Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza situaiei generale a ntreprinderii

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6

INDICATORI

Simbol

P0

Cifra de afaceri
Cheltuieli aferente cifrei de
afaceri
Profit aferent cifrei de
afaceri
Numr medi de salariai
(persoane)
Active totale, din care:
Active imobilizate
Active circulante
Capital propriu
Capital permanent

CA
Ch

1 442 065
1 320 400

Pr

121 665

251 296

308 417

Ns

5 432

5 048

3710

1 193 995
772 694
421 301
394 685
628 355

1 377 316
884 060
493 256
408 310
668 230

1 295 400
790 600
504 800
495 300
765 800

Productivitatea muncii
Randamentul activelor
imobilizate
Viteza de rotaie a activelor
circulante
Rata rentabilitii comerciale
Rata retabilitii economice
Rata activelor circulante

AT
AI
AC
Kpr
Kper

W= CA/Ns

P1

P2

P1/P0

P2/P1

I P1/P0

mii lei
I P2/P1
R

1 731 805 1 555 176


1 480 509 1 246 759

P0

P1

P2

P1/P0

P2/P1

I P1/P0

I P2/P1

RAI= CA/AI
VAC= CA/AC
Rc=(Pr/CA)*100
Re= *Pr/AT)*100
gAC=
(AC/AT)*100
gAI=(AI/AT)*100
Gteh= AI/Ns

7
Rata activelor imobilizate
8
Gradul de nzastrare tehnic
9
Rata autonomiei financiare
Raf= Kpr/PT
10 Rata stabilitii financiare
Rsf= Kper/PT
unde AT= PT (Pasiv total)
S se aplice metodele statistice n analiza situaiei generale a activitii ntreprinderii i s se interpreteze economic rezultatele.