Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Analiza factoriala a cifrei de afaceri si interpretarea economica a rezultatelor:

INDICATORI
1Cifra de afaceri
2 Productia marfa fabricata
3 Numarul mediu de salariati
4 Valoarea medie a mijloacelor fixe
5 Valoarea medie a mijloacelor fixe direct
productive

SIMBOL
CA
Qf
Ns
Mf
Mf'

P0
1,134,000
1,260,000
80
120,000

P1
2,821,500
2,970,000
75
150,000

INDICI%
248.81
235.71
93.75
125.00

84,000

135,000

160.71