Sunteți pe pagina 1din 1

Modelul CONAN-HOLDER se bazeaza pe analiza lichiditate/exigibilitate si se aplica intreprinderilor industriale cu un numar de pana la 500 de salariati

Z=0,16xa+0,22xb-0,87c-0,1xd+0,24xe
unde:
a - lichiditatea rapida: (creante+disponibilitati financiare)/activ total
b - ratastabilitatii financiare: capital permanent/pasiv total
c - raport de pozitie: cheltuieli financiare/cifra de afaceri
d - ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata: cheltuieli cu personalul/valoarea adaugata
e - capacitatea bruta de rambursare: excedent brut de expoatare/datorii totale
Z < -0,05 situatie catastrofala probabilitate de faliment peste 90%
-0,05 < Z < 0,04 situatie nefavorabila probabilitate de faliment intre 65% si 90%
0,04 < Z < 0,10 situatie incerta probabilitate de faliment intre 30% si 65%
0,10 < Z < 0,16 situatie favorabila probabilitate de faliment intre 10% si 30%
Z > 0,16 situatie foarte buna probabilitate de faliment sub 10%
Modelul CENTRALEI BILANTURILOR (din cadrul Bancii Centrale a Frantei) : se aplica intreprinderilor cu maxim 500 de salariati.
100Z = -1,25xa+2,003xb-0,824xc+5,221xd-0,689xe-1,164xf+0,706xg+1,408xh-85,544
unde:
a - rata de prelevare a cheltuielilor financiare: cheltuieli financiare/excedent brut din exploatare
b - rata de acoperire a capitalului investit: resurse permanente/capitalul investit
c - rata capacitatii de rambursare a datoriilor: capacitatea de autofinantare/datorii totale
d - rata marjei brute de exploatare: excedent brut din exploatare/cifra de afaceri
e - durata medie a creditului furnizor: 360xsold furnizori/cheltuieli cu furnizorii
f - rata de crestere a valorii adaugate: variatia valorii adaugate/valoarea adaugata din anul precedent
g - durata medie a creditului client: 360xsold clienti/cifra de afaceri
h - rata investitiilor fizice: active imobilizate nete/valoarea adaugata
Z < -0,25 situatie riscanta, nefavorabila, dificultati economico-financiare importante
-0,25 < Z < 0,125 situatie incerta
Z > 0,125 situatie normala, favorabila, probabilitate foarte redusa de faliment
Modelul Altman

z=a.x1+b.x2+c.x3+d.x4+e.X5
nde:
a=rata rentabilitatii economice (100xprofit brut/activ total)
b=viteza de rotatie a activului (100xcifra de afaceri/activ total)
c=autonomia financiara (100xcapitaluri proprii/datorii totale)
d=rata profitului reinvestit (100xprofitul reinvestit/activ total)
e=rata activelor circulante (100xactive circulante/activ total)
x1=capital circulant/active totale
x2=profit reinvestit/active totale
x3=profit ianinte de impozit si dobanzi/active totale
x4=valoare de piata a capitalului/DTL
x5=venituri din vanzari/active totale
X.1 = coeficient de flexibilibate al firmei = Capital circulant/Total active
X.2 = rata autofinantarii activelor totale=Profit reinvestit(profit net-Dividende)/Total active
X.3 = rata rentabilitatii economice = Profit inainte de impozitare si dobanzi/Total active
X.4 = indica masura in care datoriile firmei sunt acoperite de capitalul social = Valoarea de piata a capitalului social subscris si varsat/Datorii pe
termen lung
X.5 = indica masura in care activele contribuie la obtinerea de venituri din activitatea de baza= Venituri din vanzari/Total active

Z<1,8 - situatie critica spre faliment


1,8<Z<3 - riscul de faliment este intr-o marja normala
Z>3 - riscul de faliment este aproape inexistent
Constantele cu care sunt amplificati indicatorii sunt de natura statistica si exprima ponderea sau importanta variabilei (indicatorul
financiar respectiv) in logica economica a riscului de faliment.
autonomia financiara (100xcapitaluri proprii/datorii totale)... se pare ca CECCAR Bucuresti a folosit alta formula pentru acest
indicator, respectiv valoarea de piata a capitalului/DTL, ier eu nu stiu cum au ajuns la valoarea de 82.000 pentru valoarea de piata a
capitalului? ma poate ajuta cineva sa inteleg?