Sunteți pe pagina 1din 1
A RASN T C PRU VASLUI R BASEU V I IRET T LUI N ZELETI
A
RASN
T
C
PRU
VASLUI
R
BASEU
V
I
IRET
T
LUI
N
ZELETI
BERH
EAVA
E
E
SI
S
CI
UL
H
OLOVAT
C
S
U
VA
S
C
A
ITA
A
TUTOVA
R
H
R
ASE
T
URLUIA
V
AGRA
V
BISTR
L
TA
U
R
ASAU
ALA
S
Z
OLT
S
I
E
200000
300000
S
400000
500000
600000
700000
800000
MILETIN
IB
A
A
S
D
ROMÂNIA
O
A
L
TAZ
N
U
Tisa
L
N
Hartaîmp r iriibazinelorhidrograficedeordinul1
AJE
SCO
U
TISA
ES
U
IC
E
Prut
Darabani
So me -Crasn a
C
G
So me -Crasn a
înproiec iaStereografic 1970
FIZ
E
CRACAU
U
IE
IZA
NA
Cri uri
A
A
Siret
R
C
1:2.000.000
A
Ü
S
A
T
OVIT
Mure -Aran ca-Ier
(sect.Ier)
S
20
10
0
20
40
60
80
Mure -Aran ca-Ier
(sect.Aran ca)
Mure -Aran ca-Ier
(sect.Mure )
D
RAS
T
S
U
CORUN
Km
Gala ca Bega-Timi -Cara
(sect.Bega)
Olt
Sigh etu
Marma iei
L
Vico vu
ROGOJESTI
deSus
BOTOSANI
STANCA-COSTESTI
CALINESTI-OAS
Bega-Timi -Cara
(sect.Timi )
MOLD
A
RA
D
MUR
I
O
Bega-Timi -Cara
(sect.
R
C
OTU
R d u i
Tisa
Satu
S
Cara )
Nera-Cerna
A
Nera-Cerna
(sect.
Mare
L
BUCECEA
R
R
(sect.
Nera)
Dun rea
Cerna)
Ialomi a
Sein i
I
Boto ani
Jiu
P
VITA
STRAMTORI
Arge
SATU-MARE
MARAMURES
Lito ral
Carei
Vi eu
deSus
Legend
A
Baia
Suceava
IALOMIC
Dun rea
ATE
I
C
DRACSANI
Vedea
Mare
Bor a
M
CER
Dun rea
O
SUCEAVA
A
Marea
I
L
Meagr
AN
N
BRATIA
Dun rea
C
ITNA
Dun rea
Dun rea
L
BazinHidrograficOrd1
ILVA
IAR
IL
A
Scaraîn l imilor
Câmpulun g
SIEU
N
A
U
S
N
E
MIC SUL
P
L
Mo ldo ven esc
E
C
TA
S
A
LSA
APRA
U
O
R
0-150
T
ILFOV
B
EU
150-350
N
I
E
D
CRIS
V
GHIU
350-550
A
EPEDE
E
T
PU
SOMESUL
R
Vatra
MARE
CE
Prut
JIJIA
550-750
OR
Dornei
TA
S
So me -Crasn a
SU
Lacuri
Dun rea
Râu ri
C iferate
Drumuri
750-1.000
S
D
SO
C
IRAJ
O
C
AMBOVIT
1.000-1.250
A
A
BI
OR
U
AS
SOM
H
BISTRITA-NASAUD
MAR
PIET
E
I
M
IASI
Localit i
Unit iad min.ord in2
1.250-1.650
C
Zal u
O
1.650-2.544
L
VEDI
E
L
A
Ia i
A
AT
SALAJ
OLENTINA
COLIBITA
Dej
UI
Bistri a
ALMA
AR
S
TELI
EBE
CAS
CA
L
Oradea
CIURBESTI
TILEAGD LUGA
SUSITA
NEAMT
SU
RISU
M
EA
R
R
NEAMT
R
I
U
U
S
GE
I
UL
C
M
E
T
A
I
RU
Piatra-Neam
HAS
V
IZVORUL
S
B
MUNTELUI
Ro man
R
A
TR
S
OS
BIHOR
D
PIATRA-NEAMT
S
D
E
O
N
R
PANGARATI
CE
IES
N
O
U
GA
RNA
G
M
BA
A
T
C
A
R
L
R
C
E
IC
ARIES
LACUL
T
LESU DRAGAN
EA
G
MARE
TEL
CALNIS
R
R
ROSU
M
O
A
Cluj-Napo ca
T
A
ASI
E
ARIE
TA
CI
A
R
U
D
GILAU
M
Siret
SUL
TEUZ
TA
ALB
L
TARNITA
O
N
RACOVA
C
CLUJ
I
NAV
I
G
GARLENI
ITU
Cri uri
MARISEL
G
R
P
LILIECI
A
VASLUI
BARCAU
MURES
MAR
S
A
U
So vata
ISTR
BENUL
TA
BACAU
I
AB
S
U
OLD
AU
D
NAD
Bac u
G
Turda
Târgu
HARGHITA
ICOV
I
I
I
SA
RA
Mure
A
INE
O
GU
CR
C
OM
BACAU
L
A
NE
CARAND
I
O
UL
N
Mure -Aran ca-Ier
ES
M
M
RACACIUNI
MPOI
A
D
S
TA
C
O
N
STIE
G
R
NE
O
GAL
A
R
BOZIA
IST
J
ITA
POIANA
ARU
CR
B
STRE
BIST
ARAD
Târn ven i
UZULUI
S
R
MUR
BERESTI
TAUT
IL
E
S
E
H
One ti
B
ES
Bârlad
R
M
RUS
Arad
VAL
Sigh i o ara
R
SATUL
OS
ala
UL
c
ran
ISTR
Sân n ico lau
VAM
RAM
EBE
TRU
E
A
Mare
T
ARIES
SFANTA
SA
L
A
S
S
A
ALBA
ANA
A
B
OL
UZ
G
R
Olt
S
C
TA
L
S
a
PO
A
NIS
M
RTI
A
IS
G
I
A
ISMAN
A
NIS
O
G
O
A
MU
B
TI
TOPO
POGAN
T
COVASNA
D
A
C
ESUL
C
LNITA
MIL
Deva
A
EGA
S
MIC
Sfântu
AU
SIBIU
Tecuci
Or tie
Gheorghe
V
c
U
F g ra
A
CAL
Jimbo lia
Sibiu
GALATI
A
T
TIMIS
SURDUC
Hun edo ara
TA
M
BRASOV
I
PO
VRANCEA
MOT
A
Lugo j
HUNEDOARA
V
a
GURA
S
TIMIS
Z
ERN
A
TELIUC
RAULUI
Foc ani
A
TAU
RZAV
APA
I
Bega-Timi -Cara
L
S
Bra ov
C
V
MARE
S
A
S
HATEG
I
SACELE
Z
L
PACLISA
A
PECINEAGU
OASA
JLOV
HOV
OSTROVU
Z
BRATES
MINIS
MIC
Z
SIRIU
I
LANI
A
IBIN
M
Gala i
V
I
TIMIS
T
N
VE
R
L
Caran sebe
POIANA
Boc a
MIS
MARULUI
R
VIDRA
TI
RAUSOR
VIDRARU
T
MERHEI
OVNI
R
A
JIJILA
CRAPINA
U
MALAIA
U
GURA
A
PETRIMANU
MATITA
BRADISOR
BOLBOCI
Re i a
SECU
RE
R
APELOR
BALTA
LUI
BISTR
A
ALBA
Br ila
B
VALEADE
Câmpulun g
M
TREI
VALIUG
PESTI
Dun area
TURNU
ISTE
ROTUND
LACUL
EV
IEZERE
HA
PALTINU
BUZAU
SARAT
LACUL
FORTUNA OBRETINUL
CALIMANESTI
A
Tulcea
A
SARAT
GOZNA
BARZAV
TREIAPE
MARE
B
C
ARGES
R
E
GORGOVA
IACOB
DAESTI
O
A
V
A
T
JIRLAU
VALEALUI
VIJA
IANCA
IJ
ISACOV
IOVAN
Buz u
RAMNICU
Curtea
COSTEIU
BRAILA
DASOVA
ROSULET
CARAS-SEVERIN
Câmpin a
UZLINA PUIULET
VALCEA
T
C
deArge
TULCEA
PUIU ROSU
I
GORJ
MURIGHIOL
ZIGONENI
RAURENI
PUCIOASA
PRAHOVA
UTN
B
EG
Târgu
VÂLCEA
S
S
N
BALTA
RI
Jiu
AGIGHIOL
GOVORA
Ialomi a
A
SARATA
A
U
A
B
EC
C
U
Nera-Cerna
Vo lun tari
VALCELE
CAL
BABADAG
ROVINARI
BABENI
Plo ie ti
Bucure ti
MARA
I
DRANOV
R
Târgo vi te
BASCOV
T
Secto rul5
I
VAL
OLT
Bucure ti
IONESTI
DESNAT
PRUNDU
O
Secto rul2
ET
RAZIM
Pite ti
AR
DÂ MBOVITA
TATARU
Bucure ti
ISTR
Jiu
COSNEI
N
ZAVIDENI
A
Secto rul4
V
SA
LEAHOVA
H
DU
Dun rea
HER
ROSI
L
SNAGOV
A
Lito ral
E
STRACHINA
IN
DRAGASANI
Dro beta-Turn u
Severin
CALDARUSANI
a
IALOMITA
JI
Arge
AMARA
O
ILFOV
IAL
FUNDATA
SINOE
CARAS
STREJESTI
PERIETI
A
MEHEDINTI
BUFTEA
SAL
Bucure ti
M
Secto rul1
A
ARCESTI
BANEASA
O
Bucure ti
FUNDENI
Bucure ti
TASAUL
Slatin a
SUHAMIC
Secto rul6
CORBU
Secto rul3
Dun rea
SLATINA
N vo dari
E
U
Pope ti
Leordeni
E
Vedea
B
Craio va
OLT
CALARASI
Dun area
A.B.A.
So me -Tisa
G
IPOTESTI
B
I
O
Dun rea
Medgidia
SIUTGHIOL
Marea
A
IEZER
GALATUI
E
A.B.A.
R
A
OB
Siret
ALA
Co n stan a
Meagr
A.B.A.
C l ra i
U
DUNARENI
B
DOLJ
Cri uri
DRAGANESTI
COMANA
CONSTANTA
D
OLTINA
A.B.A.
TA
Caracal
Prut-Bârlad
GIURGIU
FANTANA
A.B.A.
Ro sio ri
deVede
BUGEAC
FRUNZARU
BANULUI
TECHIRGHIOL
Mure
M
TELEORMAN
IAR
B ile ti
GOLENTI
A.B.A.
STEJARU
S
AM
Olt
RUSANESTI
A
ESUL
A.B.A.
Dun rea
CE
AR
Banat
Giurgiu
GES
BISTRETU
Dun rea
A.B.A.
Buz u-Ialo mi a
Man galia
S
Dun rea
MANGALIA
A.B.A.
Do bro gea-Lito ral
IZBICENI
R
Co rabia
A.B.A.
SUHAIA
Jiu
Autor:BenciuSilviu tefan
anulIV
RA
A.B.A.
A
Geodezie
Marea
U
Arge -Vedea
Neagr
2015
TA
C
C
E
AR
A
A
U
A
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
R
R
TOP
ACIU
E
ITA
M
T
UZ
E
R
re
BIS
e
D
TREI
B
B
D
SUHAMA
S
B
A
TA
UL
RA
CERNA
ZA
RTI
U
300000
400000
500000
600000
700000
RA
N
CALM
M
O
B
A
MICA
CE
RAUL
E
RE
G
A
A
E
NEGRU
HOMORO
CHI
L
S
D
R
A
MI
M
SUL
A
BU
S
G
SO
C
E
NE
U
EI
MIC SOMESUL
h
BR.CHILIA
M
SUA
DU
LOG
E
V
UHA
ULD
L
SUL
ORO
MAR
CORUND
NA
E
N
N
A
B
TUI
un
ec
M
S
SEL
TAR
A
D
RAU
L
ARG
OAM
L
L
A
D
A
LISUA
U
I
LUI
T
NA
G
N
R
TAR
HO
A
O
V
MIC
VEDEROASA
AUTA
LI
I
AN
M
SMO ESUL
MAER
CI
FT
I
L
O
A
L
D
E
300000
400000
500000
600000
700000