Sunteți pe pagina 1din 24

Resursele

naturale din
China

PLAN:

1.Introducere
2.ScurtIstoric
3.Repartizarearesurselor
4.Resurselenaturale
5.Principaleleresurseminiere
6.Minereurimetalice
7.Minereuridemetaleneferoase
8.Hidrografiavegetatia
9.Resurseleturistice
10.concluzii

INTRODUCERE
China
Denumireaoficial:RepublicaPopularChinez
Capitala:Beijing(10,9mil.loc.)
Limbaoficial:chinezaSuprafaa:9.600.000km2
Locuitori:1.234.338.000(129loc./km2)
Religia:confucianism,budism,taoism,islamism,
cretinism
Moneda:yuan
Formadeguvernmnt:republic
Ziuanaional:1octombrie

ChinaesteaezatnAsiadeEsti

Central;esteatreiaarcantindere
depeglob(dupRusiaiCanada)cuo
largdeschiderelaOcianulPacific.
Limite:Rusia,MongoliaNord,RPD
Coreean,MareaGalben,MareaChinei
deEst(Est),M.ChineideSud;Vietnam,
Laos,Birmania,India,Bhutan,Nepal,
Pakistan(Sud);Afganistan,Tadjikistan,
Kirghistan,Kazahstan

SCURTISTORIC

Chinaarebogateresurseminiere.Resurseleminiere
idendificatenChinaocup12%dintotalulmondial,
situndusepelocul3nlume.ns,nraportcu
populaia,cu58%dinmediapecapdelocuitorpeplan
mondial,Chinaseclaseazpelocul53nlume.Pn
acumsaudescoperitnChinantotal171dezcminte
dintrecarela158dezcmintesauidentificatrezervele
(10deenergie,5demetaleferoase,41demetale
neferoase,8demetalepreioase,91deminereuri
nemetalicei3deapigaze).Chinaseclaseazpelocul
25nlumela45deproduseminiereprincipaleipelocul
lpeplanmodniallaresurseledepmnturirare,gips,
vanadiu,titan,tantal,wolfram,betonit,grafit,magnezit.

REPARTIZAREARESURSE

ResurseleminieredinChinasuntrepartizatedup
cumurmeaz:ieiuligazelenaturalenprincipaln
nordestul,nordulinordvestulChinei,crbunelen
principalnnordulinordvestulrii,minereurilede
fiernprincipalnnordestul,nordulisudvestul
rii,minereuriledecuprunprincipalnsudvestul,
nordvestuliestulChinei,minereuriledeplumbi
zincpetotcuprinsulrii,minereuriledewolfram,
zinc,molibden,antimoniuidepmnturiraren
principalnsudulinordulChinei,minereuriledeaur
iargintpetotcuprinsulrii,Taiwanulfiindunadin
procipalelezoneproductoare,iarminereuriledefosfor
nprincipalnsudulrii.

RESURSELENATURALE

Folosindmarileresursedecrbuni,Chinaiadezvoltato
puternicbazenergetic.Esteprimaproductoare
mondialdecrbuni.

INDUSTRIAEsteatreiaproductoaredeenergieelectric.
PrimabazsiderurgicesteChinaDeNord.Chinaeste
primaproductoaredeminereudefierioel.

AGRICULTURAPrincipaleleculturisuntorzuliorezul,
grulibumbacul,pentrufiecaredintreeleChinaocupnd
primullocmondial.
nsudsedezvoltpomiculturatrestieidezahriaceaiului.
Dintreanimalesecrescporci,oicaprebovineicmile.n
privinapescuituluiChinaseaflpeprimullocnlume.

PRINCIPALELERESURSEMINIERE
Crbunele:rezerveledecrbunealeChineiocuplocullpe
planmondial.Rezerveleidentificatesuntde1.000demiliardede
toneisegsescnprincipalnnordulinordvestulriiin
specialnprovinciileShanxi,ShaanxiiMongoliaInterioar.
ieiuligazelenaturale:rezerveledeieiigazenaturale
segsescnprincipalnnordvestulChinei,precuminnord
estul,norduliplatformamaritimdindreptulcoasteisudestice
arii.Pnlafineleanului1998saudescoperitnChina509
bazinedepetroli163debazinedegazenaturale.Rezervelede
ieiidentificatesuntde19,85miliardedetone,Chinaclasndu
sedinacestpunctdevederepelocul9peplanmondial,iarcele
degazenaturalede1.950miliardemetricubi,aranostr
plasndusepelocul20peplanmondial.Dintreacestea,73,8%
i,respectiv,78,4%segsescpeuscat.Sauformat6bazine
productoaredeieiigazenatruale.AcesteasuntSongliao,
GolfulBohai,Talimu,ZenggerTrufan,SichuaniShanganning.

MINEREURIMETALICE:

Minereuridemetaleferoase:Aufostidentificate
rezerveledefier,mangan,vanadiuititan,dintrecare
rezerveledeminereuridefiersuntdeaproape50de
miliardedetoneirepartizatenprincipaln
provinciileLiaoning,Hebei,ShanxiiSichuan.

MINEREURIDEMETALE
NEFEROASE

nChinasegsesctoatetipuriledeminereuri
neferoasedinlume,dintrecarerezerveledepmnturi
rarereprezintcirca80%dintotalulrezervelor
mondiale,celedeantimniu40%,iarceledewolfram
suntde4orimaimaridecttotalulrezervelordintoate
celelalteridinlume

HIDROGRAFIAVEGETATIA
HIDROGRAFIAClimaireliefulinflueneaz

reeauahidrografic.fluviileChineisunt
printrecelemaimaridinAsia.Celemai
cunoscutefiind:Huanghe,Changjiang,
Xijang.
VEGETAIA.nzonelemuntoasesegsesc
pdurideconifereidefoioase.Eleocupn
total1/5dinsuprafaarii.nsudestulrii,
segsescpdurisubtropicale8cubambus,
arboredecamfor,cedru,chiparos).Sprenord,
vegetaiaestesrac,deertic.

RESURSELETURISTICE

VastulteritoriualChineiofernumeroasepeisaje
naturaledeosebitdefrumoase.Poporulchinezeste
creatoruluneisplendideculturi.nChinaconlocuiesc
multeetnii,fiecareavndpropriiledatiniiobiceiuri.
Obiecteledeartartizanalidelicateseleauofaim
mondial.Deci,turismulchinezareresurseextremde
bogateilargiperspectivededezvoltare.nprocesul
dezvoltriieconomiceaChineiilrgiriideschideriictre
exterior,turismuladevenitunimportantfactorpentru
dezvoltareaeconomieinansambludinChina.nprezent,
numrulzonelorturisticedindiferiteregiunialeChinei
esteincontinucretere,concomitentcucelalnoilor
obiectiveinfrastructurale.nacelaitimp,anual,sporete
inumrulstrinilorveniinChinacaturiti

Resurseleturisticechinezesuntbogatei

variate.ntredepresiuneaTurufan,situat
la155demetrisubnivelulmrii,iprimul
piscdinlumeChomolungma,cuonltime
de8848,13metrideasupraniveluluimrii,
existodiferendenivelde9003metri,
diferenunicnlume.Chiarnaceeai
zon,condiiileclimatericepotfifoarte
diferite.nspecialnzonaLanuluiMuntos
Hengduanshan,sepotntlnintrosingur
zipeisajelenaturaledintoatecele4
anotimpurii,ntroperioadfoartescurt,
strilemeteorolgicepotfitotaldiferite.

Printrenumeroaselemonumenteistoricedin

China,Armatadeteracotdinmormntul
primuluimpratchinezQingsihuaneste
consideratdrepta8aminunealumii.n
fiecarean,pesteunmiliondeturitiviziteaz
MuzeulArmateideTeracot.Picturilemurale
dingroteleMogaodinDunhuangsuntapreciate
dentreagalumecauntezauralartei
universale.MareleZidChinezescestecuatt
maimultungigantobiectivturisticpecare
toatlumeadoreteslcunoasclafaalocului.
Istoria,cultura,datinileiobiceiurilediferiteale
celor56deetniidinChinaau,deasemenea,o
marefordeatraciepentruturiti.

Traditiile,arta,culturasiportulnationalitatilor

careconvietuiescsimuncescimpreuna(56
etnii)pentrudezvoltareamiracoluluichinez
modern,vainfatiseazamagnificapanopliea
pasteluluicostumelor,adansului,amuncii
migaloasedeingrijirealacaselordecultsaua
grandioaselorpagode,darsiaultramodernelor
hoteluri,restaurante,autostrazi,muzee.
Serviciileturisticesintasiguratelastandarde
internationaleinpeste7050dehotelurisisint
asistatedepeste7350deturoperatori.Numai
inBeijingvetiputeaalegedincele283de
hoteluridintrecare21sintde5stele

Obiectiveleturisticesideinterespentruomul

modern,aviddenousicultura,aleChineisint
situateinmaitoateprovinciile.Incepindchiar
cuBeijinguluiprecum:MareleZid,Palatul
Imperial,TemplulCerului,PalatuldeVara,
TemplulAlb,MausoleeleImperialeale
dinastiilorMingsiQing,Centrulcuturalsi
istoricdinorasulTianjinpodurileimpodobite
feericdeperiulWeijindinTianjinsimulte
altele.Trebuiesastiticainanul2001aufost
peste89milioanedeturisti,cu6milioanemai
multidecitinanul2000sicupeste16milioane
maimultidecitinanul1999.

MACAO

HUANGGUOSHU

MUZEULARMATEIDETERACOT

CONCLUZII
Chinaesteotarapreponderentmareatitdupa
teritoriucitsipopulatii,cutraditiisiobiceiuri
bogatefacecatarasadispunadeoeconomie
ridicata.
Datoritapeisajelorsimonumentelor,Chinaa
devenituncentruprincipalpentruturisti
Turizmuesteunfactorprincipalceducela
dezvoltareastatului,atiteconomiccitsi
cultural.

Aelaborat:CondreaAugustina
ProfesorVasileMaxim

S-ar putea să vă placă și