36
+ 1 2 = 21
1
1

36

1 + 6 + = 21 12 151 + 36 = 0 ec.de gradul doi


1

= 2 4 = (15)2 4 1 36 = 225 144 = 81 = 81 = 9


1 =
11 =

15 9 6
6
= = 3 , 1 = = 2
2
2
3
15+9
2

24
2

= 12 , 11 = 12 = 2

6.Sa se calculeze suma a progresiei geometrice ( )1 stiind ca :


3

a) 1 = 5 , = 1 , = 20

b) 2 = 32 , 3 = 16 , = 8

Solutie :a) Folosim formula pentru in cazul = 1


3

Avem 20 = 20 1 = 20 5 = 4 3 = 12

16

c) Determinam ratia ca fiind = 3 = 32 = 2 1 =


2

32
1
2

= 32 2 = 64

1
1 (1 8 ) 64 (1 28 ) 64 (28 1) 2 128 (28 1) 256 1 225
8 =
=
=
=
=
=
1
1
28
1
256
2
2
12
7.Determinati primul termen si ratia unei progresii geometrice ( )1 daca :
{

2 + 3 = 24
5 + 6 = 3

Solutie :Folosind formula termenului general obtinem sistemul :


{

1 (1 + ) = 24
1 + 1 2 = 24
24 3 = 3

{
1 4 (1 + ) = 3
1 (1 + ) = 24
1 4 + 1 5 = 3
1
1
=
3
=
2
{
{
8
1 1
1 (1 + ) = 24
1 ( ) = 24
2 2
1
1 = 96
=
1
{
2 {

1 = 24 4
2

8.Care dintre urmatoarele siruri este progresie geometrica ?


a) = 5 4

b) = 2 + 1 .

Solutie : a) Un sir ( )1 este progresie geometrica daca raportul a oricare doi termeni
consecutivi este constant .
Avem

+1

b)Avem

54+1
54

+1

= 4 , , 2 .Rezulta ca ( )1 este progresie geometrica .

2+1 +1
2 +1

22 +1
2 +1

2 +1+2
2 +1

2 +1

= 2 +1 + 2 +1 = 1 + 2+1 .

Rezulta ca sirul de la punctul b) nu este progresie geometrica .


1

9. Sa se calculeze suma : 1 + 3 + 9 + 27 + + 729 .


Solutie :Observam ca termenii sumei sunt termenii unei progresii geometrice .
1

Avem 1 = 1 , 2 = 3 , 3 = 9 .Determinam ratia = 2 = 3 = 3 .


1

Pentru a calcula suma trebuie sa determinam numarul termenilor sumei .


1

= 1 1 729 = 1 1 36 = 31 36 = 1 1 = 6 = 7
7 =

1 (1 7 )
1

1(1 7 )
3
1
1
3

37 1
37
31
3

21871 3
2187

2186 3

2 = 2187 2 =

1093
729

10.Sa se determine stiind ca numerele 3 + 2 , + 4 ,8 sunt termeni pozitivi ai


unei progresii geometrice .
Solutie :Folosim proprietatea ca intr-o progresie geometrica cu termeni pozitivi orice termen
incepand cu al doilea ,este media geometrica a vecinilor lui .
Asadar , + 4 = (3 + 2)(8 ) cu conditia 3 + 2 0 , + 4 0 8 0
Se obtine ecuatia ( + 4)2 = (3 + 2)(8 ) 2 + 8 + 16 = 24 3 2 + 16 2
7

4 2 14 = 0 2(2 7) = 0 = 0 2 7 = 0 = 2
Ambele solutii verifica conditia de pozitivitate a termenilor progresiei .

EXERCITII SI PROBLEME PROPUSE


1.Determinati ratia urmatoarelor progresii geometrice :
a) 6 ;12 ;24 ;48 ;

b) 1 ;-3 ; 9 ;-27 ;

c) 16 ;4 ; 1 ;4 ;.

2.Pentru progresiile geometrice de la exercitiul 1. ,determinate formula termenului general


, .
3.Sa se scrie primii patru termeni ai progresiei geometrice ( )1 daca :
1

a) 1 = 6 ; = 2

b) 1 = 24 ; = 0,5 c) 2 = 10 ; = 2 d) 2 = 0,5 ; = 3 .

4.Sa se gaseasca primii doi termeni ai progresiei geometrice ( )1 data astfel :


a) 1 , 2 ,24 ,36 ,54 , .

b) 1 , 2 ,225 , 75 ,25 ,

5.Daca se cunosc doi termeni ai progresiei geometrice ( )1 :


a) 3 = 6 , 5 = 24 sa se gaseasca 7 , 9 , 10

b) 5 = 10 , 8 = 10 sa se gaseasca 6 , 12 , 3

6.Daca intr-o progresie geometrica ( )1 se cunosc :


2

a) 1 = 2 , 2 = 3 calculati , 4 , 5 .
b) 6 = 25 , 8 = 9 calculati , 7 , 6 .
7.Sa se scrie formula termenului al progresiei geometrice date prin :
a) 1 = 2 , +1 = 3

c) 1 = 9 , +1 = 3

b) 1 = 4 , +1 = (3)

d) 1 = 10 , +1 = 5 .

8.Sa se decida daca este progresie geometrica un sir ( )1 cu termenul general


a) = 5 , 1 ,
2

b) = (3) , 1 ,

c) = 2 1 ;
d) = 5 2 , 1

9.Sa se gaseasca primul termen si ratia unei progresii geometrice ( )1 ,daca :


1 = 4
a) { 2
3 1 = 8

; b) {

3 1 = 12
;
4 2 = 36

4 + 1 = 2
c) {
.
4 3 + 2 = 3

10.Sa se calculeze sumele :


1

a) 1 + 2 + 22 + + 215 ;

c) 2 22 + 23 216

b) 1 2 + 22 + 212 ;

d) 3 + 32 + 33 + + 312

;
;

e) 3 + 5 + 17 .
11.Sa se determine valorile reale ale numarului real stiind ca numerele
1 , + 1 2 + 5 sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice
12. .Sa se determine valorile reale ale numarului real stiind ca numerele
5 , + 7 3 + 11 sunt temeni consecutivi ai unei progresii geometrice .

** Parcurgand aceasta unitate de invatare am reusit


# Recunoasterea unor corespondente care sunt siruri ,progresii aritmetice sau geometrice
#Reprezentarea in diverse moduri ,a unor corespondente ,siruri in scopul caracterizarii
acestora .
# Identificarea unor formule de recurenta pe baza de rationament de tip inductive.
#Exprimarea caracteristicilor unor siruri folosind diverse reprezentari
#Deducerea unor proprietati ale sirurilor folosind diferite reprezentari .
Bibliografie
1.Marius Burtea ,Georgeta Burtea sa - Culegere de exercitii si probleme ;
2.C.Nastasescu ,C.Nita ,S.Popa ,manual pentru clasa a X-a,Editura Didactica si
Pedagogica,Bucuresti,1987.
3.C.Nastasescu ,c.Nita sa ,Exercitii si problem de algebra pentru clasele IX-XII , ,Editura
Didactica si Pedagogica,Bucuresti,1981.
4.Ion Chesca ,Liviu Parsan ,Matematica, manual pentru clasa a X-a
5.Marian Andronache,Nicolae Ghiciu,Ion Savu, matematica pentru clasa a IX-a ,Grupul
Editorial Art.

S-ar putea să vă placă și