Sunteți pe pagina 1din 173

Cuprins

Pagina

I. MANUALUL DE APLICARE A PROGRAMULUI INDIVIDUAL


DE GESTIONARE A FURIEI (I-MAP)

1.

2.

Cadrul general de elaborare a Programului Individual de Gestionare a


Furiei (I-MAP), date de contact, drepturi de autor i utilizarea Programului ... 7
Prezentarea general a Programului Individual de Gestionare a Furiei
(I-MAP) i a manualului de aplicare a acestuia ................................ 10

A. Evaluarea ............................................................................... 12
1.0
1.1
1.2
1.3

Evaluarea necesitii interveniei ................................................ 12


Disponibilitatea pentru implicarea n programul de intervenie ............ 12
Selecia i evaluarea rezultatelor ................................................. 13
Monitorizarea sesiunilor ........................................................... 17

B. Pregtirea de specialitate n vederea aplicrii programului I-MAP

Programul I-MAP .......................................................................... 18


1.0 Structura i formatul programului .............................................. 18
1.1 Scopul programului ................................................................ 19
1.2 Obiectivele programului .......................................................... 20
1.3 Teoria cognitiv-comportamental i principiile Mindfulness
n gestionarea furiei ................................................................26
Principiile cheie
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4

Furia, agresivitatea i violena ................................................... 29


Accentul pe implicare i motivare ................................................32
Relevana personal .................................................................33
Stilul de facilitare ..................................................................33
Sprijinul n implementare i supervizarea .......................................34

3.0
3.1
3.2
3.3

Abordarea personalizat ........................................................... 35


Interaciunea i relaia de lucru cu Participantul .............................. 35
Facilitatorul n programele individuale .......................................... 36
Provocrile ntmpinate n derularea interveniei cu persoanele
furioase ............................................................................... 37

Facilitarea interveniei individuale

C. Descrierea coninutului sesiunilor programului I-MAP ........................ 39

1.0 Sesiunea Unu: Punctul de pornire ............................................. 40

1.1

1.2

Prezentarea Participantului i a Facilitatorului i stabilirea


cadrului de derulare a programului ............................................ 41
Ce l-a adus aici? De ce acum? ................................................... 42

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Obiective personale ............................................................... 44


Modalitatea de funcionare a programului .................................... 45
Formatul programului de intervenie i al sesiunilor ......................... 46
Ateptri i implicare ............................................................. 48
Schimbarea i msurarea schimbrii ........................................... 49
Prezentarea Modelului celor cinci factori ..................................... 50
Beneficiile i costurile furiei .................................................... 50
Strategii cu soluii rapide ........................................................ 51
Tem pentru acas: stabilirea de obiective pentru program ............... 52

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Revizuirea temei pentru acas i monitorizarea ............................. 54


Explicarea conceptului de furie ................................................. 55
Corpul i furia ..................................................................... 56
Cum arat i cum se simte furia? ............................................... 57
Gestionarea reaciilor fizice ..................................................... 59
Prezentarea tehnicii Scanarea corpului ....................................... 60
Exersarea tehnicii Scanarea corpului .......................................... 60
Tem pentru acas: tehnica Scanarea corpului ............................... 61

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Revizuirea temei pentru acas i monitorizarea ............................. 63


Identificarea rolului gndurilor, emoiilor i comportamentului .......... 63
Identificarea elementelor declanatoare ale furiei .......................... 64
Corelarea informaiilor............................................................ 67
Prezentarea Jurnalului ........................................................... 67
Exersarea consemnrilor n Jurnal .............................................. 68
Tem pentru acas: consemnarea n Jurnal cu accent pe elementele
declanatoare ale furiei i pe strategiile cu soluii rapide ................. 68

2.0

3.0

4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.0

5.1

Sesiunea Doi: nelegerea furiei ............................................. 53

Sesiunea Trei: Elemente declanatoare, gnduri, emoii i


comportament ................................................................... 62

Sesiunea Patru: Comunicarea ................................................. 69

Revizuirea temei pentru acas i monitorizarea ............................. 70


Obstacolele ce apar n calea comunicrii ..................................... 71
Stiluri de comunicare.............................................................. 71
Comunicarea asertiv ............................................................. 73
Exersarea abilitilor de comunicare asertiv................................. 75
Exerciiul Clipa de rgaz ......................................................... 75
Tem pentru acas: consemnarea n Jurnal cu accent pe
asertivitate i pe exersarea tehnicii Clipa de rgaz ......................... 77
Sesiunea Cinci: Relaiile interpersonale .................................... 78

Revizuirea temei pentru acas i monitorizarea ............................. 79

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Rolul furiei n cadrul relaiilor interpersonale ................................ 79


Rolul furiei n cadrul propriilor relaii ......................................... 81
Comunicarea eficient ........................................................... 82
Alte perspective .................................................................. 82
Tehnica de vizualizare Locul unde te simi fericit ........................... 83
Tema pentru acas: consemnarea n Jurnal cu accent pe comunicare
i pe tehnica de vizualizare ..................................................... 84
Sesiunea ase: Interpretarea .................................................. 85

Revizuirea temei pentru acas i monitorizarea ............................. 86


Stiluri de gndire .................................................................. 87
Aprecieri i judeci .............................................................. 88
Erori de gndire ................................................................... 89
Interpretarea ....................................................................... 90
Convingerile ........................................................................ 90
Modelele de urmat ................................................................ 91
Exersarea tehnicii Clipa de rgaz ............................................... 92
Tem pentru acas: consemnarea n Jurnal cu accent pe erorile
de gndire i pe convingeri ....................................................... 92
Sesiunea apte: Recunoaterea i combaterea gndurilor nocive ..... 93

Revizuirea temei pentru acas i monitorizarea ............................. 94


Gndurile nocive .................................................................. 95
Gndirea alternativ .............................................................. 96
Exersarea gndirii alternative ................................................... 97
Exersarea tehnicii Scanarea corpului .......................................... 98
Tema pentru acas: consemnarea n Jurnal cu accent
pe gndirea alternativ .......................................................... 99
Sesiunea Opt: Planificarea ................................................... 100

8.6
8.7

Revizuirea temei pentru acas i monitorizarea ............................ 101


Factorii inhibitori i convingerile .............................................. 101
Culorile semaforului ............................................................. 103
Exersarea analogiei Culorile semaforului ................................... 103
Cartonae cu indicii pentru gestionarea situaiilor n care este
prezent furia ..................................................................... 104
Exersarea utilizrii cartonaelor cu indicii ................................... 105
Tem pentru acas: consemnarea n Jurnal cu accent pe planificare ... 106

9.1
9.2
9.3

Revizuirea temei pentru acas i monitorizarea ........................... 108


Trecerea n revist a elementelor cheie ..................................... 109
Obiective .......................................................................... 109

9.0

Sesiunea Nou: Integrarea tuturor elementelor programului ........ 107

9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Provocri n ceea ce privete gestionarea furiei ............................ 110


Sporirea anselor de reuit .................................................... 110
Certificarea participrii ......................................................... 115
Paii urmtori ..................................................................... 115
Tema n cadrul sesiunii .......................................................... 116

Referine bibliografice ................................................................ 117

Lecturi recomandate ................................................................. 118


Instrumente de evaluare ............................................................. 119

II. GHIDUL PENTRU MANAGERII DE CAZ PRIVIND IMPLEMENTAREA


PRACTIC A PROGRAMULUI INDIVIDUAL
DE GESTIONARE A FURIEI (I-MAP) ...................................... 131
III. MATERIALE SUPLIMENTARE PENTRU FACILITATORI .............141

Exerciiul Calea spre gestionarea furiei (Foaia de parcurs) ....................... 144


Utilizarea exerciiului Calea spre gestionarea furiei (Foaia de parcurs) ........ 145
Formularul de feedback al Participantului ........................................... 150
Foi de Jurnal necompletate ........................................................... 151
Scenarii ................................................................................... 154
Gnduri nocive i gndul declanator ................................................ 157
Gnduri utile ............................................................................. 158
Cartonae cu indicii aciuni ......................................................... 159
Cartonae cu indicii gnduri ......................................................... 162
Instrumentul individual de evaluare a furiei (IAA) .................................. 164
Chestionarul de evaluare a disponibilitii pentru schimbare (ARC-Q) .......... 166
Chestionarul Victoria de evaluare a disponibilitii
pentru schimbare (VCR-Q) .............................................................. 168
Model de certificat de participare la programul I-MAP ............................ 171

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

MANUALUL DE APLICARE A
PROGRAMULUI INDIVIDUAL
DE GESTIONARE A FURIEI
I-MAP

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

1. Cadrul general de elaborare a Programului Individual de


Gestionare a Furiei (I-MAP), date de contact, drepturi de
DXWRULXWLOL]DUHD3URJUDPXOXL
Cadrul general de elaborare a Programului Individual de
Gestionare a Furiei (I-MAP)
Prezentul program a fost dezvoltat SHQWUXVHUYLFLLOHGHSUREDLXQHGLQ5RPkQLD
,UODQGD L ,WDOLD vQ FDGUXO SURLHFWului &RRSHUDUH LQWHUQDLRQDO vQ YHGHUHD
VSULMLQLULL LPSOHPHQWULL 'HFL]LHL &DGUX -+$ Srivind

aplicarea

SULQFLSLXOXL UHFXQRDWHULL UHFLSURFH vQ FD]XO KRWUkULORU MXGHFWRUHWL L DO


GHFL]LLORU GH SUREDLXQH vQ YHGHUHD VXSUDYHJKHULL PVXULORU GH SUREDLXQH L D
VDQFLXQLORU DOWHUQDWLYH ILQDQDW GLQ IRQGXUL QHUDPEXUVDELOH RIHULWH GH 8QLXQHD
(XURSHDQ n cadrul programului JustiLH SHQDO 2010 al Comisiei Europene i
LPSOHPHQWDW GH 0LQLVWHUXO -XVWLLHL GLQ 5RPkQLD vQ SDUWHQHULDW FX 6HUYLFLXO GH
3UREDLXQH GLQ ,UODQGD L 0LQLVWHUXO -XVWLLHL GLQ ,WDOLD (Departamentul de Justiie
-XYHQLO .
Obiectivul general al acestui proiect a constat vQ SURPRYDUHD FRRSHUULL
judiciare ntre statele membre ale Uniunii Europene n domeniul supravegherii
UHVSHFWULL PVXULORU L D VDQFLXQLORU DOWHUQDWLYH LPSXVH SHUVRDQHORU FDUH DX
VYkULW LQIUDFLXQL FX VFRSXO GH D FRQWULEXL OD FUHDUHD XQXL VSDLX HXURSHDQ GH
MXVWLLHSHQDOED]DWSHUHFXQRDWHUHLvQFUHGHUHUHFLSURF
Obiectivul specific al proiectului l-a reprezentat oferirea de asisten n
vederea

implementULL

FRUHVSXQ]WRDUH D 'HFL]LHL &DGUX D &RQVLOLXOXL

2008/947/JHA SULYLQG DSOLFDUHD SULQFLSLXOXL UHFXQRDWHULL UHFLSURFH vQ FD]XO


KRWUkULORU MXGHFWRUHWL L DO GHFL]LLORU GH SUREDLXQH vQ YHGHUHD VXSUDYHJKHULL
PVXULORU GH SUREDLXQH L D VDQFLXQLORU DOWHUQDtive, FUHWHUii nivelului de
FXQRDWHUHUHFLSURFDPVXULORUGHSUREDLXQHQDLRQDOHLGHQWLILFULL GLILFXOWLORU
de ordin OHJLVODWLYLSUDFWLFvQSURFHVXOGHSXQHUHvQDSOLFDUHDDFHVWHLGHFL]LLLal
dezvoltULL GH PHFDQLVPH L LQVWUXPHQWH GH FRRSHUDUH HILFLHQWH vQWUH DXWRULWLOH
GHSUREDLXQHdin statele membre partenere.
Programul Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP) a fost dezvoltat n urma
FRQVXOWULL FX UHSUH]HQWDQii celor trei organizaii partenere n proiect, avnd n
7

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

vedere contextul specific sistemelor GH SUREDLXQH din Romnia, Italia i Irlanda,
precum i bunele practici acceptate n domeniu n alte jurisdicii.

Date de contact
Autorii acestui program sunt Gillian Johnson i Linda Gast.
Gillian Johnson este psiholog judiciar autorizat i consultant n drept penal. A
GHVIurat o activitate vQGHOXQJDW pentru Serviciul GH3UREDLXQH din Anglia i ara
Galilor (National Offender Management Service for England and Wales) i a avut un
rol principal n dezvoltarea i livrarea de programe acreditate ca fost director al
Departamentului Programe Cognitive i Motivaionale. Dispune de experien vQ
domeniul programelor acreditate destinate att LQWHUYHQLLORU LQGLYLGXDOH, ct i
celor de grup, ca practician i manager de caz, la nivel regional i naional.
Linda Gast este asistent social calificat/consilier de probaiune, cu experien
vQGHOXQJDW FD SUDFWLFLDQ $ GH]YROWDW L VXVLQXW programe pentru infractori, n
calitate de manager. A SHWUHFXW XOWLPLL GRX]HFL GH DQL FD IRUPDWRUFRQVXOWDQW
lucrnd cu organizaii de drept penal i asisten VRFLDO vQ GRPHQLXO IRUPULL L
GH]YROWULLpersonalului.
Date de contact:
Gillian Johnson

viewconsulting@yahoo.com

Linda Gast

training@lindagast.co.uk

Pentru mai multe informaii cu privire la oricare dintre cele trei organizaii
LPSOLFDWHvQDFHVWSURLHFWYUXJPVcontactai:

Romnia
&ULVWLQD )HOLFLD &OLQ psiholog, Direcia de Probaiune, Ministerul Justiiei din
Romnia,

Str.

Apolodor

nr.17

6HFWRU%XFXUHWL

5RPkQLD,

cristina.calin@just.ro; dp@just.ro

Italia
Giovanna Allegri 'HSDUWDPHQWXO GH -XVWLLH -XYHQLO 0LQLVWHUXO -XVWLLHL GLQ
Italia, Str. Via Damiano Chiesa nr. 24, Roma, giovanna.allegri@giustizia.it

Irlanda
Gerry McNally - Assistant Director, ServicLXO GH 3UREDLXQH GLQ ,UODQGD, Str.
Haymarket, Smithfield, Dublin 7, gpmcnally@probation.ie
8

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Drepturi de autor Lutilizarea Programului I-MAP


Dreptul de proprietate cu privire la aceste materiale, inclusiv drepturile de
SURSULHWDWH LQWHOHFWXDO L LQGXVWULDO, DSDULQ SUHVWDWRULORU UHVSHFWLY Gillian
Johnson i Linda Gast. Ministerul Justiiei din Romnia L &RPLVLD (XURSHDQ DX
dreptul de a utiliza n mod gratuit L necondiionat aceste materiale, inclusiv de a
distribui Programul Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP) i conceptul de
IRUPDUHFWUHDOWHVHUYLFLLGHSUREDiune interesate.
Orice vQWUHEUL cu privire la utilizarea Programului Individual de Gestionare a
Furiei (I-MAP) n cadrul serviciilor de probaiune din Romnia, Italia i Irlanda vor fi
adresate persoanei de contact menionate pentru fiecare DU n parte, conform
informaiilor oferite mai sus. 6SHFLDOLWLL din cadrul serviciilor de probaiune
partenere n proiect au dreptul de a utiliza programul n cadrul DFWLYLWii curente a
acestora. Utilizarea programului I-MAP GHFWUHDOWHVHUYLFLLGHSUREDLXQHQHFHVLW
acordul i aprobarea scris prealabil din partea tuturor beneficiarilor proiectului
(Ministerul Justiiei din Romnia - Direcia de Probaiune, Serviciul de Probaiune
din Irlanda i Ministerul Justiiei din Italia 'HSDUWDPHQWXOGH-XVWLLH-XYHQLO).
2ULFH DOWH VROLFLWUL vor fi adresate autorilor n mod direct. Utilizarea
programului de intervenie I-0$3 GH FWUH DXWRUL n cadrul altor servicii de
probaiune va necesita acordul prealabil scris al tuturor beneficiarilor PHQLRQDL
mai sus. QUHODLDFXDOWHSHUVRDQHFXH[FHSLDVHUYLFLLORUGHSUREDLXQH DXWRULL
au dreptul de a utiliza programul i toate materialele suplimentare concepute
pentru prezentul SURLHFW IU D IL QHFHVDU VROLFLWDUHD L RELQHUHD SUHDODELO D
YUHXQHLDXWRUL]ULGin partea beneficiarilor.
Programul nu va fi livrat 3DUWLFLSDQLlor1 de FWUH R SHUVRDQ FDUH QX D IRVW
LQVWUXLW FX SULYLUH OD utilizarea acestuia. De asemenea, acesta nu va fi folosit n
vederea instruirii Facilitatorilor2, GH FWUH SHUVRDQH FDUH QX DX participat la
Programul de formare a formatorilor susinut fie de autori, fie de unul dintre
formatorii din cadrul organizaiilor celor trei state partenere n proiect. Nicio
SHUVRDQ n afara autorilor QX HVWH DXWRUL]DW i nu are dreptul de a vinde
materialele, respectiv Programul I-MAP sau Programul de formare.
1

Persoana aflat n supravegherea serviciului de probaiune, care este inclus n Programul


Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP).
2
Consilierii de probaiune care aplic programul de intervenie I-MAP.
9

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Prezentul program va fi aplicat exclusiv n format integral, iar exerciiile din


cadrul acestuia nu vor fi efectuate n mod independent, respectiv IU a se stabili
conexiunile cu DOWHSUi ale programului.

2. 3UH]HQWDUHD JHQHUDO D 3URJUDPXOXL ,QGLYLGXDO GH


Gestionare a Furiei (I-0$3 L D PDQXDOXOXL GH DSOLFDUH a
acestuia

I-MAP a fost conceput special ca un program individual de gestionare a


furiei L QX FD XQ SURJUDP D[DW SH YLROHQ, fapt care a fost stabilit n cadrul
DQDOL]HLSUHOLPLQDUHUHDOL]DWHGHH[SHULODQLYHOXOFHORUWUHLMXULVGLFLLLPSOLFDWHFD
SDUWHQHUL vQ SURLHFW 1XPHURL infractori SUH]LQW GLILFXOWL privind gestionarea
furiei n diverse situaii vQVDFHVWH probleme pot sau nu VILHlegate n mod direct
de infraciunea pe care au VYkUit-o.
Scopul SURJUDPXOXL HVWH V sprijine dezvoltarea de DELOLWL i vQVXLUHD GH
WHKQLFL FDUH V SHUPLW persoanelor aflate n supravegherea serviciilor de
SUREDLXQHV-i gestioneze i V-Lcontroleze propria furie LVUVSXQG, n mod
FRUHVSXQ]WRU, situaiilor care au condus la apariia acesteia.
I-MAP nu este un program centrat pe infraciune, motiv pentru care
3DUWLFLSDQLlor nu li se VROLFLWVDERUGH]HSUREOHPDWLFDSURSULHLinfraciuni sau a
elementelor acesteia, cu excepia cazului n care acest lucru este relevant pentru
modul de manifestare a furiei n cazul lor. I-MAP D IRVW FUHDW PDL GHJUDE FD XQ
program de intervenie cognitiv-FRPSRUWDPHQWDO centrat exclusiv pe furie dect
ca o intervenie privind comportamentul infracional n ansamblu.
Programul are R VWUXFWXU JHQHUDO FDUH RIHU Participantului nelegerea
GHWDOLDW D IXULHL D elementelor declanatoare, precum i a tehnicilor de
gestionare i de control a acesteia)LHFDUHVHVLXQHHVWHVWUXFWXUDW LVHED]HD]
SH UHSHWDUHD QRLXQLORU DERUGDWH SURFHV FDUH IDFLOLWHD] vQWHOHJHUHD DSURIXQGDW
i consolidarea, prin repetare, a FHORUvQYate.
SWUXFWXUDJHQHUDODLQWHUYHQiei i conLQXWXOILHFUHLVHVLXQL sunt detaliate
pe parcursul programului. Acestea includ scopul i obiectivele interveniei. Pentru
10

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

fiecare sesiune Facilitatorul primeWH vQGUXPUL FODUH FX SULYLUH OD FRQinutul L
scopul sesiuniiPDWHULDOHOHQHFHVDUHSHQWUXGHVIurarea acesteia i temele pentru
DFDV
Manualul programului este nsoit de un Caiet de exerciii care aparine
Participantului i care a fost creat pentru a fi folosit n cadrul sesiunilor i a
temelor SHQWUX DFDV ([LVW, de asemenea, i un Jurnal care este parte
IXQGDPHQWDO D SURJUDPXOXL n care sunt scrise n mod constant temele pentru
DFDV L FDUH YD UPkQH n posesia 3DUWLFLSDQLlor GXS ILQDOL]DUHD SURJUDPXOXL
fiind att dovada parcursului personal al ILHFUXLD GLQWUH HL ct L a progreselor
nregistrate.

11

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

A. Evaluarea
$FHDVW SULP SDUWH D PDQXDOXOXL H[SOLF modul n care HVWH LGHQWLILFDW
necesitatea interveniei i maniera n care VXQW PRQLWRUL]DWH VFKLPEULOH
intervenite ulterior, GXSSDUFXUJHUHDSURJUDPXOXL

1.0

Evaluarea QHFHVLWLLinterveniei
$FHDVW secLXQH RIHU R SUH]HQWDUH JHQHUDO D SURFHVXOXL GH HYDOXDUH

realizat pentru identificarea persoanelor care pot fi incluse n programul de


LQWHUYHQLHI-MAP. Cuprinde instrumentele de evaluare selectate, motivaia alegerii
i modul de utilizare a acestora, SUHFXP L LQIRUPDLL FX SULYLUH OD QHFHVLWDWHD
VHOHFWULLcorecte a grupului LQW
Sunt descrise, de asemenea, competenele profesionale ale specialistului
FDUH UHDOL]HD] HYDOXDUHD ILLQG HYLGHQLDW rolul unor instrumente de evaluare
standardizate i importana acestora n aprecierea utiliWii i a impactului
interveniei.

1.1

'LVSRQLELOLWDWHDSHQWUXLPSOLFDUHDvQSURJUDPXOGHLQWHUYHQLH
(VWH UHFXQRVFXW IDSWXO F UH]XOWDWHOH UHDELOLWULL LQIUDFWRULORU SRW IL

vPEXQWite prin abordarea aspectelor legate de responsivitate. Aceste aspecte


LQFOXG VWLOXULOH GH vQYare, motivaia L PVXUD vQ FDUH SHUVRDQD HVWH SUHJWLW
pentru a VH LPSOLFD vQ SURFHVXO GH LQWHUYHQLH. Studiile au acordat puLQ DWHQie
PVXUULLDVSHFWHORUlegate de responsivitate, FXPDUILPVXUDvQFDUHLQIUDFWRUXO
HVWHSUHJWLWVse implice n pURJUDPXOGHLQWHUYHQLH. Williamson i colaboratorii
(2003) consider Chestionarul Anger Readiness to Change (ARC-Q) ca un
potenLDO LQVWUXPHQW GH PVXUDUH D QLYHOXOXL GH GHVFKLGHUH vQ FHHD FH SULYHWH
schimbarea PDQLIHVWULORU de furie, apreciindu-i utilitatea ca instrument de
PVXU SHQWUX VHOHFWDUHD LQIUDFWRULORU FDUH VXQW compatibili pentru interveniile
de gestionare a furiei.

12

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Chestionarul ARC-Q este propus ca instrument de evaluare RSLRQDO, care


IDFLOLWHD]selectarea 3DUWLFLSDQLlor pentru intervenia I-MAP. ARC-Q UHSUH]LQW o
DGDSWDUHDXQXLLQVWUXPHQWGHPVXUelaborat de Rollnick LFRODERUDWRULL(1999).
Chestionarul are 12 itemi FH XUPUHVF evaluarea responsivLWii D PVXULL vQ FDUH
infractorii VXQW SUHJWLi pentru intervenie i a motivaiei acestora. CRQLQH
subscale pentru evaluarea stadiilor de Pre-contemplare, Contemplare i Aciune,
care corespund modelului trans-teoretic Prochaska i Di Clemente.
8Q DOW LQVWUXPHQW GH PVXUDUH D GLVSRQLELOLWii pentru schimbare este
Chestionarul Corrections Victoria Treatment Readiness (CVR-Q), dezvoltat de
Casey i colaboratorii (2007). Acesta cuprinde 20 de itemi care YL]HD]PVXUDvQ
FDUH LQIUDFWRULL VXQW SUHJWLi pentru a ncepe programul de LQWHUYHQLH.
Instrumentul de evaluare XWLOL]HD]o scaln cinci trepte (de la Total acord SkQ
la Total dezacord) care XUPUHWH LGHQWLILFDUHD unui UVSXQV atitudinal al
persoanei. Instrumentul VH FRQFHQWUHD] asupra atitudinilor infracionale, prin
urmare nu este considerat adecvat pentru cazurile n care furia nu face parte din
comportamentul infracional al unei persoane.
$FHVWHLQVWUXPHQWHGHPVXUUHSUH]LQW instrumente clinice gratuite, care
DUWUHEXLY]XWHFDSDUWHDXQXLSDFKHWcu materiale de evaluare, ce contribuie la
identificarea eligibilitLL SHUVRDQHLFDUHDFRPLVLQIUDFLXQLSHQWUXSDUWLFLSDUHDla
programul I-MAP (vezi secLXQLOHGHHYDOXDUHSHQWUXDPEHOHLQVWUXPHQWHGHPVXU
i modalitatea de calcul a scorurilor acestora).

1.2

Selecia i evaluarea rezultatelor


Este important FD WRL 3DUWLFLSDQLi LPSOLFDL vQ SURJUDP V DLE o nevoie

real GH LQWHUYHQie, pentru a se HYLWD VLWXDLLOH vQ FDUH DFHWLD VXQW LQFOXL vQ
LQWHUYHQLLde care nu au nevoie. Acest fapt are implicaii semnificative i n ceea
ce privete resursele de personal DOH LQVWLWXLHL. &KLDU GDF LQVWDQD GH MXGHFDW
GLVSXQHLQFOXGHUHDSHUVRDQHLFRQGDPQDWHvQFDGUXODFHVWXLSURJUDPGHLQWHUYHQLH
HVWH QHFHVDU VWDELOLUHD n prealabil a FRPSDWLELOLWLL SHUVRDQHL respective cu
criteriile de includere n program, iar ulterior implicarea acesteia n intervenie, n
cazul n care VHVWDELOHWHFH[LVWRDVWIHOGHFRPSDWLELOLWDWH.
13

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Instrumente de evaluare
,QVWUXPHQWXO GH HYDOXDUHD LQGLYLGXDO D IXULHL (IAA) pentru programul I-

MAP a fost creat n scopul evaluULL 3DUWLFLSDQLlor DWXQFL FkQG QX HVWH QHFHVDU
XWLOL]DUHD XQRU LQVWUXPHQWH VWDQGDUGL]DWH GH PVXUDUH (O D IRVW FRQFHSXW FD XQ
instrument simplu de evaluare care LQGLFQHFHVLWDWHDDERUGULLSUREOHPHORUOHJDWH
de gestionarea furiei n cadrul unui program specific de gestionare al furiei.
,QVWUXPHQWXO SRDWH IL IRORVLW DWkW SHQWUX HYDOXDUHD LQLLDO QHFHVDU VHOHFLHL
3DUWLFLSDQLlor HOLJLELOL SHQWUX LQFOXGHUHD vQ SURJUDP FkW L vQ HYDOXDUHD SRVWLQWHUYHQLHSHQWUXLQGLFDUHDRULFURU modifiFULvQUHJLVWUDWH
Instrumentul are 24 de itemi UHGDL VXE IRUPD XQRU DILUPDLL SULQ FDUH VH
PVRDUDWLWXGLQHDSHUVRDQHLFRQIRUPSURSULHLSHUFHSii (auto-evaluare) n ceea ce
privete furia, exprimarea i controlul acesteia. Q YHGHUHD VHOHFWULL persoanelor
HOLJLELOH SHQWUX SDUWLFLSDUHD OD SURJUDP DFHVWRUD OL VH FHUH V FLWHDVF ILHFDUH
afirmaie LVLQGLFHFkWGHPXOWVXQWGHDFRUGFXLWHPXOUHVSHFWLYSHRVFDlGHOD
Total dezacord SkQODTotal acord,WHPLORUOLVHDFRUGXQSXQFWDMSULQDWribuirea
unei valori de la 1 la 5 (unde Total acord este 5 i Total dezacord este 1).
Anumite scoruri VXQW LQYHUVDWH GHRDUHFH SXQFWDMHOH LOXVWUHD] FDSWXO RSXV DO
respectivului coninut n ceea ce privete acel item: Total dezacord este 5 i
Total acord este 1.
3XQFWDMHOH SHQWUX ILHFDUH HOHPHQW vQ SDUWH VXQW DGXQDWH L VH RELQH
astfel un scor total FDUH YDULD] vQWUH L Scorurile mai mari de 72 de
SXQFWH QHFHVLW LQYHVWLJDLL VXSOLPHQWDUH SHUVRDQHOH FDUH DX RELQXW DVWIHO GH
punctaje pot fi considerate adecvate pentru intervenia privind gestionarea furiei.
3HUVRDQHOH FDUH DX RELQXW VFRUXUL PDL PDUL GH WUHEXLH OXDWH vQ FRQVLGHUDUH
pentru acest tip de intervenie.
(VWH LPSRUWDQW V VH DQDOL]H]H GDF SUH]HQWXO FRPSRUWDPHQW DO SHUVRDnei
QHFHVLWi un alt tip de intervenie naintea celei de gestionare a furiei, cum ar fi
intervenie motivaLRQDO, consiliere sau intervenie privind abuzul de substane
psihoactive 2 SHUVRDQ FDUH QX HVWH vQ PVXU V se angreneze n procesul de
dobndire de noi DELOLWL i vQVXLUH D XQRU tehnici din cauza gradului extrem de
ridicat de agresivitate sau violen vQGUHSWDWH vPSRWULYD SHUVRQDOXOXL DU SXWHD
necesita un pachet de intervenie mai complex dect cel pe care l poate oferi
14

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

intervenia I-0$3 2 DQDOL] LQWHUQ D XQRU DVWIHO GH FD]XUL WUHEXLH V GHWHUPLQH
GDF SHUVRDQD HVWH FDSDELO V VH DQJDMH]H vQ LQWHUYHQie la acel moment. O
SHUVRDQ SRDWH DYHD XQ QLYHO ULGLFDW GH IXULH FHHD FH UHFODP QHYRLD XQHL
LQWHUYHQLL GDU V QX ILH FRPSDWLELO SHQWUX LQWHUYHQie ca urmare a naturii
extreme a comportamentului ei.
Impactul clinic al intervenLHL SRDWH IL PVXUDW utiliznd un instrument de
HYDOXDUH FOLQLFFDUH D fost conceput pentru evaluarea schimbULL SURGXVH GXS R
DQXPLWSHULRDGGHWLPS Diferena GLQWUHVFRUXULOHRELQXWHvQDLQWHDinterveniei
i cele post-LQWHUYHQLHLQGLF progresul realizat FDXUPDUHDDSOLFULLprogramului.
Se recomand repetarea HYDOXULL OD SDWUX VSWPkQL GXS VHVLXQHD ILQDO, iar
pentru a putea constata GDF VFKLPEDUHD DWLWXGLQLL JkQGLULL L FRPSRUWDPHQWXOXL
are FDUDFWHU GH GXUDW HVWH XWLO UHOXDUHa HYDOXULL FD PVXU GH monitorizare,
GXSXQDOWLQWHUYDOGHWLPS.
Se UHFRPDQG, de asemenea, implementarea n viitor a unui proiect de
FHUFHWDUH FDUH V HYDOXH]H programul de intervenie att n ceea ce privete
implementarea acestuia la nivel WUDQVQDLRQDO vQWUH jurisdiciile de probaiune
partenere n proiect, ct i vQFDGUXOILHFUHLDGLQWUHDFHVWHD
QVLWXDLLOHvQcare se soliciWRHYDOXDUHFRPSOH[LPDLGHWDOLDWILHGH
FWUH LQVWDQ, fie n alt scop, poate fi QHFHVDU XWLOL]DUHD XQXL LQVWUXPHQW
VWDQGDUGL]DWGHHYDOXDUHSHQWUXDFHVWSURJUDPYDOLGDWLQWHUQDLRQDO

Instrumentul standardizat de evaluare recomandat


Instrumentul de evaluare State-Trait Anger Expression Inventory 2
(STAXI-2), elaborat de Charles Speilberger n 1993, este recomandat a fi folosit
pentru evaluarea nevoii beneficiarilor pentru o intervenie precum I-MAP, dar i
pentru reevaluarea acestora GXS ILQDOL]DUHD unui astfel de program. Acesta
UHSUH]LQW unul dintre cele mai reuite instrumente folosite n evaluarea furiei,
fiind WUDGXVvQPXOWHOLPELLQFOXVLYLWDOLDQLURPkQ
STAXI-2 este un instrument de auto-evaluare care folosete o scal GH
punctaj cu 4 trepte pentru a evalua att intensitatea furiei ntr-un anumit
moment, ct i frecvena PDQLIHVWULL, expresiei i controlului furiei.
Chestionarul are 57 de itemi, fiind FUHDWvQYHGHUHDHYDOXULL intensitii furiei ca
15

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

stare emoLRQDO (starea de furie) L a predispoziiei pentru sentimente de furie ca


WUVWXUGHpersonalitate (furie FDWUVWXUtemperaPHQWDO), precum i pentru
stabilirea raportului GLQWUH DFHVWH GRX FRPSRQHQWH Instrumentul face o
distincLHFODUvQWUHH[SULPDUHDi controlul furiei.
STAXI-2 are ase scale GH PVXU plus un IQGLFH GH H[SULPDUH D IXULHL
PVXUD JHQHUDO D H[SULPULL WRWDOH D IXULHL &HOH ase scale VXQW XUPWRDUHOH
Scala Temperament furios , Scala Exprimarea exterioar a furiei, Scala
Exprimarea interioar a furiei, Scala Controlul exterior al furiei, Scala
Controlul interior al furiei i Scala Furia ca stare.
Scala Furia ca stare HYDOXHD] intensitatea furiei ca stare emoLRQDO
ntr-un anumit moment.
Scala Furia FD WUVWXU GH SHUVRQDOLWDWH HYDOXHD] ct de des
SHUVRDQDH[SHULPHQWHD]VHQWLPHQWHGHIXULH de-a lungul timpului.
Scalele de Exprimare a furiei i de Control al furiei HYDOXHD]SDWUX
WUVWXULUHODWLYLQGHSHQGHQWH
1. Exprimarea sentimentelor de furie asupra altor persoane sau obiecte
GLQPHGLXOvQFRQMXUWRU;
2. Reinerea sau suprimarea sentimentelor de furie;
3. &RQWUROXO VHQWLPHQWHORU GH IXULH SULQ SUHYHQLUHD H[SULPULL acestora
asupra altor SHUVRDQHVDXRELHFWHGLQPHGLXOvQFRQMXUWRU;
4. Controlul sentimentelor de furie prin calmare sau linitire.
(YDOXDUHD GXUHD] aproximativ 10 - PLQXWH OD FDUH VH DGXJ vQF 5
minute pentru stabilirea punctajului. ([LVW HWDORDQH VSHFLDOH Sentru adolesceni
(16-19 ani) i aduli, precum i pentru SHUVRDQHOHFXWXOEXUULPLQWDOH.
Testele psihometrice standardizate sunt disponibile exclusiv pentru
utilizatorii calificai. n funcie de furnizor, cerinele pot fi uor diferite, vQV n
general, este obligatorie licena ntr-R GLVFLSOLQ n domeniu (de exemplu,
psihologie, consiliere, asisten VRFLDO pedagogie) i absolvirea unui curs practic
destinat absolvenilor de studii universitare n domeniul HYDOXULL psihologice sau
absolvirea unui curs de SUHJWLUH SURIHVLRQDO echivalent ca nivel, FDUH V VH
concentreze pe testare sau evaluare SVLKRORJLF derulat de o organizaie
DFUHGLWDW vQ GRPHQLX STAXI-2 a fost tradus n limbile LWDOLDQ L URPkQ

16

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Instrumentul este disponibil la furnizorii acreditaL de instrumente psihometrice


(pentru lista furnizorilor testului STAXI-2 vQOLPEDGRULW vezi seciunea (YDOXUL).

1.3

Monitorizarea sesiunilor
3DUWLFLSDQLlor OLVHFHUHVVHDQJDMH]HvQPRQLWRUL]DUHDSURSULXOXLSURJUHV

ca parte a intervenLHL $FHDVWD HVWH R DERUGDUH IRORVLW vQ psihoterapiile sau


LQWHUYHQLLOH GH VFXUW GXUDW din Marea Britanie. Ea permite Facilitatorului i
Participantului VGHWHUPLQHLPSDFWXOLPHGLDWDOprogramului LVIDFpermanent
DMXVWULindividualizate, n cazul n care este necesar. Se permite 3DUWLFLSDQLlor V
discute despre momentele n care HVWHHYLGHQWFLQWHUYHQLDnu funcLRQHD], dar
i despre cele cnd aceasta merge bine. Aceste aprecieri pot fi transformate n
UHSUH]HQWULgrafice i pot fi folosite n sesiuni, ca parte a VXSHUYL]ULL. Este posibil
ca Facilitatorul VFRQVLGHUHGLILFLOderularea unei anumite sesiuni, fapt care se va
reflecta n gradul de nelegere sau n capacitatea Participantului de a pune n
SUDFWLFcHOHvQYate.
n vederea GHUXOULL interveniei I-MAP, 3DUWLFLSDQLlor li se va cere, la
vQFHSXWXO ILHFUHL VHVLXQL V DFRUGH XQ SXQFWDM referitor la aplicabilitatea i
utilitatea sesiunii anterioare. $YkQGvQYHGHUHFH[LVW 9 sesiuni, FRUHVSXQ]WRU
acestora vor exista 8 seturi de feedback-uri din partea 3DUWLFLSDQLlor. Aceast
VDUFLQi va permite Participantului VUHIOHFWH]HDVXSUDVHVLXQLORUDQWHULRDUHi i
va face att pe Participant, ct i pe Facilitator V VH FRQFHQWUH]H DVXSUD DFHORU
aspecte ale intervenLHL FDUH DX QHYRLH GH PDL PXOW SUDFWLF VDX GH PDL PXOWe
cunotine.

17

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

B. 3UHJWLUHDde specialitate n vederea DSOLFULL


programului I-MAP

Programul I-MAP
$FHDVWVHFiune din manual explic modul n care este construit programul
I-MAP i care este scopul acestuia.

1.0

Structura i formatul programului


Programul I-MAP folosete Teoria Cognitiv-&RPSRUWDPHQWDO (TCC) pentru

identificarea i gestionarea comportamentului FDUH LPSOLF furia. Principiile


DERUGULL Mindfulness sunt, de asemenea, utilizate pentru a FUHWH implicarea
3DUWLFLSDQLlor n cadrul programului.
Intervenia este un program individual de 9 sesiuni, care sunt planificate V
dureze ntre 75 i 90 minute. Aceasta eVWH FRQFHSXW D IL VXVLQXW GH un
Facilitator pentru un singur Participant. Programul I-MAP nu a fost creat ca
intervenie de grup.
6HVLXQLOH L H[HUFLLLOH VXQW SUHFRQL]DWH D VH GHVIXUD vQWU-un anumit
LQWHUYDO GH WLPS 'DF ParticipantXO DUH QHYRLH GH PDL PXOW VDX PDL SXLQ WLPS
pentru a finaliza sarcina, Facilitatorul SRDWHILIOH[LELOvQOHJWXUFXDFHVWDVSHFW
vQV HO WUHEXLH V VROLFLWH UHDOL]DUHD WXWXURU VDUFLQLORU vQ RUGLQHD SUH]HQWDW
Facilitatorul HVWH FHO FDUH YD DSUHFLD GDF Participantul a vQYDW VDX D vQHOHV
VFRSXOH[HUFLLXOXL LYDUVSXQGHQHYRLORUVSHFLILFHDOHacestuia.
Participantului i se va FHUH V efectueze exerciii scrise L V-i exerseze
DELOLWLOH i n afara sesiunilor GHVIXUDWH vPSUHXQ cu Facilitatorul. Aceste
DFWLYLWLVXQW vitale pentru succesul intervenLHLSHQWUXFVHED]HD]SHSUHGDUHD
FWUHParticipant a DELOLWLORU i a strategiilor, care sunt apoi exersate.
ParticipantXO WUHEXLH V ILH FDSDELO V se implice n aceste elemente ale
intervenLHL VDX V SULPHDVF DMXWRUXO QHFHVDU SHQWUX D realiza acest lucru. 'DF
este necesar, atunci cnd ParticipantXO DUH GLILFXOWL GH scriere, Facilitatorul,
18

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

vPSUHXQFXDFHVWD, poate decide ca, n locul paragrafelor care trebuie completate


n Jurnal, V SRDW IL IFXWH GHVHQH VDX UHSUH]HQWUL DOH VLWXDLLORU UHVSHFWLYH.
$FHVWH VLWXDLL WUHEXLH SUHY]XWH vQ DYDQV SODQLILFDWH L selectate cu o sesiune
nainte.

1.1

Scopul programului
Scopul principal al programului I-MAP FRQVWvQ reducerea comportamentului

furios i n nVXLUHD GH FWUH Participant a strategiilor de gestionare a furiei, pe


care acesta VOHSRDWIRORVLvQYLDa de zi cu zi. n cadrul programului Participanul
este vQYDt VGREkQGHDVFRJDPGHDELOLWLSULQWHKQLFLVSHFLILFHLQWHUYHQLHL
Cognitiv-Comportamentale i DERUGULLMindfulness, necesare pentru a identifica i
gestiona comportamentul furios.
Accentul cade pe identificarea strategiilor active pozitive pe care
Participantul le poate aplica. Aceste DELOLWL i strategii i permit Participantului V
HYLWHVJHVWLRQH]HLVUHGXFFRPSRUWDPHQWXOfurios. SHDQWLFLSHD]Fnu toate
DERUGULOH YRU fi potrivite pentru toi 3DUWLFLSDQLi, vQV LQWHUYHQia presupune c
acetia vor fi dispuL V vQFHUFH R JDP FRPSOHW GH WHKQLFL L V OH exerseze,
pentru a identifica care sunt cele mai eficiente pentru ei pe termen lung.
QFD]XOvQFDUHHVWHQHFHVDUSURJUDPXOSRDWHILSDUFXUVGLQQRXGHFWUH
Participant GDF SHUVLVW nevoi legate de gestionarea furiei. Avnd n vedere
IDSWXO F programul este construit n jurul dobndirii de noi DELOLWL DFHDVW
repetiie nu este IU folos. n VLWXDLD vQ FDUH SURJUDPXO VH UHLD, Facilitatorul ar
putea discuta cu Participantul despre prima parcurgere a acestuia i despre
Facilitatorul cu care a lucrat iniLDO GDF HVWH YRUED GHVSUH R DOW SHUVRDQ). Cu
toate acestea, programul I-MAP QXDUWUHEXLUHSHWDWGHFkWGXSFHOSXin 4 luni de
la ultima sesiune (trei luni de la evaluarea post-program). AcHDVWSHULRDGi RIHU
Participantului R RSRUWXQLWDWH UHDO GH D vQFHUFD V DSOLFH tehnicile vQVXLWH. n
FD]XOvQFDUHSURJUDPXOVHUHSHWYRUILvQWUHSULQVHWRDWHHYDOXULOHRELnuite.
Programul I-MAP trebuie repetat n ntregime, ca un tot unitar, i nu utilizat
SH EXFi. n ciuda acestui fapt, consilierul de probaiune poate V GLVFXWH VDX
FKLDUVH[HUVH]HRWHKQLFFXXQParticipant, dXSILQDOL]DUHDSURJUDPXOXL

19

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Reaplicarea programului I-MAP DU WUHEXL DQDOL]DW FX DWHQie deoarece


aQXPLL 3DUWLFLSDQL DU SXWHD V VH IRORVHDVF GH DFHDVW RFD]LH SHQWUX D simula
realizarea de progrese n cadrul programului n ceea ce privete gestionarea furiei.
De aceea, rHSHWDUHDSURJUDPXOXLQXDUWUHEXLVUHSUH]LQWHRSUDFWLFRELQXLW

1.2

Obiectivele programului
$FHDVWVHFLXQHGHWDOLD]RELHFWLYHOHLQWHUYHQiei I-MAP i sarcinile asumate

vQFDGUXOILHFUHLVHVLXQL&DGUXOde derulare pentru fiecare sesiune este furnizat ca


un scurt rezumat n cele 9 sesiuni ale programului.

Sesiune

1. Punctul de pornire

3XQHUHDED]HORUUHODLHLFDUHVXVine schimbarea

Evaluarea aspectelor de responsivitate - personalizarea


programului pentru a satisface nevoile specifice ale
Participantului

Obiective

Explicarea modului n care este structuraW intervenia

Motivarea i a implicarea pe parcursul ntregii intervenii

Planificarea i evaluarea VFKLPEULL

Prezentarea

PRGDOLWLL GH abordare

furiei

prin

intermediul Modelului celor cinci factori

Sarcini

Strategiile cu soluii rapide

Modelul Vieii Bune H[HUFLLXOCele zece pahare

Obiectivele personale stabilite pentru acest program

Exerciiul stabilirii beneficiilor i costurilor furiei

Strategii cu soluii rapide

7HP SHQWUX DFDV: Stabilirea de obiective personale


pentru acest program

20

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Sesiune

Obiective

2. nelegerea furiei

Revizuirea temei SHQWUXDFDV: stabilirea obiectivelor

Explicarea furiei i a efectelor sale asupra corpului

Recunoaterea efectelor fizice

QYarea unei strategii: Prezentarea tehnicii Scanarea


corpului

Sarcini

Sesiune

Exersarea competenelor: tehnica Scanarea corpului

Efectul fiziologic al furiei: Diagrama corpului furios

CuPDUDWIuria?

Gestionarea efectelor fizice ale furiei

Exersarea competenelor: tehnica Scanarea corpului

7HP SHQWUXDFDV: exersarea tehnicii Scanarea corpului

3.

Elementele

declanatoare,

gndurile,

emoiile

comportamentele

Revizuirea temei SHQWUXDFDV: tehnica Scanarea corpului

Identificarea rolului gndurilor, emoiilor i


comportamentelor

Obiective

Identificarea elementelor declanatoare personale ale


furiei

&RUHODUHDLQIRUPDLLORU

Prezentarea Jurnalului FDLHWFHDSDULQHParticipantului)

QYarea

unei

strategii:

consemnarea

Jurnal

comportamentelor care au implicat furia

Sarcini

([HUFLLXl referitor la gnduri, emoii i comportament

Recunoaterea elementelor declanatoare

21

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Exersarea competenelor: Efectuarea XQHL FRQVHPQUL n


Jurnal

7HP SHQWUX DFDV: Consemnarea n Jurnal cu accent pe


elementele declanatoare

Sesiune

4. Comunicarea

Revizuirea temei SHQWUX DFDV: Jurnalul - elementele


declanatoare

Obiective

nelegerea obstacolelor care apar n calea comunicULL

Comunicarea DVHUWLY

QYarea unei strategii: stilul de FRPXQLFDUHDDVHUWLY

QYarea unei strategii: H[HUFLLXO Clipa GH UJD] (Cele


WUHLPLQXWHGHUJD])

Recunoaterea diferitelor stiluri de comunicare

&RPXQLFDUHDDVHUWLY

Exersarea competenelor: WHKQLFL GH DERUGDUH DVHUWLY


SHQWUXVLWXDLLOHSUH]HQWDWHvQVFHQDULL

Sarcini

Exersarea competenelor: exerciiul Clipa GHUJD]

7HP SHQWUXDFDV: Consemnarea n Jurnal cu accent pe


exerciiile de asertivitate i SHH[HUFLLXOClipa GHUJD]

22

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Sesiune

5. Relaiile interpersonale

Revizuirea temei SHQWUXDFDV: Jurnalul i H[HUFLLXOClipa


GHUJD]

Identificarea rolului furiei n cadrul relaiilor n general

Identificarea rolului furiei n cadrul propriilor relaii ale


Participantului

Obiective

nHOHJHUHDSURFHVXOXLGHvQYLQRYire a altor persoane

Dezvoltarea

DELOLWLLGHSULQGHULL

de

accepta

perspectiva altor oameni

QYarea unei strategii: e[HUVDUHDFRPXQLFULLeficiente

Introducerea tehnicii de vizualizare ca modalitate de


FRQWLHQWL]DUHDPRPHQWXOXLSUH]HQW

CXPDIHFWHD]furia relaiile?

Exersarea competenelor: GH]YROWDUHD GH DELOLWL GH


vQHOHJHUHDperspectivei celuilalt

Sarcini

Exersarea

competenelor:

exerciiu

de

comunicare

HILFLHQW

Exersarea competenelor: vizualizarea

7HP SHQWUXDFDV: Consemnarea n Jurnal cu accent pe


H[HUVDUHDFRPXQLFULLi YL]XDOL]ULL

Sesiune

6. Interpretarea

Revizuirea

temei

SHQWUX DFDV:

Completarea

unui

H[HUFLLX GLQ Jurnal cu accent pe comunicare i


vizualizare
Obiective

nelegerea stilurilor i erorilor de gndire

Recunoaterea aprecierilor i a MXGHFilor

QYDUHDXQHLVWUDWHJLLOXFUXOFXLQWHUSUHWULOH

Convingerile i persoanele model

23

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Sarcini

Exerciiul Erori de gndire

Exerciiul Aprecieri LMXGHFi

Exersarea competenelor

7HP SHQWUXDFDV: Consemnarea n Jurnal cu accent pe


gnduri alternative

Sesiune

7. Recunoaterea i confruntarea gndurilor nocive

Revizuirea temei SHQWUXDFDV: &RPSOHWDUHDXQXLH[HUFLLX


din Jurnal cu accent pe gndurile alternative

Obiective

Recunoaterea gndurilor nocive

Confruntarea folosind dovezi

Generarea gndurilor alternative

*kQGLUHDDOWHUQDWLY- Exerciiu de confruntare i nlocuire


a gndurilor

Sarcini

7HP SHQWUXDFDV: Consemnarea n Jurnal cu accent pe


aprecieri LMXGHFi

Sesiune

8. PlanificareDDQWLFLSDW

Revizuirea temei SHQWUXDFDV: &RPSOHWDUHDXQXLH[HUFLLX


din Jurnal i vizualizare

Obiective

Dezvoltarea i consolidarea factorilor care inhibfuria

nelegerea analogiei cu Semaforul

QYarea unei strategii: &DUWRQDHcu indicii

Exersarea competenelor: completarea &DUWRQDHORU cu


indicii

24

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Sarcini

Exerciiul Culorile semaforului

Exerciiul Cartonaele cu indicii

7HP SHQWUXDFDV: Consemnarea n Jurnal cu accent pe


utilizarea strategiilor

Sesiune

9: Integrarea tuturor elementelor programului

Revizuirea temei SHQWUXDFDV: &RPSOHWDUHDXQXLH[HUFLLX


din Jurnal cu accent pe utilizarea strategiilor

Obiective

,GHQWLILFDUHDSURYRFULORUcare apar n gestionarea furiei

Recapitularea strategiilor pentru vPEXQWirea anselor


de succes

Recunoaterea angajULL n vederea finalizULL interveniei

Identificarea pailor de urmat, inclusiv strategia pentru


meninerea progresului dobndit n timpul programului

Sarcini

Recapitularea programului

/XDUHD vQ FRQVLGHUDUH D SURYRFULORU i a strategiilor de


succes

Calea de urmat

25

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

1.3 Teoria cognitiv-cRPSRUWDPHQWDOi principiile Mindfulness n


gestionarea furiei

$FHDVWVHFiune explic modelele teoretice care stau la baza programului IMAP. 2ULJLQLOH WHRUHWLFH DOH LQWHUYHQLHL VXQW cognitiv-comportamentale, dar
programul include i tehnici i principii specifice DERUGULL Mindfulness care,
FRQIRUPFHUFHWULORU, VHSDUHFIDFLOLWHD]RPDLPDUHLPSOLFDUHvQLQWHUYHQLHLo
eficien FUHVFXW.

Abordarea cognitiv-cRPSRUWDPHQWDO (TCC)


,QWHUYHQLD cognitiv-cRPSRUWDPHQWDO 7&& , ca DERUGDUH SUDFWLF, face

parte dintre psihoterapiile FDUH XUPUHVF gestionarea gndXULORU HPRLLlor i a


comportamentelor. TCC nu poate elimina problemele persoanei, ci o DMXW V OH
gestioneze. SHFRQFHQWUHD]SHPRGXOvQFDUHpersoana i HYDOXHD]propria via
i maniera n care DFHDVWHYDOXDUHi LQIOXHQHD]felul n care se comport i i
gestionHD]problemele emoionale. $ERUGDUHDXUPUHWHLGHQWLILFDUHDmodaOLWLL
n care persoana poate schimba oricare dintre tiparele de gndire sau de
comportament care i provoac probleme. Ea vL DUH RULJLQLOH vQ teUDSLD FRJQLWLY
LQLLDWGe psihiatrul american Aaron T. Beck, dar care DIRVWGH]YROWDWulterior de
QXPHURLFHUFHWWRULi practicieni.
7&& SRDWH IL IRORVLW SHQWUX numeroase probleme cum ar fi depresia,
anxietatea i furia. Q FHD PDL VLPSO IRUP D VD 7&& DERUGHD] interaciunea
dintre gnduri, HPRLL i comportament.

26

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Starea de
spirit/dispozLLDi
emoiile mele mi
influeneaz gndirea

MODELUL TCC
Calitatea vieii mele mi
influeneaz starea de
spirit i emoiile

Gndirea mea i modul de


a aciona mi influeneaz
calitatea vieii

&X WRDWH DFHVWHD SH PVXU FH aplicarea practic a TCC a luat amploare,
modelul s-a extins lund n considerare L rolul reaciilor fiziologice ale
organismului, precum i situaia sau mediul n care se produce evenimentul.
Modelul cognitiv-comportamental cu cinci factori este cel mai relevant n
ceea ce privete gestionarea comportamentului furios.

Cognitiv
gnduri, convingeri,
FRJQLLLGLVFXUVLQWHULRU

Comportamental
aciuni,
comportamente

Fiziologic
biologic, genetic,
fizic, fiziologic

Emoional
VHQWLPHQWHVWUL
sufleteti/GLVSR]LLL
emoii

D

27

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Cei cinci factori pot avea diverse denumiri, dar caracteristicile importante
ale modelului sunt reprezentate de interaciunea dintre factori. Schimbarea sau
intervenia asupra unuia dintre factori va avea impact asupra celorlali, aceasta
fiind RWUVWXUFKHLHDRULFUHLLQWHUYHQii TCC (Padesky Five Aspects, 1986).

Mindfulness
Mindfulness este tehnica de a deveni contient de ceea ce VH vQWkPSO vQ

prezent LGHDvQYDVUHODionezi mai bine cu gndurile, emoiile, senzaiile


fizice L LPSXOVXULOH SH PVXUa apariiei acestora. Metoda L DUH UGFLQLOH vQ
filosofia RULHQWDO LDIRVWGH]YROWDWGH-RQ.DEDW-Zinn (1996), n America, LQLLDO
ca Reducerea stresului prin tehnici de Mindfulness (Mindfulness Based Stress
Reduction) i apoi n 7HUDSLDFRJQLWLYED]aWSHcontientizare (Mindfulness Based
Cognitive Therapy).
$FHDVW DERUGDUH FRQWULEXLH la

nlocuirea

modelelor/tipurilor

de

comportament n care apare furia. Prin dezvoltarea conWLHQWL]ULL, SXWHP vQYa


V QH DVXPP UHVSRQVDELOLWDWHD SHQWUX SURSULLOH JkQGXUL i reacii emoionale,
PRPHQWvQFDUHSXWHPVvQFHSHPVQXPDLGPYLQDSHDOWHSHUVRDQH sau situaii
pentru modul n care simim.
0LQGIXOQHVV QHDMXW V QHUHFXQRDtem L V DGPLWHPIXULD ca prim pas n
gestionarea acesteia. Presupune gestionarea furiei prin conWLHQWL]DUHDIDSWXOXLF
aceasta H[LVW.
8UPWRUXOSDVHVWHVDYHPUEGDUHFXIXULDQRDVWUFHHDFHvQVHDPQGH
IDSWVILPWROHUDQi cu emoiile noastre. Atunci cnd rVSXQGHPODIXULHFXJULM
i atenie, vQ ORF V reacLRQP OD DFHDVWD FX i PDL PXOW IXULH, decidem V
UVSXQdem ntr-XQPRGVQWRVIUVUHDFionP, pur i simplu, la aceasta.
Mindfulness IXUQL]HD]XQVSDLXvQFDUHVne conectP la energia furiei, ne
RIHUXQPRGGHDRHOLEHUDODQLYHOH[SHULHQLDO, ceea ce nu este acelai lucru i
QLFLSHGHSDUWHODIHOGHGXQWRUFDSLHUGHUHDFRQWUROului la nivel extern. Nu este
vorba de suprimarea furiei FL PDL GHJUDE GH DGPLWHUHD HL i de recunoaterea
gndurilor i a HPRLLlor care o nsoesc.

28

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Principiile cheie
$FHDVW VHFLXQH H[SOLF PRGXO vQ FDUH SULQFLSLLOH FKHLH VXQW OHJDWH GH
aplicarea programului.

2.0

Furia, agresivitatea i violena

Furia
Furia este o emoLHQRUPDODFUHLLQWHQVLWDWHYDULD]de la uRDULULWDUHi

IUXVWUDUH OD IXULH LQWHQV Este o reacie ELRORJLF HPRLRQDO L SVLKRORJLF OD
perceperea unei ameninUL OD DGUHVD QRDVWU VDX OD DGUHVD XQHL SHUVRDQH VDX D
unui lucru important pentru noi. Originea acesteia VH DIO vQ PHFDQLVPXO GH
DSUDUH OXSW VDX IXJi FRQIRUP FUXLD FRUSXl nostru este SUHJWLW fie pentru
atac, fie pentru a HYDGD GLQ VLWXDLD UHVSHFWLY. Furia are trei componente
principale: reacLDIL]LFgndurile i comportamentul.
Oricine WULHWHVHQWLPHQWHGHfurie dar fiecare SHUVRDQpoate simi furia n
mod diferit fa GH FHLlalL )XULD SRDWH IL VQWRDV L SURGXFWLY Ea ne poate
vQFXUDMD V FRQWHVWP o nedreptate, V OXP poziLH VDX V IDFem o schimbare
SR]LWLY vQ YLDa

QRDVWU &X WRDWH DFHVWHD IXULD JHVWLRQDW vQ PRG

QHFRUHVSXQ]WRU SRDWH IL QHVQWRDV FRQWUDSURGXFWLY GLVWUXFWLY i chiar


SHULFXORDV 'DF IXULD HVWH SUHD LQWHQV SUHD IUHFYHQW GLUHFLRQDW JUHit sau
VFSDWGHVXEFRQWUROHDSRDWHDYHDPXOWHFRQVHFLQe negative. Furia poate duce
la probleme n relaiile interpersonale OD ORFXO GH PXQF la luarea unor decizii
JUHLWH LSRDWHDIHFWDFKLDUVQWDWHD
)XULD SRDWH IL UHFXQRVFXW Fa un DIHFWGLVSR]LLH SUREOHPDWLF VDX ca fiind
semQLILFDWLY GDF HVWH IUHFYHQW LQWHQV VDX H[LVW HSLVRDGH GH IXULH GH GXUDW FDUH

SHUVLVWWLPSGHFHOSXin ase luni. Starea de furie VHPQLILFDWLY apare DWXQFLFkQGGRX


VDXPDLPXOWHGLQWUHXUPWRDUHOHFDUDFWHULVWLFLVXQWSUH]HQWHvQWLPSXOVDXLPHGLDWGXS
episoadele de furie:

1. $FWLYDUHD IL]LF (de exemplu, puls crescut, respiraLH UDSLG WHQVLXQH


PXVFXODUVLPSWRPHale stomacului, dureri de cap)
2. Gndirea REVHVLY FDUH LQWHUIHUHD] FX FRQFHQWUDUHD ndeplinirea
sarcinilor, rezolvarea problemelor sau luarea deciziilor
29

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

3. Distorsiuni

cognitive

sau

gndire

QRFLY (de

exemplu,

atribuiri

SUWLQLWRDUH OHJDWe de inteniile celorlalL SUHUL H[LJHQWH LQIOH[LELOH


despre comportamentul celorlali sau FRGXO GH FRQGXLW al acestora;
toleranVF]XWSHQWUXHYHQLPHQWHFDUHQXVHpotrivesc cu modul n care
privesc lumea)
4. &RPXQLFDUHDLQHILFLHQW
5. Gndirea QHJDWLYLVWVXSUDUHD sau retragerea n sine
6. Suferina VXELHFWLY (de exemplu, contientizarea consecinelor negative
asociate cu episoade de furie, experienele de furie percepute ca fiind
negative, sentimente negative asociate cum ar fi vina, ruinea sau regretul
care XUPHD]HSLVRDGHORUGHIXULH

Agresivitatea
Pentru a trata furia n mod adecvat HVWHLPSRUWDQWVVHIDFGLVWLQFia ntre

furie i agresivitate. Furia poate duce la agresivitate, dar agresivitatea nu este


furie. De asemenea, nu toi oamenii care VH PDQLIHVW agresiv VXQW QHDSUDW
furioi, ci pot manifesta doar un comportament primitiv, similar cu cel al
animalelRUGHSUDG. Acestor indivizi le lipsete excitaia IL]LRORJLFDXQXLUVSXQV
furios (Jacobson & Gottman, 1998).
Agresivitatea poate IL GLUHFW VDX LQGLUHFW DJUHVLvitate SDVLY n cazul
agresiYLWLL, tiparele de manifestare nu sunt proporionale cu evenimentul
declanator. &XWRDWHDFHVWHDHSLVRDGHOHGHIXULHQXWUHEXLHVILHIUHFYHQWH, de
LQWHQVLWDWHPDUHVDXGHOXQJGXUDW&HOSXLQXQXOGLQWUHXUPWRDUHOHtipare de
manifestare este complet legat de experienele de furie ale persoanei:
a) Agresivitatea GLUHFW
1. Abuzul verbal (de exemplu, LStul, urletul, cearta pe un ton ridicat, critica
cu insulte sarcastice)
2. Agresivitatea IL]LF vQGUHSWDW DVXSUD FHORUODOL RDPHQL (de exemplu,
mpingere, mbrncire, lovire, pocnire, aruncare de obiecte)
3. 'LVWUXJHUHD SURSULHWii (de exemplu, distrugerea GHOLEHUDW D RELHFWHORU
personale)
30

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

4. Limbajul corporal provocator (de exemplu, JHVWLFXOUL QHJDWLYH PLFUL


ameninWRDUHREVWUXFLRQDUHDIL]LFDDOWRUD
b) Agresivitatea LQGLUHFW
1. Nendeplinirea intenLRQDWDREOLJDiilor sau a aWHSWULORUFHORUODOi
2. Sabotarea n secret (de exemplu, GLVWUXJHUHD vQ VHFUHW D SURSULHWii,
vPSLHGLFDUHDILQDOL]ULLVDUFLQLORUFUHDUHDGHSUREOHPHSHQWUXDOii)
3. ntreruperea sau influenarea n mod negativ a reelei sociale a celorlali (de
exemplu, vPSUWLHUHDGH]YRQXULEkUIDGHILPDUHDH[FOXGHUHDFHORUODOi din
DFWLYLWile importante)
$GDSWDWGXSCentrul pentru Terapie Cognitiv-&RPSRWDPHQWDO, 2011)

Ostilitatea

2VWLOLWDWHD VH UHIHU OD XQ VHW FRPSOH[ GH DWLWXGLQL L MXGHFi care
PRWLYHD] FRPSRUWDPHQWHOH furioase. n timp ce furia este o emoie, iar
agresivitatea este un comportament, RVWLOLWDWHDHVWHRDWLWXGLQHFDUHLPSOLFfaptul
GHDQXvLSOFHDSHFHLODOi i de a-i evalua negativ.

Violena
Furia poate avea rolul de mediator al violenei, dDU QX HVWH SUH]HQW vQ

toate actele de violen0DMRULWDWHDFRPSRUWDPHQWHORUYLROHQWHSRWILFODVLILFDWH


astfel:
a) Violena LQVWUXPHQWDO- HVWHPRWLYDWGHGRULQa de a-i fora pe ceilali
V ofere UHVXUVH DJUHVRUXOXL )XULD QX HVWH SUH]HQW i intenia de a-L UQL SH
ceilalLHVWHDEVHQW
b) Violena/agresivitatea H[SUHVLY- HVWHPRWLYDWGHGRULQa de a-i UQLpe
FHLODOL L IXULD HVWH GH RELFHL SUH]HQW Caracteristicile sunt de impulsivitate i
OLSV GH SODQLILFDUH eVWH GHQXPLW i agresivitate RVWLO VDX UHDFWLY VDX IXULH
LQWHQV 
31

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

$FHDVWGLKRWRPLHntre violenLQVWUXPHQWDOi YLROHQH[SUHVLYnu este


vQWkOQLW vQ toate tipurile de violen (de exemplu, sinucigaii care mor prin
detonarea explozibililor nu VXQWFDUDFWHUL]DLGHimpulsivitate, ci GHPRQVWUHD]vQ
mod clar un grad considerabil de planificare).

Furia i VYkULUHDGHLQIUDFLXQL
Furia poate juca un rol semnificativ n violenD GRPHVWLF i agresiunile

sexuale precum violul. Violatorii pot fi foarte sensibili atunci cnd sunt respini,
ajungnd la ruine i furie. InfracLXQHDVH[XDOSRDWHILXQWLSDUFRPSRUWDPHQWDO
folosit pentru restabilirea simului valorii i a controlului perceput.
3LQFXV DGHVFRSHULWFucigaii au n comun trei variabile. Majoritatea
fie SUH]LQW unele disfuncii neurologice care au ca rezultat controlul slab al
impulsurilor, fie VXIHU GHRERDOPiQWDO, fie criminalul a suferit un abuz grav n
FRSLOULH 6H SDUH F UHVHQWLPHQWHOH LQWHQVH i pe termen lung legate de abuzul
suferit, de ruine i de incapacitatea de a controla impulsurile sunt componentele
cheie care duc la furie n cadrul unui episod de furie i agresivitate. Este posibil ca
victima V QX ILH FHD FDUH D FDX]DW FHO mai mare UX SHUFHSXW criminalului, vQV
aceasta este ultima dintr-un ir mai lung.
&X WRDWH F DFHDVW LQWHUYHQie nu YL]HD] comportamentul violent i
infracional, este important ca Facilitatorul V VH DGUHVH]H potenialului unui
astfel de comportament i consecinelor acestuia. Facilitatorul OXFUHD] FX
Participantul pentru a nelege modul n care furia poate evolua n agresivitate i,
posibil, n violenInfractorii care recurg la violen, dar pentru care furia nu este
R FDUDFWHULVWLF VHPQLILFDWLY D PDQLIHVWULi lor actuale, nu trebuie luai n
FRQVLGHUDUHSHQWUXDFHDVWLQWHUYHQie.

2.1

Accentul pe implicare i motivare


Este important implicarea Participantului n cadrul intervenLHL vQF GH OD

prima sesiune i luarea n considerare DDERUGULORU care pot fi utilizate n vederea


sporirii angajamentului i a motivaiei, ca de exemplu Interviul Motivaional (Miller
32

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

i Rollnick, 1991), Modelul Vieii Bune (Ward i Brown, 2004) i Analiza CostXULL
Beneficii. Facilitatorii WUHEXLHVFXQRDVFWHKQLFLPRWLYDionale LVSRDWDSOLFD
respectivele cunotine cu fiecare Participant FX FDUH OXFUHD] 0RGHODUHD proVRFLDO, construirea empatiei, ascultarea DFWLY L vQWUHEULOH GHVFKLVH VXQW
necesare pentru a pune pietrele de temelie ale acestui program.

2.2

RelevanDSHUVRQDO
Ca intervenLH LQGLYLGXDO programul I-0$3 DU WUHEXL V ILH extrem de

relevant n plan personal pentru Participant. Facilitatorul folosete n cadrul


LQWHUYHQLHL ca exemplu, scenarii care SUH]LQW R JDP YDULDW de experiene n
FDUH HVWH SUH]HQW IXULD GDU SURFHVXO GH vQYDUH HVWH FX DGHYUDW SHUVRQDOL]DW
SULQ XWLOL]DUHD H[WHQVLY D Jurnalului vQ FDUH VH FRQVHPQHD] VLWXDLLOH FH DX
generat furie.
Facilitatorul WUHEXLH V ILH FDSDELO V-i relaioneze abordarea cu
preferinele de vQYDUH ale Participantului L V IRORVHDVF WRDWH PDWHULDOHOH i
informaiile pe care le aduce acesta n timpul sesiunii. De aceea, sunt necesare
cunotinH GH ED] cu privire la modelul propus de Kolb (1988) i cel creat de
Honey i Mumford (1986) cu privire la VWLOXULOH GH vQYare: preferinele Activist,
Reflexiv, Teoretician, Pragmatic GDU HVWH QHFHVDU L conWLHQWL]DUHD GH FWUH
Facilitator D SURSULXOXL VWLO GH vQYare preferat i cunoaterea modului n care el
poate VDGDSWH]HPDWHULDOHOHSHQWUXRSUHIHULQYL]XDO, DXGLWLY sau kiQHVWH]LF
de prezentare. Aceste cunotine vor fi acoperite pe scurt n cursul de SUHJWLUH
SURIHVLRQDO a Facilitatorului, dar ar trebui ca FHL FDUH XUPHD] V DSOLFH
programul V GHLQ cunotine practice adecvate (pentru mai multe detalii vezi
Gast i Padmore, $ERUGDUHDFXVXFFHVDGLYHUVLWii n asistenDVRFLDO, 2012).

2.3 Stilul de facilitare


Atributele specifice necesare pentru facilitare includ: responsabilizare,
implicare, ascultare DFWLY PXQF vQ HFKLS L vQGUXPDUH $FHVW VWLO VH GH]YROW
RGDW FX practica i cu experiena de aplicare a interveniei. De asemenea,
33

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Facilitatorul WUHEXLHVDLEvQFUHGHUHvQSULQFLSLLOH0LQGIXOQHVVLVILHUHOD[DWFX
privire la prezentarea acestor modele 3DUWLFLSDQLlor FURUD acestea li se pot
SUHD LQFRPRGH OD vQFHSXW ([HUFLiile de conWLHQWL]DUH QHFHVLW R SUH]HQWDUH D
tehnicilor de UHVSLUDLH i vizualizare care pot fi percepute, n sine, ca fiind
oarecum QHRELQXLWH. n cazul n care Facilitatorul nu este sigur cu privire la teoria
FDUH VW OD ED]D DFHVWRU PRGHOH DFHDVW LQFHUWLWXGLQH VH YD WUDQVPLWH
Participantului, care va fi mai puLQFDSDELO V VH LPSOLFH 3UDFWLFD vQFUHGHUHD i
FXQRDWHUHD FHUFHWULORU vQ GRPHQLX SULYLQG EHQHILFLLOH DFHVWHL DERUGUL sunt
eseniale.

2.4

Sprijinul n implementare i supervizarea


Q YHGHUHD DVXPULL DFHVWXL URO Facilitatorul trebuie V ILH VSULMLQLW n

PXQFD SH FDUH R GHUXOHD] FX Participantul. Aceasta presupune nelegerea


programului L D RSRUWXQLWLORU GH D vPSUWi cunotine i experiene cu ali
colegi competeni i supervizori.
n mod ideal, supervizorii DU IL LQGLFDW V XUPH]H cursul de Facilitator al
acestui program n propriul serviciu. Astfel, acetia ar nelege natura acestei
intervenii, stilul i coninutul ei, fapt care DUVSRULRSRUWXQLWile de supervizare i
DU FRQVROLGD RELHFWLYHOH GH vQYare ale programului. Supervizorii WUHEXLH V ILH
familiarizai cu programul LFXDERUGULOHWHRUHWLFHcare stau la baza lui, ceea ce
SUHVXSXQHROHFWXUVXSOLPHQWDUSHOkQJFHDGLQcadrul seminarului de formare.
Acest tip de dezvoltare prRIHVLRQDOYDvPEXQWi experiena de supervizare att a
supervizorului, ct i a supervizatului (sH UHFRPDQG DQXmite lecturi, ca
LQWURGXFHUHJHQHUDOXWLO .
Fiecare Facilitator ar WUHEXL V DLE posibilitatea, SH SDUFXUVXO GHVIXUULL
programului, de a-i explora experienele n cadrul propriilor sesiuni de supervizare
i ansa de a reflecta la final asupra celor vQYate. Acetia ar trebui, de
asemenea, V DLE RFD]LD de a se ntlni cu alte persoane care DSOLF programul,
pentru a LGHQWLILFD L DQDOL]D aspectele comune L SHQWUX D vPSUWi bunele
practici. Sprijinul colegilor are o GHRVHELW LPSRUWDQ, vQV ar trebui IRORVLW
oportunitatea de a beneficia de supervizare LQGLYLGXDOVDXGH grup.
34

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Facilitarea interveniei individuale


$FHDVW VHFLXQH RIHU R SUH]HQWDUH JHQHUDO D DVSHFWHORU UHOHYDQWH cu
privire la aplicarea interveniei cu un Participant.

3.0

$ERUGDUHDSHUVRQDOL]DW
Intervenia HVWH PHQLW V UVSXQG QHYRLORU LQGLYLGXDOH DGUHVkQGX-se

problemelor specifice ale Participantului legate de gestionarea propriei furii i a


elementelor declanatoare ale acesteia. Acesta UHSUH]LQW punctul forte cheie al
SURJUDPHORUGHLQWHUYHQLHFXIRUPDWindividual. Facilitatorul HVWHQHFHVDUVDLE
RDERUGDUHUHFHSWLYLIOH[LELODDFHVWRUDVSHFWH, acordnd atenie acelora legate
de responsivitate vQ FD]XO ILHFUXL Participant, FRQWULEXLQG OD FUHWHUHD motivaiei
acestuia L FXWkQG V-l asiste n utilizarea ulterioar a strategiilor i GXS
finalizarea interveniei &X WRDWH F SURJUDPXO RIHU Participantului o serie de
scenarii de lucru, pentru anumite exerciii, Facilitatorul YD WUHEXL V LQFOXG vQ
coninutul acestuia propriile probleme ale Participantului, la momentele adecvate.

3.1

,QWHUDFLXQHDLUHODia de lucru cu Participantul


$WXQFL FkQG VH OXFUHD] vQ PRG Lndividual cu un Participant, dinamica este

IRDUWHGLIHULWfaGHFHDGLQFDGUXOXQXL program de LQWHUYHQLHn grup. Relaia


dintre Facilitator i Participant GHYLQHPDLLPSRUWDQWFXXQDFFHQWPDLPDUHSH
FRQLQXWXOLQWHUYHQLHL. Cum QXH[LVWXQJUXSGHJHVWLRQDWFacilitatorul WUHEXLHV
se adapteze SHQWUXDIDFHIDDEVHQHL ocaziilor Participantului GHDvQYa de la
colegi. Unele dintre exerciiile de inversare de roluri, care vor necesita o
SDUWLFLSDUH DFWLY GLQ SDUWHD Facilitatorului, vor compensa lipsa gamei de
UVSXQVXULSHFDUHRRIHUXQJUXS&XWRDWHDFHVWHDansa de a da Participantului
informaii individualizate LSHUVRQDOL]DWHQXWUHEXLHVXEHVWLPDW
(VWHLPSRUWDQWVreinem c DFHDVWLQWHUYHQLHQXHVWHSRWULYLWSHQWUXD
IL GHVIXUDW FX PDL PXOW GH XQ Participant din cauza modului n care a fost
concepuW VWUXFWXUDW i a accentului pus pe experienele, problemele i
UVSXQVXULOH LQGLYLGXDOH Facilitatorii QX DU WUHEXL V vQFHUFH V DSOLFH LQWHUYHQia
35

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

pentru doi sau mai muli 3DUWLFLSDQLSHQWUXFDFHDVWa QXHVWHVWUXFWXUDWastfel


nct Vutilizeze dinamica grupului.
Facilitatorul SRDWHILFRQVLOLHUXOGHSUREDLXQHFDUHUHDOL]HD]VXSUDYHJKHUHD
persoanei respective dac DFHVWHD VXQW UHJOHPHQWULOH ORFDOH Q DFHDVW VLWXDLH
Facilitatorul WUHEXLH V JHVWLRQH]H FX DWHQLH UHODLD FX Participantul pentru a
asigura SVWUDUHD XQRU OLPLWH clare ntre aplicarea programului I-0$3 L FHOHODOWH
DVSHFWH VSHFLILFH DOH DFWLYLWLL GH VXSUDYHJKHUH GHUXODW vQ DFRUG FX UROXO GH
FRQVLOLHUGHSUREDLXQH.

3.2

Facilitatorul n programele individuale


A lucra ca Facilitator iQGLYLGXDO IU suportul unui alt membru al

personalului sau al unui grup de 3DUWLFLSDQL, este o experien IRDUWH GLIHULW GH
cea de co-formator ntr-un program de grup sau de cea a unui practician individual
care LDVXPVXSUDYHJKHUHDJHVWLRQULLXQXLFD]
Experiena unui Facilitator SRDWHLQFOXGHDVXPDUHDUHVSRQVDELOLWii pentru
deciziile privind selectarea materialelor care XUPHD]DILIRORVLWHFXParticipantul
L reflectarea asupra calitLL LPSOLFULL i angajamentului fa GH SURJUDP DO
Participantului. De asemenea, va fi important pentru Facilitator VJVHDVFPRGXUL
structurate de GHVFUFDUH, LQkQGFRQWFSURJUDPXOVHDGUHVHD]aspectelor legate
de furie, acest subiect fiind SULQGHILQLLH unul cu caracter emoional, prin urmare
exisW DVSHFWH semnificative legate de asistena i siguranD SHUVRQDO a
Facilitatorului.
Lucrul cu infractorii care au probleme cu gestionarea furiei poate,
bineneles, declana reacii furioase. Facilitatorul va aborda aceste poteniale
aspecte ca parte a procesului de construire a relaiei i n sesiunile de stabilire a
obiectivelor. Cu toate acestea, este necesar ca Facilitatorii V ILH FRQtieni de
aspectele legate de propria siguran, de aceea ei QXDUWUHEXLVDSOLFHprogramul
ntr-un moment n care nu mai este niFLR DOW SHUVRDQ n sediul serviciului de
SUREDLXQH. Ceilali coOHJLDUWUHEXLV fie DWHQL pe parcursul GHVIXUULL acestor
sesiuni i vQJDUGcu privire ODFHHDFHVHvQWkPSOvQFDGUXODFHVWRUa.

36

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

3.3 3URYRFULle ntmpinate vQGHUXODUHDLQWHUYHQLHL cu persoanele


furioase
Facilitatorii WUHEXLHVILHFRQtienLFDWLWXGLQLOHH[SULPDWHGH3DUWLFLSDQL
pot afecta probabil progresul LQWHUYHQLHL SHQWUX F RDPHQLL IXULRi tind V VH
concentreze pe comportamentul nedorit al FHORUODOL. Atitudinea unei persoane
IXULRDVHSRDWHLQFOXGHXUPWRDUHOH

(YDOXDUHDLQH[DFWDLQWHQVLWLLIXULHLWULWH
Oamenii furioLWLQGVQXvLHYDOXH]HSURSULDIXULHFDILLQGH[FHVLYGDWRULW
IDSWXOXL F QX VXQW VRFLDOL]DL FD vQ PRG RELQXLW V UHDFioneze cu emoii
alternative. Contextul familial, cultural i social al acestora s-DU SXWHD V QX IL
modelat reaciile emoionale alternative. $VWIHO F Dcetia i pot evalua propria
furie ca fiind XQDDGHFYDW LDUSXWHDV OLVHSDU GLILFLOVo aprecieze ca fiind
una H[WUHP.

$VXPDUHDUHVSRQVDELOLWii emoionale
$FFHSWDUHD UHVSRQVDELOLWii pentru propria furie poate fi o provocare
deoarece oamenii furioL WLQG V GHD YLQD SH DOii pentru furia lor. Acetia YG
motivul furiei lor ca fiind unul exterior propriei persoane, prin urmare cei care
WUHEXLHVVHVFKLPEH sunt ceilali i nu ei.

3. Condamnarea celorlali
Oamenii furioi pot aprecia obiectul furiei lor ca fiind o fiinXPDQIU
valoare care este GHPQGHcondamnare i FDUHWUHEXLHVSOWHDVF pentru
JUHHOLOH HL 'LQ QRX DFHVWH WLSXUL GH DWLWXGLQL vL IDF V OH ILH JUHX V-i asume
UVSXQGHUHDSHQWUXSURSULDORUIXULH

4. PrezumLDGUHSWii
Oamenii furioLFUHGDGHVHDFDXIRVWtratai incorect, ntr-un fel sau altul;
s-ar putea ca aceWLDVQXILHSUHJWLLVLQYHVWLJKH]HSURSULXOrol n cadrul unui
conflict.
37

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

5. Exprimarea furiei
([LVWXQPLWJHQHUDOFRDPHQLLWUHEXLHV-i exprime furia, altfel aceasta
se va acumula i va H[SORGD $FHDVWD HVWH R FRQYLQJHUH LQFRUHFWLUDLRQDO. De
aceea atunci cnd se lucreD] FXSUREOHPHOHJDWHGHIXULHHVWHLPSRUWDQWVQXse
ncurajeze aceasWLGHHSULQXWLOL]DUHDGHDQDORgii neadecvate, ca de exemplu oala
sub presiune.

6. Consolidarea pe termen scurt


Comportamentul furios neadecvat al acestor oameni este consolidat prin
confirmarea YHQLW GLQ SDUWHD SHUVRDQHORU VHPQLILFDWLYH GLQ YLDD acestora, cu
privire la manifestarea furiei. Efectele negative pe termen lung nu sunt luate n
considerare n dorina de a SVWUDOLQLtea.

7. Preteniile rigide
3HUVRDQDIXULRDVSRDWHFRQVLGHUDFcel care este sursa furiei ar trebui V
VH FRPSRUWH vQ PRG GLIHULW$FHVWHLSHUVRDQH L VH SUHWLQGH V se comporte altfel,
deoarece FHO vQ FDX] R FRQVLGHU D IL R SHUVRDQ vQJUR]LWRDUH SHQWUX F QX se
FRQIRUPHD]FHULQHLLpreteniei sale. Regulile stabilite sunt, de obicei, pe un ton
moralizator: 1XDUWUHEXLVIDFniciun zgomot atunci cnd am de terminat ceva
urgent.

38

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

C. 'HVFULHUHDFRQLQXWXOXLVHVLXQLORUSURJUDPXOXLI-MAP

$FHDVW SDUWH D PDQXDOXOXL RIHU R H[SOLFDie a modului n care trebuie


susinute cele 9 sesiuni ale interveniei I-MAP i include detalii privind toate
materialele necesare n acest sens.
)LHFDUH VHVLXQH DUH XQ FDGUX FDUH DVLJXU R GHVFULHUH JHQHUDO D acesteia,
explicnd ce conine i FDUH VXQW UDLXQLOH FDUH DX VWDW OD ED]D HODERUULL
FRQLQXWXOXL. Sunt incluse i informaLL GHVSUH PRGXO GH SUHJWLUH SHQWUX DFHVWH
sesiuni, inclusiv materialele necesare, indicaiile de sincronizare i o explicaie
privind modul de predare DILHFUHLVDUFLQL
$FHDVWD HVWH R GHVFULHUH GHWDOLDW D FDGUXOXL JHQHUDO sumarizat oferit
anterior pentru fiecare sesiune.

39

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

1.0. Sesiunea Unu: Punctul de pornire

$FHDVW sesiune este GHVWLQDWSUH]HQWULLParticipantului i a Facilitatorului,


scopul fiind acela de evaluare i explicare FX SULYLUH OD SURJUDPXO GH LQWHUYHQLH.
De asemenea, VHVLXQHD XUPUHWH FUHWHUHD motivaiei i a angajamentului prin
implicarea Participantului n procesul de identificare a obiectivelor individualizate
pentru program i nceperea procesului de lucru cu Participantul. Sunt structurate
aWHSWULOH Participantului legate de implicarea n program i sunt convenite
UHSHUHOHFDUHLQGLF VXFFHVXODSOLFULLDcestuia. Sesiunea permite Facilitatorului V
vQFHDS V FRQVWUXLDVF UHODia care va sta la baza ntregului proces, prin aflarea
unor informaii despre Participant care contribuie la punerea bazelor acestei relaii
ce susine schimbarea.
$FHDVWVHVLXQHLQLLDOHVWHGLIHULWGHFHOHODOWHSHQWUXFVHFRQFHQWUHD]
pe construirea unei relaLL(VWHIRDUWHSUREDELOFDDFHVWDVILHPRPHQWXOvQFDUH
Facilitatorul i ParticipantXOVHvQWkOQHVFSHQWUXSULPDGDW

Obiectivele

3XQHUHDED]HORUUHODLHL care susine schimbarea

Evaluarea nivelului de angajament al Participantului

Creterea interesului pentru programul de gestionare a

sesiunii

furiei
x

Prezentarea coninutului SURJUDPXOXLLDPRGXOXLFXP


se va derula acesta

Sarcina 1: Prezentarea i stabilirea cadrului de derulare a


Evaluarea,
oferirea de
H[SOLFDLLi
implicarea

programului
Sarcina 2: Ce i-a adus aici? De ce acum?
Sarcina 3: Obiectivele personale
Sarcina 4: 0RGXOGHIXQFLRQDUHDSURJUDPXOXL
Sarcina 5: )RUPDWXO SURJUDPXOXL GH LQWHUYHQLH L DO
sesiunilor

40

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Sarcina 6: AWHSWULle i implicarea (disponibilitatea


pentru schimbare)
Sarcina 7: ScKLPEDUHDLPVXUDUHDVFKLPEULL
Sarcina 8: Prezentarea Modelului celor cinci factori
Sarcina 9: Beneficiile i costurile furiei
Sarcina 10: Strategiile cu soluii rapide
7HP SHQWUX DFDV: Stabilirea obiectivelor n cadrul
interveniei

Materiale necesare:
10 minute

- Acordul
- Foaia de parcurs H[HUFLLXO Calea spre gestionarea
furiei)

Aceasta este ocazia ca ParticipantXO L Facilitatorul V


SXQED]HOHXQHLrelaiLFDUHVXVLQHVFKLPEDUHD.
Facilitatorul va ncepe prin a se prezenta, explicnd care
Sarcina 1:

este UROXO VX L PRGXO FXP VH YD GHUXOD LQWHUDFLXQHD

Prezentarea

GLQWUHHOL Participant L l va ntreba pe Participant cum

Participantului si

SUHIHUVLVHVSXQ

a Facilitatorului

Regulile sesiunii trebuie expuse n mod clar vQF GH la

i stabilirea

nceput: durata sesiunilor, a timpului FDUH XUPHD] D IL

cadrului de

SHWUHFXW vPSUHXQ durata pauzelor, aspecte legate de

derulare a

utilizarea telefoanelor i eventuale ntreruperi.

programului

Scopul primei ntlniri este de a explica ce presupune


intervenia I-MAP i de a stabili care sunt avantajele
rezultate n urma parcurgerii acesteia.

41

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Se vor clarifica aWHSWULOH OHJDWH GH FRPSRUWDPHQWXO i


limbajul Participantului i al Facilitatorului. Ce ar putea
VJVHDVFXWLOXQXOODFHOODOW"Acest subiect face parte
din discuia cu privire la ceea ce i-ar ajuta pe amndoi pe
GUXPXOFWUHJHVWLRQDrea furiei?
Punctele convenite ar trebui notate n Acordul care
WUHEXLH VHPQDW vQF GH OD vQFHSXW. Acesta poate include
reguli cum ar fiIUYLROHQIULSHWHIULQYHFWLYH
IU agresivitate, doar limbaj constructiv, participare
DFWLY vPSUWLUHD GH H[HPSOH XWLOH SUHJWLUHD SHQWUX
fiecare sesiune, efectuarea tuturor sarcinilor dintre
sesiuni, luarea n serios a problemelor.

5-10 minute

Materiale necesare: Foaia de parcurs

Sarcina VH UHIHU OD RELQHUHD GH LQIRUPDLL FX SULYLUH OD
Participant Q DFHDVW SDUWH D VHVLXQLL Facilitatorul l
vQWUHDE SH Participant GDF vQelege GH FH VH DIO la
DFHDVW SULP sesiune a unei intervenii privind
gestionarea furiei. &XP D DMXQV V SDUWLFLSH OD program
Sarcina 2:

(SULQFHUXWDIRVWUHIHULt sau a primit recomandarea de a

Ce l-a adus aici?

participa la program)? &RQVLGHU F Iuria UHSUH]LQW o

De ce acum?

SUREOHP"
Persoanele care au fost selectate pentru includerea n
program DUWUHEXLVVLPWVWDUHDGHIXULHvQYLDa lor n
prezent (nu numai n trecut GDF DD VWDX OXFUXULOH
persoana
program).

42

nu

este

SRWULYLW SHQWUX

participarea

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

$FHDVWVWDUHGHIXULHDUWUHEXLVOHFUHH]HSUREOHPHpe
GLIHULWH SDOLHUH DOH YLHLL lor SHUVRQDOH L VRFLDOH (n
relaiile interpersonale, la ORFXOGHPXQFVFRQGXFOD
VYkULUHDGHLQIUDFLXQL).
Explorai orice aspecte legate de diversitate (piedici sau
obstacole n calea spre gestionarea furiei). Ce ar putea
sta n calea unei serii de sesiuni de succes? tie
ParticipantXO V FLWHDVF ELQH" WLH V VFULH" 7ULHte
DOWXUL GH alte persoane FDUH vL RIHU VSULMLQ" 1X H[LVW
criterii de excludere pe baza DEVHQHL XQRU DELOLWL,
SHQWUX F ParticipantXO WUHEXLH V ILH VSULMLQLW vQ VSLULWXO
principiilor incluziunii).
Ce l motLYHD] V ILH DFXP aici, ce preuiete, ce este
important pentru el legat de furie?
6 ncepem prin a afla de ce te-DL GHFLV V WH
ntlneWLFXPLQHDVW]L"

43

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Materiale necesare:
10 minute

- Fia de lucru: Paharele goale


- Fia rezumat: Modelul Vieii Bune

Folosirea Modelului Vieii Bune n cadrul acestei sesiuni


este o ocazie de a explora pe de o parte modul n care
Participantul a ajuns unde este acum LDU SH GH DOW
parte locul XQGH DU YUHD V ILH $FHVW demers include
obiectivele viitoare ale acestuia, ntr-un mod mai
general. Intenia este de a identifica punctele forte i
resursele i de a ncepe procesul de generare a dorinei
de schimbare.
Facilitatorul SUH]LQW VDUFLQD FD R RSRUWXQLWDWH SHQWUX
ca Participantul V vQHOHDJ care sunt lucrurile
importante pentru el n propria via. Sarcina este
discutarea nivelului de satisfacie pe care acesta l
Sarcina 3:

resimte

Obiective

identificate de Tony Ward n Modelul Vieii Bune (Ward

personale

i Brown, 2004). Modelul a fost dezvoltat pentru a fi

referitor

la

cele

10

aspecte

ale

vieii

utilizat pentru infractori, dar poate fi aplicat oricui i


QX VH FRQFHQWUHD] SH IXULH vQ PRG VSHFLDO
Facilitatorul va sublinia pe scurt conceptul potrivit
FUXLD FX toii ne VWUGXLP V DYHP R YLD FkW PDL
EXQi faptul FH[LVWdiferite aspecte n viaDQRDVWU
pe care ar trebui V OH OXP vQ FRQVLGHUDUH n cazul n
care dorim VVFKLPEPOXFUXULOH
Utiliznd fia de lucru cu cele 10 pahare, Participantul
HVWH UXJDW V VH JkQGHDVF Ct de VDWLVIFXW HVWH GH
fiecare aspect al vieii sale n ziXD UHVSHFWLY?
6FRSXO H[HUFLLXOXL HVWH DFHOD GH D-l determina pe
Participant V FRQWLHQWL]H]H F SRDWH DVSLUD OD PDL

44

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

mult n viaa sa i VLGHQWLILFHDVSHFWHOHcare QHFHVLW


vPEXQWiri.
ParticipaQLi DU WUHEXL GH DVHPHQHD V vQFHDS V
IDF DVRFLHUL FX IXULD ORU i impactul acesteia asupra
altor aspecte din propriile viei.
Apoi se trece mai departe pentru a vedea ceea ce poate
oferi programul 3DUWLFLSDQLlor.

5 minute

Materiale

necesare:

Cadrul

general

L

VHVLXQLOH

programului I-MAP

$FHDVWVHFiune RIHU RGHVFULHUHJHQHUDODSURJUDPXOXL


care VH FRQFHQWUHD] vn special, pe oferirea unei
explicaii scurte cu privire la abordarea SURSXVGHTeoria
cognitiv-comportamental

(TCC)

la

principiile

Mindfulness. Prezentarea ia n considerare modul n care


DERUGDUHD SRDWH UVSXQGH QHYRLORU Participantului
Sarcina 4:

(GH]EWXW SH ODUJ vQ FDGUXO programului GH SUHJWLUH

Modalitatea de

SURIHVLRQDO).

funcionare a

Facilitatorul YDSDUFXUJHvPSUHXQFXParticipantul cadrul

programului

general al programului lund n considerare aspectele la


care vor putea conlucra pe parcursul acestuia. Limbajul
este

indicat

s ILH XQXO pozitiv,

FDUH IDFLOLWHD]

colaborarea. Facilitatorul nu DU WUHEXL V SUHVXSXQ F


Participantul s-a impliFDWvQSURJUDPvQDFHDVWID]GRDU
GDWRULW IDSWXOXL F VHVLXQHD HVWH PHQLW V FRQGXF OD
acest rezultat.

45

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Descrierile sesiunilor i a DERUGULOor teoretice vor utiliza


un limbaj uzualRELQXLW. Nu este necesar apelul la teoria
sau la terapia cognitiv-FRPSRUWDPHQWDO GHFkW GDF
Participantul VROLFLW DFHVW OXFUX GDU PHULW V VH
menLRQH]HF0LQGIXOQHVVVHUHIHUODFRQFHQWUDUHDSH
lucrurile care sunt importante n prezent.
(VWH QHFHVDU R VLPSO GHVFULHUH FX SULYLUH OD IDSWXO F
sesiunile vor acoperi aspecte precum: Cnd te nfurii, ce
gndeti, ce simi i ce faci ca urmare a acestui fapt?
$FFHQWXOWUHEXLHVFDGSHdezvoltarea strategiilor i a
WHKQLFLORUGHvQYare n vederea JHVWLRQULL furiei.

5 minute

Materiale

necesare:

&DGUXO

JHQHUDO

L

VHVLXQLOH

programului I-MAP

Oferii o explicaie cu privire la lungimea, durata i


structura interveniei. ExplicaLFILHFDUHVHVLXQHYDGXUD
n jur de 75 - 90 de minute. E[LVW i opiunea de a
LQWURGXFH R SDX] VFXUW GH PLQXWH n structura
Sarcina 5:

sesiunii). Fiecare sesiune are cteva sarcini care trebuie

Formatul

vQGHSOLQLWH GDU GXS DFHDVW SULP VHVLXQH ordinea

programului de

celorlalte sesiuni va fi ntotdeauna aceeai, astfel:

LQWHUYHQLHLDO
sesiunilor

Revizuirea i monitorizarea
5HIOHFWDL asupra sesiunilor anterioare pentru a vedea
cum au decurs lucrurile GDFau funcionat? De ce? Ce a
funcionat cel mai bine? Ce trebuie exersat?

46

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Prezentarea unei idei, VWUDWHJLLVDXDELOLWL


Fiecare sesiune prezint o serie de idei i tehnici care
ajut n procesul de gestionare a furiei, unele vor fi mai
utile dect altele; de aceea HVWHLPSRUWDQWVOHvQFHUFDi
pe toate LVFRQWLQXDLVH[HUVDi.

Exersarea unei QRLDELOLWi


Noile aELOLWi vor fi exersate n cadrul sesiunilor, pentru a
verifica n mod clar faptul F Participantul a neles ce
trebuie VIDFi GDF HVWHFDSDELOVH[HUVH]HDELOLWDWHD
sau strategia n afara sesiunii ca tem pentru DFDV

7HP SHQWUXDFDV
Se introduce conceptul de tem SHQWUX DFDV. Aceasta
este RSDUWHYLWDOFDUHDVLJXUpreluarea de idei noi din
program i exersarea lor n situaii reale. Facilitatorul
WUHEXLH V FDXWH indicii de rezisten cu privire la
efectuarea sarcinilor scrise i practice dintre sesiuni.
([LVWYUHRSUREOHPOHJDWGHGLYHUVLWDWHVDXGHVWLOXOGH
vQYare? Care sunt obstacolele existente i cum le poate
GHSi Participantul? Care sunt punctele forte ale
Participantului?

Explicai natura repetitivDVWUXFWXULLVHVLXQLORUi motivul


pentru existena acesteia. Att Facilitatorul, ct i
Participantul vor ti ceea ce XUPHD] vQ FDGUXO XQei
VHVLXQL SHQWUX D QX H[LVWD VXUSUL]H QHSOFXWH LDU GDF
ceva GHYLD] GH OD FDOHD stabiliW DFHVW OXFUX SRDWH IL
uor observat i rectificat.

47

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

ExplicaL IDSWXO F vQelegerea noilor strategii L DELOLWi


pentru gestionarea furiei i exersarea lor, constituie baza
programului. Ideea este crearea unui set de instrumente
pe care 3DUWLFLSDQLi le pot ncerca n vederea
gestionULL

potenialelor

episoade

de

furie,

gndurilor, HPRLLlor i comportamentului propriu.

Materiale necesare:
10 minute

- QHOHJHUHD VWDELOLW
- Foaia de parcurs

$FHDVW VDUFLQ VXEOLQLD] OD FH DQXPH V VH DWHSWH


Participantul i Facilitatorul unul de la FHOODOW SH
parcursul SURJUDPXOXL SH OkQJ DFRUGXO FRPSRUWDPHQWDO
Sarcina 6:
AWHSWULi
implicare

convenit anterior. AceastQHOHJHUH va include lucrurile


FDUH vL DMXW SH Facilitator i pe Participant V DYDQVH]H
cu succes pe GUXPXO FWUH gestionarea furiei. Posibilele
elemente ale unei astfel de QHOHJHUL VXQW XUPWRDUHOH
angajamentul pentru participare SUHJWLUHa, prezena la
sesiuni,

participarea

DFWLY,

exersarea

tehnicilor,

vPSUWirea informaiilor, efectuarea temelor. Cele


convenite trebuie nregistrate n Caietul de exerciii.

48

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Materiale necesare:
5 minute

- Foaia de parcurs
- Formularul de feedback

Explorai noiunea de schimbare i cum se PVRDU


respectiva schimbare. ntrebai Participantul ce nelege
prin ideea de schimbare a comportamentului sau a
modului de gndire? l SUHRFXS" ([SORUDL LGHHD F
VFKLPEULOHSRWDYHDQHYRLHGHWLPSSHQWUXDVHfixa.
Sarcina 7:
Schimbarea i
PVXUDUHD
VFKLPEULL

Se va discuta necesitatea monitorizULL progresului i a


nivelului de satisfacie a Participantului cu privire la
intervenie i se va prezenta Formularul de feedback.
Acestuia i se va solicita completarea succintului
formular de monitorizare n cadrul primHL SUi din
fiecare sesiune. $FHVW OXFUX SHUPLWH V se nregistreze
FkW GH HILFLHQW OL V-D SUXW 3DUWLFLSDQLlor sesiunea
DQWHULRDU &kW GH eficient OL VH SDUH F DX DSOLFDW
lucrurile vQYate? Sunt nregistrate, de asemenea, i
QXPUXOGHHSLVRDGHGHIXULHi ct de des este controlat
comportamentul FDUHLPSOLFIXULD.

49

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

10 minute

Materiale necesare: Modelul celor cinci factori

3UH]LQW principalele componente ale Modelului celor


cinci factori (comportament, biologie, emoii, situaii i
gndire). Abordarea celor cinci IDFWRUL HVWH FRPXQ vQ
interveniile TCC, fiind UHJVLW vQ OXFUDUHD OXL Christine
Padesky Cinci aspecte (1986). Modelul este important i se
va face n continuare referire la el, reprezentnd un
Sarcina 8:

punct de plecare pe parcursul programului.

Prezentarea

)RORVLL vQ FRQWLQXDUH XQ limbaj accesibil FDUH UHIOHFW

Modelului celor

IDSWXO F Participantul conOXFUHD] FX Facilitatorul n

cinci factori

YHGHUHDJHVWLRQULL comportamentului furios.


SubliniaLUROXOILHFUXi element n cazul furiei. Diagrama
LQFOXGHH[HPSOHGHWLSXULGHvQWUHEULFDUHYL]HD]aceti
factori. Fiecare element va fi acoperit n detaliu n
sesiunile ulterioare i putei meniona acest aspect. Prima
sesiune are scopul de a oferi Participantului o idee cu
privire la ceea ce se poate atepta pe parcursul
interveniei.

10 minute

Sarcina 9:
Beneficiile i
costurile furiei

Materiale necesare:
- Fia de lucru: scalele costuri versus beneficii

Examinai ce obine Participantul de la comportamentul


VX furios. ncepei prin a ntreba FXP FRQVLGHU
ParticipantXO

F

EHQHILFLD]

de

pe

urma

comportamentului VXfurios (care sunt beneficiile). Acest


lucru poate genera mai puLQ UH]LVWHQ OD LGHHD GH

50

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

schimbare L SRDWH GH]YOXL i anumite atitudini i


convingeri pe care acesta le are n OHJWXU cu rolul furiei
n viaa sa.
'XS LGHQWLILFDUHD EHQHILFLLORU WUHFHi mai departe i
ncercaL V YHGHi care sunt problemele n ceea ce
privete FRPSRUWDPHQWXO VX furios. Care sunt aspectele
pe care FHLODOL OH FRQVLGHU probleme, de exemplu,
soia SULQii i partenerul. &RQVHPQDL aceste beneficii
i costuri identificate GXS FH Di discutat ambele
aspecte.

10 minute

Materiale necesare: Foaia de parcurs

&X WRDWH F 3DUWLFLSDQLi vor aborda R JDP ODUJ de


strategii pe parcursul interveniei, primele dintre acestea
sunt UHODWLY VLPSOH FD IRUP Facilitatorul introduce
ideea unor strategii cu soluii rapide FDUHVILHXWLOL]DWH
vQ SHULRDGD FDUH VH VFXUJH vQWUH VHVLXQHD SUH]HQW i
XUPWRDUHD&KLDUGDFaceste tehnici sunt relativ simple,
Sarcina 10:

HOHVHSRWGRYHGLHILFLHQWHSHQWUXFParticipantul, poate

Strategii cu

SHQWUX SULPD GDW vQFHSH V-i monitorizeze propriul

soluii rapide

comportament.
Participantul tUHEXLHvQFXUDMDWVconsidere aceste tehnici
ca fiind primele din cele care vor constitui setul de
instrumente FH vO YRU DMXWD V JHVWLRQH]H IXULD. Acestea
sunt:
Evitarea: ParticipantXO GHFLGH V HYLWH R VLWXDie n care
se aWHDSW V GHYLQ IXULRV $FHVW lucru presupune
contientizarea din partea sa a SRVLELOLWLLGHGHFODQDUH
51

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

a furiei ntr-un anumit loc sau n relaie FX R DQXPLW


SHUVRDQ
Pauza (Time out): ParticipantXO VH vQGHSUWHD] IL]LF GH
o situaie n care este conWLHQWFVHvQIXULHA profita de
RFD]LDGHDVHvQGHSUWDGHVLWXDLDFDUHvLSURYRFIXULH
i va da Participantului spaiul i timpul necesare pentru a
se calma, a se aduna i pentru a evalua situaia dintr-o
SHUVSHFWLY PDL UDLRQDO PDL FDOP 6H SRW vQWRDUFH OD
respectiva situaLHvQPRPHQWXOvQFDUHVHWHUPLQSDX]D
Este necesar ca Facilitatorul V GH]EDW vPSUHXQ cu
Participantul,

naintea

anumitor

sesiuni,

care

sunt

situaiile n care aceste aERUGULar putea deveni utile.

5-10 minute

Materiale necesare: Pagina cu obiective din Caietul de


exerciii al Participantului

Stabilii obiectivele pentru intervenie: Ce i doresc


3DUWLFLSDQLi de la intervenie legat de gestionarea sau
reducerea furiei? Acetia aU WUHEXL V LGHQWLILFH L V
noteze posibilele obiective cu privire la program n
Sarcina 11:

Caietul de exerciii. Obiectivele identificate vor fi

7HP pentru

analizate L FRQYHQLWH vPSUHXQ FX Facilitatorul n

DFDV

XUPWRDUHDVHVLXQH
AFHVWRUD OL VH YD DGXFH GH DVHPHQHD DPLQWH V DSOLFH
strategiile cu soluii rapide. Rezumai coninutul
sesiunii i ceea ce ai FRQYHQLWVse realizeze n intervalul
scurs vQWUHDFHDVWVHVLXQHLXUPWRDUHD

52

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

2.0 Sesiunea Doi: nelegerea furiei

$FHDVWVHVLXQHVHGHUXOHD]GXSVWUXFWXUDSUHGHILQLWSHFDUHRYRUDYHD
toate

sesiunile

programului

pe

parcursul

ntregii

intervenii.

Structura

VWDQGDUGL]DW D VHVLXQLORU XUPUHWH DERUGDUHD UHFRPDQGDW SHQWUX LQWHUYHQiile


cognitiv-comportamentale

L Lnclude:

nceperea

sesiunii

cu

verificarea,

revizuirea temei SHQWUXDFDV, stabilirea sesiuniORUDERUGDWHvQ]LXDUHVSHFWLY,


punerea n aplicare L ILQDOL]DUHa acestora, stabilirea temei SHQWUX DFDV,
recapitulare LVXPDUL]DUH. (Aceti termeni specifici nu sunt folosii n GLVFXLDGLQ
timpul sesiunilor cu Participantul.) El HVWHvQFXUDMDWVVHfamiliarizeze cu structura
obiQXLW aWHSWULOH cu privire la realizarea temelor SHQWUX DFDV UHSUH]LQW GH
DVHPHQHDSDUWHLQWHJUDQWDILHFUHLVHVLXQL. Acesta este un element de motivare
pentru a ncuraja ParticipantXOVvLIDFWHPDSHQWUXFea UHSUH]LQWelementul
central al fiecrei sesiuni.
Sesiunea Doi are ca principal obiectiv nHOHJHUHD UROXOXL SH FDUH vO MRDF
furia i recunoaterea modului n care aceasta este simLW FRUSRUDO i fizic.
6HVLXQHDVHFRQFHQWUHD]SHPRGLILFULOHIL]LRORJLFHi biologice care au loc n corp
atunci cnd cineva este furios.

Stabilirea conexiunii ntre DFWLYLWDWHDGHUXODWFDtem


pentru DFDV i cea din timpul sesiunii

Obiectivele

Asigurarea FUROXOIXULHLHVWHvQeles

sesiunii

Asigurarea

F Participantul

recunoate

efectele

biologice i fiziologice ale furiei asupra corpului


x

nelegerea i
recunoaterea
felului n care se
PDQLIHVWfuria

Explicarea i exersarea tehnicii Scanarea corpului

Sarcina 1: Revizuirea temHL SHQWUX DFDV - stabilirea


obiectivelor i acordul cu privire la ele. Monitorizarea
impactului sesiunii anterioare
Sarcina 2: Explicarea furiei definiie i scop
Sarcina 3: Corpul i furia (Modelul celor cinci factori)
53

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

folosind diagrama corpului furios


6DUFLQD &XP DUDW IXULD" 6XSUDSXQHi cu alte emoii;
recunoaWHUHDFRUHFWDHPRiilor
6DUFLQD*HVWLRQDUHDUVSXQVXOXLIL]LF
Sarcina 6: Introducerea tehnicii Scanarea corpului
Sarcina 7: Exersarea tehnicii Scanarea corpului
7HP SHQWUXDFDV: Exersarea tehnicii Scanarea corpului

Materiale necesare:
10 minute

- Fia de lucru: obiectivele


- Formularul de feedback

Revizuii

tema

SHQWUX

DFDV

privind

stabilirea

obiectivelor. Verificai GDFParticipantul s-a gndit la ce


anume YUHD V RELQ prin participarea la program.
Acesta

este

primul

test

pentru

vedea

GDF

Participantul este implicat n intervenieGDFdorete


i HVWHFDSDELOVHIHFWXH]HWHPHOHSHQWUXDFDV Chiar
Sarcina 1:

un

nivel

VF]XW

de

implicare

trebuie

Revizuirea temei

recunoscut/apreciat i Participantul ncurajat pentru

SHQWUXDFDV i

acest motiv.

monitorizarea

Convenii asupra principalelor obiective legate de furie


(circa 2-5) i notai-le n Caietul de exerciii. Obiectivele
WUHEXLH V ILH formulate n mod clar n relaie cu
comportamentul furios al Participantului L V SRDW IL
atinse. $U SXWHD IL QHFHVDU UHIRUPXODUHD obiectivelor
vPSUHXQFXParticipantul sau ndrumarea acestuia pentru
a reflecta asupra propriei rHVSRQVDELOLWL cu privire la
schimbare. Obiectivele nu pot fi legateQX SRWV YL]H]H

54

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

schimbarea comportamentului altor persoane.


Monitorizai

impactul

sesiunii

anterioare

folosind

Formularul de feedback.
Discutai pe scurt orice episoade de furie care au avut loc
GH OD VHVLXQHD DQWHULRDU Cum a folosit Participantul
strategiile cu soluii rapide vQYDWH: Pauza (Time out)
i Evitarea? Cum au funcionat?
Scopul acestei YHULILFUL este de a axa sesiunea pe
subiectul aflat OD vQGHPkQ i de a furniza exemple care
pot fi luate n considerare n activitatea XOWHULRDU. Avei
JULM V QX GLVFXWDi evenimentele respective prea mult
timp. Folosii-OH FD R WUDPEXOLQ SHQWUX D WUHFH OD
XUPWRDUHDVDUFLQ

10 minute

Materiale: Nu sunt necesare

Discutai cu Participantul despre modul n care acesta ar


defini furia.
Furia este reacia la o ameninDUHSHUFHSXWODDGUHVD
propriei persoane, a persoanelor dragi, a bunurilor
Sarcina 2:

proprii D LPDJLQLL GH VLQH VDX D XQHL SUi din

Explicarea

LGHQWLWDWHDQRDVWU

conceptului de

Stabilii scopul furiei

furie

$WXQFL FkQG H[LVW R DPHQLQare sau un pericol real sau


perceput, mecanismul automat de supravieuire al
organismului nostru este foarte rapid. Acest lucru ne
FRQIHU energia pentru a lupta sau a fugi i este cunoscut
FD UVSXQVXO OXSW VDX IXJi. 6H GDWRUHD] UHDFLHL SH

55

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

care corpul o are OD DGUHQDOLQ $Fiunea sau impulsul


comportamental asociat cu furia este de a ataca sau de a
HYDGD GLQ VLWXDLH. A acLRQD SH ED]D UVSXQVXOXL OD
DGUHQDOLQ vQVHDPQ D SHUPLWH FUHLHUXOXL reptilian i nu
creierului raLRQDOVQHFRQWUROH]HDFiunile.
La ce folosete furia? ExplicaL F IXULD IDFH SDUWH din
reaciile umane obiQXLWH$WXQFLFkQGGHYLQHH[WUHPvQ
intensitate sau frecven sau n ambele, aceasta devine o
SUREOHP L HVWH LPSRUWDQW V vQYP FXP V R
gestionP.
De ce reacLRQHD] RDPHQLL GLIHULW OD OXFUXULOH FDUH vL
LULW" ncepei o discuie despre diferenH SHQWUX F
aceaVWDDUWUHEXLVvQFHDSV-OIDFSHParticipant VVH
JkQGHDVF OD IDSWXO F H[LVW GLIHULWH PRGXUL GH D
reaciona i alte opiuni, nu numai aceea de a te nfuria.

10 minute (timp

Materiale necesare:

suplimentar

- Materialul FDUHSUH]LQW0RGHOXOFHORUFLQFLIDFWRUL

opional)

- Materialul FDUHSUH]LQWfactorii biologici

Amintii Participantului Modelul celor cinci factori


menionat n prima sesiune i folosii materialul i
diagrama
Sarcina 3:
Corpul i furia

pentru

referine.

Concentrai-Y

SH

elementele de biologie ale DERUGULL


Ce alte lucruri influenHD] ELRORJLD FRUSXOXL" 8WLOL]Di
materialul ca suport. Impactul somnului, medicaiei,
VQWii, nutriiei, consumului de cafea i al drogurilor
asupra corpului, n general, conduce la sensibilizarea
corpului i la destabilizarea sa; persoana devine mai

56

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

puLQ WROHUDQW L PDL SUHGLVSXV OD D UHDFLRQD


inadecvat.
'DF ParticipantXO DUH R DQXPLW SUREOHP FX XQHOH
dintre aceste elemente se poate ]ERYLmai mult timp la
DFHDVW VDUFLQ &X WRDWH DFHVWHD HVWH LPSRUWDQW V VH
UHLQ faptul F DFHVW SURJUDP HVWH destinat JHVWLRQULL
furiei i nu VH DGUHVHD] abuzului de substane toxice L
nici nu este un program pentru o nutriie VQWRDV

Materiale necesare:
15 minute

- 'RXGLDJUDPHDOHFRUSXOXLGLQCaietul de exerciii
- Expresiile faciale FDUHH[SULPHPRia (opional)

&XP DUDW IXULD" &XP VH VLPWH IXULD" &XP vi poi da


VHDPD F cineva este furios uitndu-te la corpul lui?
Folosind

diagrama

corpului

furios,

solicitai

Participantului V VH JkQGHDVF FXP DUDW R SHUVRDQ


IXULRDV &XP vi poL GD VHDPD F FLQHYD Hste furios?
&DUHVXQWVHPQHOHIL]LFHFFLQHYDHVWHIXULRV"
Sarcina 4:

Cerei Participantului VPDUFKH]HSHSULPDGLDJUDPce

&XPDUDWi cum

REVHUYDWXQFLFkQG cineva este furios i cum FUHGHF

se simte furia?

persoana i simte corpul.


Senzaiile fizice pot include:
x

puls PULWVDXEWLUDSLGHDOHLQLPLL care permit


o circulaLHEXQa sngelui n corp

respiraie UDSLG - care permite V SWUXQG mai


mult oxigen n corp

muchi tensionai JDWDGHIXJ

57

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

tremurat

FOGXUWUDQVSLUDie

DPHHDO

fluturi n stomac sau stomac agitat

ncletarea pumnilor sau a dinilor

impulsul fizic de a te ndrepta spre lucrul care i


SURYRDFIXULD

Comportamentele pot include:


x

SULYLUHIL[LH[SUHVLHIDFLDO LPRELO

o poziie furioasDFRUSXOXL

ndreptarea VSUHRELHFWXOFDUHSURYRDFIXULD

atacul

lovirea (sau dorina de a lovi)

cearta

iptul

fuga sau plecarea vQWURPE

WFHUHDRVWHQWDWLY

mbufnarea

ParticipantXO UHSHW DSRL VDUFLQD, dar de data aceasta


PDUFKHD]GRDUceea ce simte el nsui atunci cnd este
furios.
([LVW SRWHQialul confundULL furiei cu R DOW HPRie?
Explorai cu Participantul potenialul de suprapunere cu
alte emoii. 3RDWH DSUHD FRQIX]LD FX HPRii precum
tristeea i frica. Este ParticipantXOFDSDELOVUHFXQRDVF
n mod corect diferitele emoii?
'DF HVWH QHFHVDU folosii materialul cu expresiile
faciale FDUHH[SULPHPRia pentru a discuta diferitele
SUH]HQWUL HPRionale. Concentrai-Y vQ VSHFLDO SH

58

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

VLPLODULWile dintre fee. Cteva dintre acestea ar trebui


VUHSUH]LQWHIXULD, iar celelalte UHSUH]LQWun amestec de
emoii.

5 minute

Materiale: Nu sunt necesare

Luai n considerare opiunile pe care le are Participantul


pentru a-L JHVWLRQD UVSXQVXO IL]LF DWXQFL FkQG este
nervos: evitarea, luarea unei pauze, respiraia i
relaxarea. Participantul a ncercat utilizarea a GRX
dintre aceste metode fizice de gestionare a rHDFLLORU
furioase, ca parte a temei SHQWUXDFDV.
Respiraia
OULFH SHUVRDQ UHDOL]HD] DFHVW OXFUX vQV QX
ntoWGHDXQD IRDUWH ELQH &HD PDL EXQ UHVSLUDie este
Sarcina 5:

atunci cnd PLQWHD VH FRQFHQWUHD] H[FOXVLY SH DFHDVW

Gestionarea

VDUFLQ. Invitai ParticipantXO V Y observe pasiv

UHDFLLORU fizice

respiraia dvs. &H REVHUY" Acesta poate REVHUYD F


UHVSLUDLD ncetinete, este liniWLW i nu este nici
SURIXQGQLFLVXSHUILFLDO
Relaxarea
Oamenii XLW V vL IDF WLPS V VH relaxeze. Explorai
care ar putea fi DYDQWDMHOH UHOD[ULL. Participantul ar
putea identifica senzaia de a te simi mai calm, a simi
mai puLQ WHQVLXQH D IL FDSDELO V JkQGHDVF limpede.
Cteva dintre tehnicile care l pot ajuta n acest sens vor
fi explorate mai trziu n cadrul programului.

59

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

5 -10 minute

Materiale necesare:
Fia: tehnica Scanarea corpului

A contientiza FH VH vQWkPSO vQ SURSULXO FRUS SRDWH


vPEXQWi eficiena tehnicilor de gestionare a furiei
Sarcina 6:
Prezentarea
tehnicii Scanarea
corpului

fizice.
Prezentai tehnica Scanarea corpului folosind fia cu
GHVFULHUHD SDLORU QHFHVDUL. Explicai SH FH VH ED]HD]
aceasta i la ce anume contribuie. VerificaL GDF
Participantul a neles, cerndu-LVY-o explice.

15 minute

Materiale necesare:
Fia: tehnica Scanarea corpului

Parcurgei cu Participantul DFHDVW WHKQLF GH Scanarea


corpului,

exersnd

DELOLWLOH SUH]HQWDWH.

Solicitai

Sarcina 7:

Participantului V vQFHUFH WHKQLFD SH PVXU FH L-o

Exersarea

prezentai citind din CDLHWXO GH H[HUFLLL. Explorai orice

tehnicii Scanarea

GLILFXOWi n exersarea tehnicii, pentru ca ParticipantXOV

corpului

RSRDWIRORVLca tem SHQWUXDFDV


ExersaL WHKQLFD vPSUHXQ FX Participantul spunnd cu
voce WDUHFHIDFHSHPVXUFHHOH[HUVHD]SDii.

60

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

5 minute

Materiale necesare:
Fia: tehnica Scanarea corpului

7HP

SHQWUX DFDV:

Exersarea

tehnicii

Scanarea

corpului cel puin zilnic. Recapitulai coninutul sesiunii


i ce DL convenit F WUHEXLH IFXW SkQ OD XUPWRDUHD
Sarcina 8:
7HP pentru
DFDV

sesiune.
De asemenea, ParticipantXOWUHEXLHvQFXUDMDWVFRQWLQXH
V IRORVHDVF strategiile cu soluii rapide, aa cum s-a
solicitat.

61

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

3.0 Sesiunea Trei: Elemente declanatoare, gnduri, emoii i


comportament

$ WUHLD VHVLXQH VH FRQFHQWUHD] SH UROXO XQXL element declanator ntr-un
episod de furie. De asemenea, H[DPLQHD] i rolul emoiilor, gndurilor i
comportamentelor n dezvoltarea furiei. Q DFHDVW VHVLXQH este prezentat pentru
SULPDGDW Jurnalul, utilizarea lui devenind o UXWLQpentru realizarea temei pentru
DFDV, SHQWUXWRDWHVHVLXQLOHXUPWRDUH
x

Prezentarea rolului pe care l au gndurile, emoiile i


comportamentul

Obiectivele

sesiunii

Introducerea conceptului de elemente declanatoare


ale episoadelor de furie

Introducerea Jurnalului ca instrument de gestionare a


furiei

Sarcina

1:

Revizuirea

temei

SHQWUX DFDV

privind

utilizarea tehnicii Scanarea corpului. Abordai obstacolele


de orice fel ntmpinate n folosirea tehnicii. Monitorizai
impactul sesiunii anterioare.
Sarcina 2: Identificarea rolului gndurilor, emoiilor i a
comportamentului (Modelul celor cinci factori)
Elemente

Sarcina 3: Identificarea elementelor declanatoare pentru

declanatoare,

Participant

gnduri, HPRLL i

Sarcina 4: Stabilirea conexiunii ntre recunoatere i

comportament

intervenLH &XP V VFKLPEP JkQGXULOH HPRiile i


comportamentul prin FRQWLHQWL]DUHDlor
Sarcina 5: Prezentarea Jurnalului
Sarcina 6: ExersaUHDFRQVHPQUii n Jurnal a unei situaii
raportate anterior
7HP SHQWUXDFDV: Completarea Jurnalului cu accent pe
elementele declanatoare

62

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Materiale necesare:
10 minute

- Formularul de feedback
- Foaia de parcurs

Revizuirea temei SHQWUX DFDV vQ OHJWXU cu utilizarea


tehnicii

de

Scanare

corpului.

VerificaL GDF

Participantul a ncercat tehnica. Explorai orice obstacole


ntmpinate n experimentarea tehnicii. ContinuaL V
recunoatei chiar i cel mai mic semn de implicare. A
Sarcina 1:

folosit tehnica cel puin zilnic? Unde folosete tehnica? n

Revizuirea temei

ce moment al zilei?

SHQWUXDFDVi

Monitorizai

monitorizarea

Formularul de feedback. Discutai pe scurt orice episoade

impactul

sesiunii

anterioare

folosind

de furie FDUHDXDSUXW GHODVHVLXQHDDQWHULRDUSkQvQ


prezent.
A folosit Participantul strategiile cu soluii rapide din
VHVLXQHDDQWHULRDU"5HDPLQWLi-LFWUHEXLHVFRQWLQXHV
exerseze LVIRORVHDVFWHKQLFLOHSHQWUXDOWHVHVLXQLSH
PVXUFHVHWXOORUGHLQVWUXPHQWHVHH[WLQGH

Materiale necesare:
10 -15 minute

- Diagrama Modelului celor cinci factori


- Poveste despre furie

Sarcina 2:

Folosii diagrama Modelului celor cinci factori pentru a

Identificarea

ncepe identificarea rolului pe care l au gndurile,

rolului gndurilor,

emoiile i comportamentul, n episoadele de furie.

HPRLLlor i

6HVLXQHDDQWHULRDUV-a concentrat pe factorul biologie.

comportamentului
63

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Care este, n opinia Participantului, rolul pe care l MRDF


ceilali factori? ncepe DFHVWD V LD vQ FRQVLGHUDUH
aspectele descrise atunci cnd au discutat despre
episoadele de furie?
Explicai, DD cum s-a Y]XW GHMD, modul n care o
SHUVRDQSoate fi mai YXOQHUDELOla furie din cauza unor
factori biologici i fiziologici.
Atunci cnd o persoDQVHJkQGHte la o situaie, aceasta
DGDXJ SURSULD LQWHUSUHWDUH Dcelor evenimente. Astfel
SHUVRDQD UHVSHFWLY VH YD JkQGLYD DYHD vQ YHGHUH ceea
ce crede ea F VH vQWkPSO sau ceea ce SUHVXSXQH F
LQWHQLRQHD] VDX YUHD V IDF FHDODOW SHUVRDQ.
Sentimentele IDGHSURSULDSHUVRDQLIDGHFHDODOW
SHUVRDQinfluenHD]DWkWSURSULDVWDUHHPRLRQDOFkW
LFHHDFHGHFLGe VIDF Participantul.
Folosii Povestea despre furie ca exemplu i solicitai
Participantului

V LGHntifice

gndurile,

emoiile

comportamentul. FolosiL DFHDVW VDUFLQ SHQWUX D WUHFH


OD VDUFLQD XUPWRDUH FDUH YRUEHte despre elementul
declanator.

15 minute

64

Materiale necesare: Modelul celor cinci factori cu


element declanator

Sarcina 3:

Facei referire la diagrama Modelului celor cinci factori

Identificarea

FDUHFRQLQHelementul declanator.

elementelor

ExplicaL F H[LVW PXOWH OXFUXUL FDUH Qe pot nfuria.

declanatoare ale

&DPHUD XQXL FRSLO FDUH QX H QLFLRGDW RUGRQDW, un

furiei

prieten care ntrzie mereu, un arbitru de fotbal care nu

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

IOXLHU IDXOW-XULOH SHQWUX HFKLSD DGYHUV /LVWD SRDWH IL


IRDUWH OXQJ SHQWUX F RDPHQLL VH vQIXULH GLQ GLIHULWH
motive.
7RDWH DFHVWHD VH UHGXF OD GRX OXFUXUL vQFOFDUHD
aWHSWULORU

obstrucionarea

obiectivelor.

Ne

aWHSWPVILPWUDWDi corect LQHVXSUPDWXQFLFkQG


suntem mustrai. Ne aWHSWP FD RDPHQLL V DFioneze
conform aWHSWULORU QRDVWUH VRFLDOH QRUPHORU i ne
vQIXULHP DWXQFL FkQG QX WUDWHD] R GRDPQ aa cum ar
trebui sau nu ni se DUDWrespect9UHPVILPFDSDELOL
V obinem FHYD FH QH GRULP ILH F HVWH R EXWXU XQ
loc de parcare sau o DQV GH D QH H[SOLFD i devenim
furioLGDFQXreuim acest lucru.
Elementele declanatoare aOHIXULHLGLIHUSHQWUXILHFDUH
SHUVRDQ Acestea YDULD] vQ IXQFLH GH YkUVW VH[ i
FKLDU

FXOWXU

QYP

elementele

declanatoare

DFFHSWDELOH SHQWUX FXOWXUD QRDVWU i modul n care


FXOWXUDOHJHVWLRQHD]
Furia la femei este declanDW PDL GHJUDE GH relaiile
apropiate. Acestea se pot simL GH]DPJLWH GH FWUH
membrii familiei sau prieteni VDXVLPWFDFHVWHSHUVRDQH
FHUSUHDPXOWGHODHOHIUVRIHUHQLPLFvQVFKLPE8Q
EUEDWHVWHPDLGHJUDEIXULRVSHVWULQLpe obiecte care
nu funcLRQHD]FXm trebuie i pe problemele importante
DOH VRFLHWii, dect din cauza SUHRFXSULlor imediate
legate de bine LUX
Elementele declanatoare, n sine, nu sunt suficiente
pentru a ne nfuria. Ne gndim la lucruri LHYDOXP GDF
IXULD HVWH XQ UVSXQV MXstificat pentru a fi folosit
mpotriva respectivei persoane sau a obiectului. n cteva
65

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

VHFXQGHQHGPVHDPDFLQHHVWHGHYLQFkWGHGXQWRU
este elementul declanator GDF DFiunea putea fi
HYLWDWLGDFIXULDYDILXWLOvQVLWXDiDUHVSHFWLY.
EYDOXP i intenia persoanei din spatele elementului
declanator, pe baza informaiilor pe care le deinem,
FKLDU GDF QX DYHP LPDJLQHD FRPSOHW 'H DVHPHQHD
facem referire la experienele personale i la vechile
tipare emoionale. 'HWHUPLQP GDF DFHVW element
declanDWRUMXVWLILFXQUVSXQVIXULRV
ExplicaLIDSWXOF
Un element declanator este un singur gnd sau
aciune cheie care duce direct la furie.
Cooperai cu Participantul pentru a identifica elementele
declanatoare personale n cazul episoadelor de furie
WULWH GH DFHVWD. Identificai elementele declanatoare
folosindu-YGH evenimentele descrise n cadrul sesiunilor
anterioare, n dezbaterile cu privire la episoadele de furie
de la nceputul sesiunilor.
ncercaL V LGHQWLILFDi

existena

unui

tipar

al

elementelor declanatoare n ceea ce privete anumii


oameni, locuri, comportamente, VWUL VXIOHWHti sau
gnduri. (Acestea pot include elemente suplimentare
legate de convingerile fundamentale, care vor fi
discutate mai trziu n cadrul programului.)

66

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

10 minutes

Materiale necesare: Povestea despre furie

Discutai

combinaia

de

factori

elementele

Sarcina 4:

declanatoare. Folosii Povestea despre furie pentrXDY

Corelarea

gndi la fiecare factor.

LQIRUPDLLORU
(stabilirea
conexiunii ntre
UHFXQRDWHUHD
IXULHLL
schimbare)

mbinai toate elementele declanatoare, emoiile i


comportamentele, pentru ca ParticipantXO V SRDW
ncepe stabilirea conexiunilor ntre a recunoate atunci
cnd cineva devine furios i a schimba abordarea. Este
Participantul conWLHQW F H[LVW GLIHULWH RSiuni pentru
fiecare gnd, HPRLH sau comportament?

Materiale necesare:
10 minute

- Pagina Jurnal din Caietul de exerciii


- Jurnalul

ExploraL LGHHD F SXWHi aborda schimbarea gndurilor,


HPRLLlor

i a comportamentului

prin consemnarea

acestora.
Prezentai Jurnalul L UROXO VX FHQWUDO SHQWUX UHVWXO
Sarcina 5:

interveniei. Facei-Y WLPS V Y XLWDi la titluri i

Prezentarea

grafice. Ce reacie are Participantul la structura acestuia?

Jurnalului

Are vreo ngrijorare? Care este aceasta"(VWHLPSRUWDQWV


rezolvaLDFHVWHSUREOHPHSHPVXUFHele DSDUGDWRULW
importanei primordiale a Jurnalului.
ExplicaLIDSWXOFJurnalul i aparine LFYDWUHEXLV
vODGXFODfiecare sesiune.

67

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Materiale necesare:
15 minute

- Model de consemnare n Jurnal


- Modelul de Jurnal
- Un episod de furie descris anterior
Invitai ParticipantXOVconsemneze unele din episoadele

Sarcina 6:
Exersarea
FRQVHPQULORUn
Jurnal

de furie descrise anterior n Jurnal. Asigurai-Y F


Participantul nHOHJH FODU FXP V IRORVHDVF Jurnalul,
nainte de finalul sesiunii. Folosii modelul de consemnare
n Jurnal prezentat n Caietul de exerciii i discutai
episoadele de furie descrise anterior pentru a completa
vPSUHXQsarcina. Notai cel puLQGRXH[HPSOH

5 minute

Materiale necesare: Jurnalul

Tema SHQWUXDFDV: Consemnarea n Jurnal cu accent pe


elementele declanatoare.
Sarcina 7:
Tema pentru
DFDV

Rezumai coninutul sesiunii i ce ai convenit vPSUHXQ


VVHUHDOL]H]HvQWUHDFHDVWVHVLXQHLXUPWRDUHD
ncurajai Participantul V FRQWLQXH utilizarea tehnicilor
prezentate n sesiunile anterioare: strategii cu soluii
rapide (Evitarea, Pauza - Time out) i tehnica Scanarea
corpului.

68

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

4.0 Sesiunea Patru: Comunicarea

$FHDVW Vesiune se FHQWUHD] pe exprimarea furiei ntr-un mod eficient i


pro-social. Sunt descrise VWLOXULOHGHFRPXQLFDUHSDVLYDJUHVLYSDVLY-DJUHVLYi
DVHUWLYAcum se introduce instrumentul Body I-)25SHQWUXFRPXQLFDUHDDVHUWLY
i se VSULMLQ pXQHUHD vQ SUDFWLF D acestui model. Sunt abordate, de asemenea,
obstacolele FDUHSRWVDSDUvQFDOHDXQHLFRPXQLFULHILFLHQWH

Explorarea obstacolele FDUH SRW V DSDU vQ calea


FRPXQLFULLLFXWDLPRGXULGHDOHGHSi eficient

Prezentarea diverselor moduri de exprimare a furiei

Obiectivele

ntr-o PDQLHU mai adecvat din punct de vedere

sesiunii

social
x

Prezentarea comunicULL asertive

Instruirea ParticipaQLlor cu privire la tehnica Clipa de


UJD] pentru a gestiona furia

Sarcina 1: Revizuirea temei SHQWUX DFDV referitoare la


utilizarea Jurnalului i asigurarea F DX IRVW UHFXQRVFXWH
elementele declanatoare. Abordarea obstacolelor de
orice fel care pot fi ntlnite n utilizarea tehnicii.
Monitorizarea impactul sesiunii anterioare
Sarcina 2: Explorarea obstacolelor care apar n calea
Comunicarea

FRPXQLFULL

HILFLHQW

Sarcina 3: Stiluri de comunicare pentru gestionarea


conflictelor
6DUFLQDQYDUHDFRPXQLFULLDVHUWLYHIRORVLQGPRGHOXO
I-FOR
Sarcina 5: Exersarea modelului GH FRPXQLFDUH DVHUWLY IFOR folosind scenarii
Sarcina 6: Explicarea tehnicii Clipa GHUJD]

69

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

7HP SHQWUX DFDV: Consemnarea n Jurnal i aplicarea


tehnicii Clipa GHUJD]

Materiale necesare:
10 minute

- Formularul de feedback
- Foaia de parcurs

Revizuii tema SHQWUX DFDV referitoare la utilizarea


Jurnalului

asigurai-Y F DX IRVW UHFXQRVFXWH

elementele declanatoare. Abordai obstacolele de orice


fel ntlnite n utilizarea tehnicii. Monitorizai impactul
sesiunii anterioare. ncepeL V H[SORUDi tendinele pe
PVXUFHDSDU
Sarcina 1:
Revizuirea temei
SHQWUXDFDV L
monitorizarea

Monitorizai

impactul

sesiunii

anterioare

folosind

Formularul de feedback. Discutai pe scurt despre oricare


dintre episoadele de furie care au avut loc de la sesiunea
DQWHULRDU
A folosit Participantul strategiile cu soluii rapide i
tehnica de Scanare a corpului n perioada ce a trecut de
ODVHVLXQHDDQWHULRDU"$PLQWLi-i FDUWUHEXLVFRQWLQXH
exersarea i utilizarea tehnicilor pentru alte sesiuni, pe
PVXUFHVHWXOOui de instrumente asimilate se extinde.

70

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Materiale necesare:
10 minute

- Foaia de parcurs
- Fia de lucru: Obstacole

Explorai

obstacolele

calea

comunicULL IFkQG

OHJWXUD retroactiv cu obstacolele generale n atingerea


obiectivelor discutate atunci cnd s-a ncheiat acordul n
prima sesiune. Care sunt piedicile atunci cnd oamenii
trebuie VYRUEHDVFXQXOFXFHOODOW"
Sarcina 2:
Obstacolele ce
apar n calea
FRPXQLFULL

CreaL R OLVW GH SRVLELOH obstacole. Aceasta include:


ePRLL (de exemplu, furia, ruinea, frica, a fi protector,
timiditatea), certuri anterioare, rolurile pe care le au
oamenii (de exemplu, de HISULQWHSURIHVRU aspecte
precum banii, sexulORFXOGHPXQFVWUHVXOHWF
IdentificaL vPSUHXQ obstacolele

individuale

ale

Participantului i cerei acestuia V OH consemneze n


Caietul de exerciii n formularul Obstacole.

15 minute

Materiale necesare:
)LDGHlucru: stilurile de comunicare

Prezentai
comunicare
Sarcina 3:
Stiluri
de comunicare

Participantului
diferite

cele

utilizate

patru
pentru

stiluri

de

gestionarea

conflictelor. ntrebai-l GDF tie care sunt acestea?


Numii cele patru tipuri: pasiv, pasiv-agresiv, agresiv i
asertiv. Pentru fiecare stil, solicitai Participantului V
GHVFULHPRGXOvQFDUHVHFRPSRUWFLQHYD&XPDUDWi ce
spune? Poate fi mai uRUVvQFHSHi cu stilul agresiv LV
OVDi stilul asertiv la final.

71

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Patru stiluri de comunicare: Folosim diferite stiluri de


comunicare n funcie de situaie, de dispoziLDQRDVWUi
GH FRPSRUWDPHQWXO SHUVRDQHL FX FDUH vQFHUFP V
FRPXQLFP Atunci cnd ne simim furioi doar un singur
stil este stilul de comunicare potrivit ( L DQXPH Fel
asertiv).
1. Comunicatorul agresiv
Se apropie prea mult de interlocutor adresndu-i-se ntr-o
PDQLHU DPHQLQWRDUH (O SRDWH FKLDU V DUXQFH FX
RELHFWHVDXVvQFHUFHLQWLPLGDUHDSDUWHQHUXOXLGHGLDORJ
'HVHRUL R SHUVRDQ FDUH FRPXQLF DVWIHO vQFHDUF V vO
vQYLQRYHDVF SH FHOODOW SHQWUX QHvQHOHJHUHD DSUXW
indiferent care ar fi aceasta.

2.Comunicatorul pasiv
(YLW FRQWDFWXO YL]XDO GLUHFW QHUHXLQG V vL H[SULPH
VHQWLPHQWHOH vQ PRG FODU GkQG GRYDG vQ JHQHUDO GH
QLYHO VF]XW GH VWLP GH VLQH )XULD OXL HVWH GLUHFLRQDW
PDL GHJUDE VSUH SURSULD SHUVRDQ GHFkW VSUH VXUVD FDUH
i-a generat furia.

3. Comunicatorul pasiv-agresiv
3DUHSDVLYvQVHVWHRVWLOvQPDQLHUDGHDGUHVDUH9DIRORVL
GHVHRUL VDUFDVPXO L DOWH JHVWXUL RVWLOH SHQWUX D VH face
vQHOHV ,QWHUORFXWRUXO QX UHXHWH V vL IRUPH]H R LGHH
IRDUWH FODU FX SULYLUH OD QHYRLOH FRPXQLFDWRUXOXL SDVLYDJUHVLYVDXODLQWHQLLOHDFHVWXLD$FHVWVWLOSRDWHLQFOXGH
HOHPHQWHGHLQWLPLGDUHVDXDPHQLQDUH

72

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

4. Comunicatorul asertiv
Se adresea] SH XQ WRQ UH]RQDELO VWDELOHWH FRQWDFWXO
YL]XDO FX LQWHUORFXWRUXO XWLOL]HD] PHVDMH IRORVLQG
SURQXPHOH SHUVRQDO HX YRUEHWH vQ QXPH SURSULX L vL
FRPXQLFvQPRGFODUQHYRLOHVHQWLPHQWHOHLDWHSWULOH
,QYLWLQWHUORFXWRUXOODRVROXLRQDUHVDWLVIFWRDUHSHQWUX
DPEHOH SUL D FRQIOLFWXOXL ,QIOXHQHD] SDUWHQHUXO GH
GLDORJ vQ PRG FRQWLHQW SULQ LQWHUPHGLXO SURSULXOXL
comportament.
Stabilii OHJWXUD GLQWUH VWLOXULOH GH FRPXQLFDUH L
biologia, gndurile, emoiile, comportamentul i situaiile
vQ FDUH QH DIOP (Modelul celor cinci factori). Folosete
Participantul un anumit stil? Folosete stiluri de
comunicare diferite n funcie de persoana cu care
FRPXQLF? LGVHDPDGHFHIDFHDVWD"

Materiale necesare:
10 minute

- )LPRGHOSHQWUX FRPXQLFDUHDVHUWLYBody I-FOR


- Exemple de comunicare I-FOR

Prezentai sarcina reamintind Participantului F el este


vQWRWGHDXQD UVSXQ]WRU GH SURSULXO FRPSRUWDPHQW,
dar LFl poate schimba oricnd.
Sarcina 4:

n cadrul sarcinii anterioare ai discutat despre cum se

Comunicarea

PDQLIHVW GLIHULWHOH WLSXUL GH FRPXQLFDUH 8UPWRDUHD

DVHUWLY

VDUFLQ HVWH FRQVWUXLUHD competenelor de comunicare


DVHUWLY DOH Participantului. Poate Participantul defini
FRPXQLFDUHD DVHUWLY" /D FH VH UHIHU aceasta? Ce este
FRPXQLFDUHD DVHUWLY" Alegei o definiie care conine
73

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

principalele caracteristici descrise mai jos:


Asertivitatea este abilitatea de exprimare clar D
opiniilor, sentimentelor, atitudinilor i a drepturilor,
IUD-LOH]DSHFHLODOL cu respect SHQWUXDFHWLD.
Modelul I-FOR HVWH SUH]HQWDW GH FWUH Facilitator ca un
mod de a sH DVLJXUD F VWLOXO GH FRPXQLFDUH al
Participantului este unul asertiv i nu trece ntr-unul
dintre stilurile negative. Modelul poate fi afiDWvQVDOi
este disponibil i ca material pentru Participant.
Primul pas n aplicarea acestui model de comunicare este
de a reflecta asupra posturii i poziiei propriului corp,
apoi de a trece la FRQLQXWXO FRPXQLFULL i la modul n
care mesajul este transmis.
Explicai modelul de FRPXQLFDUHDVHUWLY Body I-FOR:
1. Folosii limbajul corporal asertiv.
2. Folosii declaraii n care apare pronumele eu.
3. Folosii fapteQXMXGHFi.
4. Exprimai propriile gnduri, sentimente i
opinii.
5. Facei cereriVROLFLWULclare i directe.
Utilizai ILD cu exemple I-FOR pentru a exemplifica
comunicarea DOWHUQDWLYDVHUWLY

74

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Materiale necesare:
15-20 minute

- Materialul Body I-FOR


- Exemple GHFRPXQLFDUHDVHUWLYI-FOR
- Scenarii

Folosind exemplele din fLD de exemple, Participantul


trebuie V IDF XQ MRF dH URO UVSXQ]kQG DVHUWLY
potenialelor

episoade

de

furie

din

scenariile

prezentate.
Sarcina 5:
Exersarea
DELOLWLlor de
comunicare
DVHUWLY

Facilitatorul WUHEXLHVVHOHFWH]HVFHQDULLle care sunt cele


mai relevante pentru Participant, pe baza celor aflate
despre acesta cu privire la elementele declanatoare,
comportamentul furios i stilul de comunicare. Exersai
cel puin trei situaii diferite. Asigurai-YFDPkQGRLY
angajai complet n jocul pe rol i refaceL SUile
scenariului care nu merg bine de la nceput. Participantul
trebuie asistat V-i planifice PRGXO vQ FDUH YD UVSXQGH
nainte de fiecare joc de rol. (YDOXDLIHOXOFXPDGHFXUV
H[HUFLLXOi continuai exersarea.

10 minute

Materiale necesare:
- Fia de lucru: &OLSDGHUJD]

ParticipantXOHVWHvQFXUDMDWVvQYHe o QRXWHKQLFFDUH
Sarcina 6:
([HUFLLXOClipa
GHUJD]

HVWH GHQXPLW uzual Clipa GH UJD]. (VWH R WHKQLF


UHODWLY VLPSO FDUH IRORVHte principiile Mindfulness, ce
DMXW OD VSRULUHD JUDGXOXL GH FRQtientizare i reducerea
tensiunii. Facilitatorul DU WUHEXL V SDUFXUJ vPSUHXQ cu
Participantul fia de lucru L DSRL V H[HUVH]H WHKQLFD FX

75

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

el. Astfel Participantul va petrece cele trei minute doar


eznd L ILLQG vQ FRQWDFW FX SURSULXO FRUS L FX FHHD FH
simte. Facilitatorul nu va nchide ochii, dar Participantul
pRDWHDOHJHVIDFDFHVWOXFUX
ExplicaL F DFHDVWD HVWH R WHKQLF ED]DW SH SULQFLSLLOH
Mindfulness, care are scopul de a sparge ablonul reaciei
automate i de a dezvolta un UVSXQVFRQtient la emoii.
Prin contientizare Participantul se DXWRDQDOL]HD] n
VFRSXO FRQVROLGULL FRQtiinei de sine i a vQOWXUULL
pornirilor autodistructive.
Mindfulness HVWH R WHKQLF XWLO SHQWUX F persoana
devine un observator al propriilor emoii i aceasta o
DMXW V IDF alegeri legate de modul n care se va
exprima. Mindfulness aMXWpersoana VGHYLQ contient
GHWRDWHUVSXQVXULOHsale: 56381'(185($&IONA.
&OLSDGHUJD] de trei minute
1. Contientizarea - a fi prezent
2. Concentrarea/$GXQDUHD concentrarea pe respiraie
3. Extinderea

extinderea

contienWL]ULL

asupra

ntregului corp
Meninei contientizarea n prezent timp de cel puin trei
minute. Participantul va folosi tehnica n mod frecvent
pentru a contientiza propriile emoii.

76

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

5 minute

Materiale necesare: Jurnalul

Jurnalul i tehnica Clipa GH UJD]. Participantul trebuie


V IRORVHDVF tehnica COLSD GH UJD] de 3 minute n
ILHFDUH RU pe parcursul zilei pentru a dobndi
RELQuLQD GH D verifica/evalua starea emoional n
mod regulat.
Sarcina 7:
Tema pentru
DFDV

Rezumai coninutul sesiunii i ce ai convenit FXUPHD]


V VH UHDOL]H]H SkQ OD XUPWRDUHD VHVLXQH ncurajai
Participantul V FRQWLQXH utilizarea tehnicilor din
sesiunile

anterioare:

strategiile

cu

soluii

rapide

(Evitarea i Pauza) i Scanarea corpului. Participantul va


identifica strategiile care funcLRQHD] SHQWUX sine i pe
cele care funcLRQHD] PDL SXin, dar intenia este de a
vQFHUFDRJDPGHVWUDWHJLLi de a avea un set extins de
opiuni.

77

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

5.0 Sesiunea Cinci: Relaiile interpersonale


$FHDVW VHVLXQH GH]YROW WHPD FRPXQLFULL Sunnd un accent deosebit pe
furia care apare n relaiile interpersonale. ParticipantXO HVWH vQFXUDMDW V
exploreze modul n care comportamentul, gndurile i sentimentele lui YDULD] vQ
IXQFLH GH cei FXFDUH LQWHUDFLRQHD], prin raportare la persoanele semnificative
GLQYLDDVD(familie, prieteni, colegi i figuri investite cu autoritate). Participantul
este implicat vQ vQHOHJHUHD SHUVpHFWLYHL FHORUODOL DVXSUD VLWXDLLORU VDX
evenimentelor, pentru a REVHUYDFDFHWLDGDXGLIHULWHLQWHUSUHWULVLWXDiilor, dar
au i niveluri GLIHUHQLDWH de concentrare pe anumite probleme. Participantului i
sunt oferite mai multe tehnici de comunicare utile care vOSRWDMXWDvQvQHOHJHUHD
SHUVSHFWLYHL FHORUODOL. n continuare o WHKQLF ED]DW SH YL]XDOL]DUH HVWH
SUH]HQWDW L H[HUVDW SHQWUX D IL DGXJDW OD VHWXO GH LQVWUXPHQWH SH FDUH OH
poate folosi Participantul.
x
Obiectivele
sesiunii

Explorarea

impactului

furiei

cadrul

relaiilor

interpersonale
x

Dobndirea

abilitLL

GH D vQHOHJH SHUVpectiva

FHORUODOLi de a comunica n cadrul relaiilor


x

QYarea unei tehnici de Vizualizare

Sarcina 1: Revizuirea temei SHQWUX DFDV referitoare la


utilizarea Jurnalului i exersarea tehnicii COLSD GH UJD].
Abordarea obstacolelor de orice fel folosind DFHDVW
tehnica. Monitorizarea impactului sesiunii anterioare.
nelegerea furiei

Sarcina 2: Identificarea rolului furiei n cadrul relaiilor

n cadrul

Sarcina 3: Identificarea rolului furiei n propriile relaii

relaiilor

Sarcina 4: Comunicarea HILFLHQW

interpersonale

Sarcina 5: Alte perspective


Sarcina 6: Reducerea tensiunii folosind vizualizarea
7HP SHQWUXDFDV: Consemnarea n Jurnal cu accent pe
H[HUVDUHDFRPXQLFULLi YL]XDOL]ULL.

78

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Materiale necesare:
10 minute

- Foaia de parcurs
- Formularul de feedback
- Jurnalul

Revizuii tema privind utilizarea Jurnalului i tehnicii


COLSHL GH UJD]. Abordai obstacoleOH GH RULFH QDWXU n
folosirea

tehnicii.

Monitorizai

impactul

sesiunii

Sarcina 1:

anterioare folosind Formularul de feedback. Discutai pe

Revizuirea temei

scurt orice episoade de furie care s-au ntmplat de la

SHQWUXDFDVi

ultima sesiune.

monitorizarea

A folosit Participantul strategiile cu soluii rapide i


tehnica de Scanare a corpului GH OD VHVLXQHD DQWHULRDU
ncoace? Reamintii-L F WUHEXLH V FRQWLQXH exersarea
utilizULL tehnicilor i n alte sesiuni SHPVXU FH VHWXO
de instrumente se extinde.

10 minute

Materiale necesare: Foaia de parcurs

Revenind la Foaia de parcurs amintii Participantului F


PRGXO vQ FDUH DERUGP persoanele cu care avem relaii
Sarcina 2:
Rolul furiei n
cadrul relaiilor
interpesonale

poate fi un ajutor sau un obstacol n atingerea


obiectivelor.
Care crede ParticipantXOFHVWHrolul furiei ntr-o relaie?
Participantul

poate

sugera

XUPWRDUHOH

DVSHFWH:

vPSUWireDIUXVWUULLWUDQVPLWHUHDSXQFWXOXLGHYHGHUH
a se face DX]LW D DUWD FLQH HVWH eful, a face lucrurile
GXS EXQXO SODF Furia va avea un rol diferit n diverse
UHODLL, dar vQ HVHQ este vorba doar despre o
79

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

comunicare care a deraiat.


Reamintii Participantului Fs-a HYLGHQLDWdeja faptul F
furia, n orice relaiH LQWHUSHUVRQDO (de prietenie,
parteneriat, colegialitate sau vQ UHODLD cu figurile
investite cu autoritate) are un anumit rol. Problema nu o
UHSUH]LQW IDSWXO F SHUVRDQD HVWH IXULRDV, ci modul i
momentul n care aceasta este H[SULPDW
Facilitatorul i va reaminti Participantului cele 4 stiluri de
comunicare

discutate

pe

parcursul

ultimei

sesiuni:

agresiv, pasiv, pasiv-agresive i asertiv.


Ce poate funciona greit atunci cnd oamenii LH[SULP
IXULD" ,DW SDWUX SUREOHPH FDUH SRW DSUHD n cadrul
relaiilor FDXUPDUHDH[LVWHQHLIXULHL:
1. Nerenunarea la furie poate distruge chiar
fundamentul relaiei, asemenea acidului care arde o
suprafa GHOLFDW 8QHRUL WUHEXLH V renunP OD R
SUREOHP VDXFKLDUVLHUWPSHFLQHYD
)XULDQHUH]ROYDW - IUPkQWDUHDSRDWHIDFHFDRULFHV
SDU QHGUHSW 1HvPSUWirea sentimentelor de furie
DVWIHO vQFkW SUREOHPHOH V SRDW IL UH]ROYDWH QX Y YD
DMXWDVYVLPii mai bine pe termen lung.
 )XULD DVFXQV - poate transforma chiar i cea mai
VLPSOQHvQelegere ntr-un conflict major. $SDUHQWOLQOD
suprafa GDU FX XQde ocazionale. Semnele problemei
apar doar atunci cnd R SHUVRDQ VDX DOWD JVHte
mijloace pasiv-agresive de a-i exprima furia. Aceast
manifestare devine un cerc vicios, n care ambele
persoane VHU]EXQuna pe cealalt.
4. Furia greit direcLRQDW - atunci cnd persoanele vL
80

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

concentreD] furia n mod eronat una asupra celeilalte, n


FRQGLLLOH vQ FDUH VXUVD furiei este independent de
fiecare dintre ele . De exemplu, a fi certat cu eful i a te
U]EXQDFHUWkQGX-WHLcu soia/prietena.
$PEHOH SHUVRDQH WUHEXLH V ILH GLVSXVH V FRPXQLFH
eficient, raional i calm. Niciuna nu se poate atepta la
un UH]XOWDW SR]LWLY GDF vPSUWLUHD sentimentelor
SURYRDF PDL PXOW GXUHUH VDX XQ FRQIOLFW PDL PDUH
Reamintii-i Participantului F SRDWH IRORVL PRGHOXO de
FRPXQLFDUH DVHUWLY I-FOR pentru a transmite ceea ce
simte atunci cnd are nevoie V-i exprime furia. Pentru
FD DFHVW OXFUX V ILH HILFLHQW persoana WUHEXLH V ILH
dispus de asemenea Vi asculte.

10 minute

Materiale necesare: Harta relaiilor

Identificai rolul furiei n relaiile interpersonale ale


Participantului folosind reprezentarea JUDILF ECO-MAP
pentru a reprezenta vizual furia FDUH DSDUH vQ UHODLD
Sarcina 3:
Rolul furiei n
cadrul propriilor
relaii

dintre Participant i FHL FDUH FRQWHD] SHQWUX DFHVWD familie, prietenii, colegii i figuri investite cu autoritate.
ParticipantXO QRWHD] SH KDUW FHOH PDL VHPQLILFDWLYH
relaii ale sale trecnd numele persoanelor pe figurile
colorate. Apoi va desena o linie ntre el i celelalte
persoane, linie FDUHUHSUH]LQWWLSXOGHUHODie pe care
acetia o au n ceea ce privete vQFUFWXUDGHfurie.
$FHDVWVDUFLQDUHPHQLUHDde a genera o discuie i de a
Y

SHUPLWe

V

FXWDi

tipare

tendine

81

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

comportamentul furios. Participantului i se pare mai uor


VDX PDL GLILFLO V ILH IXULRV SH FHL care sunt cel mai
aproape de el?

Materiale necesare:
15 20 minute

- Fia: DELOLWi utile de comunicare


- Foaia de parcurs

Prezentai modDOLWile eficiente de comunicare folosind


fiele oferite.
Sarcina 4:
Comunicarea
HILFLHQW

DiscutaL GLIHULWHOH DERUGUL FX Participantul. nelege


acesta diferitele tehnici? I se pare vreuna dintre acestea
PDL LQWHUHVDQW?

Stabilii

conexiuni

cu

stilul

de

FRPXQLFDUHDVHUWLY

20 minute

Materiale necesare: Jurnalul

Dezvoltai
perspectiva

abilitatea
altor

Participantului

persoane.

de

a-i

asuma

([HUVDL DELOLWile

de

FRPXQLFDUH XWLO FX persoanele semnificative. Folosii


situaiile din Jurnalul Participantului. Exersai cel puin
Sarcina 5:
Alte perspective

trei situaii.
ncurajai ParticipantXO V-i asume rolul unei alte
persoane i apoi propriul rol n aceeai situaie.
&H REVHUY acetia? Cum i face acest lucru V VH VLPW"
([SHULPHQWHD] FXPYD XQ QLYHO GLIHULW GH WHQVLXQH VDX

82

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

sentimente de furie? Este acesta FDSDELO V SUHLD


perspectiva celeilalte persoane din situaLDUHVSHFWLY"

15 minute

Materiale: Nu sunt necesare

Prezentai

vizualizarea

ca

nou

instrument

de

FRQWLHQWL]DUH. ncepei prin dezvoltarea unei scene


pozitive i linititoare pentru vizualizare, cu care
Participantul se simte n largul lui. Cerei-L V VH
JkQGHDVF OD un loc sau situaie n care se simte
realmente calm LOLQLWLW.
Acesta va deveni Locul unde WHVLPL fericit.
6FHQHOH WLSLFH SRW IL R EDQF R SOLPEDUH SULQ SGXUH
nfofolit n faa focului ntr-R ]L GH LDUQ VDX citind o
Sarcina 6:

FDUWHD VDX R UHYLVW. Evitai asocierile cu alcoolul i

Tehnica de

drogurile. Solicitai Participantului V GHVFULH VLWXDia

vizualizare

foarte

Locul unde te

Concentrai-Y SH VHQWLPHQWHOH GH FDOP IRORVLi culori,

VLPL fericit

OXPLQ FOGXU ,QWUDi mult n detalii pentru a evoca

detaliat

notai

ceea

ce

spune

acesta.

ceea ce simte corpul Participantului i ce poate auzi i


vedea

acesta

situaLD

UHVSHFWLY.

6ROLFLWDL

Participantului V VH LPDJLQH]H SXQkQG R UDP vQ jurul


DFHVWHLLPDJLQLVDXIFkQG-i o fotografie.
2GDW FH VLWXDLD D IRVW JHQHUDW H[HUVDi utilizarea
tehnicii. ParticipantXO DU WUHEXL V VWHD FRQIRUWDELO, cu
ochii nchii GDFGRUHWHn timp ce Facilitatorul descrie
situaia L Locul fericit concentrndu-se pe evocarea
sentimentelor GHFDOPLOLQLWHIHULFLUH.

83

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

ParticipantXO YD IL FDSDELO V apeleze rapid la DFHDVW


situaie n imaginaia VD DWXQFL FkQG WUHEXLH V VH
FDOPH]HVDXVVHOLQLWHDVF. Deci exersarea vizuaOL]ULL
acestei LPDJLQLHVWHLPSRUWDQW

5 minute

Materiale necesare: Jurnalul

7HP SHQWUXDFDV: Consemnarea n Jurnal cu accent pe


H[HUVDUHDFRPXQLFULLi tehnicii de vizualizare.
Recapitulai coninutul sesiunii i cele convenite V ILH
Sarcina 7:

H[HUVDWH SkQ OD XUPWRDUHD VHVLXQH.

ncurajai

Tema pentru

Participantul VFRQWLQXHVIRORVHDVFWHKQLFLOHvQVXLWH

DFDV

n sesiunile anterioare: strategiile cu soluii rapide


(YLWDUHD L 3DX]D Time out), Scanarea corpului i
tehnica COLSDGHUJD].

84

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

6.0 Sesiunea DVH: Interpretarea

Aceasta HVWH SULPD GLQ FHOH GRX VHVLXQL FDUH VH FRQFHQWUHD] vQ PRG
predominant pe stilurile de gndire i erorile de gndire. Sesiunea DERUGHD]
diferitele stiluri de gndire pe care oamenii le folosesc ivQFRQVHFLQ, erorile de
gndire pe care DFHWLD le pot face. 6H XUPUHWH LGHQWLILFDUHD modului n care
oamenii HYDOXHD] R VLWXDie L HPLW R MXGHFDW cu privire la ea $FHDVW
interpretare a evenimentului va fi influenDW GH FRQYLQJHULOH GH ED] DOH
Participantului. n cadrul sesiunii se H[SORUHD] UROXO FRQYLQJHULORU i utilizarea
modelelor de comportament social adecvat pentru a modifica interpretarea
HYHQLPHQWXOXL GH FWUH Participant. CoQYLQJHULOH GH ED] structurate n jurul
aspectelor privind masculinitatea i rolul femeilor pot fi considerate parte
LQWHJUDQWa acestei sesiuni.

Obiectivele
sesiunii

Recunoaterea stilurilor i erorilor de gndire

nelegerea

rolului

aprecierilor

MXGHFilor n

interpretarea unei situaii


x

RecunoaWHUHD SURSULLORU FRQYLQJHUL GH ED] i a


impactului acestora

Adoptarea unui model pro-social de comportament


pentru gestionarea furiei

Sarcina 1: Revizuirea temei SHQWUX DFDV - consemnULOH


din Jurnal cu accent pe practicile de comunicare i
vizualizare
Interpretarea

Sarcina 2: Stilurile de gndire


Sarcina 3: Explicarea aprecierilor LMXGHFilor
Sarcina 4: Erorile de gndire
Sarcina 5: Interpretarea folosind scenariile
Sarcina 6: Convingerile utile i cele nefolositoare/nocive

85

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Sarcina 7: Adoptarea unui model de comportament prosocial


Sarcina 8: Repetarea unei tehnici
7HP SHQWUXDFDV: Consemnarea n Jurnal cu accent pe
aprecieri LMXGHFi; exersarea tehnicilor

10 minute

Materiale necesare: Jurnalul

Revizuirea temei SHQWUX DFDV cu privire la utilizarea


Jurnalului cu accent pe sarcina de vizualizare i
comunicare.

AbordaL REVWDFROHOH GH RULFH QDWXU

ntmpinate n folosirea acestei tehnici. ncepeL V


explorai tendinHOHSHPVXU ce acestea apar.
Sarcina 1:

Monitorizai

Revizuirea temei

Formularul de feedback. Discutai pe scurt episoadele de

SHQWUXDFDV L

furie care au avut loc de la ultima sesiune.

monitorizarea

A folosit Participantul strategiile cu soluii rapide,

impactul

sesiunii

anterioare

folosind

tehnica Scanarea corpului i tehnica Clipa GH UJD] n


WLPSXOFHDWUHFXWGHODVHVLXQHDDQWHULRDU"5HDPLQWLi-i
F WUHEXLH V FRQWLQXH H[HUVarea i utilizarea tehnicilor
pentru celelalte sesiuni, SH PVXU FH VHWXO GH
instrumente pentru gestionarea furiei se extinde.

86

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Materiale necesare:
10 minute

- Foaia de parcurs
- Fia: stilurile de gndire

Prezentai ideea FRQIRUP FUHLD FX WRii avem stiluri de


gndire preferate. Acestea sunt tiparele noastre obinuite
de gndire LGHPXOWHRULDSHOPdin instinct la ele IU
VQHGPVHDPDFHVWLOIRORVLP
Discutai despre unele dintre tipurile de gndire SR]LWLY
pe care le folosim. Recunoate Participantul vreunul
dintre aceste stiluri? Folosii materialul oferit FD ED]
pentru discuie:
1.Analitic: organizat, logic, planificat
2.Sistematic: vHGH LPDJLQHD GH DQVDPEOX FRQHFWHD]
strategic
3.&HUFHWWRU: curios, FHUFHWHD]SXQHvQWUHEUL
Sarcina 2:

4.Perspicace: gndete nainte de a vorbi UHIOHFWHD]

Stiluri de gndire

SHUVHYHUHD]
5.Receptiv

DGDSWDELO

UHVSHFW

GLIHUHQele,

bun

DVFXOWWRU
6.Orientat spre cXWarea DGHYUului: independent,
GLUHFWSXQHvQWUHEULGLILFLOH
Aceste stiluri nu sunt singurele folosite, dar HOHDFRSHUo
JDP ODUJ GH stiluri pozitive pe care Participantul le
poate

avea

vedere

cu

ajutorul

Facilitatorului.

Participantul va folosi n mod natural mai multe stiluri de


comunicare, dar va avea unele predilecte, pe care le va
prefera. ncorporai LGHHD F stilurile diferite vor da
naWHUH XQRU UVSXQVXUL GLIHULWH i F XQHOH vor fi mai
eficiente dect altele n anumite situaii.
2GDWFHParticipantul a identificat stilurile de gndire pe
87

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

care le poate utiliza, solicitaLDFHVWXLDVDOHDJ stilul pe


care i-ar dori FHO PDL PXOW V-O vPEXQWHDVF Ce ar
WUHEXLVIDF"&XPDUWUHEXLVYRUEHDVFFXFHLODOL? Ce
DERUGDUH DU WUHEXL V DGRSWH SHQWUX FD DFHVWHD V
funcioneze? 3DUWLFLSDQLi pot nota acest lucru n Caietul
de exerciii.

5 minute

Materiale: Nu sunt necesare

Explicai cum putem privi o situaie VRHYDOXP i V


QH IRUPP R SUHUH MXGHFDW cu privire la aceasta.
Aceste

LQWHUSUHWUL

influenHD]

PRGXO

vQ

FDUH

reacLRQP (VWH SRVLELO V facem LQWHUSUHWUL IRDUWH


sofisticate ale situaiei pe baza unor informaii reduse (se
Sarcina 3:

YDUHYHQLODDFHVWDVSHFWvQXUPWRDUHDVHVLXQH 

Aprecieri i

2JDPGHDVSHFWHSUHFXPpresupunerile, sentimentele,

MXGHFi

convingerile, experienele anterioare i stresul ne pot


influena gndirea. &kQGUHDOL]P evaluarea unei situaii,
aceastHYDOXDUH QXHvQWRWGHDXQDFRUHFW, ceea ce poate
GXFH OD R MXGHFDW JUHLW L R LQWHUSUHWDUH LQFRUHFW D
situaiei. Prin urmare putem reaciona ntr-un mod
neadecvat sau extrem.

88

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

15 minute

Materiale necesare:
Fia: erorile de gndire

A. Beck (1976) VXJHUHD] faptul F vQ JkQGLUHD WLSLF


DVRFLDW FX IXULD, conLQXWXO JkQGXULORU GHULY GLQ
percepLD F DOWFLQHYD D vQFOFDW UHJXOLOH LGLRVLQFUDWLFH
ale unei persoane cu privire la ceea ce este corect i
drept sau acLRQHD]n vederea ameninULL sau frustrULL
persoanei n vreun fel. Gndurile tipice care includ
anumite tipuri de erori de gndire, de exemplu,
propoziii cu nu ar trebui sau nu trebuie (Nu ar trebui
V-PL VSXQ DVWD) sau a lua lucrurile n mod personal
(Face asta dinadins), a trage unele concluzii pripite
cum F FHDODOW SHUVRDQ HVWH WRWDOPHQWH UHD E un
Sarcina 4:

prost), duc la aciuni cum ar fi comentarii critice sau

Erori de gndire

atacarea persoanei, fie activ, fie pasiv.

(aprecieri i

Realizarea unor interpretUL HURQDWH FD XUPDUH D

MXGHFi eronate)

erorilor de gndire: Este Participantul contient de


propriile erori de gndire? Trecei n zona erorilor de
gndire cerndu-i Participantului V VH JkQGHDVF OD
unele dintre erorile de gndire pe care le-DXIFXWDOii
la adresa lui. (VWHDFHVWDGHSUHUHFHVWHvQWRWGHDXQD
exact i echilibrat n gndirea sa? &RQVLGHU HO F IDFH
anumite tipuri de erori de gndire?
ncepei cu un tip comun de erori cum ar fi gndirea n
alb sau negru sau tragerea de concluzii pripite. Folosii
diagrama pentru erori de gndire. Discutai despre
modul

care

contribuie

erorile

la

crearea

amplificarea furiei.

89

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

15 minute

Materiale necesare: Scenarii

Facilitatorul vO LQYLW SH Participant V UHYDG VFHQDULLOH


FDUHLPSOLFfuria. Participantul este invitat VLGHQWLILFH
HURULOH GH JkQGLUH FDUH DX GXV OD LQWHUSUHWUL IXULRDVH
ale situaiilor.
Sarcina 5:

Folosii exemplele SHQWUX D DUWD Participantului F V-ar

Interpretarea

SXWHD V IL IRVW IRORVLWH PDL PXOWH WLSXUL GH HURUL GH
gndire. n acest caz, care este FHD PDL SUREOHPDWLF"
Are Participantul vreo sugestie vQ OHJWXU FX ce s-ar fi
ntmplat n aceste situaLL GDF HURULOH QX Dr fi fost
IFXWH"

10 minute

Materiale necesare: Foaia de parcurs

&RQYLQJHULOH GH ED] VXQW FRQYLQJHUL GH GXUDW


SHUVLVWHQWH GHVSUH SURSULD SHUVRDQ GHVSUH DOii sau
despre lume n general. Acestea WLQG V ILH GH QDWXU
absolut i global (de exemplu, Majoritatea oamenilor
sunt deceni, 6XQWRSHUVRDQFDUHHVWHYDORURDV sau
Lumea este un loc bun), ceea ce vQVHDPQ F
Sarcina 6:

presupunem FVXQWvQWRWGHDXQDFRUHFWHi FDVWIHO

Convingerile

putem interpreta n mod eronat dovezile care le contrazic


pe acestea.
Cu toii DYHP FRQYLQJHUL GH ED] XQHOH XWLOH, altele
nefolositoare/nocive. A avea FRQYLQJHUL GH ED] nocive
(negative) puternice poate duce la o ncredere SUHFDU n
SURSULD SHUVRDQ la probleme relaionale sau OD DSDULLD
furiei (de exemplu, 1XWUHEXLHVDUWQLFLRGDWULGLFRO,
%UEDLL DU WUHEXL V GHLQ FRQWUROXO sau Furia este

90

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

LQHYLWDELO).
(VWH OXDW vQ FRQVLGHUDUH UROXO FRQYLQJHULORU GH ED] DWkW
al celor utile, ct i celor nocive. Explorai ceea ce crede
ParticipantXOFvQVHDPQa fi puternic sau slab, a avea
dreptate i a fi tratat nedrept. Sunt oricare dintre aceste
convingeri legate de furia sa? Pot fi explorate i alte tipuri
de convingeri cum ar fi cele legate de propria valoare,
masculinitate LUROXOIHPHLL$FHDVWLQWHUYHQie nu a fost
PHQLWVSXQODvQGRLDO/confrunte FRQYLQJHULOHGHED]
problematice, dar influena acestora WUHEXLH OXDW vQ
considerare.
Propriile convingeri ale Participantului sunt abordate
folosind Jurnalul i concOX]LLOH GLQ GLVFXLLOH DQWHULRDUH.
Implicaiile convingerilor sunt explorate. Ce convingeri
DIHFWHD]FRPSRUWDPHQWXOfurios al Participantului?

10 minute

Materiale necesare: Jurnalul

,GHQWLILFDUHD L DQDOL]DUHD vQ YHGHUHD DGRSWULL unui


model pro-social adecvat cu privire la comportamentul
furios. ParticipantXO WUHEXLH vQFXUDMDW V VH JkQGHDVF OD
SHUVRDQHOHPRGHOFXFDUHDUYUHDVsemene, la modelele
Sarcina 7:
Modelele de
urmat

SH FDUH DU YUHD V OH XUPH]H iar apoi V verifice GDF
DFHVW OXFUX HVWH SRVLELO L GDF el este compatibil cu
aceste modele.
Acestea pot fi folosite ca o RJOLQG ulterior n anumite
situaii, de exemplu, Ce ar spune X? Ce ar face X?
ParticipantXO HVWH vQFXUDMDW V DGRSWH caracteristicile
persoanei model alese. Acestuia L VH FHUH V VH
SULYHDVFV VH UDSRUWH]H la situaiile consemnate n
91

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

propriul Jurnal din perspectiva persoanei model alese.

10 minute

Materiale necesare:
Fia: tehnica Clipa GHUJD]

Reluarea uneia din tehnicile Mindfulness, de exemplu,


exerciiul Clipa GHUJD]GH 3 minute. Urmai procesul de
aplicare al acestei tehnici aa cum este descris anterior n
manual.
Sarcina 8:

ParticipantXOYDDYHDRFD]LDVH[HUVH]Hdin nou tehnicile

Exersarea

n cadrul sesiunilor, pentru a-l ajuWD V VH VLPW PDL

tehnicii Clipa de

confortabil atunci cnd le folosete n afara sesiunilor.

UJD]

(VWH LPSRUWDQW V VH H[HUVH]H WHKQLFD FRPSOHW vQ acest


moment, pentru ca Facilitatorul V SRDW PRQLWRUL]D FkW
de bine poate Participantul V o IRORVHDVF 6H SRDWH V
QXILXWLOL]DWWHKQLFDVDXVILHFRQIX]cu privire la modul
de utilizare.

5 minute

Materiale necesare: Jurnalul

7HP SHQWUX DFDV: &RQVHPQDUHD VLWXDLLORU vQ Jurnal cu


accent pe erorile de gndire i pe convingeri i exersarea
Sarcina 9:

tehnicii &OLSGHUJD].

7HP pentru

Rezumai coninutul sesiunii i ce anume ai convenit F

DFDV

XUPHD] V VH UHDOL]H]H SkQ OD XUPWRDUHD VHVLXQH.


ncurajai ParticipantXO V FRQWLQXH utilizarea tehnicilor
GH]EWXWHvQFDGUXOVHVLXQLORU anterioare.

92

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

7.0 Sesiunea DSWH: Recunoaterea i combaterea gndurilor nocive


$FHDVW sesiune se concentreD], de asemenea, pe gnduri. Accentul sesiunii
FDGH SH JkQGLUHD DOWHUQDWLY ParticipantXO YD vQYD V LGHQWLILFH JkQGXULOH
nefolositoare/nocive LVFDXWHGRYH]L pentru sau mpotriva lor. Acesta YDvQYa
FXPVle vQORFXLDVFFXJkQGXULDOWHUQDWLYHFDUHVILHPDLHFKLOLEUDWH Lva ncerca
V LGHQWLILFH gndurile GHFODQDWRDUH care pot GXFH OD DSDULLD episoadelor de
IXULH 7HKQLFD SHQWUX vQORFXLUHD JkQGXULORU YD IL SHUVRQDOL]DW SULQ XWLOL]DUHD
episoadelor reale de furie consemnate de Participant n propriul Jurnal.

Obiectivele
sesiunii

Recunoaterea gndurilor nefolositoare/nocive

nlocuirea gndurilor nefolositoare/nocive cu gnduri


utile

Reluarea unei tehnici, de exemplu, tehnica Scanarea


corpului

Sarcina 1: Revizuirea FRQVHPQULORU GLQ Jurnal cu accent


pe aprecieri LMXGHFi LSHtehnica Clipa de UJD]
Sarcina 2: Recunoaterea gndurilor nefolositoare/nocive
i a gndurilor GHFODQDWRDUH care pot genera episoade de
furie
Sarcina

3:

Folosirea

dovezilor

pentru

confrunta

gndurile nefolositoare/nocive LJVLUHDXQHLDOWHUQDWLYH


Gndirea

Sarcina 4: Exersarea acestei tehnici de confruntare a

DOWHUQDWLY

gndurilor i de nlocuire cu gnduri alternative folosind


situaiile consemnate de Participant n propriul lui Jurnal
Sarcina 5: Reluarea unei tehnici (tehnica Scanarea
corpului)
7HP SHQWUXDFDV: &RQVHPQDUHDVLWXDLLORUvQ Jurnal, cu
DFFHQW SH LQWHUSUHWUL i UHOXDUHD DSOLFULL tehnicii
Scanarea corpului

93

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Materiale necesare:
10 minute

- Formularul de feedback
- Jurnalul

Revizuii FRQVHPQULOHGLQJurnal cu accent pe erorile de


gndire i convingeri; revizuii i tehnica &OLSD GH UJD].
Abordai obstacolele de orice fel pe care Participantul lea ntmpinat n folosirea tehnicii. Monitorizai impactul
sesiunii anterioare. ncepei V H[SORUDi tendinele pe
PVXUFHDFHVWHDDSDU
Sarcina 1:

Monitorizai

Revizuirea temei

Formularul de feedback. Discutai pe scurt orice episoade

SHQWUXDFDV i

de furie pe care Participantul le-D WULW de la ultima

monitorizarea

sesiune SkQvQSUH]HQW.

impactul

sesiunii

anterioare

folosind

A folosit Participantul strategiile cu soluii rapide,


tehnica Scanarea corpului i tehnica Clipa GH UJD]
vQYDWHvQsesiunile anterioare? Reamintii-LFWUHEXLHV
continue exersarea acestor tehnici pentru XUPWRDUHOH
sesiuni SH PVXU FH VHWXO GH LQVWUXPHQWH pe care le
poate folosi pentru gestionarea furiei se extinde.

94

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Materiale necesare:
- Jurnalul
20 minute

- Jurnalul cu exemple
- Gnduri nocive i gnduri GHFODQDWRDUHDOHIXULHL
- Gndul util

Recunoaterea gndurilor nocive este primul pas n


confruntarea acestora. Explicai Participantului faptul
F LGHQWLILFDUHD JkQGXULORU nocive SRDWH IL GLILFLO
SHQWUXFeste un lucru pe care nu suntem obinuiLV
l

facem.

Din

acest

motiv,

este

esenLDO

ca

Participantul V reuHDVF V-L IDF WLPS pentru a


exersa recunoaterea gndurilor nocive.
Atunci cnd cineva are multe gnduri nocive, cel mai
LPSRUWDQW HVWH V vQFHUFe V LGHQWLILFH JkQGXO FDUH
SURYRDF FHO PDL PXOW GLVFRQIRUW

sau

gndul

GHFODQDWRU. Gndurile GHFODQDWRDUH sunt gnduri


Sarcina 2:

care vin FX R vQFUFWXU DSURDSH LPHGLDW GH HPRie

Gnduri nocive

QHJDWLY prin urmare, gndul pare inseparabil de


emoiDUHVSHFWLY. Spre exemplu:
&KLDUvOXUVFHste un idiot! = Furie
$FHVWHD VXQW VHPQDOH GH DODUP HPRLRQDO JHQHUDWH
de mintea QRDVWUcare ne GHWHUPLQVvQWUHSULQGHPR
acLXQHUDSLGLGHFLVLY
Facilitatorul WUHEXLHVIRORVHDVFexemplele model din
Jurnal pentru a discuta care sunt gndurile nocive i
gndurile

GHFODQDWRDUH

exemplele

respective

(exemplul model din Jurnal FDUH FRQLQH gndul


DOWHUQDWLY 18 WUHEXLH IRORVLW vQ DFHDVW HWDS, pentru
FHOIDFHSDUWHGLQXUPWRDUHDVDUFLQ 

95

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Mai departe se vor folosi FRQVHPQULOH nregistrate de


FWUH Participant n propriul Jurnal (nu mai mult de
patru)

pentru

identifica

toate

gndurile

nocive/nefolositoare i cte un gnd GHFODQDWRU n


fiecare situaie.
Atunci cnd n fiecare situaie LGHQWLILF un gnd
GHFODQDWRU cerei-i Participantului V DFRUGH XQ
punctaj n funcie de ct de puternic cRQVLGHU D fi
acest gnd GHFODQDWRU SH R VFDU SURFHQWXDO FDUH
merge de la 0 la 100%.

Materiale necesare:
20 minute

- Jurnalul FXXOWLPDVDUFLQHIHFWXDW
- 3DJLQGHflipchart sau ceva similar

ExplicaL F al doilea pas n procesul de confruntare (de


SXQHUH VXE VHPQXO vQWUHEULL a gndurilor nocive este
Futarea de dovezi n favoarea i mpotriva gndului
GHFODQDWRU, iar al treilea pas FRQVWvQJVLUHDJkQGXOXL
alternativ.
Sarcina 3:
Gndirea
DOWHUQDWLY

Etapa 1 Recunoaterea gndurilor nocive


Etapa 2 &XWDUHDGRYH]LORU
Etapa 3 *VLUHDXQXLJkQGDOWHUQDWLY
Opiniile sau SUHULOHUHSUH]LQW ceea ce gndesc oamenii.
Ei QX DX QHYRLH V DLE YUHR GRYDG tiinLILF SHQWru a
DYHDRSUHUHDVDXXQJkQG i GRDUSHQWUXFFLQHYDDUH
RSUHUHVDXXQ gnd, QXvQVHDPQQHDSUDWFDFHVWHD
VXQW DGHYUDWH Acestea sunt dovezi subiective i sunt

96

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

greu de demonstrat. Dovezile obiective sau bazate pe


IDSWHVXQWPDLSXWHUQLFHSHQWUXFn acest caz nu poate
exista niciun dubiuDFHVWHILLQGRELHFWLYHWRFPDLGDWRULW
IDSWXOXLFVHED]HD]SHIDSWHi de aceea sunt dificil de
contestat.
Atunci cnd gndurile nocive sunt puse sub semnul
vQWUHEULL, trebuie H[HUVDW FXWDUHD GH GRYH]L SUR i
contra gndului negativ. Facilitatorul WUHEXLHV-l ajute pe
Participant V apeleze la una din VLWXDLLOH FDUH DX
implicat furia L SH FDUH DFHVWD OH-a consemnat n
Jurnal. Participantul ar trebui V ia n considerare
gndul care a provocat cel mai mare disconfort
HPRLRQDO, care este de obicei gndul care dispune de
cel mai mare punctaj de credibilitate.
Enumerai dovezile pe flipchart sau pe o foaie de hrtie
mare, listndu-le separat pe cele pro i contra.
ParticipantXOWUHEXLHVUHSHWHDFHVWSURFHVde cel puin
trei ori cu situaii diferite, notnd dovezile n Jurnal.

Materiale necesare:
20 - 25 minute

- Jurnalul
- Flipchart

/XFUkQG vPSUHXQ FX Participantul creai un nou gnd


Sarcina 4:
Exersarea
gndirii
alternative

alternativ pentru fiecare dintre cele 4 situaii (nu mai


mult) identificate n XOWLPDVDUFLQFDUHVILHED]DWSH
dovezi.
ParticipantXO WUHEXLH V LD vQ FRQVLGHUDUH XUPWRDUHOH
vQWUHEUL: Ce ar gndi altcineva? Ce a JkQGLHXGDFQ-a
fi furios? Ce-mi spun dovezile? 'LQ FH DOW SHUVSHFWLY D

97

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

mai puWHDSULYLDFHDVWVLWXDie"(VWHXWLOSHQWUXPLQHV
gndesc aa? Ce i-a spune unui prieten care ar gndi
astfel?
1RXO JkQG PDL XWLO DU WUHEXL V ILH PDL UHDOLVW vQ
comparaie cu gndul nociv LQLLDO. Nu este opusul
gndului nociv; trecerea GHODRH[WUHPODDOWDQXHVWH
QHDSUDWXWLO. Ideea este de a crea un gnd mai realist i
mai echilibrat.
$FHDVWD HVWH R DELOLWDWH GLILFLO i WUHEXLH H[HUVDW FkW
mai mult posibil. Ea eVWHJUHXGHvQYat atunci cnd este
nevoie de adoptarea unei distane emoionale pentru a
DMXQJHODXQJkQGDOWHUQDWLYFXDGHYUDWXWLO

10 minute

Materiale necesare:
Fia: tehnica Scanarea corpului

Reluai XQD GLQ WHKQLFLOH vQYDWH, spre exemplu tehnica


Scanarea corpului SHQWUX D Y DVLJXUD F aceasta este
DSOLFDW FRUHFW )RORVLi indicaiile de la sesiunea
DQWHULRDUSHQWUXDGLVFXWDi exersa tehnica.
Sarcina 5:

ParticipantXOYDDYHDRFD]LDVexerseze din nou tehnicile

Exersarea

n cadrul sesiunilor, ceea ce l va DMXWD V VH VLPW PDL

tehnicii Scanarea

confortabil atunci cnd le folosete n afara sesiunilor.

corpului

Este important exersarea complet D WHKQLFLORU vQ acest


moment, pentru ca Facilitatorul V SRDW PRQLWRUL]D FkW
de abil este Participantul n folosirea lor. Poate nu s-a
obinuit cu tehnica sau poate este confuz cu privire la
modul de utilizare.

98

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Materiale necesare:
5 minute

- Fia: tehnica Scanarea corpului


- Jurnalul

Consemnarea n Jurnal cu accent pe gndurile alternative


i exersarea uneia dintre tehnici, de exemplu tehnica
Sarcina 6:

Scanarea corpului. Rezumai coninutul acestei sesiunii i

Tem pentru

ceea ce ai convenit F XUPHD] V VH UHDOL]H]H SkQ OD

DFDV

XUPWRDUHD VHVLXQH. ncurajai ParticipantXO V FRQWLQXH


V XWLOL]H]H WHKQLFLOH vQVXLWH n

cadrul

sesiunilor

anterioare.

99

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

8.0 Sesiunea Opt: Planificarea


$RSWDVHVLXQHvQFXUDMHD]ParticipantXOVvQFHDSVVHJkQGHDVFODYLLWRU
L V DSOLFH FHHD FH D vQYat i n YLDD GH ]L FX ]L. Accentul se pune pe
consolidarea barierelor/factorilor inhibitori interni pentru comportamentul de
furie, pe identificarea propriilor reguli i pe sporirea nivelului de FRQWLHQWL]DUHFX
privire la barierele/factorii inhibitori externi (frica de consecine).

x
Obiectivele
sesiunii

6 vQYHH V DSOLFH DXWRFRQWUROXO vQ SULYLQD furiei n


comportamentele viitoare

6 IRORVHDVF tehnicile

de

planificare

pentru

autocontrol

Sarcina 1: Revizuirea FRQVHPQULORU GLQ Jurnal cu accent


pe gndurile nefolositoare/nocive i pe cele utile i pe
tehnica DSOLFDW
Sarcina 2: nelegerea rolului factorilor inhibitori
Sarcina 3: Explicaia analogiei cu Semaforul
Sarcina 4: Folosirea analogiei cu Semaforul n cazul
Planificarea

H[HUFLLXOXLFDUHSUH]LQWscenariile
Sarcina 5: QYarea SRVLELOLWLLGHDSODQLILFDcu ajutorul
cartonaelor cu indicii
Sarcina 6: Exersarea HODERUULL FDUWRQDHORU FX LQGLFLL i
folosirea acestora
7HP SHQWUX DFDV: &RQVHPQDUHD VLWXDLLORU vQ Jurnal cu
accent pe planificare i folosirea cartonaelor cu indicii

100

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Materiale necesare:
10 minute

- Formularul de feedback
- Jurnalul

Revizuii FRQVHPQULOHGLQJurnal concentrndu-YDVXSUD


erorilor de gndire i convingerilor; i UHOXDL WHKQLFD
Scanarea corpului. Abordai obstacoleOH GH RULFH QDWXU
ntmpinate de Participant n utilizarea tehnicii. ncepei
VH[SORUDi tendinHOHSHPVXUFHDSDU
Sarcina 1:

Monitorizai

Revizuirea temei

Formularul de feedback. Discutai pe scurt orice episoade

SHQWUXDFDV L

de furie pe care Participantul le-D WULW de la ultima

monitorizarea

sesiune ncoace.

impactul

sesiunii

anterioare

folosind

A folosit Participantul strategiile cu soluii rapide,


tehnica Scanarea corpului i tehnica Clipa GH UJD] din
sesiunile anterioare? Reamintii-L F WUHEXLH V FRQWLQXH
exersDUHDXWLOL]ULL tehnicilor pentru XUPWRDUHOHsesiuni,
SHPVXUFHVHWXOGHLQVWUXPHQWH de care dispune pentru
gestionare furiei se extinde.

15 minute

Materiale necesare: Foaia de parcurs

Introducei ideea SRWULYLW FUHLD comportamentul nostru


Sarcina 2:

furios poate fi inhibat sau controlat cu ajutorul unor

Factorii inhibitori

factori

i convingerile

obstacolele L trambulinele prezentate n Foaia de

externi

interni.

Stabilii

conexiuni

cu

parcurs.
Explorai factorii inhibitori externi cum ar fi legile, opinia

101

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

VRFLHWii i teama JHQHUDOGHFRQVHFLQe.


Explorai, de asemenea, factorii inhibitori interni,
precum convingerile, timiditatea, frica, dorina de
adaptare, dorina de succes, dorina de a face pe plac
cuiva, dragostea i respectul. AceWL IDFWRUL LQKLELWRULL
interni pot fi legaL de VFRSXULOH GH YLD mai generale.
Prezena factorilor inhibitori FDUHFRQWUROHD]vQWkU]LH
sau reduc furia trebuie explorat. 7UHEXLH V VH
FRQVWUXLDVF SH SUHzena punctelor tariDELOLWLORU GHMD
existente.
n situaLLOH vQ FDUH FRQYLQJHULOH QX DMXW OD inhibarea
furiei

VDX FKLDU GHWHUPLQ DPSOLILFDUHD DFHVWHLD

Participantul trebuie V vQFHUFH crearea unor convingeri


DOWHUQDWLYH $FHVWH FRQYLQJHUL DOWHUQDWLYH vO YRU DMXWD V
VHvQGHSUWH]HGHJkQGXULOHi comportamentele furioase.
nlocuirea convingerilor necesit exerciiu. De exemplu,
(VWH vQ UHJXO V l
FRQYLQJHUH

LQXWLO),

lovesc
DU

pe

WUHEXL

poliist/portar
vQORFXLW

FX

Poliistul/portarul sunt oameni, la fel ca oricine


altcineva. 3ULQ XUPDUH QX HVWH DFFHSWDELO ORYLUHD
acestora, aD FXP QX HVWH DFFHSWDELO ORYLUHD RULFUHL
alte

persoane

(FRQYLQJHUH

XWLO).

Sau

7DWOPDPDSDUWHQHUDPHDHVWHIRDUWHHQHUYDQWLP
nfurii doar FkQG R YG. (FRQYLQJHUH LQXWLO) ar putea fi
vQORFXLWFX 7DWOPDPDSDUWHQHUDPHDau i SUi bune
i mai puin bune, la fel ca oricHDOWSHUVRaQ. 1XDMXW
OD QLPLF V P FRQFHQWUH] DVXSUD SUilor mai puin
bune. (FRQYLQJHUHXWLO).

102

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

5 minute

Materiale necesare: Foaia de parcurs

Facilitatorul

introduce

un

material

care

vQOHVQHWH

PHPRUDUHDLFDUHVHED]HD]SHanalogia cu Semaforul L
culorile acestuia. Explicarea modului n care DFHDVW
analogie l DMXWpe Participant:
235(7(-TE (STOP) (UHFXQRDWHUHDunui UVSXQVfurios)
Sarcina 3:
Culorile
semaforului

ODFXORDUHDURLH
A7($37(ca UVSXQVXOIXULRVVVHHVWRPSH]HvQWLPS
ce ncerci VJVHWL FHOPDLEXQUVSXQV) - la culoarea
portocaliu
3251(7( START) (SRWUVSXQGH) - la culoarea verde.
$FHDVW DQDORJLH IDFH OHJWXUD vQWUH HOHPHQWHOH
declanatoare, interpretare L JkQGLUHD DOWHUQDWLY GLQ
cadrul edinelor anterioare.

15 minute

Materiale necesare: Jurnalul

Sarcina 4:

Utilizai analogia cu Semaforul pentru evenimentele

Exersarea

consemnate de Participant n Jurnal. Facei conexiuni cu

analogiei Culorile

elementele

semaforului

DQWHULRUFDUHDXIRVWDSOLFDWHGHFWUHacesta.

declanatoare

strategiile

identificate

103

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

15 minute

Materiale necesare: Cartonae cu indicii i exemple

2ULFH SHUVRDQ JkQGHte mai limpede atunci cnd este


FDOP L VH FRQVLGHU F HVWH PDL GLILFLO V JkQGHDVF
raional GDF DIRVWSURYRFDW.
Facilitatorul SUH]LQW WHKQLFD SODQLILFULL FX ajutorul
cartonaelor cu indicii. n cazul n care situaiile care
LPSOLF GHFODQDUHD furiei pot fi anticipate, cartonaele
FX LQGLFLL SUHJWLWH vQ DYDQV SRW IL H[WUHP GH
valoroase/eficiente.
Cartonaele au scopul de a reaminti factorii inhibitori
atunci cnd este nevoie de acest lucru. Ele sunt
destinate a fi folosite ca o DQFRU GH FWUH Participant
Sarcina 5:

chiar naintea unei situaii care i SURYRDF de obicei

Cartonae cu

furia. n loc ca Participantul V vQFHUFe V vL adune

indicii pentru

gndurile pe moment, acesta poate V vL planifice pe

gestionarea

ndelete modul n care vLYD gestiona reaciile. Cartonaul

situaiilor n care

FX LQGLFLL vPSLHGLF XWLOL]DWRUXO V GHUDLH]H GLQ FDX]D

HVWHSUH]HQW

propriei furii sau celei a altor persoane.

furia

Acestea

reamintesc

lucrurile

alternative

pe

care

3DUWLFLSDQLi SRW V OH IDF VDX V OH JkQGHDVF. (Uneori


cartonaele

cu

indicii

utilizate

relaie

cu

comportamente sau aciuni se numesc cartonae de


adaptare). Cartonaele cu indicii trebuie V ILH FODUH,
scrise ntr-un limbaj uzual i semnificativ pentru persoana
FDUHOHXWLOL]HD]
'LPHQVLXQLOHFDUWRQDHORUWUHEXLHVILHdestul de reduse
SHQWUXDvQFSHDvQWU-XQEX]XQDUVDXJHDQWDVWIHOvQFkW
ParticipantXO V OH SRDW DYHD OD vQGHPkQ vQ RULFH
situaie. Acestea pot conine i imagini, vQV FXYLQWHOH
sunt eseniale n cazul cartonaelor cu indicii.
104

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

UtilizaL H[HPSOHOH SHQWUX D Y DVLJXUD F Participantul


nHOHJH FHOH GRX WLSXUL GH FDUWRQDe cu indicii:
FDUWRQDH FX LQGLFLL - DFLXQL L FDUWRQDH FX LQGLFLL gnduri.

20 minute

Materiale necesare: Cartonae de indicii n alb (4-6)

ParticipantXOUHDOL]HD]RVHOHFLHGHFDUWRQDHFXLQGLFLL
L H[HUVHD] XWLOL]DUHD SUDFWLF D DFHVWRUD. El concepe
coninutul cartRQDHORU vQV Facilitatorul este cel care
YHULILF PRGXO GH IRORVLUH D FXYLQWHORU Conceperea n
sine a cartonaelor cu indicii DUH R DQXPLW YDORDUH
Sarcina 6:

ajutndu-l

pe

Participant,

dar

utilizarea

acestora

Exersarea

FRQWULEXLHLPDLPXOWODJHVWLRQDUHDFXVXFFHVDIXULHL.

utiOL]ULL

ParticipantXO DU WUHEXL V FRQFHDS n total un minim de

cartonaelor cu

patru cartonae cu indicii. Este necesar ca el V

indicii

finalizeze cel puLQ XQD GLQ FHOH GRX WLSXUL GH


cartonae cu indicii (cu aciuni i gnduri).
Cartonaele aparin Participantului i vor fi luate DFDV de
FWUHDFHVWDla terminarea sesiunii. Facilitatorul va copia
cartonaele, iar GDF H[LVW SRVLELOLWDWHD acestea pot fi
vQYHOLWHvQIROLHWUDQVSDUHQWGHSURWHFie.

105

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Materiale necesare:
5 minute

- Jurnalul
- Cartonae cu indicii completate

7HP SHQWUX DFDV &RQVHPQDUHD VLWXDLLORU vQ Jurnal cu


Sarcina 7:
7HP pentru
DFDV

accent pe planificarea i utilizarea cartonaelor cu indicii.


Sumarizai coninutul sesiunii i ceea ce a fost stabilit F
XUPHD] V VH UHDOL]H]H SkQ OD XUPWRDUHD VHVLXQH
ncurajai ParticipantXO V FRQWLQXH XWLOL]DUHD WHKQLFLORU
vQYate n sesiunile trecute.

106

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

9.0 6HVLXQHDQRXIntegrarea tuturor elementelor programului

8OWLPD VHVLXQH RIHU SRVLELOLWDWHD VXPDUL]ULL SULQFLSDOHORU HOHPHQWH DOH


coninutului programului i a procesului parcurs att de Participant, ct i de
Facilitator(VWHLPSRUWDQWGHDVHPHQHDVVHUHFXQRDVFSURJUHVXOvQUHJLVWUDWGH
FWUH Participant pe parcursul programului. Obiectivul este ca ParticipantXO V
SUVHDVF XOWLPa sesiune FX VHQWLPHQWXO F GLVSXQH GH R JDP ODUJ de
instrumente de gestionare a furiHLSHFDUHSRDWHVOHXWLOL]H]HvQYLDa de zi cu zi,
precum i cu R PRWLYDLH pozitiv. 3DUWLFLSDQLlor li se va acorda, n plus, un
certificat de participare; ei trebuie V vQHOHDJFXH[DFWLWDWH UROXOevaluULL care
VH UHDOL]HD] GXS ILQDOL]DUHD programului, dar i aspectele cu privire la
continuarea procesului.

Integrarea tuturor aspectelor acumulate

Obiectivele

Recunoaterea progresului

sesiunii

Anticiparea LSODQLILFDUHDSURYRFULORU

Meninerea momentului de progres

Sarcina 1: Revizuirea FRQVHPQULOor realizate n Jurnal cu


accent pe planificare i utilizarea cartonaelor cu indicii
LPRQLWRUL]DUH
Sarcina 2: Revizuirea elementelor cheie ale programului,
de exemplu, Modelul celor cinci factori, Mindfulness
Sumarizarea

WHKQLFDGHFRQWLHQWL]DUH Jurnalul
Sarcina 3 Obiectivele
Sarcina 4: PURYRFULOHvQFDOHDJHVWLRQULLfuriei
Sarcina 5: PEXQWLUHDDQVHORUGHUHXLW
Sarcina

6:

&HUWLILFDUHD SDUWLFLSULL UHFXQRDWHUHD

LPSOLFULLLUHDOL]ULORU3DUWLFLSDQLlor)
Sarcina 7: 3DLLde urmat
107

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

7HP SHQWUXDFDV: PSUWLUHDFWUHFHLGLQSUHDMPD


LQIRUPDLLORU FX SULYLUH OD DELOLWLOH GREkQGLWH L D
OXFUXULORUvQYDWH

Materiale necesare:
10 minute

- Formular de feedback
- Jurnalul

Revizuii FRQVHPQULOHGLQJurnal concentrndu-YDVXSUD


SODQLILFULL L XWLOL]ULL FDUWRQDelor cu indicii. Abordai
orice obstacole legate de utilizarea tehnicii.
Monitorizai impactul ultimei sesiuni utiliznd Formularul
de feedback. Discutai pe scurt despre orice evenimente
care au FRQGXVODDSDULLDfuriei n perioada care a trecut
Sarcina 1:

de la ultima sesiune 0RQLWRUL]DUHD FRPELQDW D VHVLXQLL

Revizuirea

SRDWHILXWLOL]DWSHQWUXDUHIOHFWDDVXSUDSURJUHVHORU, dar

temei pentru

i a tehnicilor care au funcionat cel mai bine sau a celor

DFDV L

care au nevoie de mai mult exerciiu. Luai n

monitorizarea

considerare

tendinHOH

DSUXWH

pe

parcursul

programului.
A folosit Participantul strategiile cu soluii rapide,
tehnica Scanarea corpului i tehnica Clipa GH UJD]
vQYate

la

sesiunile

anterioare?

Reamintii-i

Participantului F DU WUHEXL V FRQWLQXH H[HUVDUHD i


folosirea tehnicilor parcurse n cadrul altor sesiuni, pe
PVXUFHEDJDMXOlui de insWUXPHQWHVHvPERJete.

108

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Materiale necesare:
15 minute

- Caietul de exerciii
- Jurnalul

Acesta este ultima sesiune a programului, prin urmare


Facilitatorul DUWUHEXLVUHYL]XLDVFHOHPHQWHOHFKHLHDOH
Sarcina 2:

acestuia, de exemplu Modelul celor cinci factori,

Trecerea n

Mindfulness FRQWLHQWL]DUHD i utilizarea Jurnalului.

UHYLVWD

Sesiunea nu presupune repetarea ntregului program, ci

elementelor

este doar o modalitate de repetare a gamei de strategii,

cheie

instrumente i tehnici care au fost parcurse. Ideea este de


a oferi Participantului o imagine a vQWUHJLL FOWRULL
parcurse.

Materiale necesare:
10 minute

- Lista obiectivelor
- Foaia de parcurs

Facilitatorul DUWUHEXLVRIHUHDVLVWHQParticipantului n
YHGHUHDUHIOHFWULLDVXSUDRELHFWLYHORUSHFDUHDFHsta le-a
stabilit pentru sine de-a lungul sesiunilor anterioare ale
programului. Acestea au fost nregistrate n Caietul de
exerciii. Q FH PVXU i-a ndeplinit obiectivele? Cum
Sarcina 3:
Obiective

se simte ca urmare a acestui lucru? S-au surprins pe ei


nii? Se aWHSWDX V UHDOL]H]H FHHD FH DX UHDOL]DW" &H
DVSHFWH DX UPDV QHUH]ROYDWH GDF H[LVW " 'H FH" &DUH
HVWH UHDOL]DUHD SH FDUH R DSUHFLD] FHO PDL PXOW" &H DX
observat celelalte persoane la Participant de cnd sunt
implicai n program?
(VWHLPSRUWDQWDFFHQWXDUHDRULFUXLSURJUHVSR]LWLY

109

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

15 minute

Materiale necesare: Foaia de parcurs

Facilitatorul va invita ParticipantXO V UHIOHFWH]H DVXSUD


SURYRFULORU SH FDUH DFHVWD OH-ar putea ntmpina pe
viitor n FHHDFHSULYHWHJHVWLRQDUHD furiei. Ce va fi greu
pentru acesta? De ce? Apelai la Foaia de parcurs i la
SURJUHVXOvQUHJLVWUDWSkQvQSUH]HQW
Sarcina 4:

Exemple privind SRVLELOHOHSURYRFUL:

3URYRFUL n ceea

Furia altor persoane

FHSULYHWH

Lipsa sprijinului

gestionarea furiei

NereuLWDXWLOL]ULLWHKQLFLLGHILHFDUHGDW
Uitarea modului de aciona
Sentimentul de ratare n cazul n care ncercarea nu
LHVHGHSULPDGDW
$VHOVDGXVGHYDOi neutilizarea niciunei strategii
Sentimentul de mpotmolire

20 minute

Materiale necesare: Caietul de exerciii

([LVW R VHULH GH VWUDWHJLL OD FDUH Participantul poate


apela pentru a FRQWLQXD vQYarea cu privire la
gestionarea furiei i pentru a-LvPEXQWi DQVHOHGH
Sarcina 5:
SporirHDDQVHORU
GHUHXLW

succes. Discutai cu acesta XUPWRDUHOH RSiuni i


reiterai nivelul de control pe care l are asupra propriului
comportament. ContinuaLVIDFHLWULPLWHULODUHDOL]ULOH
nregistrate de Participant ntr-RSHULRDGUHODWLYVFXUW
Studiul individual

110

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

1. ContinuaL V IDFHi fa HSLVRDGHORU GH IXULH pe cont


propriu

utiliznd

materialele

oferite

cadrul

programului, apelnd la Jurnal i la exemple.


2. 8WLOL]DLvQUHJLVWUULOHi sesiunile online video i audio
n vederea parcurgerii unor teme suplimentare pe cont
propriu i n ritmul propriu. Unele dintre aceste programe
RIHU DVLVWHQ SULQ HPDLO VDX WHOHIRQLF SUHFXP i prin
intermediul forumurilor online sau a grupurilor de
discuii. Multe dintre aceste programe sunt gratuite n
cazul n care sunt accesate online.
 ([LVW PXOWH FUL GLVSRQLELOH FDUH DERUGHD] IXULD i
gestionarea acesteia dintr-o varietate de perspective.
$QXPLWH OXFUUL VXQW UHFRPDQGDWH Facilitatorilor ca
material de lucru. Facilitatorii DU WUHEXL V UHFRPDQGH
DQXPLWH

OXFUULFUL

3DUWLFLSDQLlor

FDUH

V

FRUHVSXQG GLQ SXQFW GH YHGHUH DO YkUVWHL OLPELL,


culturii LQLYHOXOXLGHHGXFDLHDODFHVWRUD.
Planificarea i asistena
*kQGLUHD DQWLFLSDWLY i planificarea HVWH QHFHVDU n
YHGHUHD UHGXFHULL QXPUXOXL GH VLWXDii care se pot
transforma n episoade de furie. ncurajai Participantul
V LQ FRQW GH XUPWRDUHOH DVSHFWH: Care dintre
situaiile viitoare pot deveni dificile pentru persoana n
FDX]? n baza temelor din cadrul programului ai
observat tipurile de situaii care se pot dovedi dificile
SHQWUXGXPQHDYRDVWUi ai identificat propriile elemente
declanatoare ale furiei &kQG Y LPSOLFDi n astfel de
situaii planificai dinainte lucrurile pe care le vei gndi
sau

face.

Ce

putei

face

diferit

momentele
111

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

respective? Aducei-Y DPLQWH GH HURULOH GH JkQGLUH SH


FDUH OH IFHDi nainte i de modul n care ai
confruntat/SXV

VXE

VHPQXO

vQWUHEULL

gndurile

nefolositoare/nocive, nlocuindu-le cu alternative ale


acestora.
ParticipantXO DU WUHEXL V DLE vQ YHGHUH care sunt
persoanele la care poate apela n cazul n care lucrurile
VHFRPSOLF La cine pot apela pentru sprijin i sfaturi?
ncercaL V LGHQWLILFDLvQ DFHVW PRPHQWR SHUVRDQ FX
FDUH V vPSUWii materialul, care v-ar putea ajuta pe
viitor, n cazul n care veL FRQVLGHUD F OXFUXULOH VXQW
prea dificile, indiferent de motiv.
3HUVHYHUHQD
Deseori oamenii L GRUHVF VFKLPEDUHD UHVSHFWLY acum.
Cu ct mai repede cu att mai bine. Acest lucru este de
neles. Este prin urmare posibil ca ParticipantXO V vi
GRUHDVF V VLPW F lucrurile s-au rezolvat ct mai
repede posibil. Cu toate acestea, mai ales n cazul n care
R DQXPLW SUREOHP V-a amplificat continuu de-a lungul
anilor, ct este de realist V WH DtepL V UHXeWL V vi
JHVWLRQH]LIXULDSHGHSOLQGHILHFDUHGDWvQWU-un interval
GHGRDUFkWHYDVSWPkQL"QFXUDMDi-LVILHUHDOLti LV
i ofere DQVDGHDvQYa.
([HUVDUHDvQSUDFWLF
1. ParticipantXO DU WUHEXL V LQ FRQW GH XUPWRDUHOH
aspecte: &DUH VXQW OXFUXULOH SH FDUH PHULW V OH
exerseze n continuare? Ce poate face pentru a se ajuta
SH VLQH L a-L UHDPLQWL V H[HUVeze? $FHDVWD SRDWH V
112

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

vQVHPQH UHSHWDUHD FRQWLQX D XQXL OXFUX DERUGDUHD


DFHVWXLD GLQ GLIHULWH SXQFWH GH YHGHUH SkQ FkQG se
ajunge la UVSXQVXO SRWULYLW SHQWUX Participant. De
DVHPHQHD WUHEXLH V WLH F SRW H[LVWD perioade n care
VVLPWFs-a vPSRWPROLWVDXFeste frustrat LFQXva
reuL QLFLRGDW V-L gestioneze furia mai bine SkQ
cnd, ntr-R EXQ ]L Ya avea o reuLW i vL YD schimba
SUHUHD
&X WRDWH F Participantul va avea SDUWH GH QHQXPUDWH
ocazii de a exersa tehnicile de gestionare a furiei de-a
lungul vieii, el va putea GH DVHPHQHD V le ncerce L
prin intermediul exerciLLORU FDUH LPSOLF MRFXO GH URO
special concepute pentru a simula declanatorii furiei.
-RFXOGHUROSRDWHILUHDOL]DWLQGLYLGXDOVDXvPSUHXQ
cu un partener, aa cum aL IFXW i n cadrul
SURJUDPXOXLvPSUHXQFXFacilitatorul. RealizaLROLVWGH
elemente declanDWRDUH FDUH Y SURYRDF LDU DSRL
imaginai diverse situaii n care suntei puLVIDFHi fa
respectivelor elemente declanatoare.
n cazul n care lucrai n mod individual, stai n picioare
n faa oglinzii i, asemeni unui actor profesionist,
asumai-YUROXOvQFDUHdvs. discutaLFXRSHUVRDQFDUH
v-a nfuriat. Stnd n picioare n faa oglinzii acordai-Y
WLPS SHQWUX D Y REVHUYD H[SUHVLD IDFLDO i limbajul
corporal, n timp ce vorbii. Acum, ncercaLFXDGHYUDW
V LQWUDi n pielea personajului. Imaginai-Y vQ GHWDOLX
persoana cu care discutai, inclusiv modul n care aceasta
VH PDQLIHVW ID GH dvs. vQ WLPS FH Y DGUHVDi ei.
Spunei tare i UVSLFDW OXFUXULOH SH FDUH GRULL V OH
adresai respectivei persoane imaginare, ca i cum
113

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

DFHDVWDDUILFXDGHYUDWOkQJGXPQHDYRDVWU)RORVLi-Y
de tehnicile de gestionare a furiei pe care le FXQRDWHL,
n cadrul acestei interaciuni imaginare, astfeO vQFkW V
avei DQVD GH D OH SXQH vQ SUDFWLF (VWH SRVLELO V Y
simit puLQ VWkQJDFL SULPD GDW FkQG YHi realiza acest
OXFUX vQV vQ FD]XO vQ FDUH UHXiL V WUHFHi peste
DFHDVW DQ[LHWDWH LQLLDO V-DU SXWHD V DMXQJHi la
FRQFOX]LDFH[HUFLiul este util i captivant.
n cazul n care DYHL un partener care poate juca rolul
unei persoane pe care sunteLVXSUDWHVWHi mai bine.
Este mai uRUVLQWUDi n pielea personajului atunci cnd
aveL R SHUVRDQ UHDO DVXSUD FUHLD V Y GLUHFionai
emoiile. ExplicaL SDUWHQHUXOXLVFHQHOHFDUHYvQIXULHi
apoi interpretaL VFHQD vQ FDX] vPSUHXQ cu acesta.
Asigurai-YFH[HUVDi tehnicile de gestionare a furiei pe
care le VWSkQLL, pe parcursul interaciunii cu partenerul
GXPQHDYRDVWU ncercaL V Y PHQinei n pielea
personajului LVSVWUDL controlul ct mai mult timp.
3. Continuai utilizarea tehnicilor GH FRQWLHQWL]DUH:
Clipa GH UJD] i Scanarea corpului. Cu ct sunt
utilizate mai mult, cu att cresc DQVHOH FD DFHVWHD V
GHYLQRELFHLXUL LVIDFSDUWHGLQUXWLQD]LOQLF.
&RPSOHWDUHDVLVWHPDWLFDJurnalului este, de asemenea,
RPRGDOLWDWHYDORURDVGHDYUHDPLQWLFHVHvQWkPSOFX
furia. Luai cteva file n alb L SVWUDi-le n propriul
Jurnal. ContinuaL V FRQVHPQDL orice episoade de furie
SHFDUHOHWULLi aplicai tehnicile vQYDWH.

114

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

5 minute

Materiale necesare: Certificat de participare

Recunoatei implicarea L UHDOL]ULOH Participantului


axndu-Y SH DVSHFWHOH FDUH DX IRVW ILQDOL]DWH i bine
Sarcina 6:

executate. n cazul n care rezistena din partea

Certificarea

Participantului VDX OLSVD GH FRRSHUDUH DX IRVW GHSite,

SDUWLFLSULL

acest lucru trebuie recunoscut n acest context ca dorina

UHFXQRDWHUHD

Participantului

LPSOLFULLL

3DUWLFLSDQLlor li se va acorda un certificat de

UHDOL]ULORU

participare care va atesta parcurgerea programului I-

Participantului)

MAP. Certificatul exemplificat n materialele adiionale

GH D IDFH R DOHJHUH DOWHUQDWLY

UHSUH]LQW GRDU XQ SRVLELO H[HPSOX DO GRcumentului n


FDX]

5 -10 minute

Materiale: Nu sunt necesare

Paii XUPWRUL. Facilitatorul va discuta cu Participantul


despre aranjamentele existente cu privire la evaluarea
FDUH XUPHD] GXS ILQDOL]DUHD SURJUDPXOXL i orice alte
DFWLYLWi

de

urmat.

Evaluarea

HIHFWXDW,

cu

instrumentele propuse, GXSILQDOL]DUHDSURJUDPXOXLYD


ILSDUFXUVvQPRGQRUPDOvQDSUR[LPDWLYVSWPkQL
Sarcina 7:

GXSXOWLPDVHVLXQHi aceasta va putea fi UHDOL]DWntr-o

Paii XUPWRUL

ntlnire obiQXLW cu consilierul dH SUREDLXQH (se vor


efectua aranjamente interne n acest sens).
6H YD H[SOLFD IDSWXO F managerul de caz/consilierul de
probaiune responsabil cu supravegherea Participantului
YD IL LQIRUPDW FX SULYLUH OD IDSWXO F DFHsta a finalizat
intervenia. ParticipantXOYDILvQFXUDMDWGHDVHPHQHDV
vPSUWHDVFSURJUHVXOvQUHJLVWUDW

115

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

5 minute

Materiale: Nu sunt necesare

Facilitatorul va rezuma coninutul sesiunii i va invita


ParticipantXOVvPSUWHDVFFHOHvQYate cu privire la
gestionarea furiei unei persoane importante pentru sine
(de exemplu, prieten sau familie), ca parte a procesului
Sarcina 8:

de dezvoltare a unei reele de asisten$FHVWe persoane

7HP

IDF SDUWHGLQ UHHDXD GHVXSRUWDOWXULGH consilierul de

n cadrul sesiunii

probaiune

sau

managerul

de

caz.

ncurajai

ParticipantXO V FRQWLQXH XWLOL]DUHD WHKQLFLORU VWXGLDWH vQ


cadrul sesiunilor anterioare.
Sfritul sesiunii.

116

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Referine bibliografice
Casey, S., Day, A., Howells, K., Ward, T., (2007) Assessing suitability for
offender rehabilitation: Development and validation of the Treatment
Readiness questionnaire, Criminal justice & Behaviour, 34:1427 40
Honey, P., Mumford, A., (1986) Using your learning style, Berkshire, Honey
Jacobson, N., Gottman, J., (1998) When Men Batter Women, New York, Simon &
Schuster
Kabat-Zinn, J., (1996) Full Catastrophe Living: How to Cope with Stress, Pain
and Illness Using Mindfulness Meditation, London, Piatkus
Kolb, D. (ed.), (1988) The Process of Experiential Learning, Experience as the
source of learning and development, London, Prentice Hall
Miller, W., R.,Rollnick, S., (1991) Motivational interviewing: Preparing people
for change, New York, Guilford Press
Pincus, J., (2001) Base Instincts: What Makes Killers Kill? , W. W. Norton &
Company, Inc., New York, NY
Spielberger, C., Jacobs, G., Russell, S., Crane, R., (1983) Assessment of anger:
the State-Trait Anger Scale. In J. N. Bucher, and C. S. Spielberger (Eds.),
Advanced Personality Assessment;; vol. 3; 89-131: Hillsdale: Erlbaum
Spielberger, C., (1999) State-Trait Anger Expression Inventory-2 (STAXI-2),
Professional manual, Lutz, FL: PAR
Ward, T., Brown, M., (2004) The Good Lives Model and conceptual issues in
offender rehabilitation, Psychology, Crime and Law, 10, 243-57
Williamson, P., Day, A., Howells, K., Bubner, S., Jauncey, S., (2003) Assessing
offender readiness to change problems with anger, Psychology, Crime and Law,
9, 295-307

117

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Lecturi recomandate
Davies, W., (2009) Overcoming Anger and Irritability, London, Robinson
Day, A., Casey, S., Ward, T., Howells, K., Vess, J., (2010) Transitions to Better
Lives; Offender readiness and rehabilitation, Devon, Willan Publishing
Gast, L. , Patmore, A., (2012) Mastering Approaches to Diversity in Social Work,
London, Jessica Kingsley
Greenberger, D., Padesky, C.A., (1995) Mind Over Mood: Change How You Feel by
Changing the Way You Think, New York, Guilford Press
www.Goodlivesmodel.com
www.Padesky.com

118

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Instrumente de evaluare
1. Evaluarea nevoilor

State-Trait Anger Expression Inventory 2 (STAXI-2)

Furnizori
Testele vor fi achiziionate n urma GHUXOULL procedurilor legale, pentru
specialiti calificai n domeniu.
8UPWRULL IXUQL]RUL VXQW PHQionai doar pentru a ne HYLGHQLD F
utilizatorii I-MAP pot achiziiona STAXI-2 n limba de care au nevoie:

/LPEDLWDOLDQ
www.giuntios.it
/LPEDURPkQ
www.romania.testcentral.ro
/LPEDHQJOH]
www.annarbor.co.uk

119

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Chestionar individual de evaluare a furiei (IAA)3


Instrumentul are 24 de itemi FDUH PVRDU DWLWXGLQHD FXUHQW D SHUVRDQHL
FRQIRUPSURSULHLSHUFHSLL DXWR-evaluare) n ceea ce privete furia, exprimarea i
controlul acesteia.
Q YHGHUHD VHOHFWULL SHUVRDQHORU HOLJLELOH SHQWUX SDUWLFLSDUHD OD SURJUDP
acestora li se cere V FLWHDVF ILHFDUH DILUPDLH L V LQGLFH vQ FH PVXU VXQW GH
acord cu itemul respectiv, SHRVFDUde la Total dezacord SkQODTotal acord.
,WHPLORUOLVHDFRUGXQSXQFWDMSULQDWULEXLUHDXQHLYDORULGHODOD XQGHTotal
acord este 5 LTotal dezacord este 1).
Anumite scoruri sunt inversate GHRDUHFHSXQFWDMHOHLOXVWUHD]FDSWXORSXV
DOUHVSHFWLYXOXLFRQLQXWvQFHHDFHSULYHWHDFHi itemi, astfel scorul pentru itemii
din Subscala de Control VXQW LQYHUVDL GHRDUHFH DFHWLD GHVFULX FRPSRUWDPHQWH
dezirabile. De asemenea, doi itemi din Subscala Auto-SHUFHSLH VXQW LQYHUVDL
'HLQFRQWUROXO L6XQWFDOP); DFHWLDVXQWPDUFDLFX5SHOLVWDVXEVFDOHORU
3HQWUX XQ QXPU GH LWHPL scorurile sunW LQYHUVDWH DVWIHO F Total
dezacord este 5 L Total acord este 1 (scoruri inversate sunt la itemii
1,2,4,8,12,17,21 L 24), dar n chestionarul folosit de Participant itemii nu sunt
DVWIHO PDUFDL SHQWUX FD acesta V QX ILH FRQWLHQW GH SURWRFROXO GH HYDOXDUH D
testului.
3XQFWDMHOHSHQWUXILHFDUHHOHPHQWvQSDUWHVXQWDGXQDWHLVHRELQHDVWIHO
XQ VFRU WRWDO vQWUH L 6FRUXULOH PDL PDUL GH GH SXQFWH QHFHVLW R
LQYHVWLJDie suplimentar, persoanele care aX RELQXW DVWIHO GH SXQFWDMH SRW IL
FRQVLGHUDWH DGHFYDWH SHQWUX LQWHUYHQLD SULYLQG gestionare a furiei. Persoanele
FDUH DX RELQXW VFRUXUL PDL PDUL GH WUHEXLH OXDWH vQ FRQVLGHUDUH SHQWUX
LQWHUYHQLDGHgestionare a managementul furiei.
Itemii FKHVWLRQDUXOXL ,$$ VXQW HQXPHUDL vQ VXEVFDOH LQFOXVLY FHL FDUH DX
SXQFWDMXO LQYHUVDW HYLGHQLDW ,QVWUXPHQWXO FRQLQH WRL DFHWL LWHPL vQWU-o ordine
aleatorie. 1XPUXOLWHPXOXLvQIRUPDILQDODFKHVWLRQDUXOXLHVWHLQGLFDWDOWXUDW

120

Individual Assessement of Anger (IAA)

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

)XULHUHIXODW ,17(51
Itemul 23 - mi interiorizez furia
Itemul 20 - Sunt mereu IXULRVIUFDFHLODOLVtie
Itemul 11 - 1XDUWFkWVXQWGHIXULRV
Itemul 15 - 6XQWIXULRVRUHvQWUHJLIUVPPDQLIHVW
Itemul 7 - mi refulez/reprim furia (mi menin furia n interior)
Itemul 18 - 0VLPWFDXQSURVWFkQGPvQIXULL/mi pierd firea.
Furie direcLRQDWDVXSUDFHORUODOLRDPHQLVDXDOXFUXULORU (;7(51 
Itemul 3 - Le spun celorlali ceea ce simt
Itemul 13 - $UWFHORUODOi cnd sunt furios
Itemul 22 - 0DVLJXUFWRDWOXPHDtie ct sunt de furios
Itemul 6 - PLYLQHVVWULJ
Itemul 10 - PLYLQHVORYHVFSHFLQHYD
Itemul 19 - PLYLQHVVSDUJFHYD
Prevenirea furiei sau gestionarea acesteia (CONTROL)
Itemul 21 - 3RWVUPkQFDOP (R)
Itemul 1 - 3RWVvPLVWSkQHVFIXULD(R)
Itemul 24 - QFHUFVUPkQFDOP (R)
Itemul 8 - QFHUFVHYLWchiar VPvQIXULL(R)
Itemul 17 - 3RWVPUHOD[H]FXXurin(R)
Itemul 4 - nHOHJFHPvQIXULHi evit lucrul respectiv (R)
&XPPSHUFHSSHPLQHnsumi (AUTO-PERCEPIE)
Itemul 21 - 3RWVVWDXFDOP
Itemul 5 - Sunt furios
Itemul 12 - Dein controlul (R)
Itemul 2 - Sunt calm (R)
Itemul 9 - Sunt irascibil
Itemul 14 - PLSLHUGFXPSWXO

121

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Chestionarul individual pentru evaluarea furiei (IAA)


8UPWRUXOFKHVWLRQDUYL]HD]LGHQWLILFDUHDRSLQLHLSHFDUHRDYHLFXSULYLUH
ODSURSULDSHUVRDQLODPRGXOvQFDUHYJHVWLRQDLIXULDvQSUH]HQW9UXJPV
FLWLLFXDWHQLHILHFDUHGLQWUHvQWUHEULOHGHPDLMRVLVKRWUkLGDFVXQWHLGH
acord sDXQXFXDILUPDLLOHUHVSHFWLYH9UXJPVELIDLUVSXQVXODOHVODILHFDUH
ntrebare.

Dezacord
Total

1.

3RWVvPLVWSkQHVF furia.

2.

Sunt calm.

3.

Le spun celorlali ceea ce simt.

4.

nHOHJFHPvQIXULHi evit lucrul


respectiv.

5.

Sunt furios.

6.

PLYLQHVVWULJ.

7.

mi refulez furiaPLPHQLQ
furia n interior.

8.

QFHUFVHYLWVPvQIXULL.

9.

Sunt irascibil.

10.

PLYLQHVORYHVFSHFLQHYD.

11.

1XDUWFkWVXQWGHIXULRV.

12.

Dein controlul.

122

Dezacord Nesigur

Acord

Acord
Total

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Dezacord Dezacord Nesigur


Total
13.

$UWcelorlali cnd sunt furios.

14.

PLSLHUGFXPSWXO.

15.

6XQWIXULRVRUHvQWUHJLIUVP
manifest.

16.

0vQIXULLFXXurin.

17.

3RWVPUHOD[H]FXXurin.

18.

0VLPWFDXQSURVWFkQGP
nfurii.

19.

PLYLQHVVSDUJFHYD.

20.

6XQWIXULRVIUFDFHLODOLVtie.

21.

3RWVUPkQFDOP.

22.

0DVLJXUFWRDWOXPHDtie
ct sunt de furios.

23.

QFHUFVQXvPLH[WHULRUL]H]IXULD.

24.

QFHUFVUPkQFDOP.

Acord

Acord
Total

123

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

2. Evaluarea GLVSRQLELOLWii pentru schimbare

Chestionarul de evaluare a disponibilitLL pentru schimbare


n ceea ce privete furia (ARC-Q)4
ARC-Q este menionat n cartea lui Day, A., Casey, S., Ward, T., Howells, K.,

Vess, J., (2010) Transitions to Better Lives; Offender readiness and


rehabilitation (vezi referinele). ARC-Q a fost LQVHUDWFDLFKHVWLRQDUsuplimentar
n acest manual n urma permisiunii primite din partea autorilor testului. Acesta
este denumit simplu Chestionar privind disponibilitatea.
Itemii subscalelor HYDOXHD] FHOH WUHL HOHPHQWH DOH 6WDGLLORU VFKLPEULL
PVXUDvQFDUHDFHWLDFRQWULEXLHODGHVFULHUHDFHORUWUHLVWDGLL
Pre-contemplare

1, 5, 10, 12

Contemplare

3, 4, 8, 9

$FLXQH

2, 6, 7, 11

Metode diferite au fost identificate pentru scorarea chestionarului ARC-Q, cu


toate acestea, cea mai adecvat pentru accesul la programul GH LQWHUYHQLH VDX
tratament este cea care LGHQWLILFGHVFULHUHDVWDGLLORUVFKLPEULL.
Scorurile se RELQ astfel:
- pentru itemii 1,5,10,12 (Subscala de Pre-FRQWHPSODUH VFRUXULOH VH RELQ SULQ
DFRUGDUHDXQRUSXQFWDMHFDUHYDULD]GHOD+2 (Puternic Dezacord) prin +1, 0, -1
SkQOD-2 (Puternic acord);
- SHQWUX FHLODOL LWHPL 6XEVFDOD &RQWHPSODUH L 6XEVFDOD $FLXQH VFRUXULOH
VH RELQ SULQ DFRUGDUHD XQRU SXQFWDMH FDUH YDULD] GH OD -2 (Puternic dezacord)
prin -1, 0, +1 SkQOD +2 (Puternic acord).

Anger Readiness to Change Questionnaire (ARC-Q) - adaptat dup Williamson i colaboratorii


(2003)

124

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Scorul total VH RELQH SHQWUX ILHFDUH VXEVFDO SULQ DGXQDUHD VFRUXULORU
RELQXWH OD WRL LWHPLL (- SkQ OD  6FRUXULOH QHJDWLYH UHIOHFW XQ GH]DFRUG
JHQHUDO FX SULYLUH OD FRQLQXWXO LWHPLORU FDUH PVRDU VWDGLLOH VFKLPEULL vQ WLPS
ce scorurile pozitive ilustreaz DFRUGXO JHQHUDO 6FRUXULOH FHOH PDL ULGLFDWH
UHSUH]LQWVWDGLLOHGHVFKLPEDUHGHVFULse'DFGRXVDXPDLPXOWHVFDOHDXVFRUXUL
HJDOH SH XQ FRQWLQXXP DO FHUFXOXL VFKLPEULL SUH-FRQWHPSODUH SkQ OD
FRQWHPSODUHLDFLXQH VHFRQVLGHUFSHUVRDQDVHDIOvQVWDGLXOcel mai avansat
conform ordinii descrise prin acest model (de exemplu, dDFVFRUXOXQHLSHUVRane
este +6 la Subscala de Pre-FRQWHPSODUH OD 6XEVFDOD GH &RQWHPSODUH L -2 la
6XEVFDODGH$FLXQHDWXQFLSHUVRDQDVHDIOODVWDGLXOGH&RQWHPSOare).
'DF XQXO GLQ FHL SDWUX LWHPi DL VXEVFDOHL OLSVHWH, scorul poate fi calculat
SURSRULRQDO (multiplicat cu 4/3). 'DF GRL VDX PDL PXOL LWHPL OLSVHVF VFRUXO
VXEVFDOHL QX SRDWH IL FDOFXODW L LGHQWLILFDUHD VWDGLXOXL VFKLPEULL SH FDUH VH DIO
UHVSHFWLYDSHUVRDQQXYDILYDOLG

125

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Chestionarul privind disponibilitatea pentru schimbare (ARC-Q)5


8UPWRUXOFKHVWLRQDUYL]HD]LGHQWLILFDUHDSUHULLSHFDUHRDYHi cu privire
ODSURSULDSHUVRDQLDPRGXOXLvQFDUHYJHVWLRQDi pornirile furioase n prezent.
9UXJPVFLWLi cu atenLHILHFDUHGLQWUHvQWUHEULOHGHPDLMRVLVKRWUkLGDF
suntei de acord sau nu cu afirmaLLOHUHVSHFWLYH9UXJPVELIDLUVSXQVXODOHV
de dumneDYRDVWUODILHFDUHvQWUHEDUH

Dezacord
Total

1.

1XFRQVLGHUFDPSUHDPXOWH
probleme cu gestionarea furiei.

2.

ncerc svPLFRQWUROH]IXULDPDL

PXOWGHFkWRIFHDPvQWUHFXW
3.

$PGUHSWXOVPvQIXULL
vQVXQHRULGHSesc limita.

4.

8QHRULVXQWGHSUHUHFDU
WUHEXLVvQFHUFVvPLFRQWUROH]
furia.

5.

(VWHRSLHUGHUHGHYUHPHVWH
gndeti la furie.

6.

Recent mi-am schimbat modul


n care abordez furia.

7.

2ULFHSHUVRDQSRDWHV
YRUEHDVFGHVSUHGRULQa de a
face ceva n privinDIXULHLvQV
eu chiar fac ceva n acest sens.

8.

6XQWvQID]DvQFDUHDUWUHEXLV
PJkQGHVFVvPLJHVWLRQH]
furia.

9.

)XULDPHDUHSUH]LQWR
SUREOHPXQHRUL

10.

1XHVWHQHYRLHVPJkQGHVF
VvPLVFhimb modul de

126

:LOOLDPVRQLFRODERUDWRULL 

Dezacord

Nesigur

Acord

Acord
Total

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

abordare a furiei.
11.

)DFFKLDUDFXPVFKLPEUL
concrete n ceea ce privete
modalitatea n care abordez
furia.

12.

Un control mai eficace al furiei


ar fi inutil pentru mine.

127

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Chestionarul Victoria
tratament (VCRQ)6

privind

disponibilitatea

pentru

Chestionarul VCRQ este LQFOXVvQPDQXDOvQVFRSXOUHDOL]ULLXQHLFRPSDUDLL cu


UH]XOWDWHOHRELQXWHSULQDSOLFDUHDARC-49&54SRDWHILUHJVLWvQIRUPDLQWHJUDO
n cartea lui Day $ L FRODERUDWRULL - Transitions to Better Lives; Offender
readiness and rehabilitation (2010) LvQOXFUDUHDOXL:LOOLDPVRQLcolaboratorii Assessing offender readiness to change problems with anger (2003) (vezi
UHIHULQHOH bibliografice). Aceste lucUULRIHUH[SOLFDLLsuplimentare cu privire la
chestionar, n cazul n care este necesar.
8UPWRUXO VLVWHP GH scorare a chestionarului este preluat direct din lucrarea
PHQLRQDW.
,WHPLLFKHVWLRQDUXOXLVXQWvPSULLvQXUPWRDUHOHVXEVFDOH
Itemii privind DWLWXGLQLOHLPRWLYDLD:

1, 2, 4, 6, 10, 20

Itemii privind UHDFLLOHHPRLRQDOH:

7,9,12,15,17,18

Itemii privind convingerile LQIUDFLRQDOH:

5, 8, 14, 16

Itemii privind eficacitatea:

3, 11, 13, 19

,WHPLLVXQWVFRUDLGHOD1 pentru Dezacord puternic SkQOD5 pentru Acord


puternic.
3HQWUX RELQHUHD 'LVSRQLELOLWLL SHQWUX WUDWDPHQW

VH LQYHUVHD]

elementele de cod numerotate 1, 4, 6, 8, 14, 16, 19 L 20, iar apoi VHvQVXPHD]


WRDWHHOHPHQWHOHSHQWUXDRELQHXQSXQFWDMtotal privind disponibilitatea.
Scorurile SHQWUX VXEVFDOH VH RELQ SULQ DGXQDUHD HOHPHQWHORU UHOHYDQWH
Aceste punctaje pot fi utilizate ca un indiciu cu privire la zonele n care trebuie
intervenit atunci cnd punctajele privind GLVSRQLELOLWDWHDVXQWVF]XWH
n timp ce Casey L FRODERUDWRULL  UHFRPDQG XQ scor fix de 72 de
puncte FDILLQGLQGLFDWRUXOGLVSRQLELOLWLLSHQWUXWUDWDPHQWRULFHKRWUkUHSULYLQG
scorurile fixe trebuie DGRSWDW n coUHODLH FX DOWH FRQVLGHUDLXQL UHIHULWRDUH OD
tratament (inclusiv deci]LD UHIHULWRDUH OD SXQFWDMHOH IDOV SR]LWLYH L IDOV QHJDWLYH
considerate ca fiind acceptabile).

128

Victoria Corrections Readiness to Change Questionnaire (VCRQ)

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

Chestionarul Victoria privind disponibilitatea pentru tratament7


InstrucLXQL Y UXJP V FLWLi cu atenLH ILHFDUH GLQWUH vQWUHEULOH GH PDL
jos LVKRWUkLGDFVXQWHi de acord sau nu cu afirmaiile respective. ncercuii
QXPUXO FDUH UHSUH]LQW FHHD FH VLPiL 9 UXJP V vQFHUFXLi doar un singur
QXPUSHQWUXILHFDUHDILUPDie.
Dezacord Dezacord
Total

1.

Nesigur

Acord

Programele de LQWHUYHQLH
sunt o SRUFULH.

2.

9UHDXVPVFKLPE.

3.

n general, am ncredere n oameni.

4.

1XVXQWvQVWDUHVIDFIDprogramelor
1

de interYHQLHWUDWDPHQW.
5.

(XVXQWGHYLQSHQWUXLQIUDFiunea
sYkULW.

6.

Programele de LQWHUYHQLH
nu funcLRQHD].

7.

&kQGPJkQGHVFODXOWLPDPHD
infraciune sunt furios pe mine.

8.

Alii sunt GHYLQ pentru infraciunea

VYkULWGHPLQH.
9.

Acord
Total

6XQWVXSUDWSHQWUXIDSWXOFVXQWXQ
client al serviciilor corecionale/

PDIOXvQVXSUDYHJKHUHDVHUYLFLXOXL
GHSUREDLXQH.
10.

6QXPDLFRPLWLQIUDFLXQL
este foarte important pentru mine.

Victoria Corrections Readiness to Change Questionnaire (VCRQ) - $GDSWDW GXS &DVH\ 'D\
+RZHOOVL:DUG 
129

Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)

11.

Sunt bine organizat.

12.

0VLPWYLQRYDWGLQFDX]DLQIUDFiunilor

vreme.

14.

1XPHULWVLVSHVFRSHGHDSV.

15.

0VXSUIDSWXOFVXQWFRQVLGHUDW

pe care le-DPVYkULW.
13.

1XDPPDLVYkULWLQIUDFLXQLGHFHYD

un infractor.
16.

&kQGPJkQGHVFODSHGHDSVDPHD
Psimt furios pe anumite persoane.

17.

Regret infracLXQHDVYkULWFDUHD
dus la pedeapsa mea.

18.

mi este ruine de infraciunile


sYkUite.

19.

8UVFVPLVHVSXQFHVIDF.

20.

Programele de LQWHUYHQLH.
sunt pentru fraieri.

130

*KLGSHQWUXPDQDJHULLGHFD]SULYLQGLPSOHPHQWDUHDSUDFWLFa Programului Individual de


Gestionare a Furiei (I-MAP)

GHID PENTRU MANAGERII


DE CAZ PRIVIND
IMPLEMENTAREA
35$&7,&$ PROGRAMULUI
INDIVIDUAL DE
GESTIONARE A FURIEI
I-MAP

*KLGSHQWUXPDQDJHULLGHFD]SULYLQGLPSOHPHQWDUHDSUDFWLFD3URJUDPXOXL,QGLYLGXDOGH
Gestionare a Furiei (I-MAP)

&DGUXOJHQHUDOGHGHVIXUDUHDSURJUDPXOXL,-MAP
I-MAP este un program individual de gestionare a furiei FDUHVHGHUXOHD]pe
parcursul a 9 sesiuni pentru persoanele care DXVYkULWLQIUDFLXQLLFDUHH[HFXW
RSHGHDSVQHSULYDWLYGHOLEHUWDWHVXEVXSUDYHJKHUHDVHUYLFLXOXLGHSUREDLXQH. IMAP nu este o intervenie de grup, el este un program individual livrat de un singur
Facilitator special format pentru aplicarea acestuia. *UXSXOLQWSHQWUXFDUHDIRVW
conceput cuprinde infractorii de sex masculin cu vrsta peste 16 ani.
&HOH QRX VHVLXQL VXQW FRncepute a fi susLQXWH VSWPkQDO GHi primele
GRXVHVLXQLVHSRWGHUXODvQDFHHDLVSWPkQ, la un interval de 2-3 zile. Aceasta
vQVHDPQFSURJUDPXOYDILILQDOL]DWvQVDXVSWPkQL3HUVRDQDFDUHYDLQWUD
vQDFHVWSURJUDPYDILHYDOXDWvQDLQWHGHvQFHSHUHDLGXSWHUPLQDUHDDFHVWXLDvQ
vederea aprecierii nivelului de manifestare a furiei care are caracter problematic i
DPRGDOLWilor de exprimare a acestei furii.
2ELHFWLYHOH SURJUDPXOXL GH LQWHUYHQLH VXQW UHGXFHUHD FRPSRUWDPHQWXOXL
IXULRV SULQ LQWHUPHGLXO DSOLFULL VWUDWHJLLORU i

tehnicilor

cognitiv-

comportamentale i de contientizare (Mindfulness). Potenialii 3DUWLFLSDQL n


cadrul programului I-0$3VXQWFHLFDUHVHFRQIUXQWvQYLDa de zi cu zi cu episoade
GH IXULH SUREOHPDWLFH DWHQLD ILLQG vQGUHSWDW VSUH predarea tehnicilor de
JHVWLRQDUHDHPRLLORULDFRPSRUWDPHQWXOXL.
I-MAP QXDERUGHD]FRPSRUWDPHQWXOfurios din trecut LQXUHSUH]LQWR
intervenie de consiliere.
3URJUDPXO UHSUH]LQW R LQWHUYHQLH GH IRUPDUH D DELOLWLORU, pornind de la
aspectele/conduitele pozitive Lpunctele forte de care dispune deja Participantul,
NU este un program centrat pe infraciune i nici un program de diminuare a
violenei.

133

*KLGSHQWUXPDQDJHULLGHFD]SULYLQGLPSOHPHQWDUHDSUDFWLFD3URJUDPXOXL,QGLYLGXDOGH
Gestionare a Furiei (I-MAP)

Selectarea 3DUWLFLSDQLlor pentru participarea la programul I-MAP

Eligibilitatea
&ULWHULLOH GH ED] vQ FHHD FH SULYHte eligibilitatea 3DUWLFLSDQLlor pentru

programul I-MAP VWLSXOHD] ca SHUVRDQD LQFOXV V ILH GH VH[ PDVFXOLQ FX YkUVWD
peste 16 ani, V IL VYkULW LQIUDFLXQL L V H[HFXWe R SHGHDSV QHSULYDWLY GH
OLEHUWDWH VXE VXSUDYHJKHUHD VHUYLFLXOXL GH SUREDLXQH, avnd cel puin 12
VSWPkQL SkQ OD WHUPLQDUHD SHGHSVHL SHQWUX D SXWHD ILQDOL]D SURJUDPXO i
HYDOXULOH DFHVWXLD L V VH FRQIUXQWH vQ SUH]HQW FX SUREOHPH GH JHVWLRQDUH D
IXULHL 3HUVRDQHOH FDUH VH FRQIUXQW vQ SUH]HQW FX FRQVXPXO DEX]LY GH GURJXUL
i/sau alcool treEXLHHYDOXDWHSHQWUXDVHDSUHFLDPVXUDvQFDUHDFHVWHDDXQHYRLH
de o intervenie privind consumul abuziv de substane toxice, nainte de includerea
lor n programul I-MAP, n conformitate cu VWDQGDUGHOHLQWHUQHGHIXQFLRQDUHDOH
VHUYLFLXOXLGHSUREDLXne

Compatibilitatea
'RX PHWRGH VXQW GLVSRQLELOH SHQWUX D GHWHUPLQD GDF R SHUVRDQ DUH

QHYRLHGHLQWHUYHQLD,-MAP.
Persoanele pot fi evaluate utiliznd Instrumentul Individual de evaluare a
furiei (IAA), care este un chestionar cu GH LWHPL FDUH PVRDU DWLWXGLQHD
FXUHQWDSHUVRDQHLFRQIRUPSURSULHLSHUFHSLL DXWR-HYDOXDUH vQFHHDFHSULYHWH
IXULD H[SULPDUHD L FRQWUROXO DFHVWHLD Instrumentul a fost elaborat pentru a fi
IRORVLW SHQWUX VHOHFLD 3DUWLFLSDQLlor n programul I-0$3 L IXUQL]HD] R VLPSO
LQGLFDLH FX SULYLUH OD QHYRLOH FRUHODWH FX IXULD 3RWHQLDOLORU 3DUWLFLSDQL li se
VROLFLWVFLWHDVFILHFDUHitem LVLQGLFHvQFHPVXUVXQWGHDFRUGFXDFHDVWD
SHRVFDOFDUHPHUJHde la Dezacord total SkQODAcord total. Scorurile pentru
ILHFDUHLWHPvQSDUWHVXQWvQVXPDWHLVHRELQHastfel XQSXQFWDMWRWDOFDUHYDULD]
vQWUHLPersoanele care RELQVFRUXULPDLPDULGHGHSXQFWH QHFHVLWo
LQYHVWLJDLH VXSOLPHQWDU ele ar putea fi adecvate pentru inteUYHQLD SULYLQG
gestionarea furiei. 3HUVRDQHOHFDUHRELQVFRUXULPDLPDULGH96 de puncte ar trebui
134

*KLGSHQWUXPDQDJHULLGHFD]SULYLQGLPSOHPHQWDUHDSUDFWLFD3URJUDPXOXL,QGLYLGXDOGH
Gestionare a Furiei (I-MAP)

avute n vedere pentru introducerea n programul de LQWHUYHQLe privind


gestionarea furiei.
'DF HVWH QHFHVDU R HYDOXDUH VWDQGDUGL]DW YDOLGDW LQWHUQDLonal) a
3DUWLFLSDQLlor FH SRW IL LQFOXL vQ SURJUDPXO ,-MAP instrumentul care ar trebui
folosit pentru a determina nivelul nevoilor legate de furie este State-Trait Anger
Expression Inventory 2 (STAXI-2). Acesta este un instrument de auto-evaluare a
FUXL DSOLFDUH GXUHD] DSUR[LPDWLY PLQXWH (YDOXDUHD UHDOL]DW FX DFHVW
chestionar VWDELOHWHQLYHOXOLLQWHQVLWDWHDSUREOHPHLSHFDUHRFRQVWLWXLHIXULD i
modul de exteriorizare/exprimare a acesteia. Evaluarea are ca rezultat un profil al
punctajelor pentru subclasele testului, care este clasificat astfel: VF]XW, moderat,
ridicat i foarte ridicat. Programul de intervenie I-MAP este conceput pentru
SHUVRDQHOH FDUH SUH]LQW nevoi legate de gestionarea furiei, astfel nct ar fi
LQDGHFYDW introducerea n program a unei persoane care a obinut doar scorurile
VF]XW sau moderat. Pentru direcLRQDUHD FRUHVSXQ]WRDUH D LQWHUYHQiei,
potenialii 3DUWLFLSDQL DU WUHEXL V RELQ VFRUXUL GH QLYHO ridicat sau foarte
ridicat, pentru cel puin una dintre subclase.

Disponibilitatea pentru schimbare


Suplimentar, se pot utiliza alte instrumente opionale pentru aprecierea
PVXULL vQ FDUH SHUVRDQD HVWH SUHJWLW SHQWUX VFKLPEDUH, i anume
Chestionarul privind disponibilitatea pentru schimbare n ceea ce privete
furia (Anger Readiness to Change Questionnaire - ARC-Q) i Chestionarul
Victoria privind disponibilitatea pentru tratament (Victoria Corrections
Readiness Questionnaire - VCRQ). Aplicarea acestor instrumente de auto-evaluare
GXUHD] SkQ OD PLQXWH $FHVWHD LGHQWLILF PVXUD vQ FDUH SRWHQialul
Participant poate fi descris ca fiind pre-contemplativ QX VH JkQGHWH OD
schimbare), contemplativ VH JkQGHWH OD VFKLPEDUH sau activ vQFHDUF V IDF
schimbarea). Un astfel de instrument nu ar trebui utilizat ca instrument de
excludere a unei persoane din categoria celor eligibile pentru programul I-MAP,
vQV SRDWH RIHUL LQIRUPDLL necesare pentru SULRULWL]DUHD LQWHUYHQLHL sau
identificarea situaiilor n care persoana are nevoie de asisten VXSOLPHQWDU vQ
YHGHUHDGH]YROWULLVDXPHQinerii motivaiei.
135

*KLGSHQWUXPDQDJHULLGHFD]SULYLQGLPSOHPHQWDUHDSUDFWLFD3URJUDPXOXL,QGLYLGXDOGH
Gestionare a Furiei (I-MAP)

3ULQFLSLXOUHVSRQVLYLWii
Conform principiului UHVSRQVLYLWii, pentru ca programul I-0$3 V ILH
HILFLHQW PHWRGD GH SUHGDUH WUHEXLH V FRUHVSXQG att VWLOXULORU GH vQYare
preferate ale 3DUWLFLSDQLlor, ct i altor nevoi ale acestora. Prin urmare, chiar i n
cazul n care R SHUVRDQ FDUH D VYkULW LQIUDFLXQL, VH DIO vQ VXSUDYHJKHUHD
VHUYLFLLORUGHSUREDLXQHLeste eligibil i compatibil cu programul I-MAP n baza
caracteristicilor LQHYRLORUSHUVRQDOHLGHQWLILFDWHHVWHSRVLELOFDSURJUDPXOVQX
fie compatibil, n cazul n care acesta nu este livrat ntr-R PDQLHU FDUH V vO
determine pe Participant V VH LPSOLFH 3HQWUX D UVSXQGH DFHstei probleme,
echipele locale vQVUFLQDWH FX JHVWLRQDUHD SURJUDPXOXL WUHEXLH V RSHUH]H WRDWH
UHFWLILFULOH UH]RQDELOH SHQWUX D VH DVLJXUD GH IDSWXO F SURJUDPXO ,-MAP este
accesibil tuturor acelor persoane care ar putea beneficia de pe urma acestuia.
AspHFWHOH FDUH WUHEXLH OXDWH vQ FRQVLGHUDUH VXQW DELOLWDWHD LQWHOHFWXDO
educaia/nivelul de FRODUL]DUH VQWDWHD PiQWDO L IL]LF FRQVXPXO DFWXDO GH
droguri, invaliditatea i disponibilitateaPRWLYDLDSHQWUXVFKLPEDUH.
Pentru a fi compatibil pentru includerea n programul I-MAP potenialul
Participant WUHEXLH V ILH FDSDELO V FRPXQLFH vQ OLPED vQ FDUH HVWH VXVinut
programul LVGHLQDELOLWLGHVFULHUHLFLWLUHFHOSXLQGHED]SHQWUXDputea
V SDUFXUJ DQXPLWH VHVLXQL ale acestuia. n cazul n care nivelul educaional al
Participantului FRQVWLWXLHRSUREOHPacesta poate solicita asistenVXSOLPHQWDU
vQYHGHUHDILQDOL]ULLVHVLXQLORUi a sarcinilor alocate.

136

*KLGSHQWUXPDQDJHULLGHFD]SULYLQGLPSOHPHQWDUHDSUDFWLFD3URJUDPXOXL,QGLYLGXDOGH
Gestionare a Furiei (I-MAP)

3ULQFLSLXOFRQWLQXLWii
ImportanDFRQWLQXLWii, precum LHYLGHQLHUHDDFHVWXLDVSHFWDDSUXWFD
XUPDUH D FHUFHWULORU i GH]YROWULORU WHRUHWLFH L SUDFWLFH vQ GRPHQLXO WHRULHL
corecLRQDOH 6FKLPEDUHD RULFUXL FRPSRUWDPHQW HVWH GH QDWXU V QHFHVLWH VXUVH
de asistenVXSOLPHQWDUHvQDIDUVXSRUWXOXLRIHULt de Facilitatorul interveniei.
3ULQ XUPDUH HVWH LPSRUWDQW vQFXUDMDUHD HIRUWXULORU 3DUWLFLSDQLlor de a
LGHQWLILFD L IRORVL i alte surse de suport suplimentare. Acest aspect include
relaLRQDUHD LQWHUYHQLHL FX SURFHVXO PDL ODUJ de supraveghere a infractorilor. De
asemenea, SUHVXSXQH VXVLQHUHD 3DUWLFLSDQLlor pentru ca ei V VWDELOHDVF
conexiuni ntre sesiuni i contextele exterioare GLQ SURSULLOH YLHL (din care fac
parte, de exemplu, parteneri, asisteni sociali, alte agenii i furnizori de servicii).
Q DQXPLWH VLWXDLL Hste posibil ca Facilitatorul V ILH FKLDU FRQVLOLHUXO GH
SUREDLXQH. 7RLFacilitatorII YRUILIRUPDLVSHFLDOSHQWUXDSOLFDUHDSURJUDPXOXL.

137

*KLGSHQWUXPDQDJHULLGHFD]SULYLQGLPSOHPHQWDUHDSUDFWLFD3URJUDPXOXL,QGLYLGXDOGH
Gestionare a Furiei (I-MAP)

Care sunt aWHSWULOHmanagerilor de caz/consilierilor de probaiune


IDGHFacilitatorii programului I-MAP?
Fiecare Participant n cadrul programului va beneficia de un singur
Facilitator. Unul dintre beneficiile rolului de Facilitator individual este F DFHVWD
UHSUH]LQWXQprim punct de contact pentru consilierii de probaiune/managerii de
caz.
Facilitatorul poate:
1. Contacta n scris pe viitorul Participant (i, n mod ideal, telefonic) nainte
GH vQFHSHUHD SURJUDPXOXL SHQWUX FRQILUPDUHD VHOHFWULL vQ FDGUXO
programului I-MAP i pentru IXUQL]DUHD LQIRUPDLLORU FX SULYLUH la cadrul
general al programului, n cazul n care este nevoie.
2. Consulta consilierul de probaiune/managerul de caz cu privire la orice
aspect de neconformare a Participantului.
3. Consulta consilierul de probaLXQH FX SULYLUH OD vQFOFULOH JUDYH DOH
Acordului, cum ar fi neparticiparea la sesiuni.
4. Contacta n scris Participantul (i, n mod ideal, telefonic) la terminarea
programului pentru a confirma finalizarea interveniei i a informa cu privire
la orice aspecte nerezolvate.

Cum pot consilierii de probaiunePDQDJHULLGHFD]VRIHUH


asisten3DUWLFLSDQLlor implicai n programul I-MAP?
$YkQGvQYHGHUHIDSWXOFntre consilierii de probaiune/managerii de caz L
3DUWLFLSDQL H[LVW XQ contact permanent, acetia au un rol cheie n ceea ce
privete asistenD RIHULW 3DUWLFLSDQLlor vQ SURFHVXO GH vQYare i dezvoltare
FRQWLQX GXS ILQDOL]DUHD SURJUDPXOXL ,-MAP. Consilierii de probaiune/managerii
de caz pot realiza acest lucru prin:

138

*KLGSHQWUXPDQDJHULLGHFD]SULYLQGLPSOHPHQWDUHDSUDFWLFD3URJUDPXOXL,QGLYLGXDOGH
Gestionare a Furiei (I-MAP)

1. &RPXQLFDUHD FWUH Facilitatorul SURJUDPXOXL D RULFURU LQIRUPDii relevante


cu privire la nevoile Participantului i a altor aspecte conform principiilor
UHVSRQVLYLWii, n cazul n care acestea sunt solicitate.
2. ncurajarea 3DUWLFLSDQLlor privind contientizarea relevanHL JHVWLRQULL
furiei pentru ei nii i pentru viitorul lor.
3. ncurajarea i sprijinirea 3DUWLFLSDQLlor vQ YHGHUHD XWLOL]ULL DELOLWLORU L
competenelor de management al furiei, n vederea JHVWLRQULLIDFWRULORUGH
ULVFGH]YROWULLIDFWRULORUGHSURWHFie; identifLFULLi atingerii obiectivelor
personale pro-sociale.
4. Evidenierea importanei L VSULMLQLUHD ILQDOL]ULL Temelor din afara
sesiunilor.
5. Deinerea unor cunotinH GH ED] FX SULYLUH OD FRQinutul programului
pentru oferirea de asistenParticipantului n vederea menLQHULLDELOLWLORU
dobndite de acesta n cadrul programului.

InformaLLSHQWUXLQVWDQDGHMXGHFDWLSHQWUXFRPXQLWDWH
Programul I-0$3 D IRVW FRQFHSXW vQ YHGHUHD GH]YROWULL FRQVROLGULL
competenelor de gestionare a furiei. Este destinat infractorilor de sex masculin,
cu vrste peste DQLFDUHVHFRQIUXQWn prezent cu problema furiei n viaa de
zi cu zi.
I-MAP nu este un program centrat pe infraciune L QX DERUGHD] XQ
comportament infracional anume, fiind, prin urmare, potrivit pentru beneficiarii
FDUHVXQWLGHQWLILFDLFDDYkQGvQSUH]HQWSUREOHPHFXIXULDLQGLIHUHQWGHWLSXOGH
LQIUDFLXQH SHQWUX FDUH DX IRVW FRQGDPQDL Acesta nu trebuie considerat un
substitut pentru niciuna dintre interveniile centrate pe infraciune, el nefiind un
SURJUDPFDUHYL]HD]FRPSRUWDPHQWXOYLROHQWLQIUDFional.
3ULQXUPDUHQXRULFHSHUVRDQHVWHFRPSDWLELOSHQWUXSDUFXUJHUHDDFHVWXL
SURJUDP(FKLSDvQVUFLQDWFXJHVWLRQDUHDSURJUDPXOXLDUHUHVSRQVDELOitatea de a
informa consilierii de probaiune/managerii de caz cu privire la compatibilitatea
sau incompatibilitatea unui infractor cu programul I-MAP. Orice KRWUkUH D
139

*KLGSHQWUXPDQDJHULLGHFD]SULYLQGLPSOHPHQWDUHDSUDFWLFD3URJUDPXOXL,QGLYLGXDOGH
Gestionare a Furiei (I-MAP)

instanHLFXSULYLUHODREOLJDLDde a SDUWLFLSDODSURJUDPDUWUHEXLVILHIRUPXODW
PDL GHJUDE vQ WHUPHQL YL]kQG HYDOXDUHD FRPSDWLELOLWii cu includerea n
programul I-MAP, dect n termeni viznd participarea n cadrul/finalizarea
Programului Individual de Gestionare a Furiei I-MAP.
Doar persoanele care nu sunt compatibile din punct de vedere al criteriului
HOLJLELOLWii i, n mod special, al nevoilor, ar trebui excluse n mod automat din
categoria celor care pot urma programul I-0$3 Q DFHVWH FLUFXPVWDQH PVXULOH
GH SUREDLXQH LPSXVH trebuie revizuite L DFWXDOL]DWH SHQWUX D UHIOHFWD IDSWXO F
infractorul nu este compatibil cu acest program L SULQ XUPDUH QX WUHEXLH V LD
parte la acesta.
'HLSURJUDPXOSRDWHILUHSHWDW, VHFRQVLGHUDGHFYDWFDDFHVWOXFUXVQXVH
ntmple frecvent, fiind necesar cel SXLQ XQ LQWHUYDO GH SDWUX OXQL GH OD XOWLPD
VHVLXQHSDUFXUVDSURJUDPXOXL

140

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

MATERIALE SUPLIMENTARE
PENTRU FACILITATORI

142

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Fiecare Facilitator al programului I-MAP va deine propriul Manual, un Caiet


de exerciii i broura Jurnal.
Acestea sunt materialele suplimentare QHFHVDUHILHFUXLFacilitator, oferite
n format electronic. n acest fel materialele care vor fi utilizate n cadrul
sesiunilor pot fi imprimate i copiate. Este posibil ca, pe parcursul programului, V
ILHQHFHVDUUealizarea mai multor copii.

CUPRINS
([HUFLLXOCalea spre gestionarea furiei (Foaia de parcurs)
8WLOL]DUHDH[HUFLLXOXLCalea spre gestionarea furiei (Foaia de parcurs)
Formularul de feedback al Participantului (cte unul pentru fiecare sesiune)
Foi de Jurnal vQDOE IRLVXSOLPHQWDUHSHQWUXFRQVHPQDUHDDOWRUH[HPSOHGHVLWXDLL
FDUH LPSOLF GHFODQDUHD IXULHL VDX SHQWUX D IL RIHULWH 3DUWLFLSDQLlor GDF HVWH
nevoie)
Scenarii
Gnduri nocive LJkQGXOGHFODQDWRU VDXPDLPXOWH
Gnduri utile (5 sau mai multe)
Cartonae cu indicii aciuni (2 cartonaHFXLQGLFLLFRPSOHWDWHLQHFRPSOHWDWH
Cartonae cu indicii gnduri (2 cartonaHFXLQGLFLLFRPSOHWDWHLQHFRPSOHWDWH
Instrumentul individual de evaluare a furiei (IAA)
Chestionarul de evaluDUHDGLVSRQLELOLWLLSHQWUXVFKLPEDUH(ARC-Q)
Chestionarul 9LFWRULDGHHYDOXDUHDGLVSRQLELOLWLLSHQWUXVFKLPEDUH VCR-Q)
Model de certificat de participare la programul I-MAP

143

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Calea spre gestionarea cu


success a furiei
(Foaia de parcurs)

TRECUT

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

8WLOL]DUHDH[HUFLLXOXLCalea spre gestionarea cu succes a


furiei (Foaia de parcurs)
([HPSOH GH vQWUHEUL GHFODQDWRDUH DVRFLDWH ILHFUHL LPDJLQL JUDILFH GLQ
H[HUFLLXOCalea spre gestionarea cu succes a furiei (Foaia de parcurs)

Prezentarea Participantului LDFacilitatorului


Sesiunea 1 - Sarcina 1
&H D SXWHD SUHOXD GH OD WLQH FDUH V vPL ILH GH DMXWRU" &H P-ar putea ajuta pe
calea spre gestionarea furiei?
Sesiunea 1 - Sarcina 6
&DUHVXQWDWHSWULOHSHFDUHOHDYHPXQXOGHODFHOODOW"&HP-DUSXWHDDMXWDV
progresez pe calea spre gestionarea furiei?
Sesiunea 3 - Sarcina 1
&XPIXQFLRQHD]vQHOHJHUHDDFRUGXOvQFKHLDWGHQRL"$PUHXLWVvPLvQGHSOLQHVF
VDUFLQLOHLVvPLRQRUH]SDUWHDPHDGHvQHOHJHUH"

TRECUT

Ce anume aduc din propriul trecut n cadrul sesiunilor programului? Ce anume


PSURYRDF"
Sesiunea 1 - Sarcina 2
Ce m-DGHWHUPLQDWVDMXQJDLFL"&XPDPDMXQVVSDUWLFLSODDFHVWSURJUDP"&kW
GHVHULRDVFRQVLGHUFHVWHDFHDVWSUREOHPDIXULHLvQFHHDFHPSULYHWH"

145

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

&RQVLGHU F IXULD UHSUH]LQW R SUREOHP vQ YLDD PHD n prezent L QX GRDU vQ
trecut?
Sesiunea 6 - Sarcina 6
&DUHVXQWFRQYLQJHULOHPHOHGHED]FDUHDUSXWHDVPSURYRDFH"

&DUHVXQWREVWDFROHOHSHFDUHOHvQWkPSLQFkQGYUHDXV-mi gestionez furia? Ce


PRSUHte?
Sesiunea 1 - Sarcina 2
Care sunt nevoile mele individuale?
Care sunt obstacolele care m-DUSXWHDvPSLHGLFDVEHQHILFLH]GHDFHVWSURJUDPn
cel mai eficient mod?
Sesiunea 4 - Sarcina 2
&DUHVXQWREVWDFROHOHvQWkPSLQDWHvQFDOHDFRPXQLFULL"
Sesiunea 9 - Sarcina 3
Care sunt obstacolele LQWHUQH L H[WHUQH FDUH P vPSLHGLF V vPL H[WHULRUL]H]
furia?

$FDV
Sesiunea 1 - Sarcina 2
&XP P YRU DMXWD SHUVRDQHOH DSURSLDWH V IRORVHVF DFHVW SURJUDP n cel mai
eficient mod? Cum le pot implica n acest program?

146

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Sesiunea 5 - Sarcina 2
&DUHVXQWOXFUXULOHFDUHVHSHWUHFDFDVLFDUHP-DUSXWHDDMXWDVDXvPSLHGLFDV
mi ating obiectivele?
&DUHGLQWUHUHODLLOHPHOHPL-ar putea fi de ajutor n gestionarea furiei?

7UDPEXOLQDVDXSODVDHODVWLF
Sesiunea 1 - Sarcina 2
&DUH HVWH PRWLYDLD SHQWUX FDUH P DIOX DLFL vQ SUH]HQW" &DUH VXQW OXFUXULOH FDUH
FRQWHD] SHQWUX PLQH" &DUH VXQW DVSHFWHOH LPSRUWDQWH SHQWUX PLQH vQ FHHD FH
SULYHWHJHVWLRQDUHDIXULHL"
Sesiunea 5 - Sarcina 4
&XP DU SXWHD DELOLWLOH GH FRPXQLFDUH HILFLHQW V DFLRQH]H FD R WUDPEXOLQ
SHQWUXDPDMXWDVPHUJPDLGHSDUWH"
Sesiunea 5 - Sarcina 6
&XP D SXWHD XWLOL]D H[HUFLLXO YL]XDOL]ULL SH SRVW GH WUDPEXOLQ SHQWUX D PHUJH
PDLGHSDUWHLDIDFHSURJUHVHvQIHOXOvQFDUHvPLJHstionez furia?

Punctele forte
Sesiunea 6 - Sarcina 2
&XPDSXWHDIRORVLVWLOXOPHXGHJkQGLUHSR]LWLYvQPRGXOFHOPDLHILFLHQW"
147

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Sesiunea 8 - Sarcina 2
&DUHVXQWIDFWRULLLQWHUQLFDUHPRSUHVFVPFRPSRUWIXULRV"
Sesiunea 9 - Sarcina 3
Ct de mult am progresat? Care sunt lucrurile pe care le-DPUHDOL]DWLSHFDUHOHam ndeplinit cu succes?

Semaforul
Sesiunea 1 - Sarcina 10
&XPDUSXWHDVWUDWHJLLOHFXVROXLLUDSLGHVPDMXWHVPRSUHVFVJkQGHVFL
VPHUJPDLGHSDUWHHYLWkQGVLWXDLDFDUHvPLSURYRFIXULH"
Sesiunea 8 - Sarcina 3
&XP P DMXW VWUDWHJLD STOP, A7($37 3/($& V vPL IRORVHVF DELOLWLOH GH
gestionare a furiei?

Obiectivul Final
Sesiunea 1 - Sarcina 7
&HvQHOHJSULQLGHHDGHVFKLPEDUH"&XPYRLPVXUDVFKLPEULOHvQFHHDFHSULYHWH
capacitatea mea de gestionare a furiei?

148

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Sesiunea 1 - 7HPDSHQWUXDFDV
&DUH VXQW DWHSWULOH PHOH vQ XUPD SDUFXUJHULL SURJUDPXOXL vQ FHHD FH SULYHWH
gestionarea sau reducerea furiei? Care sunt obiectivele mele realizabile stabilite
pentru acest program?
Sesiunea 9 - Sarcina 3
Q FH PVXU PL-am ndeplinit n totalitate obiectivele? Care sunt sentimentele
mele cu privire la acest lucru? n ce mod m-am surprins pe mine nsumi? Ce se
vQWkPSOvQFD]XOvQFDUHDQXPLWHDVSHFWHDXUPDVQHUH]ROYDWH"
Sesiunea 9 - Sarcina 4
&HDOWHSURYRFULDPDLSXWHDvQWkPSLQDvQvQFHUFDUHDGH a-mi gestiona furia? Cum
PYDDMXWDSURJUHVXOvQUHJLVWUDWGHMDvQHYLWDUHDSURYRFULORU"

149

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Formularul de feedback al Participantului


RememoraL XOWLPHOH ]LOH SHQWUX D UVSXQGH OD XUPWRDUHOH vQWUHEUL
ncercuiL UVSXQVXO FDUH UHIOHFW FHO PDL exact experienD GXPQHDYRDVWU 1X
ncercaL V Y DPLQWLL UVSXQVXULOH DQWHULRDUH JkQGLi-Y SXU i simplu la
experienHOH WULWH vQ DFHVWH ]LOH, care au implicat furia L vQ FDUH DL XWLOL]DW
WHKQLFLOHvQYate n sesiunile I-MAP.
1XPUXOVHVLXQLL

Data:

1. n cte dintre zilele care au trecut de la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ultima sesiune v-ai pierdut calmul?


2. De cte ori v-ai pierdut calmul pe parcursul

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

zilei n care ai fost cel mai furios?


3. De cte ori ai reuLWVYFRQWURODi pornirile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

furioase?
4. De cte ori aLXWLOL]DWWHKQLFLOHvQYate?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Ct de bine ai neles ultima sesiune din

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SURJUDPODFDUHDLSDUWLFLSDW"
(1=Deloc, 10=Foarte bine)
6. Avei observaii referitoare la ultima sesiune
ODFDUHDLSDUWLFLSDW"

150

151

$GDSWDUHGXS&DURO
Vivyan (2010)

Ce s-a ntmplat? Unde?


Cnd? Cu cine?

Situaii

Ce emoii m-au
ncercat? Ct de
intense au fost?
Evaluai furia de la 1100.

EmoLL6WUL
Evaluare

&HDPREVHUYDWFVH
petrece n corpul
meu? Ce au observat
ceilali?

Senzaii fizice

Gnduri alternative

Aceasta este o stare de fapt sau


RSUHUH"&DUHDUILSUHUHD
altei persoane? Care este
imaginea de ansamblu? ([LVWR
DOWPRGDOLWDWHGHDSULYLDFHVW
lucru? Iau n mod personal acest
lucru? Gndurile mele sunt
proporionale cu situaia? Ct
de important este acest lucru?
Va mai avea valoare peste 6
luni? Care sunt aWHSWULOHPHOH
FXSULYLUHODDFHDVWVLWXDie?
(VWHUH]RQDELOSHQWUXWRDW
lumea? Care este sfatul pe care
l-a oferi unei alte persoane?

Gnduri

Ce gnduri mi-au trecut prin


minte? Care a fost
vQVHPQWDWHDDFHORU
gnduri/ imagini pentru
mine? Care sunt lucrurile
FDUHPSURYRDF"&H
sentimente mi declanHD]
DFHDVWD"6XQWGHSUHUHF
sunt tratat n mod
LQHFKLWDELO"0VLPWWUDWDW
vQPRGLQHFKLWDELO"6LPWF
nu nsemn nimic?

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

152

ncordat i irascibil
(40)

EmoLL6WUL
Evaluare

Ce s-a ntmplat? Unde?


Cnd? Cu cine?

Un ofer mi-DWLDW
FDOHDvQWLPSFHP
aflam n maLQ$P
ntrziat la serviciu.
L-DPXUPULWSkQOD
XUPWRDUHDLQWHUVHFie,
m-am dat jos din
maLQDPVWULJDWODHO
i am lovit capota
mainii.

Ce emoii m-au
ncercat? Ct de
intense au fost?
Evaluai furia de la 1100.

Furios. Am fost irascibil


vQWUHDJDVSWPkQ
M-DPVWXUDW$PIRVW
mai nervos ca
QLFLRGDWvQtimp ce
XUPUHDPPDina.
(90)

Prietena mea a strigat


Iritat
ODPLQHILLQGFDPIFXW (30)
mizerie vQFDV.

Doi dintre colegii mei


PSURYRDFPLWRW
VSXQFSunt patetic
ILLQGFQXYUHDXV
consum droguri
vPSUHXQFXHL

Situaii

&HDPREVHUYDWFVH
petrece n corpul
meu? Ce au observat
ceilali?

Inima zvcnete
ncordat
Senzaie de UX
Pumni ncletai
9URLDPVSXQPkQD
pe ofer LVvOVFXWXU
VDXVvOSRFQHVF
Strig i njur.

*XUXVFDW
Senzaie de ncordare
5HIX]VYRUEHVF

Durere de cap
SenzaLHGHUX
Nod n stomac

Senzaii fizice

Ce gnduri mi-au trecut prin


minte? Ce au nsemnat acele
gnduri/ imagini pentru
mine? Care sunt lucrurile
FDUHPSURYRDF"&H
sentimente mi declanHD]
DFHDVWD"6XQWGHSUHUHF
sunt tratat n mod
LQHFKLWDELO"0VLPWWUDWDW
vQPRGLQHFKLWDELO"6LPWF
nu nsemn nimic?

7kPSLWXO1XDUWUHEXLVL
VHSHUPLWDFFHVXOSH
RVHOH$UWUHEXLVvPL
acorde mai mult respect nu
suport aa ceva.

Mi-a ajuns FXDGHYUDW.


M-DPVWXUDWGHDFHVWOXFUX
- OHDUWHXORU$ putea
FRQVXPDPDLPXOWPDUI
dect oricare dintre ei.
Mi-a GRULFDHDVWDF'H
FHFRQWLQXVVHGHVFDUFH
SHPLQH"8UVFPRGXOvQ
FDUHVHOHDJvQWRWGHDXQDGH
mine.

Gnduri

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Aceasta este o stare de fapt sau


RSUHUH"&DUHDUILSUHUHD
altei persoane? Care este
LPDJLQHDGHDQVDPEOX"([LVWR
DOWPRGDOLWDWHGHDSULYLDFHVW
lucru? Iau n mod personal acest
lucru? Gndurile mele sunt
proporionale cu situaia? Ct
de important este acest lucru?
Va mai avea valoare peste 6
luni? Care sunt aWHSWULOHPHOH
FXSULYLUHODDFHDVWVLWXDie?
(VWHUH]RQDELOSHQWUXWRDW
lumea? Care este sfatul pe care
l-a oferi unei alte persoane?

Gnduri alternative

153

ncordat i irascibil
(40)

EmoLL6WUL
Evaluare

Ce s-a ntmplat? Unde?


Cnd? Cu cine?

Un ofer mi-DWLDW
FDOHDvQWLPSFHP
aflam n maLQvQGUXP
spre serviciu. Am
ntrziat la serviciu.
L-DPXUPULWSkQOD
XUPWRDUHDLQWHUVHFie,
m-am dat jos din
maLQDPVWULJDWODHO
i am lovit capota
mainii.

Ce emoii m-au
ncercat? Ct de
intense au fost?
Evaluai furia de la 1100.

Furios. Am fost irascibil


vQWUHDJDVSWPkQ
M-DPVWXUDW$PIRVW
mai nervos ca
QLFLRGDWvQWLPSFH
XUPUHDPPDina.
(90)

Prietena mea a strigat


Iritat
ODPLQHILLQGFDPIFXW (30)
mizerie n FDV

Doi dintre colegii mei


PSURYRDFPLWRW
VSXQFSunt patetic
ILLQGFQXYUHDXV
consum droguri
vPSUHXQFXHL

Situaii
Mi-a ajuns FXDGHYUDW.
M-DPVWXUDWGHDFHVWOXFUX
- OHDUWHXORU A putea
FRQVXPDPDLPXOWPDUI
dect oricare dintre ei.
(60% ncredere)

Gnduri

2EVHUYFHRERVLWSULQurmare
DUWUHEXLVRDMXWPDLPXOW
7UHEXLHVDGXQGHSHMRV
hainele acelea aa cum am
promis.

Pur LVLPSOXVHXPIOvQSHQH
1RXOPHXORFGHPXQFHVWH
mai important pentru mine. Nu
DPGHGRYHGLWQLPLFQLPQXL

Gnduri alternative

Mi-a GRULFDHDVWDF'H
FHFRQWLQXVVHGHVFDUFH
pe mine? 8UVFPRGXOvQ
FDUHVHOHDJvQWRWGHDXQDGH
mine.
Nu am fost foarte atent la
(70% ncredere)
schimbarea semaforului i am
Inima zvcnete
pornit prea devreme. I-am
ncordat
Tmpitul! Nu ar trebui sa i
speriat pe copii n maLQFX
SenzaLHGHUX
VHSHUPLWDFFHVXOSH
VWULJWHOHPHOH6XQWIRDUWH
Pumni ncletai
osele. $UWUHEXLVvPL
PRURFQRVi mahmur.
9URLDPVSXQPkQD
acorde mai mult respect nu
pe ofer LVvOVFXWXU suport aa ceva
Aceasta este o stare de fapt sau
VDXVvOSRFQHVF
(100% ncredere)
RSUHUH"&DUHDUILSUHUHD
6WULJWHLvQMXUWXUL
altei persoane? Care este
Ce gnduri mi-au trecut prin LPDJLQHDGHDQVDPEOX"([LVWR
minte? Ce au nsemnat acele DOWPRGDOLWDWHGHDSULYLDFHVW
gnduri/ imagini pentru
lucru? Iau n mod personal acest
&HDPREVHUYDWFVH mine? Care sunt lucrurile
lucru? Gndurile mele sunt
petrece n corpul
FDUHPSURYRDF"&H
proporionale cu situaia? Ct
meu? Ce au observat
sentimente mi declanHD] de important este acest lucru?
ceilali?
aceasta? SunWGHSUHUHF
Va mai avea valoare peste 6
sunt tratat n mod
luni? Care sunt aWHSWULOHPHOH
LQHFKLWDELO"0VLPWWUDWDW
FXSULYLUHODDFHDVWVLWXDie?
vQPRGLQHFKLWDELO"6LPWF
(VWHUH]RQDELOSHQWUXWRDW
nu nsemn nimic?
lumea? Care este sfatul pe care
l-a oferi unei alte persoane?

*XUXVFDW
Senzaie de ncordare
5HIX]VYRUEHVF

Durere de cap
SenzaLHGHUX
Nod n stomac

Senzaii fizice

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Scenarii
1.

$ VH DIO OD PDJD]LQXO din apropierea casei SHQWUX D IDFH FXPSUWXUL
9kQ]WRUXOSDUHVvOLJQRUHi petrece mult timp discutnd cu femeia mai n
YkUVW GLQ IDD VD FUHLD vL LD DSRL R JURD] GH WLPS SHQWUX D JVL EDQLL FX
FDUH WUHEXLH V SOWHDVF $ VH JUEHWH (O FUHGH F YkQ]WRUXO vO IDFH V
atepte n mod LQWHQLRQDW i, dintr-RGDW, VLPWHQHYRLDVvOLDGHJXOHULV
strige la el.

2.

B a ieLWvQDFHDVWVHDUFXSULHWHQLLVL8QXOGLQWUHHLV-DRIHULWVvOGXF
DFDV vQV, FkQG VH SUHJWHD V SOHFH, B nu a mai reuLW V vL JVHDVF
SULHWHQXO6HSDUHFDFHVWDSOHFDVHGHMD%QXDUHGHVWXLEDQLSHQWUXDOXD
XQWD[L6HJkQGHWHFSULHWHQXOVXDIRVWH[WUHPGHHJRLVWLDSOHFDWIU
VVHvQWUHEHFXPYDDMXQJHHODFDV

3.

C are o programare la medic i este destul de ngrijorat de ceea ce i s-ar


SXWHDVSXQHFXSULYLUHODVWDUHDVDGHVQWDWH&DVRVLWFXPXOWWLPSvQDLQWH
GH SURJUDPDUH vQV PXOWH SHUVRDQH FDUH DX YHQLW GXS HO DX IRVW FKHPDWH
pentru consultaie, iar HO vQF PDL DWHDSW GXS R RU GH OD VRVLUH 6H
JkQGHWHFSHUVRQDOXOGHODFOLQLFO-a ignorat, acordnd altor persoane mai
PXOWDWHQie LFQLPQXLQXvLSDVFkWGHvQJULMRUDWHVWHHOSHQWUXVWDUHD
sa GHVQWDWH

4.

'VHDIOvQRUD cu un grup de persoane, dintre care pe unele nu le FXQRDWH


foarte bine. Doi dintre FHL SUH]HQL GLVFXW VHSDUDW DPELL SULYLQG FX
LQVLVWHQ GLUHFW VSUH ' Uk]kQG i revenind apoi la conversaia lor. D
FRQVLGHUFDFHWLDGLVFXWGHVSUHHOi se distrea]SHVHDPDOXL

5.

E iese n ora OD XQ HYHQLPHQW OD FDUH HVWH H[WUHP GH LPSRUWDQW V QX
vQWkU]LH )UDWHOH VX V-D RIHULW V vO GXF FX PDina i E i-a trimis un mesaj
pentru a-L UHDPLQWL RUD VWDELOLW /D RUD UHVSHFWLY IUDWHOH VX QX DMXQVHVH
vQFi E vLGXQWHOHIRQ)UDWHOHVXvLFRPXQLFIDSWXOFSRUQHte chiar n
acel moment LFYDDMXQJHvQDSUR[LPDWLYRMXPWDWHGHRU(VHJkQGHWH
F IUDWHOH VX HVWH vQWRWGHDXQD vQ vQWkU]LHUH F QX FRQVLGHU QLFLRGDW
SXQFWXDOLWDWHDLPSRUWDQWLFQXvLSDVGHvQWkOQLUHDOXL

6.

Un prieten apropiat a mprumutat un pulover de la F, de care acesta este


foarte ataat. El doreWHVvOSRDUWHODXQHYHQLPHQWDQXPH, prin urmare a

154

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

FHUXWVvLILHvQDSRLDW3ULHWHQXOVXLQYHQWHD]WRWIHOXOGHVFX]HFXprivire
ODIDSWXOFQXL-DvQDSRLDWvQFSXORYHUXO3ULQXUPDUH)vQFHSHVEQXLDVF
FDFHVWDILHO-a pierdut, fie l-DGHWHULRUDW)FRQVLGHUFSULHWHQXOXLVXQX
vLSDVGHOXFUXULOHFDUHDSDUin altor persoane LFQXV-DJkQGLWF)YDGRUL
ca puORYHUXOVvLILHvQDSRLDW
7.

G a ieLWvPSUHXQFXSULHWHQDOXLODRSHWUHFHUHLPSRUWDQWXQGHQXFXQRDte
SUHDPXOWOXPH*LSULHWHQDOXLVHDIOvQWU-XQJUXSLDUDFHDVWDvQFHSHV
YRUEHDVF GHVSUH XQHOH GLQWUH RELFHLXULOH OXL vQWU-R PDQLHU FULWLF i deloc
PJXOLWRDUH*VHJkQGHWHFDFHDVWDvOH[SXQHvQPRGGHOLEHUDWIFkQGX-OV
SDUFDUDJKLRV

8.

H i-a ajutat un prieWHQVILQDOL]H]HDQXPLWHUHSDUDLLGLILFLOHODFDVOXFUkQG


vQWUHDJD]L+WRFPDLVHSUHJWHWHVSOHFHFkQGSULHWHQXOVXvLFHUHVPDL
IDFvQFXQOXFUXGHLWLHFYDGXUDvQFRRU+VHJkQGHWHFSULHWHQXO
VX SURILW GH HO, purtndu-se foarWH XUkW GXS vQWUHDJD PXQF SH FDUH D
depus-o deja.

9.

-VHDIOvQPDina sa LWRFPDLHIHFWXHD]XQYLUDMSHXQGUXPSULQFLSDOvQWUo intersecLH DJORPHUDW 2 PDLQ YLQH vQ YLWH] vQVSUH HO DSURDSH vO
DFFLGHQWHD] GHVFKLGH IHUHDVWUD L vL DUXQF R vQMXUWXU DSRL SRUQHte n
PDUH YLWH] PDL GHSDUWH - VH JkQGHWH F oferul are un comportament
groaznic LFWUHEXLHVSULPHDVFROHFLHSHQWUXDvQYDFQXDUHGUHSWXO
V se comporta n acest mod.

10. . VW OD UkQG OD FHQWUXO ORFDO GH RFXSDUH D forHL GH PXQF i aWHDSW
UEGWRU7RFPDLFkQGDDMXQVvQIDDJKLHXOXLIXQFionarul i cere scuze i i
FRPXQLFIDSWXOFJKLHXOVHvQFKLGHLvOWULPLWHVVHDeze din nou la un alt
rnd. K VH JkQGHWH F IXQFionarul ateptase n mod deliberat pkQvQ DFHO
moment pentru a-L FRPXQLFD vQFKLGHUHD JKLHXOXL L F QX vL SDV F HO
ateptase att de mult.
11. L a ieit seara n ora, ntr-un club, cu un grup de colegi. Un alt grup, aflat n
SDUWHD RSXV D vQFSHULL VH XLW vQFRQWLQXX OD HO vQWU-un mod ciudat. L se
JkQGHWH F DFHWLD vO SURYRDF L F HO vPSUHXQ FX FROHJLL VL DU WUHEXL V
dea o lecie celuilalt grup.
12. 0 VH DIO vPSUHXQ FX SDUWHQHUD VD OD XQ HYHQLPHQW OD FDUH HVWH IRDUWH
LPSRUWDQW V IDF R LPSUHVLH EXQ 8Q DOW EUEDW GLQ vQFSHUH vQFHSH V vL
155

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

IDFRFKLGXOFLSDUWHQHUHLOXLIL[kQG-o LvQFHSkQGDSDUHQWVIOLUWH]HFXHD
M VHJkQGHWHFSDUWHQHUDOXLFRQWLQXVIDFDFHVWOXFUXSHQWUXD-OIDFHV
VH VLPW QHvQVHPQDW D-i strni gelozia i pentru a-O vPSLHGLFD V IDF R
LPSUHVLHEXQ
13. N aWHDSW vQ PDLQ OD VHPDIRU L XQ VSOWRU DPEXODQW GH JHDPXUL VH
apropie LvQFHSHVvLVSHOHSDUEUL]XOIUD-l ntreba. N simte un val brusc de
furie LYUHDVSOHFHvQWURPEVDXFKLDUVvLIDFUX
14. P se trezete indispus, oarecum mahmur, iar n clipa n care cineva i se
DGUHVHD] VH JkQGHWH F DFHVW OXFUX SUHVXSXQH XQ HIRUW GH FRQFHQWUDUH
mult SUHDPDUHDVWIHOvQFkWVLPWHQHYRLDVVHUHWUDJ VDXVVWULJH 
15. 6RDFUD OXL 4 YLQH vQ YL]LW DD F DFHVWD D IFXW FXUHQLH vQ FDV D DGXV
PkQFUXULOHHLSUHIHUDWHDSUHJWLWPDVDLGHDOSHJXVWXOHLvQVSHUDQDFvL
va fi pe plac sau cel puLQYDHYLWDRULFHFULWLF Q i doreWHFXDGHYUDWFD
OXFUXULOHVILHSHUIHFWHQVHDSDUHVLDOXFUXULOHFDi cum toate acestea i
s-ar cuveni LvQFHSHVFULWLFHGHWDOLLPLQRUHFXSULYLUHODFXUHQLDGLQFDV
i anumite aspecte referitoare la maV4VLPWHQHYRLDGH-a o pocni.
16. &RSLLL LQWU vQ IXJ vQ FDV YHQLQG GLQ JUGLQ FDOF FX SLFLRDUHOH SOLQH GH
SPkQW SH SRGHDXD SURDVSW FXUDW D OXL 5 L vO vPEUiHD] FX PkLQLOH
SOLQH GH SPkQW $FHVWD VH VLPWH vQ vQWUHJLPH FRQWDPLQDW L LULWDW WRDW
DFHDVWPL]HULHLGH]RUGLQHvQEXFWULDVDIUXPRDVLFXUDW9UHDVVWULJH
la ei pentru nechibzuina lor.

156

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Gnduri nocive
i
JkQGXOGHFODQDWRU

157

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Gnduri utile

158

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Exemple de cartonae cu indicii aciuni


&kQGVLPWFvPLYLQHVVWULJSRWV

1. Apelez la relaxare
2. $VFXOWPX]LF
3. Folosesc Tehnica FHORUWUHLPLQXWHGHUJD]

&kQGVLPWFVXQWQHUYRVSRWV

1. Vorbesc cu un prieten
2. )DFvQVHPQULvQJurnal
3. Citesc Caietul de exerciii

Cnd sunt pe punctul de a-PLSLHUGHFXPSWXO


SRWV

1.

Fac o plimbare

2.

0JkQGHVFODFkWGHELQHPGHVFXUF

3.

Evit persoana pe care sunt nervos


159

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

&kQGPVLPWSURYRFDWSRWV

1. Merg ntr-RDOWvQFSHUH
2. 0H[SULPvQWU-un mod pozitiv
3. Folosesc tehnica Scanarea corpului

Cnd

1.
2.
3.

Cnd

1.
2.
3.

160

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Exemple de cartonae cu indicii aciuni: n alb


Cnd

1.
2.
3.

Cnd

1.
2.
3.

Cnd

1.
2.
3.
161

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Cartonae cu indicii - gnduri


Un cartona cu indicii nu surprinde comportamente, FL SUH]LQW PDL GHJUDE
elementele declanatoare care sunt golite de sensul negativ pe care vocea
LQWHULRDUFULWLFvQFHDUFVvODORFHDFHVWRUD
$FHVWHDDXXUPWRDUHDIRUP

'RDUSHQWUXFELEMENTUL DECLANATOR QXvQVHDPQ F MESAJUL CRITIC

Eu tiu

AFHVWOXFUXHVWHDGHYUDWSHQWUXF

PROVOCARE CU NELES NEUTRU SAU POZITIV

Exemplu:
'RDUSHQWUXFVHDUDWUHFXWPL-am pierdut calmul QXvQVHDPQ FVXQWXQUDWDW
'H GDWD DFHDVWD DP DYXW R VFSDUH vQV DOHJHULOH PHOH GH DFXP VXQW PDL EXQH
GHFkWFHOHSHFDUHOHIFHDPvQXUPFXROXQ
tiu F VXQWRSHUVRDQYDORURDV. AFHVWOXFUXHVWHDGHYUDWSHQWUXF PEXFXU
de sprijinul prietenilor i al IDPLOLHL vQ DFHDVWvQFHUFDUH GH D VFKLPED VWDUHD GH
fapt.

Exemplu:
'RDUSHQWUXF nu mi-am nsuit perfect tehnica QXvQVHDPQFVXQWun prost i
F DU WUHEXL V UHQXQ la a mai ncerca. Pot obine ajutorul necesar din partea
consilierului meu de probaiune.
tiu F SRW XUPD DFHti paL GDF H[HUVH]. AFHVW OXFUX HVWH DGHYUDW SHQWUX F
observ ct de bine m-am descurcat cu acest lucru, dovaG ILLQG vQVHPQULOH GLQ
Jurnal.

162

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Cartonae cu indicii - gnduri


'RDUSHQWUXF
CRITIC

Eu tiu

ELEMENTUL DECLANATOR nu vQVHDPQ F MESAJUL

AFHVWOXFUXHVWHDGHYUDWSHQWUXF

PROVOCARE CU NELES NEUTRU SAU POZITIV

'RDUSHQWUXF

QXvQVHDPQ F

Eu tiu

AFHVWOXFUXHVWHDGHYUDWSHQWUXF

'RDUSHQWUXF

QXvQVHDPQ F

Eu tiu

AFHVWOXFUXHVWHDGHYUDWSHQWUXF

'RDUSHQWUXF

QXvQVHDPQ F

Eu tiu

AFHVWOXFUXHVWHDGHYUDWSHQWUXF

163

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Instrumentul Individual de Evaluare a Furiei (IAA)8


8UPWRUXO FKHVWLRQDU YL]HD] LGHQWLILFDUHD RSLQLHL SH FDUH R DYHi cu
SULYLUHODSURSULDSHUVRDQLODPRGXOvQFDUHYJHVWLRQDLIXULDvQSUH]HQW9
UXJPVFLWLi cu atenLHILHFDUHGLQWUHvQWUHEULOHGHPDLMRVLVKRWUkLGDF
suntei de acord sau nu cu afirmaLLOHUHVSHFWLYH9UXJPVELIDLUVSXQVXO
ales la fiecare ntrebare.

Dezacord
Total

1.

3RWVvPLVWSkQHVFIXULD

2.

Sunt calm.

3.

Le spun celorlali ceea ce simt.

4.

nHOHJFHPvQIXULHi evit
lucrul respectiv.

5.

Sunt furios.

6.

PLYLQHVVWULJ

7.

mi refulez/reprim furia/mi
PHQLQIXULDvQLQWHULRU

8.

QFHUFVHYLWFKLDUVP
nfurii.

9.

Sunt irascibil.

10.

PLYLQHVlovesc pe cineva.

11.

1XDUWFkWVXQWGHIXULRV

12.

Dein controlul.

13.

$UWFHORUODOi cnd sunt furios.

14.

PLSLHUGFXPSWXO

15.

Sunt furios ore ntregi


IUVPPDQLIHVW

164

Individual Anger Assessment

Dezacord Nesigur

Acord

Acord
Total

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

16.

0vQIXULLFXXurin

17.

3RWVPUHOD[H]FXXurin

18.

0VLPWFDXQSURVWFkQG
PvQIXULLvPLSLHUGFXPSWXO.

19.

PLYLQHVVSDUJFHYD

20.

6XQWPHUHXIXULRVIU
ca ceilalLVtie.

21.

3RWVUPkQFDOP

22.

0DVLJXUFWRDWOXPHDtie
ct sunt de furios.

23.

mi interiorizez furia.

24.

QFHUFVUPkQFDOP

165

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

&KHVWLRQDUXOGHHYDOXDUHDGLVSRQLELOLWLLSHQWUXVFKLPEDUH
(ARC-Q)9
8UPWRUXO FKHVWLRQDU YL]HD] LGHQWLILFDUHD SUHULL SH FDUH R DYHi cu
SULYLUHODSURSULDSHUVRDQLODPRGXOvQFDUHYJHVWLRQDi pornirile furioase n
SUH]HQW9UXJPVFLWLi cu atenLHILHFDUHGLQWUHvQWUHEULOHGHPDLMRVLV
KRWUkL GDF VXQWHi de acord sau nu cu afirmaLLOH UHVSHFWLYH 9 UXJP V
bifai UVSXQVXODOHVODILHFDUHvQWUHEDUH
Dezacord
Total

1.

Dezacord

Nesigur

1XFRQVLGHUFDPSUHDPXOWH
probleme cu gestionarea furiei.

2.

QFHUFV-mi controlez furia mai


PXOWGHFkWRIFHDPvQWUHFXW

3.

Am dreptul VPvQIXULL
vQVXQHRULGHSesc limita.

4.

8QHRULVXQWGHSUHUHFDU
WUHEXLVvQFHUFVvPLFRQWUROH]
furia.

5.

(VWHRSLHUGHUHGHYUHPHVWH
gndeti la furie.

6.

Recent mi-am schimbat modul


n care abordez furia.

7.

2ULFHSHUVRDQSRDWHV
YRUEHDVFGHVSUHGRULQa de a
face ceva n privinDIXULHLvQV
eu chiar fac ceva n acest sens.

8.

6XQWvQID]DvQFDUHDUWUHEXLV
PJkQGHVFVvPLJHVWLRQH]
furia.

9.

)XULDPHDUHSUH]LQWR
SUREOHPXQHRUL

10.
9

166

1XHVWHQHYRLHVPJkQGHVF

Readiness Questionnaire - DGDSWDWGXS:LOOLDPVRQLFRODERUDWRULL 

Acord

Acord
Total

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

VvPLVFKLPEPRGXOGH
abordare a furiei.
11.

)DFFKLDUDFXPVFKLPEUL
concrete n ceea ce privete
modalitatea n care abordez
furia.

12.

Un control mai bun al furiei


ar fi inutil pentru mine.

167

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Chestionarul 9LFWRULDGHHYDOXDUHDGLVSRQLELOLWLLSHQWUX
schimbare (VCR-Q)10
Instruciuni: citii cu atenLH ILHFDUH GLQWUH vQWUHEULOH GH PDL MRV i
KRWUkL GDF VXQWHi sau nu de acord cu fiecare afirmaie n parte. ncercuii
QXPUXOFDUHUHSUH]LQWFHHDFHVLPii. ncercuiLGRDUXQVLQJXUQXPUSHQWUX
fiecare afirmaie.
Dezacord Dezacord Nesigur
Total

1.

Acord

Acord
Total

3URJUDPHOHGHLQWHUYHQLHVXQWR
SRUFULH

2.

9UHDXVPVFKLPE

1.

n general, am ncredere n oameni.

2.

1XVXQWvQVWDUHVIDFID
1

foarte important pentru mine.

9.

Sunt bine organizat.

10.

0VLPWYLQRYDWGe

SURJUDPHORUGHLQWHUYHQLH
3.

(XVXQWGHYLQSHQWUXLQIUDFiunea
VYkULW

4.

3URJUDPHOHGHLQWHUYHQLHQX
funcLRQHD]

5.

&kQGPJkQGHVFODXOWLPDPHD
infraciune sunt furios pe mine.

6.

Alii sunt de YLQSHQWUX


infraciunea VYkULWGHPLQH

7.

6XQWVXSUDWSHQWUXIDSWXOFVXQW
un client al serviciilor corecionale/
PDIOXvQVXSUDYHJKHUHDVHUYLFLXOXL
GHSUREDLXQH

8.

6QXPDLFRPLWLQIUDFLXQLHVWH

infraciunile VYkUite.
10

Victoria Corrections Readiness to Change Questionnaire - DGDSWDW GXS &DVH\ 'D\ +RZHOOV L
Ward (2007)
168

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

1XDPPDLVYkULWLQIUDFLXQLGH
ceva vreme.
1XPHULWVLVSHVFRSHGHDSV

0VXSUIDSWXOFVXQWFRQVLGHUDW
un infractor.
&kQGPJkQGHVFODSHGHDSVDPHD
PVLPWIXULRVSHDQXPLWHSHUVRDQH
5HJUHWVYkUirea infraciunii care
a dus la pedepsirea mea.
18.

mi este ruine de infraciunile


VYkUite.

8UVFVPLVHVSXQFHVIDF
3URJUDPHOHGHLQWHUYHQLH
sunt pentru fraieri.

169

pentru participarea la

I-MAP

Gestionare a Furiei

Programul Individual de

Serviciul de Probaiune

Facilitator:

Nume:

Certificat conferit

Materiale suplimentare pentru Facilitatori

Data:

S-ar putea să vă placă și