Sunteți pe pagina 1din 8

Cernat Victor FB129

Nr 7
Lucrarea de laborator nr. 1
Tema: Modelul liniar unifactorial
Nr.
obs.
,i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tabelul 1 : Date iniiale


Suprafaa
ncasrile
2
comercial (m )
medii lunare
(zeci mii lei)
X_initial
Y initial
20
5
30
7
50
8
60
10
80
11
90
13
100
14
110
16
120
18
150
21

1) Conform teoriei economice, putem susine c n cazul acestui model econometric, dintre cele 2
variabile economice prezentate, ncasrile medii lunare este anume acea variabil dependent
(endogen (Yi)) de variabila factorial (exogen (Xi)) suprafaa comercial. Respectiv modelul
econometric ce descrie legtura dintre aceste dou variabile economice va fi : Yi=f(Xi)+ei.
2) A) Modificm valorile iniiale ale variabilelor dup formulele:
X=X_initial+0.9*N;
Y=Y_initial+0.7*N
Anii, t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
Media

Consum
agrega
173
180
183
186
191
193
198
200
205
207
211
212
2339
194.917

Venit
disponib
198
207
215
217
221
227
228
235
243
244
248
253
2736
228

X2
39204
42849
46225
47089
48841
51529
51984
55225
59049
59536
61504
64009
627044

Y2
29929
32400
33489
34596
36481
37249
39204
40000
42025
42849
44521
44944
457687

1. Consumul agregat depinde de venitul disponibil.


- variabila endogena eate consumul agregat (Y)
- variabila exogena este venitul disponibil ( X )

X*Y
34254
37260
39345
40362
42211
43811
45144
47000
49815
50508
52328
53636
535674

Y=27,08725+0.73609
X
172.83307
179.45788
185.3466
186.81878
189.76314
194.17968
194.91577
200.0684
205.95712
206.69321
209.63757
213.31802
2338.98924

2.

Pentru a afla forma fegaturii dintre aceste 2 variabile construim norul de puncte,si totodata
presupunem ca legatura dintre variable este descrisa de modelul de regresie simpla,
unifactorial y=f(x)+e,Norul de Puncte ( Corelograma)

Norul de Puncte ( Corelograma)


250
200
150
100
50
0
190

200

210

220

230

240

250

260

3.Analizind corelograma, pot spune ca exista legatura intre variabile, linia trendului ascendenta
indica asupa faptului ca legatura este directa, pentru concretiza calculam Covariatia ccov(x,y)=
216.5454545
Deci, daca covariatia >0, => ca exista legatura intre variabile, corelatie directa, adica daca venitul
creste, va creste si consumul cu x unitati.
4.Calculam coeficientul de corelatie liniara simpla r , prentru a determina intensitatea legaturii
r=
0.993353829
abaterea medie patratica a x =
d
x
16,42153
d
y
abaterea medie patratica y = 12,16866
n*dx*dy =2397,937

5 Conform proprietatilor coeficientului de corelatie, r>0 rezulta ca avem o corelatie directa intre
variabile si deoarece 0,95< r<1 se evidentiaza si o corelatie foarte puternica,o legatura determinista
Se inainteaza ipotezele :
H0:r=0 nu exista corelatie intre variabile,ipoteza nula H1 :r*0
intre variabile exista corelatie, ipoteza alternativa
6

calculam valoarea empirica a statisticii t


tcalculat = 27.29141313
t tab(0.05;10) = 2,228
tcalct> ttab =>acceptam H1, ipoteza aletrantiva, intre variabile exista corelatie, deci si coeficientul
de corelatie este semnificativ
7 Edentificam modelul unifactorial
y =a +b~ x+c
a=y *xA2 - lx*lx*y a=1051852
b=n*""xy-y*x
b=28584
A
A
=n xi 2 -(^x) 2 =38832
=
27.08725
K =
0.73609
deci , ecuatia modelului estimat este: Y=27,92161+0,73609X
Conform rezultatelor estimarii, la un venit egal cu 0, valoarea consumuluiva fi de 27,92161 u.m.
Daca venitul disponibil va creste cu 1 u.m ,atunci consumul agregat se va majora cu 0,73609 u.m.
Modelul teoretic estimat / = 27,9216114+0,736093943 x
8 Calculam dispersia variabilei eroare

=2.35409
9 Calculam abatereamedie patratica a variabilei eroare

=1.53430
10Calculam abaterea medie patratica a estimatorilor parametrilor de regresie:
Sa'=
Sb=

6.16546
0.02697

t a calc=
t b calc=

4.3934
27.2914

tcalc = 3,5848 > ttab(0,05;10) =2,228 si t b calc= 27,2624 > ttab(0,05;10) =2,228, vom
accepta ipoteza H1, atit pentru parametrul a ,cit si pentru parametrul b, ceea ce inseamna ca
parametrii a si b sunt semnificativi.
11 Aflam intervalele de incredere pentru parametrii modelului
27,92161- 2,228 * 7,78873< a< 27,92161 + 2,228 * 7,78873
10,56832< a < 45,2749
0,73609 - 2,228 * 0,027 < b < 0,73609 + 2,228 * 0,027 0,6759 <
b < 0,79624

e
0.16693
0.54212
-2.3466
-0.81878
1.23686
-1.17968
3.08423
-0.0684
-0.95712
0.30679
1.36243
-1.31802
0.01076

(X - X)
e2
(Y - Y) 2
0.027866 2 900 480.3403
0.293894
441 222.5069
5.506532
169 142.0069
0.670401
121
79.5069
1.529823
49
15.3403
1.391645
1
3.6736
9.512475
0
9.5069
0.004679
49
25.8403
0.916079
225 101.6736
0.094120
256 146.0069
1.856216
400 258.6736
1.737177
625 291.8403
23.54090381
3236 1776.91667

(Y - Y)
2487.685
238.974
91.586
65.576
26.559
0.543
0.000
26.540
121.892
138.687
216.705
338.610
1753.357

(X - X)
-30
-21
-13
-11
-7
-1
0
7
15
16
20
25
x

(Y - Y) (X - X)(Y 657.50
Y)
313.25
154.92
-8.917
98.08
-3.917
27.42
-1.917
1.92
3.083
0.00
5.083
35.58
10.083
151.25
12.083
193.33
16.083
321.67
17.083
427.08
x
2382

odata presupunem ca legatura dintre variable este descrisa de modelul de regresie simpla, unifactorial y=f( 300 ndenta
indica asupa faptului ca legatura este directa, pentru concretiza calculam Covariatia cov( nitul creste, va creste si consumul
cu x unitati.
gaturii variabile si deoarece 0,95< r<1 se evidentiaza si o corelaie foarte puternica,o legatura determir tul de corelatie este
semnificativ m. Daca venitul disponibil va creste cu 1 u.m ,atunci consumul agregat se va majora cu 0,73609

H1, atit pentru parametrul a ,cit si pentru parametrul b, ceea ce inseamna ca parametrii a si b sunt semnif

(x)
+e,

x,y)

nist
a

u.m.

icativi
.