Sunteți pe pagina 1din 7

CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE
Denumirea obiectivului de investitie: Retea de fibra optica subterana
pentru racordarea imobilelor din str. Victor Babes si Simpozionului la sistemul
informatic al PMB
Amplasament: municipiul Bistrita
Terenul este pe domeniul public al municipiului Bistria. Amplasamentul studiat
se afla n partea sudic a municipiului pe traseele :
- Sediul Taxe si impozite str. AL. Odobescu nr. 17 str. Ioan Ratiu str. Victor
Babes nr. 37 Serviciul intretinere spatii verzi si str. Victor Babes nr. 28 Serviciul
intretinere strazi
- str. Valer Braniste colt cu intrare Unitatea de pompieri str. Sigmirului-str.
Libertatii - Serviciul intretinere imobile si mobilier urban, Serviciul
ecarisaj,Compartiment cimitire str. Simpozionului nr. 2
- str. Nicolae Titulescu nr. 3 Serviciul de voluntariat pentru situatii de urgenta
str. Dobrogeanu Gherea nr. 14.
- Sediul Directia Servicii Publice str. L. Rebreanu nr. 2-4 Centrul municipal
cultural G. Cosbuc str. Albert Berger 10
Beneficiar: municipiul Bistria
2. GENERALITATI
Unul dintre obiectivele de investitii ale municipalitatii este realizarea unei
retele subterane de telecomunicatii care sa permita conectarea prin fibra optica a
sediului Primariei cu serviciile publice de interes local subordonate Consiliului local,
pentru a asigura accesul la baze de date unice si comune si pentru un schimb rapid de
informatii.
Prin realizarea reelei subterane de telecomunicaii se va asigura accesul
la baze de date unice i comune (GIS, circuitul documentelor, legislatie) precum i
furnizarea de servicii de internet i telefonie.
Reteaua se ntinde pe o lungime de 3000 metri pe domeniul public.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII


Prezentul Caiet de sarcini st la baza elaborrii documentaiei tehnico-economice
pentru realizarea retelei de fibra optica subterana pentru racordarea sediului Primariei
municipiului Bistrita cu servicuiile publice de interes local subordonate Consiliului
local dupa cum urmeaza :
- Sediul Sector intretinere spatii verzi str.V. Babes nr. 37
- Sediul Sector drumuri si parcari str. V. Babes nr. 28
- Sediul Sector constructii interventii str. Simpozionului nr. 2
- Sediul Serviciului Voluntariat pt. Situatii de urgenta str. Dobrogeanu Gherea nr.
14
- Sediul Centrului Cultural Municipal str. Albert Berger nr. 10
Primaria municipiului Bistrita doreste conectarea locatiilor de mai sus cu
sediul central situat in Piata Centrala nr. 6 , locatie unde se afla serverele de date si
aplicatii pentru toata Primaria municipiului Bistrita
Realizarea acestor conexiuni prin fibra optica va asigura accesul rapid si sigur
la bazele de date unice si comune ale institutiei ( GIS, circuitul
documentelor,legislatie) precum si furnizarea de servicii de internet si telefonie.
Serviciile de proiectare vor fi achiziionate de la un singur ofertant
(proiectant general) care s ndeplineasc condiiile impuse de autoritatea
contractant.
Acest proiect va cuprinde:
Retea de fibra optica subterana pentru racordarea imobilelor din str. V. Babes ,
Simpozionului, Dobrogeanu Gherea si Albert Berger la sistemul informatic al
Primariei municipiului Bistrita
Obiectul contractului de servicii, ce urmeaz a fi atribuit, const n elaborarea
documentaiei de proiectare astfel:
Faza 1 cuprinde:
- Studiu topografic vizat OCPI
- Documentaiile pentru obinerea avizelor i acordurilor solicitate prin Certificatul
de Urbanism la faza SF;
- Studiu de coexistenta pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu
reteaua electrica a obiectivului pentru care se solicita avizul de amplasament conform
cu Ordinul ANRE nr. 48/2008 art. 15 pct. a)
- Studiu de Fezabilitate care trebuie s respecte coninutul cadru al studiului de
fezabilitate n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului Romniei Nr. 28 din
9 ianuarie 2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de

elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, cu


modificarile si completarile ulterioare;
Faza 2 cuprinde:
- Proiectul tehnic , caietele de sarcini si detaliile de executie care vor
respecta continutul cadru al ordinului nr. 839/2008 cu modificarile si completarile
ulterioare
- Documentaia pentru obinerea autorizaiei de construire va respecta
prevederile Legii nr.50/1991 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare ,
precum i Ordinul nr.839/2009
- Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor care vor fi
solicitate prin Certificatul de urbanism la faza PAC
- Devizul general estimativ al investiiei se va ntocmi i la faza PT va fi structurat
conform prevederilor Hotrrii Guvernului Romniei nr.28/2008.
- La faza de Proiect tehnic (Documentatia tehnica), proiectantul are obligaia de a
prezenta pe lng Devizul general i partea economic confidenial a lucrrilor
structurata pe formularele prevazute in Ordinul nr. 839/2008.
- Proiectantul are obligatia de a intocmi documentatia necesara pentru aprobare
de catre Politia municipiului Bistrita
Documentatia tehnica ( proiectul tehnic) va fi supusa spre verificare unor
specialisti verificatori de proiecte atestai.
Plata verificatorilor intr n atribuiile proiectantului general i va fi tarifat n
oferta de proiectare.
Numele i datele de contact precum i dovada calitii de verificator vor fi
naintate de ctre Ofertant, Autoritii Contractante, spre informare.
In ceea ce privete asigurarea nivelului de calitate corespunztor cerinelor
proiectului, le revine aceeai rspundere att proiectantului ct i specialitilor
verificatori de proiecte atestai, propui de Ofertant.
Avnd in vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea n construcii, cu
modificrile i completrile ulteriore, proiectantul are urmatoarele obligaii(fara
cheltuieli suplimentare ):
sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei;
sa prezinte planul de trasare a lucrarilor;
sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator
cerintelor esentiale,cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte
atestati, precum si sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate;

sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia


lucrarilor, exploatarea,intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, proiectele de
urmarire privind comportarea in timp a constructiilor;
sa stabileasca , prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile
aferente cerintelor esentiale si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate
de acestea;
sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina
proiectantului,la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate
corespunzator cerintelor esentiale , precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor
adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la
cererea investitorului;
sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor
executate;
Tot ca obligatii ale proiectantului fara cheltuieli suplimentare sunt si
raspunsurile la solicitarile de clarificari formulate de ofertanti pe perioada desfasurarii
procedurii de atribuire a contractului de executie si participarea la predarea
amplasamentului;
Faza 3 cuprinde:
- Asistena tehnic pe parcursul executrii lucrrilor. Asistenta tehnica ncepe
dup ncheierea contractului de execuie cu ofertantul declarat ctigtor prin
procedura de atribuire a contractului de lucrari si se va desfasura pe toata durata de
executie a lucrarilor .
Serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii
lucrarilor si care se tarifeaza in cadrul asistentei tehnice consta in urmatoarele
activitati:
Sa participe ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier,
pentru emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea
proiectului in concordanta cu situatia din teren. Modificarile aduse, din motive
obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati vor fi realizate
numai de catre proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii verificatori de
proiecte pe cheltuiala proiectantului. Deplasarea pe santier se efectueaza in
conformitate cu termenele din graficul de executie, din proprie initiativa, la solicitarea
dirigintelui de santier (achizitorului), la sesizarea proprie sau la sesizarea
executantului;
Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele
completari sau detalii suplimentare, dispozitii de santier, etc., in cel mai scurt timp
posibil. Dispozitiile de santier emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand
conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi
insotite de justificari;

Urmarirea respectarii prevederilor din proiect si respectarea normelor in


vigoare de catre constructor;
Plata asistentei tehnice se va face numai pe baza de raport de activitate;
De asemenea, proiectantul va avea obligaia s participe ori de cte ori il va
solicita beneficiarul sau executantul, pe antier, n baza asistenei tehnice contractate
pe perioada de executare a lucrrilor, iar la terminarea lucrrilor la elaborarea Crii
tehnice a construciei i la recepia lucrrilor executate.
La receptiile care se vor efectua, proiectantul are obligaia de a respecta
prevederile legale n vigoare referitoare la atribuiile care-i revin.
Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate in
conformitate cu: prevederile legale in vigoare
Trecerea la elaborarea documentaiilor prevzute n faza 2, se va face numai
dup comunicarea aprobrii Studiului de Fezabilitate de ctre beneficiarul proiectului,
respectiv aprobarea n Consiliul local al municipiului Bistrita.
Proiectantul are obligatia de a prelua fara plata toate condiiile din avizele i
acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism de la faza SF/PAC.
Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate de ctre beneficiar proiectantul va fi
prezent i va susine documentaia att n edinele Comisiei Tehnico-Economice din
cadrul Primariei municipiului Bistrita ct i n edina Consiliului local n care se vor
prezenta spre aprobare indicatorii tehnico-economici ai SF-ului.
La elaborarea fazelor de proiectare i ntocmirea tuturor documentelor care fac
obiectul contractului, prestatorul are obligaia de a aplica toate normativele
prescripiile tehnice in vigoare si de a asigura personalul de specialitate
atestat/autorizat.

4.2 Durata contractului


Autoritatea contractant solicit urmtoarele termene pentru predarea
documentaiilor tehnice astfel :
Etapa I va fi de 3,0 luni defalcata astfel:

Elaborare Faza 1 de proiectare maxim 30 zile calendaristice de la ordinul


de ncepere a contractului;

15 zile calendaristice verificarea documentatiei de catre beneficiar si


supunere avizare CTE ;

15 zile calendaristice termen de rezolvare a tuturor observatiilor


Comisiei tehnico-economice de la prima sustinere de catre proiectant in fata acesteia ;

30 zile calendaristice verificarea documentatiei predate de catre


proiectant dupa rezolvarea observatiilor din CTE si pregatirea documentelor pentru
supunerea aprobarii Consiliului local.

Etapa II va fi de 3,0 luni defalcata astfel:


- Elaborare Faza 2 de maxim 45 zile calendaristice de la indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii :
comunicarea aprobrii Studiului de Fezabilitate de ctre Consiliul local al
municipiului Bistrita;
aprobarea fondurilor prin bugetul local;
15 zile calendaristice verificarea documentatiei de catre beneficiar si
formularea observatiilor;
15 zile calendaristice termenul de rezolvare a tuturor observatiilor de catre
proiectant;
15 zile calendaristice verificarea documentatiei predate de catre proiectant dupa
rezolvarea observatiilor;
Faza 3, se va derula pe toata durata de realizare a lucrrilor.
5. PREDAREA DOCUMENTAIEI DE PROIECTARE
Studiul de Fezabilitate se pred beneficiarului, pe suport de hrtie n 4
exemplare complete parte scris i desenat (3 originale i 1 copie ) i pe suport
electronic ( 1 exemplar PDF si 1exemplar scanat cu semnaturi )
Studiile topo se predau n cte 4 (patru) exemplare pe suport de hartie (3
originale si 1 copie) i un exemplar pe suport electronic scanat si semnat.
Studiile geo se predau in cte 4 (patru) exemplare pe suport de hartie (3
originale si 1 copie) i un exemplar pe suport electronic scanat si semnat.
Studiu de coexistenta cte 4 (patru) exemplare pe suport de hartie (3 originale
si 1 copie) i un exemplar pe suport electronic scanat si semnat.
Documentaiile pentru obinerea avizelor i acordurilor solicitate prin
certificatele de urbanism se predau n 2 exemplare pe suport de hrtie i pe suport
electronic ( 1 exemplar PDF si 1exemplar scanat cu semnaturi ) pentru fiecare
avizator n parte.
Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini i Detaliile de execuie, se predau
beneficiarului pe suport de hrtie n 4 exemplare i ntr-un exemplar pe suport
electronic ( 1 exemplar PDF si 1exemplar scanat cu semnaturi ) Documentaia
pentru obinerea autorizaiei de construire n 2 exemplare originale pe suport de
hrtie, precum i pe suport electronic;
Devizul general la faza PT nsoit de devizele confideniale n 2 exemplare pe
suport de hrtie ct i un exemplar pe suport electronic scanat cu semnaturi.

6. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE


Prin asumarea proiectrii unei investiii, prin soluiile propuse, ofertantul i
asum, pe lng cele de ordin profesional i responsabilitatea bunei gestionri a
resurselor financiare destinate de ctre autoritatea contractant pentru realizarea
serviciului.
Valoarea ofertat pentru acest serviciu trebuie (exclusiv diverse si neprevazute)
s rezulte din nsumarea onorariilor de proiectare pentru fiecare faz prevzut n
prezenta documentaie la cap. 3 cu respectarea urmtoarelor condiii care sunt
obligatorii i nendeplinirea lor atrag declararea ofertei ca fiind necorespunztoare.
Se va prezenta modul de calcul al valorii ofertate, fie pe baza orar, fie procent
din valoarea investiiei.
Se va prezenta graficul de timp pentru prestarea serviciului defalcat pe faze de
proiectare.
La valoarea de proiectare ofertata se adauga , diverse si neprevazute in procent
de 5% , rezultand valoarea totala ofertata.
Se vor pune la dispozitia ofertantului :
- Plan de situatie cu traseul retelei de fibra optica;
- Plan cu Ridicarile topografice, in format PDF extrase din lucrarea
SISDIEBDU-GIS;
- Plan cu Ridicarile topografice, in format DWG extrase din lucrarea
SISDIEBDU-GIS numai ofertantului castigator.
Se propune data de ...................... pentru vizitarea amplasamentului pentru
ofertantul declarat castigator, la incheierea contractului.

DIRECTOR TEHNIC,
FECHETE VALENTINA

SEF SERVICIU,
BRETFELEAN NICOLETA

Intocmit,
Chita Olimpia.