Sunteți pe pagina 1din 14

CUPRINS

1. Contabilitatea institutiilor din sectorul public- aspecte generale......2


2. Contabilitatea finanrii din fonduri externe nerambursabile...........3
3. Etapele finanrii din Fonduri europene nerambursabile a
proiectelor din cadrul Primriei comunei Gottlob i nregistrarea
operaiunilor aferente n contabilitate...................................................5
4. Bibliografie.....................................................................................14

Contabilitatea finanrilor europene la entitile


din sectorul public
1. Contabilitatea institutiilor din sectorul public- aspecte generale
Instituiile publice, conform Legii nr. 500/2002 cuprind: ,,Parlamentul, Administraia
Prezidenial, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice, alte
autoritai publice, instituiile publice autonome, precum i instituiile din subordinea acestora,
indiferent de modul de finanare a acestora.
Din punct de vedere al modului de finanare instituiile publice conform pot fi :
finanate integral de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor
sociale de stat sau bugetul fondurilor speciale
finanate din venituri proprii i subvenii acordate de la bugetul de stat,
bugetele fondurilor speciale sau bugetul asigurrilor sociale de stat
finanate integral din venituri proprii
Acestea mai pot fi finanate i din:
fonduri externe nerambursabile
subvenii
alocaii bugetare cu destinaie special
Creditul bugetar reprezint suma aprobat prin buget, respectiv limita maxim pn la
care instituia poate ordonana i efectua pli n cursul exerciiului bugetar pentru
angajamentele contractate n cursul anului bugetar i/sau din exerciii anterioare pentru aciuni
multianuale, astfel se pot angaja, ordonana i efectua pli din buget pentru celelalte aciuni.
Creditele bugetare aferente instituiilor publice care sunt finanate integral din bugetul
de stat, bugetul local sau fondurile speciale sunt stabilite de ordonatorul sau de creditorul
ierarhic superior sau de comun acord cu Ministerul Finanelor Publice, aceasta din urma n
cazul ordonatorilor principali de credite.
Aceste instituii au obligativitatea de a proceda la vrsarea integral a veniturilor
realizate din bugetul din care au fost finanate.
Finanarea bugetar parcurge dou etape: deschiderea finanrii; finanarea propriuzis3.
n vederea deschiderii finanrii bugetare se uzeaz de conturile n afara bilanului,
respectiv grupa 80, care poart acelai nume. Aceste conturi funcioneaz n partid simpl i
evideniaz pe ordonatori, creditele bugetare deschise pe seama surselor provenite de la
bugetul de stat, potrivit cererii de deschidere ntocmite in acest sens, respectiv a dispoziiilor
bugetare.
Ordonatorii de credite uzeaza de urmtoarele conturi:
8060 Credite bugetare aprobate;
8061 Credite deschise de repartizat;
8062 Credite deschise pentru cheltuieli proprii
2

Pentru evidenierea finanrii propriu-zise, contabilitatea instituiilor publice poate


uza de urmtoarele conturi:
770.1 Finanarea de la bugetul de stat pentru inregistrarea plilor nete
efectuate din sursele bugetului de stat;
conturile clasei 6 Cheltuieli pentru nregistrarea cheltuielilor efectuate pe
seama surselor bugetului de stat
121.01 Rezultatul patrimonial-instituii publice finanate integral din buget
este utilizat in vederea determinarii excedentului sau deficitului nregistrat n
execuia bugetara

2. Contabilitatea finanrii din fonduri externe nerambursabile


Programele comunitare reprezint un set de programe adoptate de ctre Uniunea
European pentru o perioad de mai muli ani, pentru a promova cooperarea ntre statele
membre n diferite domenii specifice legate de politicile Uniunii.
Fondurile externe nerambursabile postaderare sunt:
1. INSTRUMENTE STRUCTURALE:
- Fondul European de Dezvoltare Regional;
- Fondul Social European;
- Fondul de coeziune;
2. FONDURI PENTRU AGRICULTUR:
- Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural;
- Fondul European de Garantare Agricol;
- Fondul European pentru Pescuit;
3. ALTE FONDURI:
- Instrumentul European de Vecintate i Parteneriat;
- Fondul European pentru Refugiai;
- Fondul European de Returnare;
- Fondul European de integrare a Resortisanilor rilor Tere;
- Fondul Frontierelor Externe etc.
Finanarea nerambursabil a instituiilor publice se face n temeiul:
Legii privin finanele publice nr 500/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legii nr 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr 286/2010;
Clasificaiei indicatorilor privind finanele publice, aprobat prin OMFP nr
1954/2005 cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonanei de Urgen a Guvernului nr 64/2011 privind gestiunea financiar a
instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru Obiectivul convergen.
Cuprinderea n buget a fondurilor externe nerambursabile (FEN) postaderare :
CHELTUIELI
1. Cheltuieli efectuate de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile-instituii
publice:
3

- Anexa I - Clasificaia economic, la Titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe


nerambur-sabile (FEN) postaderare:
- art. 01 - 20, pe programe i fonduri;
- alin. 01 - Finanare naional, 02 - Finanare de la Uniunea European, 03 Cheltuieli neeligibile;
- cheltuielile efective (ct. 6xx dup natur) se dezvolt pe structura clasificaiei
bugetare.
2. Contribuia public naional - n bugetul Ordonatorilor principali de credite cu rol
de Autoritate de Management i Autoritate de Certificare i Plat:
Titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare:
- art. 21 - 23, transferuri din bugetul de stat ctre bugetele locale, ONG, societi
comerciale, insti-tuii publice finanate din venituri proprii sau venituri proprii i subvenii
(cofinanare, TVA etc.):
21 - Transferuri de fonduri din bugetul de stat ctre bugetele locale necesare susinerii
derulrii proiectelor finanate din FEN postaderare;
22 - Transferuri din bugetul de stat ctre ONG-uri, societi comerciale, instituii
publice finanate parial sau integral din venituri proprii i ali beneficiari de drept public sau
privat, necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din FEN postaderare;
23 - Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanare din FEN;
- contul 678 Transferuri pentru proiecte finanate din FEN postaderare i fonduri de la
bugetul de stat.
VENITURI DIN RAMBURSRI FEN POSTADERARE (ct. 775 Finanare din
fonduri externe nerambursabile postaderare)
- capitolul 45 Sume primite de la Uniunea European/ali donatori n contul plilor
efectuate i prefinanri;
- sursa de finanare 01-10, pe fiecare buget;
1 subcapitolul 01-18, cu detaliere pe fonduri;
2 paragrafele: 01 - Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent, 02 - Sume
primite n contul plilor efectuate n anii anteriori, 03 - Prefinanare/Sume primite
n avans.
VENITURI DIN COFINANARE I TVA (ct. 7721 Subvenii de la bugetul de
stat) la bugete locale/instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i
subvenii:
1 Capitolul 42.02.20 Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare
susinerii deru-lrii proiectelor finanate din FEN postaderare;
2 Capitolul 42.10.39 Subvenii de la bugetul de stat ctre instituii publice finanate
parial sau inte-gral din venituri proprii pentru proiecte finanate din FEN
postaderare.
Contabilitatea finanrii nerambursabile primite de ctre insituiile publice se ine cu
ajutorul contului 774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile. Acest cont este un
cont de pasiv, n credit nregistrndu-se sumele primite n cursul perioadei din contribuia
financiar nerambursabil iar n debit se nscriu cheltuielile efectuate din fondul
nerambursabile. Soldul creditor reprezint sumele existente la un moment dat dupa nchiderea
prin contul 121.02.

3. Etapele finanrii din Fonduri europene nerambursabile a proiectelor


din cadrul Primriei comunei Gottlob i nregistrarea operaiunilor
aferente n contabilitate
Proiectul const n pietruirea a 11 km de drumuri de exploatarea agricola, drumuri
care se afl n extravilanul localitii Gottlob i care reprezint pentru locuitorii comunei ci
de acces la terenurile agricole .
Oportunitatea investiiei rezid n faptul c, ocupatia de baza a locuitorilor comunei
Gottlob este agricultura, n special cultivarea pepenilor verzi i galbeni, ct i a tomatelor i a
altor legume de sezon. Comuna Gottlob este recunoscut n special pentru cultivarea
lubeniei, a acelor pepeni verzi care au ajuns s fie comercializai att intern ct i la export
n ntreaga Uniune Europeana.
Reprezentanii comunei au identificat o surs de cofinanare pentru ideea lor, respectiv
fonduri structurale demarate prin FEADR-APDRP in cadrul Msurii M.1.2.5.a.
Astfel, s-a ncheiat contractul de consultan n vederea ntocmirii unui Studiu de fezabilitate
i a cererii de finanare pentru accesarea acestui tip de fonduri, contract n valoare de 65.000
lei, pre cu TVA inclusa, achitat in intregime din fonduri proprii ale bugetului local.
Voi proceda n continuare la nregistrarea achiziiei serviciilor de consultan n
valoare de 65.000 lei, pre cu TVA inclus, procedura in care s-a uzat de urmatoarea
inregistrare contabila:

233
Active fixe necorporale
n curs de execuie

629
=
Alte cheltuieli autorizate prin
dispoziii legale
404
Furnizori active
fixe

404
Furnizori active fixe

65.000

233
Active fixe necorporale 65.000
in curs de executie
7702
65.000
Finanarea de la bugetele locale

Dup ntocmirea documentaiei tehnice i a cererii de finanare, reprezentanii


comunei au verificat documentaia, ntocmindu-se n acest sens un Proces verbal de recepie a
serviciilor de consultan.
Dup semnarea procesului verbal de recepie a serviciilor, firma de consultan a emis factura
aferent serviciilor de consultan, iar beneficiarul serviciilor a efectuat plata aferent
acesteia.
Voi proceda in continuare la inregistrarea decontarii serviciilor de consultanta in
valoare de 35.000 lei, pret cu TVA inclus :
5

233
Active fixe necorporale
n curs de execuie

629
=
Alte cheltuieli autorizate prin
dispoziii legale
404
Furnizori active
fixe

404
Furnizori active fixe

35.000

233
Active fixe necorporale 35.000
in curs de executie
7702
35.000
Finanarea de la bugetele locale

n urma evalurii cererii de finanare ct i a verificrilor efectuate n teren de ctre


experii evaluatori din cadrul APDRP Timioara, proiectul comunei Gottlob a fost acceptat la
cofinanare, bugetul indicativ totalizator al proiectului fiind de 5.280.039 lei, din care eligibil
4.142.299 lei si neeligibil 1.137.740 lei. Ca urmare a notificarii primite de beneficiar din
partea APDRP Timisoara, reprezentantul legal al beneficiarului, respectiv domnul primar s-a
prezentat la sediul APDRP n vederea semnrii contractului de finanare.

Potrivit prevederilor naionale in viguare, cota de TVA declarata iniial neeligibil, a


fost suportata de Guvernul Romaniei, fapt care a condus ca i acele cheltuieli declarate
neeligibile, s fie rambursabile n cadrul proiectului.
n urma semnrii contractului de finanare, n baza bugetului indicativ al proiectului,
unitatea a procedat la nregistrarea in cadrul bugetului local a sumelor provenite din patrea
finanatorului extern, situaie n care s-a uzat de urmatoarea formul contabila:

4583
=
Sume de primit de la Autoritatile de
Certificare/Autoritatilede Management/
Agentiile de Plati

774
5.280.039
Finanarea din fonduri
externe nerambursabile

Imediat dup semnarea contractului s-au demarat procedurile de achiziie public,


proceduri aprobate in cadrul proiectului i care, fac obiectul proiectului n cauz, dintre care
amintesc
1.Achiziia serviciilor de proiectare.
Datorit faptului c la baza cererii de finanare a stat un studiu de fezabilitate,
documentaie care nu reflecta n totalitate realitatea din teren ci doar o imagine de ansamblu n
baza creia investiia este ncadrat n anumite limite n ceea ce privete costul de realizare
este necesar a se ntocmi un proiect tehnic, documentaie care ofer beneficiarului o situaie
mult mai clar asupra celor ce urmeaz a se realiza, cantitile clar stabilite de materiale care
6

trebuiesc folosite n realizarea proiectului, ct i costul cu materialele, utilajele i fora de


munca alocat.
Deoarece legislaia naional, respectiv Ordonana de Guvern nr. 34/2004, prevedea la
momentul atribuirii contractelor ca pentru orice achiziie public a crei valoare se apropie de
pragul de 15.000 euro, fr TVA, sau depete pragul respectiv, s se solicite cerere de oferte
n cadrul SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice), Comuna Gottlob a ntocmit
documentaia de atribuire i caietul de sarcini aferent achiziiei de servicii de proiectare,
organiznd procedura de licitaie ofline (la sediul beneficiarului), avnd criteriul de selecie
preul cel mai scazut.
A fost nregistrat o singura ofert, aceasta fiind acceptat i declarat ctigatoare, cu
preul de 51.177 lei, la care se adaug TVA.
Serviciile de proiectarea au fost bugetate n cadrul Bugetului indicativ al proiectului la
capitolul 3, punctul 3.3.
Dup ncheierea contractului i emiterea ordinului de ncepere al serviciilor de
proiectare, beneficiarul a recepionat documentaia tehnica, prestatorul emitnd factura
aferent serviciilor de proiectare.
Voi proceda n continuare la nregistrarea achiziiei serviciilor de proiectare n valoare
de 63.459,48 lei, pret cu TVA inclus:
233
Active fixe necorporale
n curs de execuie

629
=
Alte cheltuieli autorizate prin
dispoziii legale
404
Furnizori active
fixe

404
Furnizori active fixe

63.459,48

233
Active fixe necorporale 63.459,48
in curs de executie
7702
63.459,48
Finanarea de la bugetele locale

2. Achiziia serviciilor de consultan


Avnd n vedere dificultatea implementrii unui proiect finanat din fonduri
structurale, ct i nivelul ridicat al birocraiei, pentru a putea implementa n bune condiii
acest proiect, beneficiarul a apelat la un ajutor extern, respectiv o firma de consultan cu
experiena n implementarea de proiecte finanate din fonduri structurale.
Costul serviciilor de consultan a fost bugetat in cadrul Bugetului indicativ al
proiectului la capitolul 3, punctul 3.5.
Pentru achiziia serviciilor de consultan a fost ntocmit o documentaie de atribuire
i un caiet de sarcini, avnd ca i criteriu de atribuire preul cel mai sczut, fiind organizat
procedura de cerere de oferte n cadrul sistemului SEAP, nregistrndu-se o singur ofert,
care a fost acceptat i declarat castigatoare, avnd preul de 105.212 lei, pre la care se
adaug TVA.
Pentru nregistrarea achiziiei serviciilor de consultan n valoare de 130.462,88 lei,
pre cu TVA inclus se procedeaz astfel:

233

404

130.462,88
7

Active fixe necorporale


n curs de execuie

Furnizori active fixe

629
=
Alte cheltuieli autorizate prin
dispoziii legale
404
Furnizori active

233
Active fixe necorporale 130.462,88
in curs de executie

7702
130.462,88
Finanarea de la bugetele locale

3. Achiziia serviciilor de dirigenie de antier.


Legislaia naional prevede ca pentru orice lucrare s se desemneze din partea
beneficiarului o persoan de specialitate, atestat n acest sens, care s urmreasc modul de
ndeplinire al contractului de lucrri, respectiv modul n care s-a respectat proiectul tehnic pe
perioada execuiei lucrrilor. Acest expert are obligaia de a ntocmi cartea construciei,
procese verbale pe faze determinante, procese verbale de lucrari ascunse pentru lucrrile de
terasamente si fundatii, i totodat s vizeze situatiile de lucrri emise de catre executant. In
situatia n care nu exist viza dirigintelui de antier pe situaiile de lucrri, acestea nu pot fi
decontate de ctre beneficiar. Datorit faptului c n cadrul instituiei beneficiare nu este
angajat un astfel de specialist, beneficiarul a solicitat ajutor extern. Cum serviciile de
dirigenie de antier nu ating pragul de 15.000 euro, s-a ncheiat un contract de achiziie
public prin ncredinare directa, n valoare de 26.840 lei, la care se adaug TVA.
Serviciile de dirigenie de antier au fost bugetate n cadrul Bugetului indicativ al
proiectului la capitolul 3, punctul 3.6.
Voi proceda n continuare la nregistrarea achiziiei serviciilor de dirigenie de antier
n valoare de 33.281,60 lei, pre cu TVA inclusa, procedura in care s-a uzat de urmatoarea
nregistrare contabila:

233
Active fixe necorporale
n curs de execuie

629
=
Alte cheltuieli autorizate prin
dispoziii legale
404
Furnizori active
fixe

404
Furnizori active fixe

33.281,60

233
Active fixe necorporale 33.281,60
in curs de executie

7702
33.281,60
Finanarea de la bugetele locale

4. Achiziia lucrrilor privind execuia


Obiectul principal al contractului l reprezint pietruirea unui tronson de drumuri de
exploatare agicol amplasate n extravilanul comunei Gottlob.
Pentru aceast procedur de achiziie publica a fost ntocmit documentatia de
atribuire i caietul de sarcini, postndu-se cererea de oferte n cadrul SEAP, potrivit
prevederilor legislative, criteriul de selecie fiind Oferta cea mai avantajoas din punct de
8

vedere economic, avnd ca factori determinani preul ofertei, perioada de execuie i situaia
personal a executantului.
La sediul beneficiarului au fost nregistrate un numar de apte oferte, iar n urma
aplicrii criteriilor de selecie, a fost desemnat ctigtoare oferta cu punctajul cel mai ridicat,
preul ofertei acceptate fiind de 2.536.357 lei, la care se adaug TVA.
Costul lucrarilor au fost bugetate n cadrul Bugetului indicativ al proiectului la
capitolul 4, punctul 4.1.
Voi proceda n continuare la nregistrarea achiziiei de lucrri, n valoare de
3.145.082,68 lei, pre cu TVA inclusa, procedura n care s-a uzat de urmatoarea nregistrare
contabil:
208
=
404
3.145.082,68
Alte active fixe necorporale
Furnizori active fixe
629
=
208
Alte cheltuieli autorizate prin
Alte active fixe necorporale 3.145.082,68
dispoziii legale
404
=
7702
3.145.082,68
Furnizori active
Finanarea de la bugetele locale
fixe
Dup finalizarea procedurilor de achiziie public, proceduri ce reprezint primul pas
n implementarea proiectului, beneficiarul solicit avizarea contractelor de achiziie public,
fapt care conduce la ajustarea bugetului indicativ prin diminuarea valorilor aprobate initial la
valorile reale rezultate n urma efecturii procedurilor de achiziie, i nchierea unui act
adiional la contractul de finanare, care s cuprind bugetul aprobat pentru implementarea
proiectului inndu-se cont de contractele ncheiate n acest sens cu prestatorii de servicii i cu
executantul lucrrii.
n baza actului adiional, unitatea a procedat la diminuarea sumelor bugetare n
conformitate cu contractul de finanare iniial.
n urma obinerii avizrii contractelor i a noului buget, beneficiarul a procedat la
emiterea ordinului de ncepere a serviciilor de proiectare, de consultan i de execuie a
lucrrilor.
Beneficiarul a solicitat pentru implementarea proiectului, un avans din partea
finanatorului, acesta din urma a apobat beneficiarului un avans de 32.41% din totalul valorii
proiectului, respectiv suma de 994.152 lei.
Voi proceda n continuare la nregistrarea n contabilitate a avansului acordat de catre
APDRP, in valoare de 994.152 lei, procedura n care s-a uzat de urmatoarea nregistrare
contabila:

5211
Disponibil al bugetului local

4584
994.152
Avansuri primite de la Autoritile
Ageniile de Plai reprezentnd
prefinanare

Dup emiterea ordinului de ncepere a serviciilor de proiectare, prestatorul depune la


sediul beneficiarului documentaia tehnic, aceasta a fost acceptat i recepionat.
Dup semnarea procesului verbal de recepie a serviciilor, prestatorul a emis factura aferent
serviciilor de proiectare, iar beneficiarul serviciilor a efectuat plata aferent acesteia.
9

Voi proceda n continuare la nregistrarea decontarii serviciilor de proiectare n valoare


de 63.459,48 lei, pre cu TVA inclus, procedur n care s-a uzat de urmatoarea nregistrare
contabila:
233
Active fixe necorporale
n curs de execuie

629
=
Alte cheltuieli autorizate prin
dispoziii legale
404
Furnizori active
fixe

404
Furnizori active fixe

63.459,48

233
Active fixe necorporale 63.459,48
in curs de executie
5121
Conturi la banci in lei

63.459,48

S-a emis ordinul de ncepere al lucrrilor, iar la prima faz determinant a fost
ntocmit o situaie de lucrri i o recepie parial, documente n baza crora executantul a
emis prima factur ctre beneficiar, n valoare de 877.763 lei, cu TVA inclus.
n raport procentual cu situaiile de lucrri, conform standardelor de cost au fost
ntocmite i situaiile privind serviciile prestate de consultant n valoare de 55.212 lei, cu TVA
inclus i de dirigintele de antier in valoare de 10.000 lei cu TVA inclus, pentru aportul adus
pana in acel moment.
Voi proceda n continuare la nregistrarea decontrii serviciilor de consultan n
valoare de 55.212 lei, cu TVA inclus i de dirigenie de antier n valoare de 10.000 lei cu
TVA inclusa, procedur n care s-a uzat de urmtoarele nregistrri contabile:
233
Active fixe necorporale
n curs de execuie

629
=
Alte cheltuieli autorizate prin
dispoziii legale
404
Furnizori active
fixe
233
Active fixe necorporale
n curs de execuie

629
=
Alte cheltuieli autorizate prin
dispoziii legale

404
Furnizori active fixe

55.212

233
Active fixe necorporale 55.212
in curs de executie
5121
Conturi la banci in lei
404
Furnizori active fixe

55.212

10.000

233
Active fixe necorporale 10.000
in curs de executie

10

404
Furnizori active
fixe

5121
Conturi la banci in lei

10.000

Voi proceda n continuare la nregistrarea decontrii lucrrilor executate n valoare de


865.480,52 lei, cu TVA inclus, procedur n care s-a uzat de urmtoarea nregistrare
contabil:
208
=
Alte active fixe necorporale

404
Furnizori active fixe

629
=
Alte cheltuieli autorizate prin
dispoziii legale

865.480,52

208
Alte active fixe necorporale 865.480,52

404
=
5121
865.480,52
Furnizori active
Conturi la banci in lei
fixe
Plile efectuate pn n prezent au fost decontate din cadrul avansului nregistrat n cadrul
proiectului.
Dup efectuarea plilor, beneficiarul a ntocmit dosarul de tragere, dosar care conine
informaii despre stadiul implementrii proiectului, facturile i situaiile de lucrri, ordinele de
plat i extrasele de cont, dosar care reprezint cererea de tragere, prin care beneficiarului i-au
fost decontate plile eligibile efectuate pn n acest moment.
Voi proceda la nregistrarea decontrilor efectuate de ctre APDRP n favoarea
beneficiarului, uznd de urmtoarea formul contabil:
5211
Disponibil al bugetului local

4584
990.000
Avansuri primite de la Autoritile
Ageniile de Plai reprezentnd
prefinanare

Ulterior s-au realizat lucrari, care s-au recepionat, n valoare de 550.000 lei, cu TVA
inclus.
Voi proceda n continuare la nregistrarea decontrii lucrrilor executate n valoare de
550.000 lei, cu TVA inclus, procedur n care s-a uzat de urmtoarea nregistrare contabil:
208
Alte active fixe necorporale

629
=
Alte cheltuieli autorizate prin
dispoziii legale
404
Furnizori active
fixe

404
Furnizori active fixe

550.000

208
Alte active fixe necorporale
in curs de executie
5121
Conturi la banci in lei

550.000

550.000

11

Au fost ntocmite i situaiile privind serviciile prestate de consultan n valoare de


8500 lei, cu TVA inclus i de dirigintele de antier n valoare de 10.189 lei cu TVA inclus,
pentru aportul adus pn n acel moment.
Voi proceda n continuare la nregistrarea decontrii serviciilor de consultan n
valoare de 8500 lei, cu TVA inclus i de dirigenie de antier n valoare de 10.189 lei cu TVA
inclusa, procedura n care s-a uzat de urmatoarele nregistrri contabile:
208
=
Alte active fixe necorporale
629
=
Alte cheltuieli autorizate prin
dispoziii legale

404
Furnizori active fixe

8.500

208
Alte active fixe necorporale
in curs de executie

8.500

404
=
5121
8.500
Furnizori active
Conturi la banci in lei
fixe
Dup efectuarea plilor se ntocmete cererea de tragere nr. 2, n valoare total de
568.689,64 lei, finanatorul decontnd beneficiarului plile efectuate, acesta din urm
nregistrnd primirea decontrii de la APDRP n sum de 568.689,64, uznd de urmtoarea
formul
5211
Disponibil al
Bugetului local

4583
568.689,64
Sume de primit de la
Agenii/Autoriti de Implementare

Se finlizeaz lucrrile, iar beneficiarul ntocmete procesul verbal de recepie final


pentru fiecare categorie de lucrri i servicii din cadrul proiectului.
Astfel, pentru lucrrile rmase de decontat se emite o factur n valoare de 172.962,16
lei, pre cu TVA inclus, pentru serviciile de consultan 66.750,88 lei, pre cu TVA inclus,
iar pentru serviciile de dirigenie de antier 13.092,60 lei, pre cu TVA inclus.
Beneficiarul efectueaz plata facturilor conform formulei contabile:
208
=
Alte active fixe necorporale
629
=
Alte cheltuieli autorizate prin
dispoziii legale
404
Furnizori active
fixe

404
Furnizori active fixe

252.805,64

208
Alte active fixe necorporale
in curs de executie
5121
Conturi la banci in lei

252.805,64

252.805,64

12

Dup efectuarea ultimelor trane de pli, beneficiarul ntocmete dosarul de tragere


nr. 3.
De reinut faptul c, la ultima decontare ntre beneficiar i finanator, acesta din urm i va
reine avansul acordat n cadrul proiectului , respectiv suma de 994.152 lei, rambursnd
beneficiarului doar suma de 815.293 lei.
Beneficiarul nregistreaz decontarea plilor efectuate uznd de formula:
4583
=
Sume de primit de la Autoritatile de
Certificare/Autoritatilede Management/
Agentiile de Plati

774
994.152
Finanarea din fonduri
externe nerambursabile

nchiderea conturilor de venituri si cheltuieli


7702
Finanarea de la bugetele locale

121.02
=
Rezultatul patrimonial - bugetul local

121.02
4.466.438,64
Rezultatul patrimonial - bugetul local

629
5.277.750,28
Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale

13

4. BIBLIOGRAFIE
1. Ionescu, Luminita (coord.), Diaconu, E, Neagoe, F., Contabilitate publica, Editura
Fundaiei Romnia de Mine, 2007
2. Constantin I. Jitaru Contabilitatea operatiunilor economice specifice executiei
bugetului de venituri si cheltuieli Ed Dnubius Braila 2007
3. *** Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, Monitorul Oficial al Romniei,
nr.597/13.08.2002
4. Investitii prin PNDR >> Msura 125
http://www.apdrp.ro/

14